Chủ Nhật, 21 tháng 12, 2014

CHƯƠNG 8 - Tin Mừng theo Thánh Máccô

 Ðức Giêsu làm cho bánh hoá nhiều lần thứ hai
(1) Trong những ngày ấy, lại có một đám rất đông, và họ không có gì ăn, nên Ðức Giêsu gọi các môn đệ lại mà nói: (2) "Thầy chạnh lòng thương đám đông, vì họ ở luôn với Thầy đã ba ngày rồi mà không có gì ăn! (3) Nếu Thầy giải tán, để họ nhịn đói mà về nhà, thì họ sẽ bị xỉu dọc đường. Trong số đó, lại có những người ở xa đến". (4) Các môn đệ thưa Người: "Ở đây, trong nơi hoang vắng này, lấy đâu ra bánh cho họ ăn no?" (5) Người hỏi các ông: "Anh em có mấy chiếc bánh?" Các ông đáp: "Thưa có bảy chiếc". (6) Người truyền cho đám đông ngả lưng xuống đất. Rồi Người cầm lấy bảy chiếc bánh, dâng lời tạ ơn, và bẻ ra, trao cho các môn đệ để các ông dọn ra. Và các ông đã dọn ra cho đám đông. (7) Các ông cũng có mấy con cá nhỏ. Người đọc lời chúc tụng, rồi bảo các ông dọn cả cá ra. (8) Ðám đông đã ăn và được no nê. Người ta nhặt lấy những mẩu bánh còn thừa: bảy giỏ! (9) Mà đám đông có khoảng bốn ngàn người. Người giải tán họ. (10) Lập tức, Ðức Giêsu xuống thuyền với các môn đệ và đến miền Ðanmanutha.
Người Pha-ri-sêu xin một dấu lạ trên trời
(11) Những người Pharisêu kéo ra và bắt đầu tranh luận với Ðức Giêsu, họ đòi Người một dấu lạ từ trời để thử Người. (12) Người thở dài não nuột và nói: "Sao thế hệ này lại xin một dấu lạ? Tôi bảo thật cho các ông biết: thế hệ này sẽ không được một dấu lạ nào cả". (13) Rồi bỏ họ đó, Người lại xuống thuyền qua bờ bên kia.
Men Pha-ri-sêu và men Hê-rô-đê
(14) Các môn đệ quên đem bánh theo; trên thuyền, các ông chỉ có một chiếc bánh. (15) Người răn bảo các ông: "Anh em phải coi chừng, phải đề phòng men Pharisêu và men Hêrôđê!" (16) Và các ông bàn tán với nhau về chuyện các ông không có bánh. (17) Biết thế, Người nói với các ông: "Sao anh em lại bàn tán về chuyện anh em không có bánh? Anh em chưa hiểu chưa thấu sao? Lòng anh em ngu muội thế! (18) Anh em có mắt mà không thấy, có tai mà không nghe ư? Anh em không nhớ sao: (19) khi Thầy bẻ năm chiếc bánh cho năm ngàn người ăn, anh em đã thu lại được bao nhiêu thúng đầy mẩu bánh?" Các ông đáp: "Thưa được mười hai". (20) "Và khi Thầy bẻ bảy chiếc bánh cho bốn ngàn người ăn, anh em đã thu lại được bao nhiêu giỏ đầy mẩu bánh? "Các ông nói: "Thưa được bảy". (21) Người bảo các ông: "Anh em chưa hiểu ư?"
Ðức Giêsu chữa người mù ở Bết-xai-đa
(22) Ðức Giêsu và các môn đệ đến Bếtxaiđa. Người ta dẫn một người mù đến và nài xin Ðức Giêsu sờ vào anh ta. (23) Người cầm lấy tay anh mù, đưa ra khỏi làng, rồi nhổ nước miếng vào mắt anh, đặt tay trên anh và hỏi: "Anh có thấy gì không?" (24) Anh ngước mắt lên và thưa: "Tôi thấy người ta, trông họ như cây cối đi đi lại lại". (25) Rồi Người lại đặt tay trên mắt anh, anh trông rõ và khỏi hẳn; anh thấy tỏ tường mọi sự. (26) Người cho anh về nhà và dặn "Anh đừng có vào làng".
Ông Phêrô tuyên xưng đức tin
(27) Ðức Giêsu và các môn đệ của Người đi tới các làng xã vùng Xêdarê Philípphê. Dọc đường, Người hỏi các môn đệ: "Người ta nói Thầy là ai?" (28) Các ông đáp: "Họ bảo Thầy là ông Gioan Tẩy Giả, có kẻ thì bảo là ông Êlia, kẻ khác lại cho là một ngôn sứ nào đó". (29) Người lại hỏi các ông: "Còn anh em, anh em bảo Thầy là ai?" Ông Phêrô trả lời: "Thầy là Ðấng Kitô". (30) Ðức Giêsu liền cấm ngặt các ông không được nói với ai về Người.
Ðức Giêsu loan báo lần thứ nhất cuộc Thương Khó và Phục Sinh
(31) Rồi Người bắt đầu dạy cho các ông biết Con Người phải chịu đau khổ nhiều, bị các kỳ mục, thượng tế cùng kinh sư loại bỏ, bị giết chết và sau ba ngày, sống lại. (32) Người nói rõ điều đó, không úp mở. Ông Phêrô liền kéo riêng Người ra và bắt đầu trách Người. (33) Nhưng khi Ðức Giêsu quay lại, nhìn thấy các môn đệ, Người trách ông Phêrô: "Xatan ! lui lại đàng sau Thầy! Vì tư tưởng của anh không phải là tư tưởng của Thiên Chúa, mà là của loàn người".
Những điều kiện để theo Ðức Giêsu
(34) Rồi Ðức Giêsu gọi đám đông cùng với các môn đệ lại. Người nói với họ rằng: "Ai muốn theo tôi, phải từ bỏ chính mình, vác thập giá mình mà theo. (35) Quả vậy, ai muốn cứu mạng sống mình, thì sẽ mất; còn ai liều mất mạng sống mình vì tôi và vì Tin Mừng, thì sẽ cứu được mạng sống ấy. (36) Vì được cả thế giới mà phải thiệt mất mạng sống, thì người ta nào có lợi gì? (37) Quả thật, người ta lấy gì mà đổi lại mạnh sống mình? (38) Giữa thế hệ ngoại tình và tội lỗi này, ai hổ thẹn vì tôi và những lời tôi dạy, thì Con Người cũng sẽ hổ thẹn vì kẻ ấy, khi Người ngự đến cùng với các thánh thiên thần, trong vinh quang của Cha Người".
CHIA SẺ

