Thứ Bảy, 20 tháng 12, 2014

CHƯƠNG 7 - Tin Mừng theo Thánh Máccô

 Tranh luận về những truyền thống người Pha-ri-sêu
(1) Có những người Pharisêu và một số kinh sư tụ họp quanh Ðức Giêsu. Họ là những người từ Giêrusalem đến. (2) Họ thấy vài môn đệ của Người dùng bữa mà tay còn ô uế, nghĩa là chưa rửa. (3) Thật vậy, người Pharisêu cũng như mọi người Dothái đều nắm giữ truyền thống của tiền nhân: họ không ăn gì, khi chưa rửa tay cẩn thận; (4) thức gì mua ngoài chợ về, cũng phải rảy nước đã rồi mới ăn; họ còn giữ nhiều tập tục khác nữa như rửa chén bát, bình lọ và các đồ đồng. (5) Vậy, người Pharisêu và kinh sư hỏi Ðức Giêsu: "Sao các môn đệ của ông không theo truyền thống của tiền nhân, cứ để tay ô uế mà dùng bữa? (6) Người trả lời họ: "Ngôn sứ Isaia thật đã nói tiên tri rất đúng về các ông là những kẻ đạo đức giả, khi viết rằng:
Dân này tôn kính Ta bằng môi bằng miệng,
còn lòng chúng thì lại xa Ta.
(7) Chúng có thờ phượng Ta thì cũng vô ích,
vì giáo lý chúng giảng dạy chỉ là giới luật phàm nhân.
(8) Các ông gạt bỏ điều răn của Thiên Chúa, mà duy trì truyền thống của người phàm". (9) Người còn nói: "Các ông thật khéo coi thường điều răn của Thiên Chúa để nắm giữ truyền thống của các ông. (10) Quả thế, ông Môsê đã dạy rằng: Người hãy thờ cha kính mẹ và kẻ nào nguyền rủa cha mẹ, thì phải bị xử tử! (11) Còn các ông, các ông lại bảo: "Người nào nói với cha với mẹ rằng: những gì con có để giúp cha mẹ đều là "coban" rồi, nghĩa là lễ phẩm đã dâng cho Chúa", (12) và các ông không để cho người ấy làm gì để giúp cha mẹ nữa. (13) Thế là các ông lấy truyền thống các ông đã truyền lại cho nhau mà huỷ bỏ lời Thiên Chúa. Các ông còn làm nhiều điều khác giống như vậy nữa!"
Cái gì làm cho con người ra ô uế?
(14) Sau đó, Ðức Giêsu lại gọi đám đông tới mà bảo: "Xin mọi người nghe tôi nói đây, và hiểu cho rõ: (15) Không có cái gì từ bên ngoài vào trong con người lại có thể làm cho con người ra ô uế được; nhưng chính cái từ con người xuất ra, là cái làm cho con người ô uế. (16) Ai có tai nghe thì nghe!
(17) Khi Ðức Giêsu đã rời đám đông mà vào nhà, các môn đệ hỏi Người về dụ ngôn ấy. (18) Người nói với các ông: "Cả anh em nữa, anh em cũng ngu tối như thế sao? Anh em không hiểu sao? Bất cứ cái gì từ bên ngoài vào trong con người, thì không thể làm cho con người ra ô uế, (19) bởi vì nó không đi vào lòng, nhưng vào bụng người ta, rồi đi ra xuống cầu tiêu?" Như vậy là Người tuyên bố mọi thức ăn đều thanh sạch. (20) Người nói: "Cái gì từ trong con người xuất ra, cái đó mới làm cho con người ra ô uế. (21) Vì từ bên trong, từ lòng người, phát xuất những ý định xấu: tà dâm, trộm cắp, giết người, (22) ngoại tình, tham lam, độc ác, xảo trá, trác táng, ganh tỵ, phỉ báng, kiêu ngạo, ngông cuồng. (23) Tất cả những điều xấu xa đó, đều từ bên trong xuất ra, và làm cho con người ra ô uế." 
III. Những Cuộc Hành Trình Của Ðức Giêsu
Ngoài Miền Ga-Li-Lê 
Ðức Giêsu chữa con gái một bà gốc Phê-ni-xi xứ Xy-ri
(24) Ðức Giêsu đứng dậy, rời nơi đó, đến địa hạt Tia. Người vào một nhà nọ mà không muốn cho ai biết, nhưng không thể giấu được. (25) Thật vậy, một người đàn bà có đứa con gái nhỏ bị quỷ ám, vừa nghe nói đến Người, liền vào sấp mình dưới chân Người. (26) Bà là người Hylạp, gốc Phênixi thuộc xứ Xyria. Bà xin Người trừ quỷ cho con gái bà. (27) Người nói với bà: "Phải để cho con cái ăn no trước đã, vì không được lấy bánh dành cho con cái mà ném cho chó con." (28) Bà ấy đáp: Thưa Ngài, đúng thế, nhưng chó con ở dưới gầm bàn lại được ăn những mảnh vụn của đám trẻ con." (29) Người nói với bà: "Vì bà nói thế, nên bà cứ về đi, quỷ đã xuất khỏi con gái bà rồi. (30) Về đến nhà, bà thấy đứa bé nằm trên giường và quỷ đã xuất.
Ðức Giêsu chữa người vừa điếc vừa ngọng
(31) Ðức Giêsu lại bỏ vùng Tia, đi qua ngả Xiđon, đến biển hồ Galilê vào miền Thập Tỉnh. (32) Người ta đem một người vừa điếc vừa ngọng đến với Ðức Giêsu, và xin Người đặt tay trên anh.
(33) Người kéo riêng anh ta ra khỏi đám đông, đặt ngón tay vào lỗ tai anh, và nhổ nước miếng mà bôi vào lưỡi anh. (34) Rồi Người ngước mắt lên trời, rên một tiếng và nói: "Epphatha", nghĩa là: hãy mở ra! (35) Lập tức tai anh ta mở ra, lưỡi như hết bị buộc lại. Anh ta nói được rõ ràng. (36) Ðức Giêsu truyền bảo họ không được kể chuyện đó ới ai cả. Nhưng Người càng truyền bảo họ, họ lại càng đồn ra. (37) Họ hết sự kinh ngạc, và nói: "Ông ấy làm việc gì cũng tốt đẹp cả: ông làm cho kẻ điếc nghe được, và kẻ câm nói được."
CHIA SẺ

