Thứ Năm, 11 tháng 12, 2014

CHƯƠNG 26 - Tin Mừng theo Thánh Matthêu

 VII. Thương Khó Và Phục Sinh
Âm mưu hại Ðức Giêsu
(1) Khi Ðức Giêsu giảng dạy tất cả những điều ấy xong, Người bảo các môn đệ của Người rằng: (2) "Anh em biết còn hai ngày nữa là đến lễ Vượt Qua, và Con Người sẽ bị nộp để chịu đóng đinh vào thập giá".
(3) Lúc ấy, các thượng tế và kỳ mục trong dân nhóm họp tại dinh của vị thượng tế tên là Caipha, (4) và cùng nhau quyết định dùng mưu bắt Ðức Giêsu và giết đi. (5) Nhưng họ lại nói: "Không nên làm vào chính ngày lễ, kẻo gây náo động trong dân".
Ðức Giêsu được xức dầu thơm tại Bê-ta-ni-a
(6) Ðức Giêsu đang ở làng Bêtania tại nhà ông Simon Cùi, (7) thì có một người phụ nữ đến gần Người, mang theo một bình bạch ngọc, đựng một thứ dầu thơm đắt giá. Cô đổ dầu thơm trên đầu Người, lúc Người đang dùng bữa. (8) Thấy vậy, các môn đệ lấy làm bực tức nói: "Sao lại phí của như thế? (9) Dầu đó có thể bán được nhiều tiền mà cho người nghèo".(10) Biết thế, Ðức Giêsu bảo các ông: "Sao lại muốn gây chuyện với người phụ nữ này? Quả thật, cô ấy vừa làm cho Thầy một việc nghĩa. (11) Người nghèo thì lúc nào anh em cũng có với anh em; còn Thầy, thì không phải lúc nào anh em cũng có đâu! (12) Cô ấy đổ dầu thơm trên mình Thầy để mai táng Thầy đấy. (13) Thầy bảo thật anh em: khắp thế gian, Tin Mừng này được loan báo ở đâu, người ta cũng kể lại việc cô vừa làm mà nhớ tới cô".
Giu-đa nộp Ðức Giêsu
(14) Bấy giờ, một người trong Nhóm Mười Hai tên là Giuđa Ítcariốt, đi gặp các thượng tế (15) mà nói: "Quý vị muốn cho tôi bao nhiêu? Tôi đây sẽ nộp ông ấy cho quý vị". Họ quyết định cho hắn ba mươi đồng bạc. (16) Từ lúc đó, hắn cố tìm dịp thuận tiện để nộp Ðức Giêsu.
Chuẩn bị ăn lễ Vượt Qua
(17) Ngày thứ nhất trong tuần bánh không men, các môn đệ đến thưa với Ðức Giêsu: "Thầy muốn chúng con dọn cho Thầy ăn lễ Vượt Qua ở đâu?" (18) Người bảo: "Các anh đi vào thành, đến nhà một người kia và nói với ông ấy: "Thầy nhắn: thời của Thầy đã gần tới, Thầy sẽ đến nhà ông để ăn mừng lễ Vượt Qua với các môn đệ của Thầy". (19) Các môn đệ làm y như Ðức Giêsu đã truyền, và dọn lễ Vượt Qua.
Ðức Giêsu tiên báo Giuđa sẽ nộp Thầy
(20) Chiều đến, Ðức Giêsu vào bàn tiệc với mười hai môn đệ. (21) Ðang bữa ăn, Người nói: Thầy bảo thật anh em, một người trong anh em sẽ nộp Thầy". (22) Các môn đệ buồn rầu quá sức, bắt đầu lần lượt hỏi Người: "Thưa Ngài, chẳng lẽ con sao?" (23) Người đáp: "Kẻ giơ tay chấm chung một đĩa với Thầy, đó là kẻ nộp Thầy. (24) Ðã hẳn Con Người ra đi theo như lời đã chép về Người, nhưng khốn cho người nào nộp Con Người: thà người đó đừng sinh ra thì hơn!" (25) Giuđa, kẻ nộp Người cũng hỏi: "Rápbi, chẳng lẽ con sao?" Người trả lời: "Chính anh nói đó!".
Ðức Giêsu lập phép Thánh Thể
