Thứ Sáu, 12 tháng 12, 2014

CHƯƠNG 27 - Tin Mừng theo Thánh Matthêu

Ðức Giêsu bị giải đến tổng trấn Phi-la-tô
(1) Trời vừa sáng, tất cả các thượng tế và kỳ mục trong dân cùng nhau bàn kế hại Ðức Giêsu, để xử tử Người. (2) Sau đó, họ trói Người lại và giải đi nộp cho tổng trấn Philatô.
Giuđa thắt cổ
(3) Bấy giờ, Giuđa, kẻ nộp Người, thấy Người bị kết án thì hối hận. Hắn đem ba mươi đồng bạc trả lại cho các thượng tế và kỳ mục (4) mà nói: "Tôi đã phạm tội nộp người vô tội, khiến Người phải chết oan". Nhưng họ đáp: "Can gì đến chúng tôi. Mặc kệ anh!" (5) Giuđa ném số bạc vào Ðền Thờ rồi lui ra và đi thắt cổ. (6) Các thượng tế lượm lấy số bạc ấy mà nói: "Không được phép bỏ vào quỷ Ðền Thờ, vì đây là giá máu". (7) Sau khi bàn định với nhau, họ dùng tiền đó tậu "Thửa Ruộng Ông Thợ Gốm" để làm nơi chôn cất khách ngoại kiều. (8) Vì vậy mà thửa ruộng ấy gọi là "Ruộng Máu" cho đến ngày nay. (9) Thế là ứng nghiệm lời ngôn sứ Giêrêmia: "Họ đã lượm lấy ba mươi đồng bạc, tức là cái giá mà một số con cái Ítraen đã đặt khi đánh giá Người. (10) Và họ lấy số bạc đó mà mua "Thửa Ruộng Ông Thợ Gốm", theo những điều Ðức Chúa đã truyền cho tôi".
Ðức Giêsu ra trước tòa tổng trấn Phi-la-tô
(11) Ðức Giêsu bị điệu ra trước mặt tổng trấn; tổng trấn hỏi Người: "Ông là vua dân Dothái sao?" Ðức Giêsu trả lời: "Chính ngài nói đó". (12) Nhưng khi các thượng tế và kỳ mục tố Người, thì Người không trả lời một tiếng. (13) Bấy giờ ông Philatô hỏi Người: "Ông không nghe bao nhiêu điều họ làm chứng chống lại ông đó sao?" (14) Nhưng Ðức Giêsu không trả lời ông về một điều nào, khiến tổng trấn rất đỗi ngạc nhiên.
(15) Vào mỗi dịp lễ lớn, tổng trấn có lệ phóng thích cho đám đông một người tù, tùy ý họ muốn. (16) Mà khi ấy có một người tù khét tiếng, tên là Baraba. (17) Vậy khi đám đông đã tụ họp lại, thì tổng trấn Philatô nói với họ: "Các ngươi muốn ta phóng thích ai cho các người đây? Baraba hay Giêsu, cũng gọi là Kitô?" (18) Bởi ông thừa biết chỉ vì ghen tị mà họ nộp Người.
(19) Lúc tổng trấn đang ngồi xử án, thì bà vợ sai người đến nói với ông: Ông đừng nhúng tay vào vụ xử người công chính này, vì hôm nay, trong chiêm bao, tôi đã khổ nhiều vì ông ấy".
(20) Nhưng các thượng tế và kỳ mục lại xúi đám đông đòi tha tên Baraba mà giết Ðức Giêsu. (21) Tổng trấn hỏi họ: "Trong hai tên này, các ngươi muốn ta tha ai cho các ngươi?" Họ thưa: "Baraba!" (22) Tổng trấn Philatô nói tiếp: "Thế còn ông Giêsu, cũng gọi là Kitô, ta sẽ làm gì đây?" Mọi người đồng thanh: "Ðóng đinh nó vào thập giá!" (23) Tổng trấn lại nói: "Thế ông ấy đã làm điều gì gian ác?" Họ càng la to: "Ðóng đinh nó vào thập giá!" (24) Tổng trấn Philatô thấy đã chẳng được ích gì mà còn thêm náo động, nên lấy nước rửa tay trước mặt đám đông mà nói: "Ta vô can trong vụ đổ máu người này. Mặc các ngươi liệu lấy!" (25) Toàn dân đáp lại: "Máu hắn đổ xuống đầu chúng tôi và con cháu chúng tôi!" (26)Bấy giờ, tổng trấn phóng thích tên Baraba cho họ, còn Ðức Giêsu, thì sau khi truyền đánh đòn, ông trao cho họ đóng đinh vào thập giá.
Ðức Giêsu phải đội vòng gai
(27) Bấy giờ lính của tổng trấn đem Ðức Giêsu vào trong dinh, và tập trung cả cơ đội quanh Người. (28) Chúng lột áo Người ra, khoác cho Người một tấm áo choàng đỏ. (29) Rồi kết một vòng gai làm vương miện đặt lên đầu Người, và trao vào tay mặt Người một cây sậy. Chúng quỳ gối trước mặt Người mà nhạo rằng: "Vạn tuế Ðức Vua dân Dothái!" (30) Rồi chúng khạc nhổ vào Người và lấy cây sậy mà đập vào đầu Người. (31) Chế giễu chán, chúng lột áo choàng ra và cho Người mặc lại áo của mình, rồi điệu Người đi đóng đinh vào thập giá.
Ðức Giêsu chịu đóng đinh vào thập giá
