Chủ Nhật, 14 tháng 12, 2014

CHƯƠNG 1 - Tin Mừng theo Thánh Máccô

 I. Giai Ðoạn Dọn Ðường
Cho Sứ Vụ Của Ðức Giêsu
Ông Gioan Tẩy Giả rao giảng
(1) Khởi đầu Tin Mừng Ðức Giêsu Kitô, Con Thiên Chúa:
(2) Chiếu theo lời đã chép trong sách ngôn sứ Isaia:
Này Ta sai sứ giả của Ta đi trước mặt Con,
người sẽ dọn đường cho Con.
(3) Có tiếng người hô trong hoang địa:
sửa lối cho thẳng để Người đi.
(4) Ông Gioan Tẩy Giả đã xuất hiện trong hoang địa, rao giảng kêu gọi người ta chịu phép rửa tỏ lòng sám hối để được ơn tha tội. (5) Mọi người từ khắp miền Giuđê và thành Giêrusalem kéo đến với ông. Họ thú tội, và ông làm phép rửa cho họ trong sông Giođan.
(6) Ông Gioan mặc áo lông lạc đà, thắt lưng bằng dây da, ăn châu chấu và mật ong rừng. (7) Ông rao giảng rằng: "Có Ðấng quyền thế hơn tôi đang đến sau tôi, tôi không đáng cúi xuống cởi quai dép cho Người. (8) Tôi đã làm phép rửa cho anh em nhờ nước; còn Người, Người sẽ làm phép rửa cho anh em trong Thánh Thần".
Ðức Giêsu chịu phép rửa và được tuyên bố là Con Thiên Chúa
(9) Hồi ấy, Ðức Giêsu từ Nadarét miền Galilê đến, và được ông Gioan làm phép rửa dưới sông Giođan. (10) Vừa lên khỏi nước, Người liền thấy các tầng trời xé ra, và thấy Thần Khí tựa chim bồ câu ngự xuống trên mình. (11) Lại có tiếng từ trời phán rằng: "Con là Con yêu dấu của Cha, Cha hài lòng về Con."
Ðức Giêsu chịu cám dỗ trong sa mạc
(12) Thần Khí liền đẩy Người vào hoang địa. (13) Người ở trong hoang địa bốn mươi ngày, chịu Xatan cám dỗ, sống giữa loài dã thú, và có các thiên sứ hầu hạ Người.
II. Sứ Vụ Của Ðức Giêsu Tại Ga-Li-Lê
Ðức Giêsu khai mạc công việc rao giảng
(14) Sau khi ông Gioan bị nộp, Ðức Giêsu đến miền Galilê rao giảng Tin Mừng của Thiên Chúa. (15) Người nói: "Thời kỳ đã mãn, và Triều Ðại Thiên Chúa đã đến gần. Anh em hãy sám hối và tin vào Tin Mừng.
Ðức Giêsu kêu gọi bốn môn đệ đầu tiên
(16) Người đang đi dọc theo biển hồ Galilê, thì thấy ông Simon với người anh là ông Anrê, đang quăng lưới xuống biển, vì họ làm nghề đánh cá. (17) Người bảo họ: "Các anh hãy theo tôi, tôi sẽ làm cho các anh thành những kẻ lưới người như lưới cá." (18) Lập tức hai ông bỏ chài lưới mà đi theo Người.
(19) Ði xa hơn một chút, Người thấy ông Giacôbê, con ông Dêbêđê, và người em là ông Gioan. Hai ông này đang vá lưới ở trong thuyền. (20) Người liền gọi các ông. Và các ông bỏ cha mình là ông Dêbêđê ở lại trên thuyền với những người làm công, mà đi theo Người.
Ðức Giêsu giảng dạy tại Ca-phác-na-um
và chữa lành một người bị quỷ ám
(21) Ðức Giêsu và các môn đệ đi vào thành Caphácnaum. Ngay ngày sabát, Người vào hội đường giảng dạy. (22) Thiên hạ sửng sốt về lời giảng dạy của Người, vì Người giảng dạy như một Ðấng có thẩm quyền, chứ không như các kinh sư.
