Thứ Hai, 15 tháng 12, 2014

CHƯƠNG 2 - Tin Mừng theo Thánh Máccô

 Ðức Giêsu chữa người bại liệt
(1) Vài ngày sau, Ðức Giêsu trở lại thành Caphácnaum. Hay tin Người ở nhà, (2) người ta tụ tập lại, đông đến nỗi không còn chỗ nữa, cả ngoài cửa cũng không còn. Người giảng lời cho họ. (3) Bấy giờ người ta đem đến cho Ðức Giêsu một kẻ bại liệt, có bốn người khiêng. (4) Nhưng vì dân chúng quá đông, nên họ không sao khiêng đến gần Người được. Họ mới dỡ mái nhà, ngay trên chỗ Người ngồi, làm thành một lỗ hổng, rồi thả người bại liệt nằm trên chõng xuống. (5) Thấy họ có lòng tin như vậy, Ðức Giêsu bảo người bại liệt: "Này con, con đã được tha tội rồi." (6) Nhưng có mấy kinh sư đang ngồi đó, họ nghĩ thầm trong bụng rằng: (7) "Sao ông này lại dám nói như vậy ? Ông ta nói phạm thượng ! Ngoài một mình Thiên Chúa ra, ai có quyền tha tội? (8) Tâm trí Ðức Giêsu thấu biết ngay họ đang thầm nghĩ như thế, Người mới bảo họ: "Sao trong bụng các ông lại nghĩ những điều ấy? (9) Trong hai điều: một là bảo người bại liệt: 'Con đã được tha tội rồi', hai là bảo: 'Ðứng dậy, vác lấy chõng của con mà đi', điều nào dễ hơn ? (10) Vậy, để các ông biết: ở dưới đất này, Con Người có quyền tha tội, Ðức Giêsu bảo người bại liệt, (11)Ta truyền cho con: Hãy đứng dậy, vác lấy chõng của con mà đi về nhà!" (12) Người bại liệt đứng dậy, và lập tức vác chõng đi ra trước mặt mọi người, khiến ai nấy đều sửng sốt và tôn vinh Thiên Chúa. Họ bảo nhau: "Chúng ta chưa thấy vậy bao giờ!"


Ðức Giêsu kêu gọi ông Lê-vi
(13) Ðức Giêsu lại đi ra bờ biển hồ. Toàn thể dân chúng đến với Người, và Người dạy dỗ họ. (14) Ði ngang qua trạm thu thuế, Người thấy ông Lêvi là con ông Anphê, đang ngồi ở đó. Người bảo ông: "Anh hãy theo tôi!" Ông đứng dậy đi theo Người.
Ðức Giêsu dùng bữa với những người tội lỗi
(15) Người đến dùng bữa tại nhà ông. Nhiều người thu thuế và người tội lỗi cùng ăn với Ðức Giêsu và các môn đệ, vì họ đông đảo và đã đi theo Người. (16)Những kinh sư thuộc nhóm Pharisêu thấy Người ăn uống với những kẻ tội lỗi và người thu thuế, thì nói với các môn đệ Người: "Sao! Ông ấy ăn uống với bọn thu thuế và quân tội lỗi!" (17) Nghe thấy thế, Ðức Giêsu nói với họ: "Người khoẻ mạnh không cần thầy thuốc, người đau ốm mới cần. Tôi không đến để kêu gọi người công chính, mà để kêu gọi người tội lỗi".
Tranh luận về việc ăn chay
(18) Bấy giờ các môn đệ ông Gioan và các người Pharisêu đang ăn chay; có người đến hỏi Ðức Giêsu: "Tại sao các môn đệ ông Gioan và các môn đệ người Pharisêu ăn chay, mà môn đệ ông lại không ăn chay?" (19) Ðức Giêsu trả lời: "Chẳng lẽ khách dự tiệc cưới lại có thể ăn chay, khi chàng rể còn ở với họ? Bao lâu chàng rể còn ở với họ, họ không thể ăn chay được. (20) Nhưng khi tới ngày chàng rể đã bị đem đi, bấy giờ họ mới ăn chay trong ngày đó. (21) Chẳng ai lấy vải mới mà vá áo cũ, vì như vậy, miếng mới đã vá vào sẽ kéo vải cũ, khiến chỗ rách lại càng rách thêm. (22) Cũng không ai đổ rượu mới vào bầu da cũ, vì như vậy, rượu sẽ làm nứt bầu, thế là rượu cũng mất mà bầu cũng hư. Nhưng rượu mới, thì phải bầu mới!"
Các môn đệ bứt lúa
(23) Vào ngày sabát, Ðức Giêsu đi băng qua một cánh đồng lúa. Các môn đệ Người bắt đầu bứt lúa trong khi đi đường. (24) Những người Pharisêu liền nói với Ðức Giêsu: "Ông coi, ngày sabát mà họ làm gì kia ? Ðiều ấy đâu cho phép!" (25) Người đáp: "Các ông chưa bao giờ đọc trong Sách à? Vua Ðavít đã làm gì, khi vua và thuộc hạ bị thiếu thốn và đói bụng? (26) Dưới thời thượng tế Aviatha, vua vào nhà Thiên Chúa và ăn bánh tiến. Thứ bánh này không ai được phép ăn ngoại trừ tư tế, thế mà vua đã ăn, rồi còn cho cả thuộc hạ ăn nữa."
(27) Người nói tiếp: "Ngày sabát được làm ra vì con người, chứ không phải con người vì ngày sabát. (28) Bởi đó, Con Người làm chủ luôn cả ngày sabát."
CHIA SẺ


