Thứ Ba, 9 tháng 12, 2014

CHƯƠNG 24 - Tin Mừng theo Thánh Matthêu

2. Bài giảng về thời cánh chung
Nhập đề
(1) Khi Ðức Giêsu từ trong Ðền Thờ đi ra, thì các môn đệ của Người lại gần chỉ cho Người xem công trình kiến trúc Ðền Thờ. (2) Nhưng Người nói: "Anh em nhìn thấy tất cả những cái đó, phải không? Thầy bảo thật anh em: tại đây, sẽ không còn tảng đá nào trên tảng đá nào; tất cả đều sẽ bị phá đổ". (3) Sau đó, lúc Người ngồi trên núi Ôliu, các môn đệ tới gặp riêng Người và thưa: "Xin Thầy nói cho chúng con biết bao giờ những sự việc ấy sẽ xảy ra, và điềm gì báo trước cuộc quang lâm của Thầy và báo trước tận thế".
Những cơn đau đớn khởi đầu
(4) Ðức Giêsu đáp: "Anh em hãy coi chừng, đừng để ai lừa gạt anh em, (5) vì sẽ có nhiều kẻ mạo danh Thầy đến nói rằng: "Chính Ta đây là Ðấng Kitô", và họ sẽ lừa gạt được nhiều người. (6) Anh em sẽ nghe có giặc giã và tin đồn giặc giã; coi chừng, đừng khiếp sợ, vì những việc đó phải xảy ra, nhưng chưa phải là chung cục. (7) Quả thế, dân này sẽ nổi dậy chống dân kia, nước này chống nước nọ. Sẽ có những cơn đói kém, và những trận động đất ở nhiều nơi. (8) Nhưng tất cả những sự việc ấy chỉ là khởi đầu các cơn đau đớn.
(9) "Bấy giờ, người ta sẽ nộp anh em, khiến anh em phải khốn quẫn, và người ta sẽ giết anh em; anh em sẽ bị mọi dân tộc thù ghét vì danh Thầy. (10) Bấy giờ sẽ có nhiều người vấp ngã. Người ta sẽ nộp nhau và thù ghét nhau. (11) Sẽ có nhiều ngôn sứ giả xuất hiện và lừa gạt được nhiều người. (12) Vì tội ác gia tăng, nên lòng yêu mến của nhiều người sẽ nguội đi. (13) Nhưng kẻ nào bền chí đến cùng, kẻ ấy sẽ được cứu thoát.
(14) "Tin Mừng này về Vương Quốc sẽ được loan báo trên khắp thế giới, để làm chứng cho tất cả các dân ngoại được biết. Và bấy giờ sẽ là tận cùng".
Cơn gian nan khốn khổ tại Giê-ru-sa-lem
(15) "Vậy, khi anh em thấy đặt trong nơi thánh Ðồ Ghê Tởm Khốc Hại mà ngôn sứ Ðanien đã nói đến - người đọc hãy lo mà hiểu! - (16) thì bấy giờ ai ở miền Giuđê, hãy trốn lên núi, (17) ai ở trên sân thượng thì đừng xuống lấy đồ đạc trong nhà, (18) ai ở ngoài đồng, đừng trở lại phía sau lấy áo choàng của mình. (19) Khốn cho những người mang thai và những người đang cho con bú trong những ngày đó! (20) Anh em hãy cầu xin, để cuộc chạy trốn đừng xảy ra vào mùa đông hay ngày sabát. (21) Vì khi ấy sẽ có cơn gian nan khốn khổ đến mức từ thuở khai thiên lập địa cho đến bây giờ chưa khi nào xảy ra, và sẽ không bao giờ xảy ra như vậy nữa. (22) Nếu những ngày ấy không được rút ngắn lại, thì không ai được cứu thoát; nhưng, vì những kẻ được chọn, các ngày ấy sẽ được rút ngắn.
(23) "Bấy giờ, nếu có ai bảo anh em: "Này, Ðức Kitô ở đây" hoặc "ở đó", anh em đừng có tin. (24) Thật vậy, sẽ có những Kitô giả và ngôn sứ giả xuất hiện, đưa ra những dấu lạ lớn lao và những điềm thiêng, đến nỗi chúng lừa gạt cả những người đã được tuyển chọn, nếu có thể. (25) Thầy báo trước cho anh em đấy!
Cuộc quang lâm của Con Người
