Thứ Sáu, 2 tháng 1, 2015

CHƯƠNG 4 - Tin Mừng theo Thánh Luca

Ðức Giêsu chịu cám dỗ
(1) Ðức Giêsu được đầy Thánh Thần, từ sông Giođan trở về, và được Thánh Thần dẫn đi trong hoang địa (2) bốn mươi ngày, chịu quỷ cám dỗ. Trong những ngày ấy, Người không ăn gì cả, và khi hết thời gian đó, thì Người thấy đói.(3) Bấy giờ, quỷ nói với Người: "Nếu ông là Con Thiên Chúa thì truyền cho hòn đá này hoá bánh đi!" (4) Nhưng Ðức Giêsu đáp lại: "Ðã có lời chép rằng: Người ta sống không chỉ nhờ cơm bánh".
(5) Sau đó, quỷ đem Ðức Giêsu lên cao, và trong giây lát, chỉ cho Người thấy tất cả các nước thiên hạ. (6) Rồi nó nói với Người: "Tôi sẽ cho ông toàn quyền cai trị cùng với vinh hoa lợi lộc của các nước này, vì quyền hành ấy đã được trao cho tôi, và tôi muốn cho ai tuỳ ý. (7) Vậy nếu ông bái lạy tôi, thì tất cả sẽ thuộc về ông". (8) Ðức Giêsu đáp lại: "Ðã có lời chép rằng: Ngươi phải bái lạy Ðức Chúa là Thiên Chúa của ngươi, và phải thờ phượng một mình Người mà thôi.
(9) Quỷ đem Ðức Giêsu đến Giêrusalem và đặt Người trên nóc Ðền Thờ, rồi nói với Người: "Nếu ông là Con Thiên Chúa, thì đứng đây mà gieo mình xuống đi! (10) Vì đã có lời chép rằng: Thiên Chúa sẽ truyền cho thiên sứ lo cho bạn, để luôn luôn gìn giữ bạn.
(11) Lại còn chép rằng:
Thiên sứ sẽ tay đỡ tay nâng,
cho bạn khỏi vấp chân vào đá".
(12) Bấy giờ Ðức Giêsu đáp lại: "Ðã có lời rằng:
Ngươi chớ thử thách Ðức Chúa
là Thiên Chúa của ngươi".
(13) Sau khi đã soay hết cách để cảm dỗ Người, quỷ bỏ đi, chờ đợi thời cơ. 
III. Ðức Giêsu Rao Giảng Tại Miền Ga-Li-Lê 
Ðức Giêsu bắt đầu rao giảng
(14) Ðược quyền năng Thần Khí thúc đẩy, Ðức Giêsu trở về miền Galilê, và tiếng tăm Người đồn ra khắp vùng lân cận. (15) Người giảng dạy trong các hội đường của họ, và được mọi người tôn vinh.
Ðức Giêsu tại Na-da-rét
(16) Rồi Ðức Giêsu đến Nadarét, là nơi Người sinh trưởng. Người vào hội đường như Người vẫn quen làm trong ngày sabát, và đứng lên đọc Sách Thánh. (17) Họ trao cho Người cuốn sách ngôn sứ Isaia. Người mở ra, gặp đoạn chép rằng:
(18) Thần Khí Chúa ngự trên tôi,
vì Chúa đã xức dầu tấn phong tôi,
để tôi loan báo Tin Mừng cho kẻ nghèo hèn.
Người đã sai tôi đi công bố
cho kẻ bị giam cầm biết họ được tha,
cho người mù biết họ được sáng mắt,
trả lại tự do cho người bị áp bức,
(19) công bố một năm hồng ân của Chúa.
(20) Ðức Giêsu cuộn sách lại, trả cho người giúp việc hội đường, rồi ngồi xuống. Ai nấy trong hội đường đều chăm chú nhìn Người. (21) Người bắt đầu nói với họ: "Hôm nay đã ứng nghiệm lời Kinh Thánh quý vị vừa nghe". (22)Mọi người đều tán thành và thán phục những lời hay ý đẹp thốt ra từ miệng Người.
Họ bảo nhau: "Ông này không phải là con ông Giuse đó sao?" (23) Người nói với họ: "Hẳn là các ông muốn nói với tôi câu tục ngữ: Thầy lang ơi, hãy chữa lấy mình! Tất cả những gì chúng tôi nghe nói ông đã làm tại Caphácnaum, ông cũng hãy làm tại đây, tại quê ông xem nào!" (24) Người nói tiếp: "Tôi bảo thật các ông: không một ngôn sứ nào được chấp nhận tại quê hương mình.
(25) "Thật vậy, tôi nói cho các ông hay: thiếu gì bà goá ở trong nước Ítraen vào thời ông Êlia, khi trời hạn hán suốt ba năm sáu tháng, cả nuớc phải đói kém dữ dội, (26) thế mà ông không được sai đến giúp một bà nào cả, nhưng chỉ được sai đến giúp bà goá thành Xarépta miền Xiđon. (27) Cũng vậy, thiếu gì người phong hủi ở trong nước Ítraen vào thời ngôn sứ Êlisa, nhưng không người nào được sạch, mà chỉ có ông Naaman, người xứ Xyria thôi".
(28) Nghe vậy, mọi người trong hội đường đầy phẫn nộ. (29) Họ đứng dậy, lôi Người ra khỏi thành - thành này được xây trên núi. Họ kéo Người lên tận đỉnh núi, để xô Người xuống vực. (30) Nhưng Người băng qua giữa họ mà đi.
Ðức Giêsu giảng dạy tại Ca-phác-na-um
và chữa lành một người bị quỷ ám
(31) Người xuống Caphácnaum, một thành miền Galilê, và ngày sabát, Người giảng dạy họ. (32) Họ sửng sốt về cách Người giảng dạy, vì Người nói năng có thẩm quyền.
(33) Trong hội đường, có một người bị quỷ thần ô uế nhập, la to lên rằng: (34) "Ông Giêsu Nadarét, chuyện chúng tôi can gì đến ông, mà ông đến tiêu diệt chúng tôi? Tôi biết ông là ai rồi: ông là Ðấng Thánh của Thiên Chúa!" (35)Nhưng Ðức Giêsu quát mắng nó: "Câm đi, hãy xuất khỏi người này!" Quỷ vật người ấy ngã xuống giữa hội đường, rồi xuất khỏi anh ta, nhưng không làm hại gì anh. (36) Nỗi kinh ngạc trùm lên mọi người, và họ nói với nhau: "Lời ấy là thế nào? Ông ấy lấy uy quyền và thế lực mà ra lệnh cho các thần ô uế, và chúng phải xuất!" (37) Và tiếng đồn về Người lan ra khắp nơi trong vùng.