(32) Ðang đi ra, thì chúng gặp một người Kyrênê, tên là Simon; chúng bắt ông vác thập giá của Người. (33) Khi đến nơi gọi là Gôngôtha, nghĩa là Ðồi Sọ, (34) chúng cho người uống rượu pha mật đắng, nhưng Người chỉ nếm một chút mà không chịu uống. (35) Ðóng đinh Người vào thập giá xong, chúng đem áo Người ra bắt thăm mà chia nhau. (36) Rồi chúng ngồi đó mà canh giữ Người.
(37) Phía trên đầu Người, chúng đặt bản án xử tội Người viết rằng: "Người này là Giêsu, vua người Dothái". (38) Bấy giờ, có hai tên cướp cùng bị đóng đinh với Người, một tên bên phải, một tên bên trái.
Ðức Giêsu bị nhục mạ
(39) Kẻ qua người lại đều nhục mạ Người, vừa lắc đầu (40) vừa nói: "Mi là kẻ phá được Ðền Thờ, và nội trong ba ngày xây lại được, hãy cứu lấy mình đi! Nếu mi là Con Thiên Chúa, thì xuống khỏi thập giá xem nào!" (41) Các thượng tế, kinh sư và kỳ mục cũng chế giễu Người mà nói: (42) "Hắn cứu được thiên hạ, mà chẳng cứu nổi mình. Hắn là vua Ítraen! bây giờ hắn cứ xuống khỏi thập giá đi, thì chúng ta tin hắn liền! (43) Hắn cậy vào Thiên Chúa, thì bây giờ Người cứu hắn đi, nếu quả thật Người thương hắn! Vì hắn đã nói: "Ta là Con Thiên Chúa!" (44) Cả những tên cướp cùng bị đóng đinh với Người cũng sỉ vả Người như thế.
Ðức Giêsu trút linh hồn
(45) Từ giờ thứ sáu, bóng tối bao phủ cả mặt đất, mãi đến giờ thứ chín. (46) Vào giờ thứ chín, Ðức Giêsu kêu lớn tiếng: "Êli, Êli, lêmasabácthani", nghĩa là "Lạy Thiên Chúa, lạy Thiên Chúa của con, sao Ngài bỏ rơi con?" (47) Nghe vậy, một vài người đứng đó liền nói: "Hắn ta gọi ông Êlia!" (48) Lập tức, một người trong bọn chạy đi lấy miếng bọt biển, thấm đầy giấm, buộc vào đầu cây sậy và đưa lên cho Người uống. (49) Còn những người khác lại bảo: "Khoan đã, để xem ông Êlia có đến cứu hắn không!" (50) Ðức Giêsu lại kêu một tiếng lớn, rồi trút linh hồn.
(51) Và kìa, bức màn trướng trong Ðền Thờ bị xé ra làm hai từ trên xuống dưới. Ðất rung đá vỡ. (52) Mồ mả bật tung, và xác của nhiều vị thánh đã an nghỉ được chỗi dậy. (53) Sau khi Chúa chỗi dậy, các ngài ra khỏi mồ, vào thành thánh, và hiện ra với nhiều người. (54) Thấy động đất và các sự việc xảy ra, viên đại đội trưởng và những người cùng ông canh giữ Ðức Giêsu đều rất đỗi sợ hãi và nói: "Quả thật ông này là Con Thiên Chúa".
(55) Ở đó, cũng có nhiều người phụ nữ nhìn xem từ đàng xa. Các bà này đã theo Ðức Giêsu từ Galilê để giúp đỡ Người. (56) trong số đó, có bà Maria Mácđala, bà Maria mẹ các ông Giacôbê và Giôxép, và bà mẹ các con ông Dêbêđê.
Mai táng Ðức Giêsu
(57) Chiều đến, có một người giàu sang tới. Ông này là người thành Arimathê, tên là Giôxép, và cũng là môn đệ Ðức Giêsu. (58) Ông đến gặp ông Philatô để xin thi hài Ðức Giêsu. Bấy giờ tổng trấn Philatô ra lệnh trao trả thi hài cho ông. (59) Khi đã nhận thi hài, ông Giôxép lấy tấm vải gai sạch mà liệm, (60) và đặt vào ngôi mộ mới, đã đục sẵn trong núi đá, dành cho ông. Ông lăn tảng đá to lấp cửa mồ, rồi ra về. (61) Còn bà Maria Mácđala và một bà Maria khác ở lại đó, ngồi đối diện vào mồ.
Lính căn mồ
(62) Hôm sau, tức là khi ngày áp lễ đã qua, các thượng tế và những người Pharisêu kéo nhau đến ông Philatô, (63) và nói: "Thưa ngài, chúng tôi nhớ tên bịp bợm ấy khi còn sống có nói: "Sau ba ngày, Ta sẽ chỗi dậy". (64) Vậy xin quan lớn truyền canh mộ kỹ càng cho đến ngày thứ ba, kẻo môn đệ hắm đến lấy trộm hắn đi, rồi phao với dân là hắn đã từ cõi chết chỗi dậy. Và như thế, chuyện bịp bợm cuối cùng này sẽ còn tệ hại hơn chuyện trước". (65) Ông Philatô bảo họ: "Thì có sẵn lính đó, các người hãy đi mà canh giữ theo cách các ngươi biết!" (66) Thế là họ ra đi canh giữ mồ, niêm phong tảng đá và cắt lính canh mồ. 
CHIA SẺ

