Thứ Bảy, 3 tháng 1, 2015

CHƯƠNG 5 - Tin Mừng theo Thánh Luca

Ðức Giêsu kêu gọi bốn môn đệ đầu tiên
(1) Một hôm, đám đông chen lấn nhau đến sát bên Người để nghe lời Thiên Chúa, mà Người thì đang đứng bên bờ hồ Ghennêxarét. (2) Người thấy hai chiếc thuyền đậu dọc bờ hồ, còn những người đánh cá thì đã ra khỏi thuyền và đang giặt lưới. (3) Ðức Giêsu xuống một chiếc thuyền, thuyền đó của ông Simôn, và Người xin ông chèo thuyền ra xa bờ một chút. Rồi Người ngồi xuống, và từ trên thuyền Người giảng dạy đám đông.
(4) Giảng xong, Người bảo ông Simôn: Chèo ra chỗ nước sâu mà thả lưới bắt cá". (5) Ông Simôn đáp: "Thưa Thầy, chúng tôi đã vất vả suốt đêm mà không bắt được gì cả. Nhưng dựa vào lời Thầy, tôi sẽ thả lưới". (6) Họ đã làm như vậy, và bắt được rất nhiều cá, đến nỗi hầu như rách cả lưới. (7) Họ Làm hiệu cho các bạn chài trên chiếc thuyền kia đến giúp. Những người này tới, và họ đã đổ lên được hai thuyền đầy cá, đến gần chìm.
(8) Thấy vậy, ông Simôn Phêrô sấp mặt dưới chân Ðức Giêsu và nói: "Lạy Chúa, xin tránh xa con, vì con là kẻ tội lỗi!" (9) Quả vậy, thấy mẻ cá vừa bắt được, ông Simôn và tất cả những người có mặt ở đó với ông đều kinh ngạc. (10)Cả hai người con ông Dêbêđê, là Giacôbê và Gioan, bạn chài với ông Simôn, cũng kinh ngạc như vậy. Bấy giờ Ðức Giêsu bảo ông Simôn: "Ðừng sợ, từ nay anh sẽ bắt người như bắt cá. (11) Thế là họ đưa thuyền vào bờ, rồi bỏ hết mọi sự mà theo Người.
Ðức Giêsu chữa người bị phong hủi
(12) Khi ấy, Ðức Giêsu đang ở trong một thành kia; có một người đầy phong hủi vừa thấy Người, liền sấp mặt xuống, xin Người rằng: "Thưa Ngài, nếu Ngài muốn, Ngài có thể làm cho tôi được sạch". (13) Người giơ tay đụng vào anh ta và bảo: "Tôi muốn, anh sạch đi". Lập tức, chứng phong hủi biến khỏi anh. (14) Rồi Người truyền anh ta không được nói với ai, và Người bảo: "Hãy đi trình diện tư tế, và vì anh đã được sạch, thì hãy dâng của lễ như ông Môsê đã truyền, để làm chứng cho người ta biết.
(15) Tiếng đồn về Người ngày càng lan rộng; đám đông lũ lượt tuôn đến để nghe Người và để được chữa bệnh. (16) Nhưng Người lui vào nơi hoang vắng mà cầu nguyện.
Ðức Giêsu chữa người bại liệt
(17) Một hôm, khi Ðức Giêsu giảng dạy, có mấy người Pharisêu và luật sĩ ngồi đó; họ từ khắp các làng mạc miền Galilê, Giuđê và từ Giêrusalem mà đến. Quyền năng Chúa ở với Người, khiến Người chữa lành các bệnh tật. (18) Và kià có mấy người khiêng đến một bệnh nhân bị bại liệt nằm trên giường, họ tìm cách đem vào đặt trước mặt Người. (19) Nhưng vì có đám đông, họ không tìm được lối đem người ấy vào, nên họ mới lên mái nhà, dỡ ngói ra, thả người ấy cùng với cái giường xuống ngay chính giữa, trước mặt Ðức Giêsu. (20) Thấy họ có lòng tin như vậy, Người bảo: "Này anh, anh đã được tha tội rồi".
(21) Các kinh sư và các người Pharisêu bắt đầu suy nghĩ: "Người đang nói phạm thượng là ai vậy? Ai có quyền tha tội ngoài một mình Thiên Chúa ra?" (22) Nhưng Ðức Giêsu thấu biết họ đang suy nghĩ như thế, nên Người lên tiếng bảo họ rằng: "Trong bụng các ông đang nghĩ gì vậy? (23) Trong hai điều: một là bảo: "Anh đã được tha tội rồi", hai là bảo: "Ðứng dậy mà đi", điều nào dễ hơn? (24) Vậy, để các ông biết: ở dưới đất này, Con Người có quyền tha tội - Ðức Giêsu bảo người bại liệt: tôi truyền cho anh: Hãy đứng dậy, vác lấy giường của anh mà đi về nhà!" (25) Ngay lúc ấy, người bại liệt chỗi dậy trước mặt họ, vác cái anh đã dùng để nằm, vừa đi về nhà vừa tôn vinh Thiên Chúa.
(26) Mọi người đều sửng sốt và tôn vinh Thiên Chúa. Họ kinh hãi bảo nhau: "Hôm nay, chúng ta đã thấy những chuyện lạ kỳ!".