Ðức Giêsu chữa bà mẹ vợ ông Si-môn
(38) Ðức Giêsu rời khỏi hội đường, đi vào nhà ông Simôn. Lúc ấy, bà mẹ vợ ông Simôn đang bị sốt nặng. Họ xin Người chữa bà. (39) Ðức Giêsu cúi xuống gần bà, ra lệnh cho cơn sốt, và cơn sốt rời khỏi bà: tức khắc bà chỗi dậy phục vụ các ngài.
Ðức Giêsu chữa lành nhiều người đau yếu
(40) Lúc mặt trời lặn, tất cả những ai có người đau yếu mắc đủ thứ bệnh hoạn, đều đưa tới Người. Người đặt tay trên từng bệnh nhân và chữa họ. (41) Quỷ cũng xuất khỏi nhiều người, và la lên rằng: "Ông là Con Thiên Chúa!" Người quát mắng, không cho phép chúng nói, vì chúng biết Người là Ðấng Kitô.
Ðức Giêsu rao giảng tại miền Giu-đê
(42) Sáng ngày, Người đi ra một nơi hoang vắng. Ðám đông tìm Người, đến tận nơi Người đang ở và muốn giữ Người lại, kẻo Người bỏ họ mà đi. (43) Nhưng Người nói với họ: "Tôi còn phải loan báo Tin Mừng Nước Thiên Chúa cho các thành khác nữa, vì tôi được sai đi cốt để làm việc đó". (44) Và Người rao giảng trong các hội đường miền Giuđê. 
 
