Thứ Ba, 20 tháng 1, 2015

CHƯƠNG 22 - Tin Mừng theo Thánh Luca

 VI. Cuộc Thương Khó 
Âm mưu hại Ðức Giêsu. Giuđa tìm cách nộp Thầy
(1) Lễ Bánh Không Men, cũng gọi là lễ Vượt qua, đã đến gần. (2) Các thượng tế và kinh sư tìm cách thủ tiêu Ðức Giêsu, vì họ sợ dân.
(3) Xatan đã nhập vào Giuđa, cũng gọi là Ítcariốt, một người trong số Mười Hai. (4) Hắn đi nói chuyện với các thượng tế và lãnh binh Ðền Thờ về cách thức nộp Người cho họ. (5) Họ rất mừng và đồng ý sẽ cho hắn tiền. (6) Hắn ưng thuận và tìm dịp tiện để nộp Ðức Giêsu cho họ, lúc không có đám đông.
Chuẩn bị ăn lễ Vượt Qua
(7) Ðã đến ngày lễ Bánh Không men, ngày phải sát tế chiên Vượt qua. (8) Ðức Giêsu sai ông Phêrô với ông Gioan đi và dặn: "Các anh hãy đi dọn cho chúng ta ăn lễ Vượt Qua". (9) Hai ông hỏi: "Thầy muốn chúng con dọn ở đâu?" (10) Người bảo họ: "Này, khi vào thành, các anh sẽ gặp một người mang vò nước. Cứ đi theo người đó, người đó vào nhà nào, (11) thì các anh vào thưa với chủ nhà: "Thầy nhắn ông: "Căn phòng dành cho tôi ăn lễ Vượt Qua với các môn đệ của tôi ở đâu?" (12) Và ông ấy sẽ chỉ cho các anh một căn phòng rộng rãi trên lầu, đã được trang bị: các anh hãy dọn ở đó". (13) Các ông ra đi, thấy mọi sự y như Người đã nói, và các ông dọn tiệc Vượt Qua.
Ăn tiệc Vượt Qua
(14) Khi giờ đã đến, Ðức Giêsu vào bàn, và các Tông Ðồ cùng vào với Người. (15) Người nói với các ông: "Thầy những khát khao mong mỏi ăn lễ Vượt Qua này với anh em trước khi chịu khổ hình. (16) Bởi vì, Thầy nói cho anh em hay, Thầy sẽ không bao giời ăn lễ Vượt Qua này nữa, cho đến khi lễ này được nên trọn vẹn trong Nước Thiên Chúa".
(17) Rồi Người nhận lấy chén, dâng lời tạ ơn và nói: "Anh em hãy cầm lấy mà chia nhau. (18) Bởi vì, Thầy bảo cho anh em biết, từ nay, Thầy không còn uống sản phẩm của cây nho nữa, cho đến khi Nước Thiên Chúa đến".
Ðức Giêsu lập phép Thánh Thể
(19) Rồi Người cầm lấy bánh, dâng lời cảm ơn, bẻ ra, trao cho các ông và nói: "Ðây là mình Thầy, hy sinh vì anh em. Anh em hãy làm việc này, mà tưởng nhớ đến Thầy". (20) Và tới tuần rượu cuối bữa ăn, Người cũng làm như vậy và nói: "Chén này là giao ước mới, lập bằng máu Thầy, máu đổ ra vì anh em.
Ðức Giêsu tiên báo Giuđa sẽ nộp Thầy
(21) "Nhưng này bàn tay kẻ nộp Thầy đang cùng đặt trên bàn với Thầy. (22) Ðã hẳn Con Người ra đi như đã ấn định, nhưng khốn cho kẻ nào nộp Con Người". (23) Các Tông Ðồ bắt đầu bàn tán với nhau xem ai trong Nhóm lại là kẻ toan làm chuyện ấy.
Kẻ làm đầu phải hầu thiên hạ
(24) Các ông còn cãi nhau sôi nổi xem ai trong Nhóm được coi là người lớn nhất. (25) Ðức Giêsu bảo các ông: "Vua của các dân thì lấy quyền mà thống trị dân, và những ai cầm quyền thì tự xưng là ân nhân. (26) Anh em thì không như thế, trái lại, ai lớn nhất trong anh em, thì phải nên như người phục vụ. (27) Bởi lẽ, giữa người ngồi ăn với kẻ phục vụ, ai lớn hơn ai? Hẳn là người ngồi ăn chứ? Thế mà, Thầy đây, Thầy sống giữa anh em như một người phục vụ.
Phần thưởng dành cho các Tông Ðồ
(28) "còn anh em, anh em vẫn một lòng gắn bó với Thầy, giữa những lúc Thấy gặp thử thách gian nan. (29) Vì thế, Thầy sẽ trao Vương Quốc cho anh em, như Cha Thầy đã trao cho Thầy, (30) để anh em được đồng bàn ăn uống với Thầy trong Vương Quốc của Thầy, và ngự toà xét xử mười hai chi tộc Ítraen".
Ðức Giêsu tiên báo: ông Phêrô sẽ chối Thầy, nhưng sẽ trở lại
(31) Rồi Chúa nói: "Simon, Simon ơi, kìa Xatan đã xin được sàng anh em như người ta sàng gạo. (32) Nhưng Thầy đã cầu nguyện cho anh để anh khỏi mất lòng tin. Phần anh, một khi đã trở lại, hãy làm cho các anh em của anh nên vững mạnh". (33) Ông Phêrô thưa với Người: "Lạy Chúa, với Chúa, con sẵn sàng vào tù, và chết cũng cam". (34) Ðức Giêsu lại nói: "Này anh Phêrô, Thầy bảo cho anh biết, hôm nay gà chưa kịp gáy, thì đã ba lần anh chối là không biết Thầy".
Giờ chiến đấu quyết liệt
(35) Rồi Người nói với các ông: "Khi Thầy sai anh em ra đi, không túi tiền, không bao bị, không giày dép, anh em có thiếu thốn gì không?" (36) Các ông đáp: "Thưa thầy, không". Người bảo các ông: "Nhưng bây giờ, ai có túi tiền thì hãy mang theo, ai có bao bị cũng vậy; còn ai chưa có gươm thì bán áo đi mà mua. (37) Vì Thầy bảo cho anh em hay: cần phải ứng nghiệm nơi bản thân Thầy lời Kinh Thánh đã chép: Người bị liệt vào hàng phạm pháp. Thật vậy, những gì đã chép về Thầy sắp được hoàn tất". (38) Các ông nói: "Lạy Chúa, này có hai thanh gươm đây". Người bảo họ: "Ðủ rồi!"
Tại núi Ô-liu
(39) Rồi Người đi ra núi Ôliu như đã quen. Các môn đệ cững theo Người. (40) Ðến nơi, Người bảo các ông: "Anh em hãy cầu nguyện kẻo sa chước cám dỗ".
(41) Rồi Người đi cách các ông một quãng, chừng bằng ném một hòn đá, và quỳ gối cầu nguyện rằng: (42) "Cha ơi, nếu Cha muốn, xin tha cho con khỏi uống chén này. Tuy vậy, xin đừng làm theo ý con, mà xin theo ý Cha". (43) Bấy giờ có thiên sứ tự trời hiện đến tăng sức cho Người.(44) Người lâm cơn xao xuyến bồi hồi, nên càng khẩn thiết cầu xin. Và mồ hôi Người như những giọt máu rơi xuống đất.
(45) Cầu nguyện xong, Người đứng lên, đến chỗ các môn đệ, thấy các ông đang ngủ vì buồn phiền, (46) Người liền nói với các ông: "Sao anh em lại ngủ? Dậy mà cầu nguyện, kẻo sa chước cám dỗ".