(26) Cũng đang bữa ăn, Ðức Giêsu cầm lấy bánh, dâng lời chúc tụng, rồi bẻ ra, trao cho môn đệ và nói: "Anh em cầm lấy mà ăn, đây là mình Thầy". (27) Rồi Người cầm lấy chén, dâng lời tạ ơn, trao cho môn đệ và nói: "Tất cả anh em hãy uống chén này, (28) vì đây là máu Thầy, máu Giao Ước, đổ ra cho muôn người được tha tội. (29) Thầy bảo cho anh em biết: từ nay, Thầy không còn uống thứ sản phẩm này của cây nho, cho đến ngày ấy, ngày Thầy được cùng anh em uống thứ rượu mới trong Nước của Cha Thầy".
Ðức Giêsu tiên báo thánh Phê-rô sẽ chối Thầy
(30) Hát thánh vịnh xong, Ðức Giêsu và các môn đệ ra đi lên núi Ôliu. (31) Bấy giờ Ðức Giêsu nói với các ông: "Ðêm nay tất cả anh em sẽ vấp ngã vì Thầy. Vì có lời đã chép: Ta sẽ đánh người chăn chiên, và đàn chiên sẽ tan tác. (32) Nhưng sau khi chỗi dậy, Thầy sẽ đến Galilê trước anh em". (33) Ông Phêrô liền thưa: "Dầu tất cả có vấp ngã vì Thầy đi nữa, thì con đây cũng chẳng bao giờ vấp ngã". (34) Ðức Giêsu bảo ông: "Thầy bảo thật anh: nội đêm nay, gà chưa kịp gáy, thì anh đã chối Thầy ba lần". (35) Ông Phêrô lại nói: "Dầu có phải chết với Thầy, con cũng không chối Thầy". Tất cả các môn đệ cũng đều nói như vậy.
Ðức Giêsu cầu nguyện tại vườn Ghết-sê-ma-ni
(36) Bấy giờ Ðức Giêsu đi cùng với các ông đến một thửa đất gọi là Ghếtsêmani. Người nói với các môn đệ: "Anh em ngồi lại đây, trong lúc Thầy đi đến đàng kia cầu nguyện".(37) Rồi Người đưa ông Phêrô và hai người con ông Dêbêđê đi theo. Người bắt đầu cảm thấy buồn rầu xao xuyến. (38) Bấy giờ Người nói với các ông: "Tâm hồn Thầy buồn đến chết được. Anh em ở lại đây mà canh thức với Thầy". (39) Người đi xa hơn một chút, sấp mặt xuống, cầu nguyện rằng: "Cha ơi, nếu được, xin cho chén này rời khỏi con. Nhưng xin đừng theo ý con, mà xin theo ý Cha". (40) Rồi Người đến chỗ các môn đệ, thấy các ông đang ngủ, liền nói với ông Phêrô: "Thế ra anh em không thể canh thức nổi với Thầy một giờ sao?(41) Anh em hãy canh thức và cầu nguyện, để khỏi lâm vào cơn cám dỗ. Vì tinh thần thì hăng hái,nhưng thể xác lại yếu đuối". (42) Người lại đi cầu nguyện lần thứ hai và nói: "Lạy Cha, nếu chén này không thể rời khỏi con, nhất định con phải uống, thì xin cho ý Cha được thể hiện". (43) Rồi Người lại đến, thấy các môn đệ vẫn đang ngủ, vì mắt họ nặng trĩu. (44)Người để mặc các ông mà đi cầu nguyện lần thứ ba, nói lại cũng một lời đó. (45) Bấy giờ Người đến chỗ các môn đệ và nói với các ông: "Lúc này mà còn ngủ, còn nghỉ sao? Này, đến giờ Con Người bị nộp vào tay những kẻ tội lỗi. (46) Ðứng dậy, ta đi nào! Kìa kẻ nộp Thầy đã tới!"
Ðức Giêsu bị bắt
(47) Người còn đang nói, thì Giuđa, một trong Nhóm Mười Hai, đã đến. Cùng đi với hắn, có cả một đám người đông đảo mang gươm giáo gậy gộc. Họ được các thượng tế và kỳ mục trong dân sai đến. (48) kẻ nộp Người đã cho họ một dấu hiệu, hắn dặn rằng: "Tôi hôn ai thì chính là người đó. Các anh bắt lấy!" (49) Ngay lúc đó, Giuđa tiến lại gần Ðức Giêsu và nói: "Rápbi, xin chào Thầy!", rồi hôn Người. (50) Ðức Giêsu bảo hắn: "Này bạn, bạn đến đây làm gì thì cứ làm đi!" Bấy giờ họ tiến đến, tra tay bắt Ðức Giêsu. (51) Và kìa, một trong những kẻ theo Ðức Giêsu liền vung tay tuốt gươm của mình ra, chém phải tên đầy tớ của thượng tế, làm nó đứt tai. (52) Ðức Giêsu bảo người ấy: "Hãy xỏ gươm vào vỏ, vì tất cả những ai cầm gươm sẽ chết vì gươm. (53) Hay anh tưởng là Thầy không thể kêu cứu với Cha Thầy sao? Người sẽ cấp ngay cho Thầy hơn mười hai đạo binh thiên thần! (54) Nhưng như thế, thì lời Kinh Thánh ứng nghiệm sao được? Vì theo đó, mọi sự phải xảy ra như vậy". (55) Vào giờ ấy Ðức Giêsu nói với đám đông: "Các ông đem gươm giáo gậy gộc đến như để bắt tôi một tên cướp sao? Ngày ngày tôi vẫn ngồi giảng dạy ở Ðền Thờ thì các ông không bắt. (56) Nhưng toàn bộ việc này xảy ra là để ứng nghiệm những lời chép trong Sách Các Ngôn Sứ". Bấy giờ các môn đệ bỏ Người mà chạy trốn hết.
Ðức Giêsu ra trước Thượng Hội Ðồng
(57) Họ bắt Ðức Giêsu, rồi điệu đến thượng tế Caipha. Các kinh sư và kỳ mục đã tề tựu sẵn đó. (58) Ông Phêrô theo Người xa xa, đến tận dinh thượng tế. Ông vào bên trong ngồi với bọn nha dịch, xem kết cuộc ra sao.
(59) Còn các thượng tế và toàn thể Thượng Hội Ðồng thì tìm chứng gian buộc tội Ðức Giêsu để lên án tử hình. (60) Nhưng họ tìm không ra, mặc dầu có nhiều kẻ đã đứng ra làm chứng gian. Sau cùng, có hai người bước ra, (61) khai rằng: "Tên này đã nói: tôi có thể phá Ðền Thờ Thiên Chúa, và nội trong ba ngày, sẽ xây cất lại". (62) Và vị thượng tế đứng lên hỏi Ðức Giêsu: "Ông không nói lại được một lời sao? Mấy người này tố cáo ông gì đó?" (63) Nhưng Ðức Giêsu vẫn làm thinh. Vị thượng tế nói với Người: "Tôi nại đến Thiên Chúa hằng sống, mà truyền cho ông phải nói cho chúng tôi biết: ông có phải là Ðấng Kitô Con Thiên Chúa không? (64) Ðức Giêsu trả lời: "Chính ngài nói đó. Hơn nữa, tôi nói cho các ông hay: từ nay, các ông sẽ thấy Con Người ngự bên hữu Ðấng Toàn Năng và ngự giá mây trời mà đến". (65) Bấy giờ vị thượng tế liền xé áo mình ra và nói: "Hắn nói phạm thượng! Chúng ta cần gì nhân chứng nữa? Ðấy, quý vị vừa nghe hắn nói phạm đến Thiên Chúa, (66) quý vị nghĩ sao?" Họ liền đáp: "Hắn đáng chết!"
(67) Rồi họ khạc nhổ vào mặt và đấm đánh Người. Có kẻ lại tát Người (68) và nói: "Ông Kitô ơi, hãy nói tiên tri cho chúng tôi nghe đi: ai đánh ông đó?"
Thánh Phê-rô chối Thầy
(69) Còn ông Phêrô đang ngồi ngoài sân, thì có một người tớ gái đến bên ông và nói: "Cả bác nữa, bác cũng đã theo ông Giêsu, người Galilê đó chứ gì?" (70) Ông liền chối trước mặt mọi người mà nói: "Tôi không biết cô nói gì!" (71) Ông đi ra đến cổng, thì một người tớ gái khác thấy ông, liền nói với những người ở đó: "Bác này cũng theo ông Giêsu người Nadarét đấy". (72) Nhưng ông Phêrô lại thề mà chối: "Tôi không biết người ấy". (73) Một lát sau, những người đứng đó xích lại gần ông Phêrô mà nói: "Ðúng là bác cũng thuộc bọn họ. Cứ nghe giọng nói của bác là biết ngay". (74) Bấy giờ ông Phêrô liền thốt lên những lời độc địa và thề rằng: "Tôi thề l không biết người ấy". Ngay lúc đó, có tiếng gà gáy. (75) Ông Phêrô sực nhớ lời Ðức Giêsu đã nói: Gà chưa kịp gáy thì anh đã chối Thầy ba lần". Ông ra ngoài, khóc lóc thảm thiết.
CHIA SẺ

