Thứ Tư, 17 tháng 12, 2014

CHƯƠNG 4 - Tin Mừng theo Thánh Máccô

 Dụ ngôn người gieo giống
(1) Ðức Giêsu lại bắt đầu giảng dạy ở ven Biển Hồ. Một đám người rất đông tụ họp chung quanh Người, nên Người phải xuống thuyền mà ngồi dưới biển, còn toàn thể đám đông thì ở trên bờ. (2) Người dùng dụ ngôn mà dạy họ nhiều điều. Trong lúc giảng dạy, Người nói với họ:
(3) "Các người nghe đây! Kìa người gieo giống đi ra gieo giống. (4) Trong khi gieo, có hạt rơi xuống vệ đường, chim chóc đến ăn mất. (5) Có hạt rơi trên sỏi đá, chỗ không có nhiều đất; nó mọc ngay, vì đất không sâu; (6) nhưng khi nắng lên, nó liền bị cháy, và vì thiếu rễ nên bị chết khô. (7) Có hạt rơi vào bụi gai, gai mọc lên làm nó chết nghẹt và không sinh hoa kết quả. (8) Có những hạt lại rơi nhằm đất tốt, nó mọc và lớn lên, sinh hoa kết quả: hạt thì được ba mươi, hạt thì được sáu mươi, hạt thì được mmột trăm." (9) Rồi Người nói: "Ai có tai nghe thì nghe!"
 http://www.freebibleimages.org/storydata/illustrations/FB_Parable_Sower/overview_images/003-parable-sower.jpg?1344242356

Tại sao Ðức Giêsu dùng dụ ngôn?
(10) Khi còn một mình Ðức Giêsu, những người thân cận cùng với Nhóm Mười Hai mới hỏi Người về các dụ ngôn. (11) Người nói với các ông: "Phần anh em, mầu nhiệm Nước Thiên Chúa đã được ban cho anh em; còn với những người kia là những kẻ ở ngoài, thì cái gì cũng phải dùng dụ ngôn, (12) để họ có trố mắt nhìn cũng chẳng thấy, có lắng tai nghe cũng không hiểu, kẻo họ trở lại và được ơn tha thứ."
Cắt nghĩa dụ ngôn người gieo giống
(13) Người còn nói với các ông: "Anh em không hiểu dụ ngôn này, thì làm sao hiểu được tất cả các dụ ngôn? (14) Người gieo giống đây là người gieo lời. (15)Những kẻ ở bên vệ đường, nơi lời đã gieo xuống, là những kẻ vừa nghe thì Xatan liền đến cất lời đã gieo nơi họ. (16) Còn những kẻ được gieo trên sỏi đá là những kẻ khi nghe lời thì liền vui vẻ đón nhận, (17) nhưng họ không đâm rễ mà là những kẻ nông nổi nhất thời; sau đó, khi gặp gian nan hay bị ngược đãi vì lời, họ vấp ngã ngay. (18) Những kẻ khác là những kẻ được gieo vào bụi gai: đó là những kẻ đã nghe lời, (19) nhưng những nỗi lo lắng sự đời, bả vinh hoa phú quý cùng những đam mê khác xâm chiếm lòng họ, bóp nghẹt lời khiến lời không sinh hoa kết quả gì. (20) Còn những người khác nữa là những người được gieo vào đất tốt: đó là những người nghe lời và đón nhận, rồi sinh hoa kết quả, kẻ thì ba mươi, kẻ thì sáu mươi, kẻ thì một trăm."
Dụ ngôn cái đèn, đấu đong
(21) Người nói với các ông: "Chẳng lẽ mang đèn tới để đặt dưới cái thùng hay dưới gầm giường? Nào chẳng phải là để đặt trên đế sao? (22) Vì chẳng có gì bí ẩn mà không phải là để hiển hiện, chẳng có gì che giấu mà không phải là để đưa ra ánh sáng. (23) Ai có tai nghe thì nghe!"
(24) Người nói với các ông: "Hãy để ý tới điều anh em nghe. Anh em đong bằng đấu nào, thì Thiên Chúa cũng sẽ đong cho anh em bằng đấu ấy, và còn cho anh em hơn nữa. (25) Vì ai đã có, thì được thêm; còn ai không có, thì ngay cái đang có cũng sẽ bị lấy mất."
Dụ ngôn hạt giống tự mọc lên
(26) Người nói: "Chuyện Nước Thên Chúa thì cũng tựa như chuyện một người vãi hạt giống xuống đất. (27) Ðêm hay ngày, người ấy có ngủ hay thức, thì hạt giống vẫn nẩy mầm và mọc lên, bằng cách nào, thì người ấy không biết. (28) Ðất tự động sinh ra hoa màu: trước hết cây lúa mọc lên, rồi trổ đòng đòng, và sau cùng thành bông lúa nặng trĩu hạt. (29) Lúa vừa chín, người ấy đem liềm hái ra gặt, vì đã đến mùa."
Dụ ngôn hạt cải
(30) Rồi Người lại nói: "Chúng ta ví Nước Thiên Chúa với cái gì đây? Lấy dụ ngôn nào mà hình dung được? (31) Nước Thiên Chúa giống như hạt cải, lúc gieo xuống đất, nó là loại hạt nhỏ nhất trên mặt đất. (32) Nhưng khi gieo rồi, thì nó mọc lên lớn hơn mọi thứ rau cỏ, cành lá xum xuê, đến nỗi chim trời có thể làm tổ dưới bóng."
Kết luận về các dụ ngôn
(33) Người dùng nhiều dụ ngôn tương tự mà rao giảng lời cho họ, tuỳ theo mức họ có thể nghe. (34) Người không bao giờ rao giảng cho họ mà không dùng dụ ngôn. Nhưng khi chỉ có thầy trò với nhau, thì Người giải nghĩa hết.
Ðức Giêsu dẹp sóng gió
(35) Hôm ấy, khi chiều đến, Ðức Giêsu nói với các môn đệ: "Chúng ta sang bờ bên kia đi!" (36) Bỏ đám đông ở lại, các ông chở Người đi, vì Người đang ở sẵn trên thuyền; có những thuyền khác cùng theo Người. (37) Và một trận cuồng phong nổi lên, sóng ập vào thuyền, đến nỗi thuyền đầy nước. (38) Trong khi đó, Ðức Giêsu đang ỏ đàng lái, dựa đầu vào chiếc gối mà ngủ. Các môn đệ đánh thức Người dậy và nói: "Thầy ơi, chúng ta chết đến nơi rồi, Thầy chẳng lo gì sao?" (39)Người thức dậy, ngăm đe gió, và truyền cho biển: "Im đi ! Câm đi!" Gió liền tắt, và biển lặng như tờ. (40) Rồi Người bảo các ông: "Sao nhát thế ? Làm sao mà anh em vẫn chưa có lòng tin?" (41) Các ông hoảng sợ và nói với nhau: "Vậy người này là ai, mà cả đến gió và biển cũng tuân lệnh?"
CHIA SẺ