Ðức Giêsu bị bắt
(47) Người còn đang nói, thì kìa một đám đông xuất hiện, và kẻ dẫn đầu tên là Giuđa, một người trong Nhóm Mười Hai. Hắn lại gần Ðức Giêsu để hôn Người. (48) Ðức Giêsu bảo hắn: "Giuđa ơi! Anh dùng cái hôn mà nộp Con Người sao?" (49) Thấy việc sắp xảy ra, những kẻ đứng chung quanh Người liền hỏi: "Lạy Chúa, chúng con tuốt gươm chém được không?" (50) Thế rồi một người trong nhóm chém tên đầy tớ của thượng tế, làm nó đứt tai bên phải. (51) Nhưng Ðức Giêsu lên tiếng: "Thôi, ngừng lại". Và người sờ vào tai tên đầy tớ mà chữa lành.
(52) Rồi Ðức Giêsu nói với các thượng tế, lãnh binh Ðền Thờ và kỳ mục đến bắt Người: "Các ông đem gươm giáo gậy gộc đến như thể bắt một tên cướp sao? (53) Ngày ngày, tôi ở giữa các ông trong Ðền Thờ, mà các ông không tra tay bắt. Nhưng đây là giờ của các ông và quyền lực của tối tăm".
Ông Phêrô chối Thầy
(54) Họ bắt Ðức Giêsu, điệu Người đến nhà vị thượng tế. Còn ông Phêrô thì theo xa xa. (55) Họ đốt lửa giữa sân và đang ngồi quây quần với nhau, thì ông Phêrô đến ngồi giữa họ. (56) Thầy ông ngồi bên ánh lửa, một người tớ gái nhìn ông chòng chọc và nói: "Cả bác này cũng đã ở với ông ấy đấy!" (57) Ông liền chối: "Tôi có biết ông ấy đâu, chị!" (58) Một lát sau, có người khác thấy ông, liền nói: "Cả bác nữa, bác cũng thuộc bọn chúng!" Nhưng ông Phêrô đáp lại: "Này anh, không phải đâu!" (59) Chừng một giờ sau, có người khác lại quả quyết: "Ðúng là bác này cũng đã ở với ông ấy, vì bác ta cũng là người Galilê". (60) Nhưng ông Phêrô trả lời: "Này anh, tôi không biết anh nói gì!" Ngay lúc ông còn đang nói, thì gà gáy. (61) Chúa quay lại nhìn ông, ông sực nhớ lời Chúa đã bảo ông: "Hôm nay, gà chưa kịp gáy, thì anh đã chối Thầy ba lần". (62) Và ông ra ngoài, khóc lóc thảm thiết.
Ðức Giêsu bị đánh đập
(63) Những kẻ canh giữ Ðức Giêsu nhạo báng đánh đập Người. (64) Chúng bịt mắt Người lại, rồi hỏi rằng: "Nói tiên tri xem: ai đánh ông đó?" (65) Chúng còn thốt ra nhiều lời khác xúc phạm đến Người.
Ðức Giêsu ra trước Thượng Hội Ðồng
(66) Khi trời sáng đoàn kỳ mục trong dân, các thượng tế và kinh sư nhóm họp. Họ điệu Người ra trước Thượng Hội Ðồng (67) và hỏi: "Ông có phải là Ðấng Mêsia thì nói cho chúng tôi biết!" Người đáp: "Tôi có nói với các ông, các ông cũng chẳng tin; (68) tôi có hỏi, các ông cũng chẳng trả lời. (69) Nhưng từ nay, Con Người sẽ ngự bên hữu Thiên Chúa toàn năng". (70) Mọi người liền nói: "Vậy ông là Con Thiên Chúa sao?" Người đáp: "Ðúng như các ông nói, chính tôi đây". (71) Họ liền nói: "Chúng ta cần gì lời chứng nữa? Chính chúng ta vừa nghe miệng hắn nói!"
CHIA SẺ
 Chúng ta nghe nói nhiều về sự hiện diện của Satan, và tác động của sự dữ trong cuộc sống chúng ta đến từ mọi nơi, mọi lúc. Một vài kinh nghiệm của sự dữ trong trình thuật này giúp chúng ta ý thức hơn về những tác động của sự dữ trong đời sống mình.