Niềm tin khiếm khuyết (c.1–10). Các môn đệ đã không biết giải quyết thế nào khi đối diện với vấn đề đám đông dân chúng đang đói, tuy nhiên họ đã từng thấy Đức Giêsu nuôi năm ngàn người ăn (6:30–44). Dường như họ, nói như lời tác giả Thánh vịnh “nhưng rồi họ mau chóng quên công việc của Chúa, chẳng đợi lệnh Ngài ban” (Tv 106:13). Mỗi việc Ngài làm phải khích lệ bạn tín thác vào Ngài để giúp bạn giải quyết vấn đề tiếp theo. Hãy nhớ kỹ về lòng thương xót của Ngài và mau quên những thất bại của bạn. Khi gặp thử thánh chúng ta thường dễ quên việc chạy đến với Thiên Chúa, mà hay tìm kiếm sự trợ giúp từ những phương thế của con người. Thường nghĩ về ai hay về phương tiện gì để giúp bạn giải quyết những khó khăn trong cuộc sống của mình ?

Sự hiểu biết khiếm khuyết (c.11–21). Các môn đệ đã không hiểu được ý nghĩa của việc Ngài rời khỏi nơi ấy (c.13–21). Sự mù lòa của những người Pharisêu không có làm chúng ta ngạc nhiên (c.11–12), nhưng tại sao những người môn đệ của Ngài lại mù? Giống như Israel thời xưa, những người môn đệ đã thấy những hoạt động của Ngài nhưng không hiểu đường lối của Ngài (Tv 103:7). Xin Thiên Chúa ban cho bạn ơn soi sáng thiêng liêng. Những kiến thức bạn gặt hái được trong cuộc sống có gây ra những lung lay hay củng cố đời sống đức tin của bạn ?

Cái nhìn khiếm khuyết (c.22–26). Đây là phép lạ duy nhất được thuật lại mà diễn ra trong nhiều giai đoạn. Bethxaiđa bị chúc dữ (Mt 11:21–24), vì thế Đức Giêsu đã mang người này ra khỏi đó và dặn anh ta chớ có quay lại đó. Hãy cẩn thận về nơi chốn mà bạn sai ai đó mà mắt họ đã được mở ra với Đức Giêsu và lòng thương xót của Ngài. Đâu là những nơi chốn được kể là bị “chúc dữ” mà bạn thấy mình cần phải tránh xa để tránh nguy hiểm cho bản thân, cũng như những người thân yêu của bạn, vì những nới đó có thể làm cho bạn không còn sáng suốt để nhìn thấy điều gì Thiên Chúa muốn nơi bạn ?

Lòng nhiệt tình khiếm khuyết (c.27–38). Trong một phút, Phêrô được linh hứng từ trời cao (Mt 16:17); và trong phút tiếp theo, lưỡi ông lại bị đốt cháy từ nơi địa ngục (c.33; Gc 3:6). Phêrô đã chỉ thấy sự nhục nhã của Thập giá, nhưng Đức Giêsu đã nhìn thấy vinh quang. Phêrô thấy thất bại, nhưng Đức Giêsu thấy một chiến thắng lớn lao. Bạn đừng bao giờ lo lắng hay xấu hổ vì là môn đệ của Ngài, và mang lấy thập giá của mình, vì Đức Giêsu đã mang nó trước. Lời mời gọi vác thập giá để theo Đức Giê-su bạn nghe rất nhiều, hãy tưởng tượng nếu bây giờ Đức Giê-su nói điều đó trực tiếp với bạn, bạn sẽ trả lời thế nào ?

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét

Kính mời quý ACE chia sẻ cảm nhận hoặc nêu thắc mắc ở đây. Xin cám ơn.
HHTLC