(23) Lập tức, trong hội đường của họ, có một người bị thần ô uế nhập, la lên (24) rằng: "Ông Giêsu Nadarét, chuyện chúng tôi can gì đến ông mà ông đến tiêu diệt chúng tôi? Tôi biết ông là ai rồi: ông là Ðấng Thánh của Thiên Chúa!" (25) Nhưng Ðức Giêsu quát mắng nó: "Câm đi, hãy xuất khỏi người này!" (26) Thần ô uế lay mạnh người ấy, thét lên một tiếng, và xuất khỏi anh ta. (27) Mọi người đều kinh ngạc đến nỗi họ bàn tán với nhau: "Thế nghĩa là gì? Giáo lý thì mới mẻ, người dạy lại có thẩm quyền. Ông ấy ra lệnh cho cả các thần ô uế và chúng phải tuân lệnh!" (28) Lập tức danh tiếng Ngươi đồn ra mọi nơi, khắp cả vùng lân cận miền Galilê.
Ðức Giêsu chữa nhạc mẫu ông Si-môn
(29) Vừa ra khỏi hội đường Caphácnaum, Ðức Giêsu đi đến nhà hai ông Simon và Anrê. Có ông Giacôbê và ông Gioan cùng đi theo. (30) Lúc đó, bà mẹ vợ ông Simon đang lên cơn sốt, nằm trên giường. Lập tức họ nói cho Người biết tình trạng của bà. (31) Người lại gần, cầm lấy tay bà mà đỡ dậy; cơn sốt dứt ngay và bà phục vụ các ngài.
Ðức Giêsu chữa cho nhiều người
(32) Chiều đến, khi mặt trời đã lặn, người ta đem mọi kẻ ốm đau và những ai bị quỷ ám đến cho Người. (33) Cả thành xúm lại trước cửa. (34) Ðức Giêsu chữa nhiều kẻ ốm đau mắc đủ thứ bệnh tật, và trừ nhiều quỷ, nhưng không cho quỷ nói, vì chúng biết Người là ai.
Ðức Giêsu âm thầm rời Ca-phác-na-um và đi khắp miền Ga-li-lê
(35) Sáng sớm, lúc trời còn tối mịt, Người đã dậy, đi ra một nơi hoang vắng và cầu nguyện ở đó. (36) Ông Simon và các bạn kéo nhau đi tìm. (37) Khi gặp Người, các ông thưa: "Mọi người đang tìm Thầy đấy!" (38) Người bảo các ông: "Chúng ta hãy đi nơi khác, đến các làng xã chung quanh, để Thầy còn rao giảng ở đó nữa, vì Thầy ra đi cốt để làm việc đó."(39) Rồi Người đi khắp miền Galilê, rao giảng trong các hội đường của họ, và trừ quỷ.
Ðức Giêsu chữa người bị phong hủi
(40) Có người bị phong hủi đến gặp Người, anh ta quỳ xuống van xin rằng: "Nếu Ngày muốn, Ngài có thể làm cho tôi được sạch. (41) Người chạnh lòng thương giơ tay đụng vào anh và bảo: "Tôi muốn, anh sạch đi!" (42) Lập tức, chứng phong hủi biến khỏi anh, và anh được sạch. (43) Nhưng Người nghiêm giọng đuổi anh đi ngay, (44) và bảo anh: "Coi chừng, đừng nói gì với ai cả, nhưng hãy đi trình diện tư tế, và vì anh đã được làm sạch, thì hãy dâng những gì ông Môsê đã truyền, để làm chứng cho người ta biết." (45) Nhưng vừa ra khỏi đó, anh đã bắt đầu rao truyền và tung tin ấy khắp nơi, đến nỗi Người không thể công khai vào thành nào được, mà phải ở lại những nơi hoang vắng ngoài thành. Và dân chúng từ khắp nơi kéo đến với Người.