Nhận lấy Lời của Thiên Chúa (c.1–25). Ngay cả khi chúng ta đọc Kinh thánh, chúng ta nên nghe tiếng của Thiên Chúa nói trong lòng chúng ta. Nó phải rất riêng tư. Đừng bao giờ sử dụng Kinh thánh như những cuốn sách khác (1Tx 2:13). Đức Giêsu đã cảnh báo chúng ta lưu tâm đến những gì mà chúng ta nghe (c.9), điều chúng ta nghe (c.24), và cách thức chúng ta nghe (Lc 8:18). Càng nhận lãnh và chia sẻ Lời, Thiên Chúa càng trao ban thêm cho chúng ta. Bạn đọc Lời khác với cách bạn đọc những sách khác như thế nào ? Nhìn lại cách thức bạn đọc Kinh Thánh trong thời gian qua có ảnh hưởng gì đến cuộc sống của bạn chăng ?
Gặt vụ mùa của Thiên Chúa (c.26–34). Nhiệm vụ của chúng ta là gieo hạt giống; chúng ta không thể làm cho hạt giống nảy mầm và làm ra mùa gặt. Ngay cả một người nông dân bận rộn cũng phải ngủ và để Thiên Chúa làm việc! Tuy nhiên, khi mùa gặt đã đến, chúng ta phải tỉnh thức và gặt lấy, nếu không muốn vụ mùa bị thất thu (Ga 4:35–38). Đức Giê-su dạy chúng ta rằng, chúng ta được chờ đợi để sinh hoa trái. Điều đó có nghĩa gì và làm thế nào bạn có thể làm điều đó để bạn tôn vinh Ngài trong cuộc sống của bạn? Hoa trái mà bạn phải sinh trong môi trường sống và làm việc của bạn là gì ?
Dự vào quyền năng của Thiên Chúa (c.35–41). Đức tin của chúng ta vào Lời được thử thách trong những bão tố của cuộc đời. Nếu những môn đệ đã thực sự tín thác vào Lời Ngài (c.35), họ có lẽ đã chẳng sợ hãi và phàn nàn Ngài đã không gìn giữ họ. Bạn có thể tin tưởng vào Lời Ngài, thì chẳng bao giờ sợ thất bại. Bạn có tin rằng Thiên Chúa có thể bảo vệ bạn khỏi cơn bão mà bạn đang phải đối diện ngay trong lúc này ? 

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét

Kính mời quý ACE chia sẻ cảm nhận hoặc nêu thắc mắc ở đây. Xin cám ơn.
HHTLC