Ðức Giêsu kêu gọi ông Lê-vi
(27) Sau đó, Ðức Giêsu đi ra và trông thấy một người thu thuế, tên là Lêvi, đang ngồi ở trạm thu thuế. Người bảo ông: "Anh hãy theo tôi!" (28) Ông bỏ tất cả, đứng dậy đi theo Người.
Ðức Giêsu dùng bữa với những người tội lỗi tại nhà ông Lê-vi
(29) Ông Lêvi làm tiệc lớn đãi Người tại nhà ông. Có đông đảo người thu thuế và những người khác cùng ăn với các ngài. (30) Những người Pharisêu và những kinh sư thuộc nhóm của họ mới lẩm bẩm trách các môn đệ Ðức Giêsu rằng: "Sao các ông lại ăn uống với bọn thu thuế và quân tội lỗi?" (31) Ðức Giêsu đáp lại họ rằng: "Người khoẻ mạnh không cần thầy thuốc, người đau ốm mới cần. (32) Tôi không đến để kêu gọi người công chính, mà để kêu gọi người tội lỗi sám hối ăn năn.
Tranh luận về việc ăn chay
(33) Họ nói với Người: "Môn đệ ông Gioan năng ăn chay cầu nguyện, môn đệ người Pharisêu cũng thế, còn môn đệ ông thì ăn với uống!" (34) Ðức Giêsu trả lời: "Chẳng lẽ các ông lại có thể bắt khách dự tiệc cưới ăn chay, khi chàng rể còn ở với họ? (35) Sẽ có ngày chàng rể bị đem đi; ngày đó, họ mới ăn chay".
(36) Ðức Giêsu còn kể cho họ nghe dụ ngôn này: "Chẳng ai xé áo mới lấy vải vá áo cũ, vì như vậy, không những họ xé áo mới, mà miếng vải áo mới cũng không ăn với áo cũ.
(37) "Không ai đổ rượu mới vào bầu da cũ, vì như vậy, rượu mới sẽ làm nứt bầu, sẽ chảy ra và bầu cũng hư. (38) Nhưng rượu mới thì phải đổ vào bầu mới. (39) Cũng không ai uống rượu cũ mà còn thèm rượu mới. Vì người ta nói: "Rượu cũ ngon hơn". 
 
CHIA SẺ


Đức Giêsu đáp trả những người quy phục Ngài (1–11). Nếu bạn đi đánh cá cả đêm và chẳng bắt được con nào, bạn có sẵn sàng để lại ra khơi tiếp tục thả lưới? Một lý do mà Đức Giêsu đã gọi nhiều ngư phủ trở thành môn đệ của Ngài là họ chẳng bao giờ bỏ cuộc! Phêrô có thể nghĩ rằng ông có nhiều kinh nghiệm về đánh cá hơn là Đức Giêsu, nhưng ông đã làm theo điều Đức Giêsu ra lệnh; và Chúa đã đề cao niềm tin và sự vâng phục của ông. Chẳng có thất bại nào là cuối cùng cả nếu bạn đến với Chúa để làm lại một khởi đầu mới. Trong những ngày đầu năm mới này, bạn có nghĩ đến một điều gì đó mà bạn hầu như bỏ cuộc, nhưng Chúa muốn bạn tiếp tục một lần nữa. Bạn có nghĩ rằng mình sẽ vâng phục Ngài?

Đức Giêsu đáp trả với người bệnh (12–14). Những người bệnh phong không được tiếp cận người khác; nhưng người đàn ông đã đến với Đức Giêsu trong trạng thái tuyệt vọng, và Đức Giêsu đã chữa cho anh. Hy lễ Đức Giêsu đề cập đến được mô tả trong sách Lêvi chương 14 và những hình ảnh ơn công cuộc cứu độ của Chúa. Hãy suy gẫm về điều đó. Những vị trí nào ở nơi thân xác, nơi cuộc sống của bạn cần đến sự đụng chạm chữa lành của Thiên Chúa?