Satan trong đền thờ (c.1–6). Giuđa đã được Satan động viên khi ông đã làm một thỏa thuận với các nhà lãnh đạo tôn giáo. Satan là một tên dối trá và sát nhân (Ga 8:44), và đã giúp cho Giuđa bằng sự dối trá. Nhưng Satan cũng đã phản bội Giuđa, và người mà trước đây từng là môn đệ đã kết thúc đời mình bằng tự tử. Bạn có nghĩ thật là nguy hiểm khi làm thỏa hiệp với sự dữ? Đâu là những thỏa hiệp mà bạn đang thực hiện với Satan, và bạn có lường trước được những thỏa hiệp đó sẽ đưa bạn tới đâu?
Satan trong Phòng Tiệc Ly (c.7–38). Satan đã điều khiển Giuđa, nhưng hắn phải xin phép để có thể “sàng” các môn đệ và để thử thách Phêrô (G 1:12; 2:6). Satan không có toàn quyền và phải vâng phục những giới hạn được Chúa đặt ra (1Cr. 10:13). Các Tông Đồ đã có kinh nghiệm những phúc lành lớn lao vào tối hôm đó, nhưng nguy hiểm vẫn rất gần. Hãy sẵn sàng bảo vệ chính bạn khi bạn đã có những kinh nghiệm thiêng liêng phong phú, vì Satan sẵn sàng tấn công. Và đặc biệt hãy ý thức khi bạn đang cố gắng để quyết định xem ai là người lớn nhất! Mặc dù, Satan không có quyền nhưng luôn sẵn sàng tấn công, vì khi con người tìm cách khẳng định vị trí của mình là lúc Satan có thể len vào. Đâu là những quyết định mà bạn đang thực hiện và qua đó bạn đang mời Satan tham gia với bạn?
Satan trong Vườn Dầu (c.39–53). Đức Giêsu nói với những người đến bắt Ngài, “nhưng đây là giờ của các ngươi, và quyền lực của bóng tối.” (c. 53) Bởi vì Ngài đã cầu nguyện và tuân theo ý Cha, Đức Giêsu đã chuẩn bị cho việc bị bắt, nhưng các môn đệ thì không. Nếu như công cuộc của Đức Kitô đã xuất hiện và bị hủy hoại, đó chính là trong vườn dầu; nhưng đó chính là lúc Đức Giêsu đang thực hiện điều tốt nhất của Ngài theo ý Cha. Điểm khác biệt giữa Đức Giê-su và các môn đệ trong Vườn Dầu để chiến thắng quyền lực của bóng tối là cầu nguyện và sự sẵn sàng. Bạn có ý thức về sự sức mạnh của bóng tối, và đâu là cách thức để bạn đương đầu với sức mạnh đó?
Satan trong tòa (c.54–71). Satan đã ở trong tòa án để sàng Phêrô và trong phòng hội đồng để dẫn con người lạc lối. Chiến thắng của Satan trên Phêrô chỉ là tạm thời, nhưng thánh Tông Đồ đã khóc, hoán cải, và được phục hồi. Chiến thắng của Ngài với những nhà lãnh đạo tôn giáo đã hoàn tất, vì Ngài đã che mắt họ đối với chân lý (2 Cor. 4:3–6) và họ đã kết án chính đấng Mê-sia của họ. Vấp ngã chưa phải là kết thúc. Bạn có nghĩ rằng Satan cũng đã giúp Phê-rô nhận ra sự yếu đuối của mình để biết cậy dựa vào Thiên Chúa hơn sức riêng của mình? Bạn có rút ra được những bài học nào cho cuộc sống của mình từ những kinh nghiệm vấp ngã của bản thân?