Cuộc sống dành cho chúng ta nhiều cơ hội; cách chúng ta đáp trả tùy thuộc vào điều chúng ta quý mến và điều chúng ta tìm kiếm trong cuộc sống.

Những nhà lãnh Do thái tìm cơ hội để tiêu diệt Đức Giêsu, trong khi cùng thời điểm Đức Giêsu đang chờ đợi cơ hội để vâng theo ý của Cha Ngài và đem đến vinh quang cho Ngài.   

Maria đã sử dụng cơ hội bà có để diễn tả lòng sùng kính với Đức Kitô, nhưng Giuđa đã sử dụng cùng cơ hội để chỉ trích bà. Chẳng có gì trao tặng cho Đức Giêsu trong tình yêu mà lại phung phí. Giuđa là người kết thúc một cách phung phí cuộc đời mình!

Đức Giêsu mong chờ cơ hội được ở lại với các môn đệ của Ngài, cho dù Ngài biết một trong số các ông sẽ phản bội Ngài, một người sẽ từ chối Ngài, và tất cả bỏ rơi Ngài. Ngài tìm để giúp họ và chuẩn bị trước cho họ đối diện cuộc thử thách đang đến.

Phêrô đã mất những cơ hội để trở nên mạnh mẽ và thành người chiến thắng. Ông đã khoe khoang trong khi đáng ra lúc đó ông phải lắng nghe (c.32-35), đã ngủ khi đáng ra phải cầu nguyện (c.36–46), đánh nhau khi ông đáng ra phải đầu hàng (c.47–56), và theo khi đáng ra ông nên chạy cho sự an toàn (c.57–75; lưu ý c.31). Nhưng khi cơ hội đến cho ông để hoán cải, ông đã khóc.

Cho dù những người khác đã làm gì, Đức Giêsu đã hoàn tất và biết cách tận dụng từng cơ hội theo cách tốt nhất. “Không phải theo ý Con, nhưng theo ý Cha” là một bí mật (c.39). Thiên Chúa sẽ trao cho bạn nhiều cơ hội trong ngày hôm nay, hãy sử dụng chúng cách khôn ngoan! Những quà tặng tốt nhất của Thiên Chúa chẳng là gì khác ngoài những cơ hội. Điều mà chúng ta gọi là khó khăn, Thiên Chúa gọi là cơ hội, bạn đã sử dụng những cơ hội Chúa gửi đến như thế nào? Những cơ hội đó có giúp cho bạn thuộc về Ngài hơn?

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét

Kính mời quý ACE chia sẻ cảm nhận hoặc nêu thắc mắc ở đây. Xin cám ơn.
HHTLC