Đức Giêsu là một điển hình để học theo khi bạn đau khổ một cách bất công 1Pr 2:18–23).

Ngài không đáp trả khi bị tố cáo (c.11–14). Làm như thế, Ngài đã hoàn tất điều ngôn sứ Isaiah đã loan báo (Is 53:7). Có một thời để nói, có một thời để im lặng (Gv. 3:7), và chúng ta phải thực hành việc phân định. Một điều chắc chắn: bất kể điều gì Ngài có nói, họ cũng sẽ chẳng tin Ngài. Bạn đã từng trải qua kinh nghiệm bị tố cáo oan? Khi đó bạn đã phản ứng như thế nào? Phải chăng chính đức tin đã làm cho bạn có những phản ứng như vậy?

Ngài đã không phản ứng khi bị trả thù (c.15–31). Ngài có quyền lực để hủy diệt những người chế nhạo Ngài; thực tế, đạo binh thiên thần có thể giải thoát ngài. Nhưng ý của Cha rằng Ngài chịu đau khổ như Ngài đã trải qua, và Đức Giêsu đã vâng phục ý Cha Ngài. Khi cơn giạn chiếm giữ con tim bạn, nó tẩm độc mọi suy nghĩ và hành động của bạn, nhưng niềm tin tìm kiếm cách thức để diễn tả tình yêu. Bạn thuộc nhóm người dễ dàng tìm cách trả đũa hay bạn thuộc nhóm nuôi dưỡng tinh thần hòa bình?

Ngài đã không đón nhận chén giảm đau (c.32–38). Uống chất giảm đau có thể giúp giảm cơn đau, nhưng Đức Giêsu đã từ chối. Thay vì vậy Ngài uống chén đau khổ. Đâu là những chén đắng trong đời bạn, và cách bạn đón nhận như thế nào? Bạn sẽ làm gì khi nhận ra lời từ chối của Thiên Chúa đối với lời cầu nguyện của bạn?

Ngài đã không bước xuống khỏi thập giá (c.40–44). Nếu Ngài bước xuống từ thập giá, con người cũng sẽ không tin vào Ngài. Và nếu Ngài đã cứu chính Ngài, Ngài đã không cứu những người khác (Ga 12:23-28). Phải qua đau khổ trước, rồi mới bước vào vinh quang; trước hết phải là thập giá, rồi mới đến vương miện. Hãy nhớ điều này khi lần tới bạn bị cám dỗ chọn con đường dễ dãi. Liệu Thập Giá có ý nghĩa gì đối với bạn trong tư cách là một người Ki-tô hữu?

1 nhận xét:

  1. Hôm nọ, có người đàn ông đem đến cho tôi một tượng chuộc tội khá lớn. Bàn tay Chúa Giê-su chịu đóng đinh bị sút ra khỏi thanh ngang của cây thánh giá. Ông nhờ tôi đóng lại cây đinh bị sút để tượng Chúa Giê-su chịu nạn được gắn chặt trở lại vào thập giá như trước đây.
    Tôi hỏi ông: “Một việc đơn giản như thế, sao ông không tự làm lấy, đem đến nhờ tôi làm gì mất công.” Ông trả lời: “Tôi không dám đóng đinh Chúa, sợ xúc phạm đến Người.”
    Vậy mà mấy tuần sau, ông nầy lại vác rựa chém người hàng xóm, may có người can ngăn kịp thời, nếu không thì ông ta đã chém chết một hình tượng sống động của Thiên Chúa.

    Trả lờiXóa

Kính mời quý ACE chia sẻ cảm nhận hoặc nêu thắc mắc ở đây. Xin cám ơn.
HHTLC