1 nhận xét:

 1. Thưa Cha,

  Con có mấy thắc mắc sau, xin Cha giúp con hiểu thêm.

  1/ Cả 2 ông: Giuđa và Phêrô, đều phạm tội với Chúa Giêsu, nhưng tại sao Chúa Giêsu lại chỉ cầu nguyện cho ông Phêrô (câu 32) mà không cầu nguyện cho Giuđa ăn năn trở lại?

  2/ "(35) Rồi Người nói với các ông: "Khi Thầy sai anh em ra đi, không túi tiền, không bao bị, không giày dép, anh em có thiếu thốn gì không?" (36) Các ông đáp: "Thưa thầy, không". Người bảo các ông: "Nhưng bây giờ, ai có túi tiền thì hãy mang theo, ai có bao bị cũng vậy; còn ai chưa có gươm thì bán áo đi mà mua. (37) Vì Thầy bảo cho anh em hay: cần phải ứng nghiệm nơi bản thân Thầy lời Kinh Thánh đã chép: Người bị liệt vào hàng phạm pháp. Thật vậy, những gì đã chép về Thầy sắp được hoàn tất".

  a/ Con không thấy được sự liên hệ giữa câu 36 và câu 37. Tại sao khi mọi lời Kinh Thánh nói về Chúa Giêsu được ứng nghiệm nơi bản thân Ngài thì các môn đệ lại phải trang bị đầy đủ như vậy, rất khác với lúc trước (câu 35)?

  b/ Như vậy thì ngày nay, người môn đệ Chúa Giêsu nên giống như câu 35 hay 36?

  3/ "Và mồ hôi Người như những giọt máu rơi xuống đất." (câu 44b). Theo y khoa bây giờ, đây là hiện tượng xảy ra do lo lắng và đau khổ quá mức gây ra cùng một lúc. Như vậy Chúa Giêsu đã không có lòng tin mạnh mẽ nên mới bị như vậy?

  Con cảm ơn Cha.

  Trả lờiXóa

Kính mời quý ACE chia sẻ cảm nhận hoặc nêu thắc mắc ở đây. Xin cám ơn.
HHTLC