Xem những tác vụ độc nhất của Tôi Tớ Thiên Chúa, Đức Giêsu Kitô.
Ngài tha thứ tội của chúng ta (c.1–12). Hình dung một người tôi tớ có quyền năng như thế! Việc chữa lành thân xác là một phép lạ lớn lao, nhưng nó không có kéo dài. Tha thứ tội lỗi là phép lạ vĩ đại nhất, vì nó kéo dài mãi mãi và đi kèm sự tốt lành lớn lao nhất. Người Tôi Tớ tha thứ chúng ta và trả giá cho phép lạ! Những ngày của Mùa Vọng sắp hết, bạn đã lãnh nhận bí tích Hòa giải chưa? Bạn có khó khăn gì khi đến với bí tích Hòa giải?
Ngài làm bạn với những người “tội lỗi” (c.13–22). Vì sao? Bởi vì họ là những người bệnh, và người là y sĩ duy nhất người có thể chữa lành cho họ. Họ đói và cô đơn, và Ngài là Chàng Rể người mời họ đến bữa tiệc của Ngài. Cuộc đời của họ là vải rách, và Ngài muốn trao cho họ y phục công chính mới. Những người khác có thể vá víu một cuộc sống, nhưng duy Ngài có thể ban cho đời sống mới. Tổ tiên chúng ta cố gắng để che dấu tội của họ bằng y phục họ tự làm lấy (Stk 3:7), nhưng TC đã không chấp nhận chúng. Thay vì vây, Ngài đã mặc cho họ với lông thú (Stk 3:21); máu đã phải đổ ra (Dt 9:22). Đức Giêsu đã không đến để vá víu cuộc sống của chúng ta; Ngài đã đến để làm cho chúng ta nên thành toàn. Chúng ta đã được chỗi dậy từ cõi chết (Ep 3:1–10); và giống như Lazarô, chúng ta phải cởi bỏ y phục cũ và mặc lấy y phục của đời sống mới (Ga 11:44; Cl. 3:1tt). Đâu là những chỗ rách trong cuộc đời bạn cần đến bàn tay của Đức Giê-su làm mới lại?
Ngài giải thoát chúng ta khỏi những trói buộc (c.23–28). Ngài là Chúa của ngày Sabát, Đấng Trao Ban sự nghỉ ngơi (Mt. 11:28–30). Truyền thống tôn giáo của con người có thể là một cái ách kinh khủng của sự trói buộc; nhưng khi bạn theo Chúa, bạn nghiệm được sự tự do và nghỉ ngơi. Những thắt nút nào trong công việc hay tương quan của bạn cần được Ngài tháo gỡ chăng?