(26) "Vậy, nếu người ta bảo anh em: "Này, Người ở trong hoang địa", anh em chớ ra đó; "Kìa, Người ở trong phòng kín", anh em cũng đừng tin. (27) Vì, như chớp lóe ra từ phương đông và chiếu sáng đến phương tây thế nào, thì cuộc quang lâm của Con Người cũng sẽ như vậy. (28) Xác chết nằm đâu, diều hâu tụ đó.
Hiện tượng của ngày Quang Lâm
(29) "Ngay sau những ngày gian nan ấy, thì mặt trời sẽ ra tối tăm, mặt trăng không còn chiếu sáng, các ngôi sao từ trời sa xuống và các quyền lực trên trời bị lay chuyển. (30) Bấy giờ, dấu hiệu của Con Người sẽ xuất hiện trên trời; bấy giờ mọi chi tộc trên mặt đất sẽ đấm ngực và sẽ thấy Con Người rất uy nghi vinh hiển ngự giá mây trời mà đến. (31) Người sẽ sai các thiên sứ của Người thổi loa vang dậy, tập hợp những kẻ được Người tuyển chọn từ bốn phương, từ chân trời này đến chân trời kia.
Thí dụ cây vả
(32) "Anh em cứ lấy thí dụ cây vả mà học hỏi. Khi cành nó mềm ra và trổ lá, thì anh em biết là mùa hè đã đến gần. (33) Cũng vậy, khi thấy tất cả những điều đó, anh em hãy biết là Người đã đến gần, ở ngay ngoài cửa rồi. (34) Thầy bảo thật anh em: thế hệ này sẽ chẳng qua đi, trước khi mọi điều ấy xảy ra. (35) trời đất sẽ qua đi, nhưng những lời Thầy nói sẽ chẳng qua đâu. (36) Còn về ngày và giờ đó thì không ai biết được, ngay cả các thiên sứ trên trời hay cả người Con cũng không; chỉ một mình Chúa Cha biết mà thôi.
Phải canh thức và sẵn sàng
(37) "Quả thế, thời ông Nôê thế nào, thì cuộc quang lâm của Con Người cũng sẽ như vậy. (38) Vì trong những ngày trước nạn hồng thủy, thiên hạ vẫn ăn uống, cưới vợ lấy chồng, mãi cho đến ngày ông Nôê vào tàu. (39) Họ không hay biết gì, cho đến khi nạn hồng thủy ập tới cuốn đi hết thảy. Cuộc quang lâm của Con Người cũng sẽ như vậy. (40) Bấy giờ, hai người đàn ông đang làm ruộng, thì một người được đem đi, một người bị bỏ lại; (41) hai người đàn bà đang kéo cối xay, thì một người được đem đi, một người bị bỏ lại.
(42) "Vậy anh em hãy canh thức, vì anh em không biết ngày nào Chúa của anh em đến. (43) Anh em hãy biết điều này: nếu chủ nhà biết vào canh nào kẻ trộm sẽ đến, hẵn ông đã thức, không để nó khoét vách nhà mình đâu. (44) Cho nên anh em cũng vậy, anh em hãy sẵn sàng, vì chính giờ phút anh em không ngờ, thì Con Người sẽ đến.
Dụ ngôn người đầy tớ trung tín
(45) "Vậy thì ai là người đầy tớ trung tín và khôn ngoan mà ông chủ đã đặt lên coi sóc gia nhân, để cấp phát lương thực cho họ đúng giờ đúng lúc? (46) Phúc cho đầy tớ ấy nếu chủ về mà còn thấy anh ta đang làm như vậy. (47) Thầy bảo thật anh em, ông sẽ đặt anh ta lên coi sóc tất cả tài sản của mình. (48) Nhưng nếu tên đầy tớ xấu xa ấy nghĩ bụng: "Chủ ta còn lâu mới về", (49) thế rồi hắn bắt đầu đánh đập các đồng bạn, và chè chén vói những bọn say sưa, (50) chủ của tên đầy tớ ấy sẽ đến vào ngày hắn không chờ, vào giờ hắn không biết,(51) và ông sẽ loại hắn ra, bắt chung số phận với những tên đạo đức giả: ở đó, người ta sẽ phải khóc lóc nghiến răng". 
 