Đức Giêsu phản ứng với sự thành công (15–16). Những đám đông đã tìm Đức Giêsu, nhưng Ngài rút lui và cầu nguyện và kết hiệp với Cha. Ngài không cho phép dư luận lèo lái Ngài khỏi ý Cha. Vance Havner nói rằng: “Thành công có thể làm cho chúng ta lo thu vén cho bản thân đến mức độ chúng ta quên mất cách để bay.” Đức Giê-su trong bản tính nhân loại của mình, Ngài đã tìm được sức mạnh từ đời sống cầu nguyện khi rút lui vào một nơi thanh vắng. Đâu là những nơi bạn rút lui để tìm lại sức mạnh cho bản thân mình? Bạn học được bài học gì từ những cách hành xử của Đức Giê-su?

Đức Giêsu đáp trả người tội lỗi (17–39). Ngài tha thứ cho người bất toại, Matthêu là người thu thuế, và những người bạn của Matthêu là những người tin tưởng vào Ngài bởi vì Ngài là “bạn của những người tội lỗi” (Mt 11:19). Ngài không thể tha thứ cho những người biệt phái và luật sĩ bởi vì họ chẳng muốn chấp nhận họ là những người bệnh và thực sự cần một y phục mới! Đức Giê-su là bạn của những người tội lỗi, và đó là một điều tốt lành, vì mỗi người chúng ta là một tội nhân. Nếu mỗi người chúng ta muốn nên giống như Đức Giê-su, chúng ta cũng cần trở nên những người bạn của những tội nhân khác. Ngày hôm nay, bạn có nghĩ rằng mình sẽ chọn một ai đó đã từng làm tổn thương đến bạn để thực hành việc tha thứ?

3 nhận xét:

 1. Cục Xà Bông Thơm Của Chúa23:41 7 tháng 1, 2015

  "Bấy giờ Ðức Giêsu bảo ông Simôn: "Ðừng sợ, từ nay anh sẽ bắt người như bắt cá." (c. 10) Thường khi đọc câu này, con hay nghĩ rằng môn đệ của Chúa là những ngư phủ. Ngư phủ mà không bắt được cá, như câu chuyện hôm nay của ông Phêrô, thì thật là buồn quá! Như vậy thì cá cũng rất cần thiết cho ngư phủ. Hôm nay, con suy nghĩ về mình, như là một trong những con cá trong mẻ lưới "vâng lời" vào buổi sáng hôm đó của ông Simon Phêrô.

  Dại hay khôn khi con chui vào mẻ lưới "vâng lời" ấy? Dính lưới là bị bắt, bị ngư phủ bắt về cho Chúa. Tựa như hạt giống được gieo xuống đất, nẩy mầm và mọc lên, đêm hay ngày, bằng cách nào thì người gieo giống không biết; cứ thế nó mọc lên đến khi thu hoạch được (Mc 4:26-29), những gì các sơ dạy về Chúa cho con lúc nhỏ đã đẩy đưa con đến với đại gia đình Công giáo khi lớn khôn. Khi đọc những lời tuyên hứa lúc được rửa tội, con chưa ý thức đủ sức nặng "ngàn cân" của lời tuyên xưng niềm tin của mình. Lận đận, lao đao mãi con mới cảm nghiệm được một tí mầu nhiệm của tình yêu. Trồi lên tụt xuống mãi con mới chạm được đến bề mặt của mầu nhiệm của khổ đau và niềm vui. Đứng lên ngã xuống mãi con mới nếm được chút ít vị ngọt của lòng vâng phục. "Buông cây giầm, cầm cây chèo" mãi con mới học được bỏ từ từ để Chúa có thể nắm tay con mà dẫn con đi. Khóc cười mãi con mới công nhận cuộc sống có Chúa không phải là hết gian nan thách đố, nhưng là có hy vọng, niềm tin, và an tâm trong nghịch cảnh.

  Vậy thì bị mẻ lưới "vâng lời" bắt so với đời sống bên ngoài vẫn hơn nhiều. Thế thì nếu con rủ được thêm nhiều con cá khác chui vào những mẻ lưới "vâng lời" thì con vẫn có thể làm môn đệ của Chúa Giêsu được mà. Chúa Giêsu ơi, niềm vui của những con cá bị bắt có lẽ cũng không kém niềm vui của những người ngư phủ đã bắt chúng, phải không ạ?

  Trả lờiXóa
  Trả lời
  1. Cảm on bạn CXBTCC đã cảm nghiệm được niềm hạnh phúc khi làm con cá trong lưới Thân Thể Mầu Nhiệm của Đức Giê-su. Chúc "Con Cá" này tiếp tục tung tăng trong bình an và sẽ mau chóng trở thành một "Ngư Phủ" mới.

   Xóa
 2. Cảm ơn bạn CXBTCC ,mình thích chia sẻ của bạn,mình chúc bạn bình an và niềm vui trong cuộc sống,mình mong ước sẽ có nhiều "Con Cá"chui vào mẻ lưới của bạn .

  Trả lờiXóa

Kính mời quý ACE chia sẻ cảm nhận hoặc nêu thắc mắc ở đây. Xin cám ơn.
HHTLC