Dẫn Nhập

Gioan Maccô là anh em họ của Barnabas (Cl. 4:10; Cv 4:36–37; 11:19–30) và là con của Maria, một người phụ nữ lãnh đạo tại giáo hội Giêrusalem  (Cv 12:12). Ông đã giúp Phaolô và Barnaba trong hành trình truyền giáo đầu tiên của họ (Cv 12:25–13:5) nhưng vì một số lý do, ông đã không ở lại với họ (Cv 13:13). Thất bại này đã làm cho Phaolô và Barnaba chia tách nhau, nhưng Barnaba cho Maccô một cơ hội khác (Cv 15:36–41). Trong những năm sau này, Maccô đã cộng tác lại với Phaolô (Philem. 24); và Phaolô đánh giá cao ông về những gì ông làm (2Tm 4:11).  Mọi sự kết thúc tốt đẹp.

Thư thứ nhất Phêrô 5:13 giả định rằng Gioan Maccô đã hoán cải nhờ sứ vụ của Phêrô. Nhiều học giả Kinh thánh tin rằng tin mừng Maccô là thuật lại những báo cáo của Phêrô về sứ vụ của Đức Kitô, trình bày Đức Giêsu Kitô như là một Tôi Tớ của Thiên Chúa (Mc 10:45). Maccô thường sử dụng từ ngày lập tức, vì ông mô tả công việc của một người Tôi Tớ, là người rất bận rộn tuân theo ý của Cha Ngài và đáp ứng những nhu cầu của dân chúng (1:10, 12, 20–21, etc.). Maccô đã viết với cái đầu của người Rôma, một dân tộc năng động, họ rất ngưỡng mộ việc hoàn tất. Sau phần giới thiệu ngắn (1:1–13), cuốn sách nói về sứ vụ của Đức Kitô ở Galilê (1:14–9:50), hành trình của Ngài lên Giêrusalem (ch 10), sứ vụ của Ngài ở Giêrusalem, đỉnh cao với việc Ngài bị đóng đinh (ch. 11–15), và sự phục sinh và thăng  thiên của Ngài (ch. 16). 


CHIA SẺ


Ngay cả một tôi tớ thì cũng cần phải có sự ủy nhiệm, và Chúa chúng ta có sự ủy nhiệm tốt nhất. Việc Ngài đến đã được tiên báo bởi Isaia (40:3) và Malachi (3:1) và Gioan Tẩy Giả công bố. Chúa Cha và Thánh Thần tuyên dương Ngài (c. 9–11), và Satan chẳng thể hạ gục Ngài (c.12–13). Ngài là Người Tôi Tớ và bạn có thể tin tưởng Ngài. Đâu là thách đố đối với bạn khi đặt sự tin tưởng nơi Thiên Chúa thay vì đặt nơi bất cứ một đối tượng, hay giá trị nào khác?
Nhưng Ngài có thể làm được gì? Công việc của Ngài là gì? Ngài có thể hướng dẫn cuộc đời của bạn và làm cho nó thành đạt (c.16–20). Ngài có thể chiến thắng Satan (c.21–28) và bệnh tật (c.29–34, 40–45) và dùng bạn để mang sứ điệp cứu độ đến thế giới bị lạc lối và cần giúp đỡ (c.35–39). Bạn có thể là một người phục vụ của Người Tôi Tớ và chia sẻ công việc tuyệt vời của Ngài. Trong hoàn cảnh hiện tại của bạn, Thiên Chúa muốn bạn chia sẻ với Ngài những công việc gì? Bạn có thấy mình được mời gọi để lên đường như một người môn đệ loan báo Tin Mừng?
Người Tôi Tớ này lấy quyền năng từ đâu? Ngài phụ thuộc vào Thánh Thần (c.12) và cầu nguyện (c.35). Ngài đã không để cho những đòi hỏi của công việc chiếm hết thời gian Ngài cần làm mới lại sức mạnh của mình. Nếu người Con thánh thiêng của Thiên Chúa còn cần cầu nguyện, thế thì bạn còn cần cầu nguyện nhiều hơn thế nữa! Trong việc phục vụ Chúa, bạn không thể “cho điều mình không có.” (x. Isa. 40:28–31.) Bạn có hình dung về áp lực với những sứ vụ mà Đức Giê-su phải thực hiện? Phải chăng những công việc bổn phận hoặc thuộc phạm trù đam mê đã lấy hết thời gian của bạn, và bạn không còn giờ để sống đời sống cầu nguyện?

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét

Kính mời quý ACE chia sẻ cảm nhận hoặc nêu thắc mắc ở đây. Xin cám ơn.
HHTLC