Làm ô uế (c.1–23). Trừ phi chúng ta rất cẩn thận, những nghi thức tôn giáo có thể tạo ra những vấn đề nghiêm trọng. Chúng có thể được ban cho nhiều uy quyền như Lời của Thiên Chúa (c.7) và ngay cả thay thế Lời Thiên Chúa (c.9). Chúng có thể gây nên một sự tự tin giả tạo rằng điều bạn làm bên ngoài một cách nào đó sẽ thay đổi bên trong. Nhưng con tim phải thay đổi, và những nghi thức bên ngoài không thể làm được điều đó. Con tim được thanh luyện chỉ nhờ bởi đức tin (Cv 15:9). Phải chăng cách thức bạn tham dự phụng vụ nói lên tấm lòng yêu mến của bạn dành cho Thiên Chúa hay chỉ là chu toàn một bổn phận để khỏi áy náy lương tâm ?
Khoảng cách xa (c.24–30). Đức Giêsu chữa lành người đầy tớ của viên đại đội trưởng (Mt 8:1–13) và con gái bị quỷ ám của người phụ nữ từ khoảng cách xa. Cả hai đều là Dân Ngoại, và Dân Ngoại thì “ở khoảng cách xa”  về mặt thiêng liêng; nhưng Đức Giêsu  có thể xóa bỏ khoảng cách ấy trên thập giá (Ep 2:11–22). Khi bạn cầu nguyện cho những người ở xa bạn, hay xa Chúa, hãy nhớ rằng Ngài có thể ban Lời và làm những điều quyền năng (Tv 107:20). Đâu là những cách sống của bạn đang tạo nên “khoảng cách xa” trong tương quan với Thiên Chúa ?
Cứu khỏi (c.31–37). Những phép lạ chữa lành người điếc và người mù (8:22–26) được thuật lại chỉ trong Maccô. Cả hai đều xảy ra trong địa phận của người Ngoại, mà có thể làm những đọc giả người Rôma thích thú; cả hai đều thực hiện cách xa khỏi đám đông; và cả hai đều được thực hiện dù khó khăn. Người Tôi Tớ có thể làm từ xa, nhưng khi chúng ta đem người ta đến với Ngài, và Ngài không có thất bại. Bạn có nghĩ rằng trong ngày hôm nay, bạn đem đến với Chúa một người nào đó “đang ở xa” để quyền năng Thiên Chúa chữa lành và biến đổi họ ? 

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét

Kính mời quý ACE chia sẻ cảm nhận hoặc nêu thắc mắc ở đây. Xin cám ơn.
HHTLC