1 nhận xét:

 1. Hôm nay thái độ của đám đông làm con suy nghĩ.

  Họ có thể là những người đã được chứng kiến những phép lạ Thầy Giêsu đã làm trước đó; họ có thể là những người hiếu kỳ được nghe kể về những phép lạ Thầy Giêsu đã làm; họ cũng có thể là những con người khao khát đi tìm câu trả lời cho những khắc khoải về cuộc sống sau khi đã được nghe ông Gioan Tẩy Giả kêu gọi sám hối, và nhất là đã sửng sốt trước lời giảng dạy đầy uy quyền của Thầy Giêsu. Mặc dù họ mang tâm tình gì đi nữa, họ đều giống nhau ở một điểm: hôm nay Thầy Giêsu trở lại thành và họ đã đến để gặp và nghe Ngài. Lạy Chúa Giêsu, ước gì con luôn biết tận dụng ân sủng của Chúa để giữ lòng bình tâm hầu con có thể gặp gỡ, tâm sự, và lắng nghe Chúa bảo ban con trong mọi biến cố vui buồn của ngày sống.

  Một cái hay nữa từ đám đông là sau khi đã nghe giảng Lời, sau khi đã chứng kiến cuộc tranh luận giữa Thầy Giêsu và các kinh sư, sau khi tận mắt nhìn thấy người bại liệt được chữa lành vì Thầy Giêsu có quyền tha tội ở dưới đất này, "ai nấy đều sửng sốt và tôn vinh Thiên Chúa." Lạy Chúa Giêsu, thật là đẹp khi đám đông không khen ngợi người thực hiện phép lạ nhưng đã quy chiếu về Thiên Chúa. Ước gì khi con làm một việc gì đó, dù nhỏ mọn đến đâu, con cũng làm trong tâm tình mà qua đó anh chị em con và chính con không thể không ca tụng ngợi khen Thiên Chúa được.

  Tuy nhiên, sự đông đảo của đám đông đã trở nên một chướng ngại rất lớn cho người bại liệt và 4 bạn hữu vì "dân chúng quá đông, nên họ không sao khiêng đến gần Người được". Con tin chắc rằng làm sao đám đông lại không biết đến lý do người bại liệt có mặt tại đây lúc này. Thế nhưng điều gì đã khiến họ không thể lùi ra sau một chút để nhường chỗ cho người bại liệt đi vào nhà và gặp Thầy Giêsu được dễ dàng hơn? Lạy Chúa Giêsu, chỉ một hành động nhỏ là lùi lại phía sau một chút thôi, là không nói lời gay gắt, không phàn nàn bắt bẻ, biết nhường nhịn một chút, biết thông cảm hơn với tâm tình của người khác mà con còn không làm nổi, huống chi nói đến việc giúp khiêng anh chị em con lên mái nhà, dỡ ngói, và thòng dây xuống để họ thấy được là Chúa đang thương họ lắm qua chính con? Xin thương nhắc nhở con đừng quá chú ý đến mình đến nỗi có thể làm cản bước anh chị em con khiến họ không thể đến gần Chúa được. Ước gì khi con biết để ý đến đời sống thiêng liêng của mình thì con cũng tạo cơ hội để anh chị em con cùng được tiến lên với con.

  Con chân thành cầu xin như vậy, lạy Chúa Giêsu cũng là Cha rất nhân từ của con.

  Trả lờiXóa

Kính mời quý ACE chia sẻ cảm nhận hoặc nêu thắc mắc ở đây. Xin cám ơn.
HHTLC