CHIA SẺ


Đấng Chinh Phục (1–13). Bạn có thể được tràn đầy Thánh Thần (c.1) và vâng theo ý Thiên Chúa dẫu vậy vẫn trải qua những kinh nghiệm cám dỗ và thử thách. Bởi vì Ngài đã đối diện với kẻ thù và đã chiến thắng, Đức Giêsu có thể đồng hóa với bạn trong những cơn cám dỗ của bạn và có thể giúp bạn chiến thắng (Dt. 2:17-18). Khi bị cám dỗ đó không phải là tội, vì Đức Giêsu đã bị cám dỗ; nhưng khi ta đầu hàng cám dỗ đó là tội. Lời hứa của Satan là, “Tất cả sẽ là của bạn” (c.7); nhưng trong Đức Giêsu, bạn có mọi sự (1Cr 3:21-23), và Satan có thể chẳng cho bạn được điều gì cả. Đâu là hoang địa trong đời tôi? Khi người khác vào hoang địa, tôi làm gì? Trong hoang địa đó tôi có được kinh nghiệm gì về Thiên Chúa?
Đấng Rao Giảng (14–30). Thánh Thần không chỉ cho chúng ta chiến thắng, nhưng Ngài còn dẫn dắt chúng ta (c.14) và trao quyền cho chúng ta để phục vụ (c. 18). Bản  văn mà Chúa dùng để truyền tải sứ điệp lấy từ Is (61:1-2) mô tả Đức Giêsu đã đến để làm và những gì Ngài vẫn còn đang làm trong cuộc sống hôm nay. Dân chúng trong hội đường đã muốn nghe một bài giảng an ủi, thay vì một bài giảng kết án. Khi Đức Giêsu đề cập đến ơn sủng của Thiên Chúa cho dân Ngoại (c.23-27), dân chúng trở nên giận dữ và xua đuổi Ngài đi! Họ đã bị rút lại những phúc lành của Ngài bởi vì họ đã khước từ lời Ngài. Dân chúng đã đóng khung Đức Giê-su dựa vào những khái niệm hẹp hòi của họ nên họ không thể hiểu được những sứ điệp của Ngài? Phải chăng ngày hôm nay bạn cũng ép Đức Giê-su vào trong những chiếc hộp của bạn? Kích thước của chiếc hộp đó như thế nào? Liệu những sứ điệp của Ngài có được bạn đón nhận và biến đổi cuộc sống của bạn?
Đấng Chữa Lành (31–44). Đức Giêsu đã hoàn tất sứ mạng (c. 18–19) bằng cách đem đến sự chữa lành và giải phóng người nghèo và thiếu thốn bởi quyền năng của Ngài. Phải chăng Ngài không thể thắng được sự dữ một cách riêng tư, Đức Giêsu đã không thể hạ gục nó một cách công khai. Trong khi giảng về Lời là sứ vụ chính yếu của Ngài (c.42-44), Đức Giêsu đã trắc ẩn với người bệnh và Ngài đã chữa lành cho họ. Chúng ta có thể không có sức mạnh chữa lành, nhưng chúng ta có thể đem đến sự an ủi và trợ giúp những ai thiếu thốn; và chúng ta có thể làm điều đó nhân danh Đức Giêsu (Mt 25:34-40). Bạn có tin vào sức mạnh của lời cầu nguyện đem đến ơn chữa lành? Bạn có nghĩ rằng bạn cộng tác với ơn Chúa bằng lời cầu nguyện của mình để đem đến ơn chữa lành cho ai đó như là một trách nhiệm của chính bạn, là một chi thể trong Thân Thể của Giáo Hội?

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét

Kính mời quý ACE chia sẻ cảm nhận hoặc nêu thắc mắc ở đây. Xin cám ơn.
HHTLC