CHIA SẺ
Bài giảng trên núi Ôliu

Lời của Chúa chúng ta về việc đền thờ bị tàn phá (23:37–39) thúc đẩy các môn đệ hỏi Ngài về tương lai của thành, đền thờ, và quốc gia. Trong 24:1-35, chủ đề là Cánh chung (“ngày của Chúa”) mà sẽ xảy đến thế gian trong những ngày sau hết. Đức Giêsu giải thích những biến cố thuộc nữa phần đầu của ngày cánh chung (24:1–14) và nữa phần cuối (24:15–28); và rồi Ngài công bố sự trở lại của Ngài trên mặt đất sau Cánh Chung (24:29–35).

Trong 24:1–35, nhấn mạnh đến những dấu chỉ của việc Ngài lại đến trên mặt đất và được nhắm đến chính yếu là cho Israel (c.15–28), nói mọi người tỉnh thức và sẵn sàng. Nhưng những lời này có một sứ điệp cho giáo hội hôm nay, bởi vì “những biến cố đang xảy ra báo trước những gì sắp đến.” Chúng ta đang tìm kiếm Đấng Cứu Độ và không phải kiếm những dấu chỉ (Pl. 3:20), bởi vì Ngài có thể đến bất cứ lúc nào; nhưng khi chúng ta thấy những điều này diễn ra trong thế giới chúng ta, chúng ta được khích lệ để chờ Ngài đến sớm.

Matthêu 24:36–25:46 tập trung vào giáo hội hơn là vào Israel. Điểm nhấn không phải là những dấu chỉ nhưng là sự kiện Đức Giêsu có thể đến bất cứ lúc nào (24:36, 44, 50). Khi Ngài đến, Ngài sẽ tin tưởng với những tôi tớ của Ngài và ban thưởng cho những ai trung thành; điều đó nhắc nhở chúng ta phải sẵn sàng.


CHƯƠNG  24
Khi bạn nghe tin tức và xem những căng thẳng và rắc rối xảy ra trên thế giới trong ngày, hãy nhớ lời cảnh báo mà Đức Giê-su đã dạy.

Đừng bị lừa dối (c.4, 11). Người ta sẽ có những tuyên bố và những lời hứa lớn lao và sẽ lừa dối nhiều người. Bạn có Lời Thiên Chúa để soi sáng bạn (Is 8:20) và Thánh Thần sẽ dạy bạn (Ga 16:13–15), vì thế bạn không nên đi lạc lối (1Ga 2:18–29). Bạn đã từng có kinh nghiệm về sự thất hứa trong đời mình, và bạn học được gì từ những kinh nghiệm đó? Thế gian có đang hứa hẹn với bạn điều gì chăng?

Đừng để mất nhuệ khí (c.6). Những phân tâm về chính trị và thiên nhiên luôn là một phần trong lịch sử của thế giới, cho nên đừng có cho phép nó làm bạn mất can đảm. Chúng là “khởi đầu của sự sầu khổ” (c.8). Những rắc rối của thế giới là sự khó chịu trong thời kỳ thai nghén!  Thiên Chúa vẫn là bá chủ! Những điều gì trong cuộc sống hiện tại làm bạn muốn buông xuôi, và những lúc như vậy bạn có ngước nhìn lên Thiên Chúa để tìm lấy nguồn sinh lực mới?

Đừng để bị đánh bại (c.13). Điều này phải làm với đức tin đặt dưới sự thử thách cho đến khi chúa trở lại. Đừng có để thói vô luật lệ xung quanh bạn, và đừng để những người vô kỷ luật xung quanh bạn tước lấy sự nhiệt thành của bạn (c.12). Rất nhiều người xung quanh bạn cần nghe tin mừng (c.14), vì thế hãy trở nên bận rộn! Bạn có kinh nghiệm bị hiểu lầm, bị chống đối,…khi dấn thân vào trong một sứ vụ nào đó? Và những dư luận đó có đánh bại khao khát dấn thân và phục vụ của bạn?

Đừng có ngờ vực (c.34–35). Các nhà lãnh đạo tôn giáo sẽ đến và đi, đứng lên và ngã xuống; nhưng Lời sẽ không thay đổi. Tin vào Lời, tuân phục Lời, và giữ lấy Lời-cho dù người khác có nói hay là làm gì. Kinh Thánh của bạn là ánh sáng của Thiên Chúa trong thế giới tối tăm này (2 Pr 1:19–21). Bạn có xác tín về những gì mà Lời ban cho bạn để được mời gọi trở nên những “hải đăng” cho thế giới hôm nay?

Đừng có bị phân tâm (c.42). Chúng ta “trông chừng” khi chúng ta trong tình trạng báo động, và nhắc nhở bản thân rằng Chúa chúng ta có thể đến bất cứ lúc nào. Khi trong lòng bạn, cảm thấy mình trì hoãn việc Ngài đến (c.48), bạn bắt đầu đánh mất sự ảnh hưởng và làm chứng. Hãy trông chừng và làm việc! Mùa Vọng năm nhắc nhở bạn điều gì cụ thể, và bạn đã nổ lực như thế nào để biến điều đó thành hiện thực?

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét

Kính mời quý ACE chia sẻ cảm nhận hoặc nêu thắc mắc ở đây. Xin cám ơn.
HHTLC