Thứ Hai, 2 tháng 2, 2015

CHƯƠNG 11 - Tin Mừng theo Thánh Gioan

 Anh La-da-rô sống lại
(1) Có một người bị đau nặng, tên là Ladarô, quê ở Bêtania, làng của hai chị em cô Mácta và Maria. (2) Cô Maria là người sau này sẽ xức dầu thơm cho Chúa, và lấy tóc lau chân Người. Anh Ladarô, người bị đau nặng, là em của cô. (3) Hai cô cho người đến nói với Ðức Giêsu: "Thưa Thầy, người Thầy thương mến đang bị đau nặng". (4) Nghe vậy, Ðức Giêsu bảo: "Bệnh này không đến nỗi chết đâu, nhưng là dịp để bày tỏ vinh quang của Thiên Chúa: qua cơn bệnh này, Con Thiên Chúa được tôn vinh".
(5) Ðức Giêsu quý mến cô Mácta, cùng hai người em là cô Maria và anh Ladarô.
(6) Tuy nhiên, sau khi được tin anh Ladarô lâm bệnh, Người còn lưu lại thêm hai ngày tại nơi đang ở. (7) Rồi sau đó, Người nói với các môn đệ: "Nào chúng ta cùng trở lại miền Giuđê!" (8) Các môn đệ nói: "Thưa Thầy, mới đây người Dothái tìm cách ném đá Thầy, mà Thầy lại còn đến đó sao?" (9) Ðức Giêsu trả lời:
"Ban ngày chẳng có mười hai giờ đó sao?
Ai đi ban ngày thì không vấp ngã,
vì thấy ánh sáng của thế gian này.
(10) Còn ai đi ban đêm thì vấp ngã
vì không có ánh sáng nơi mình!"
(11) Nói những lời này xong, Người bảo họ: "Ladarô, bạn của chúng ta, đang yên giấc; tuy vậy, Thầy đi đánh thức anh ấy đây". (12) Các môn đệ nói với Người: "Thưa Thầy, nếu anh ấy yên giấc được, anh ấy sẽ khỏe lại". (13) Ðức Giêsu nói về cái chết của anh Ladarô, còn họ tưởng Người nói về giấc ngủ thường. (14) Bấy giờ Người mới nói rõ: "Ladarô đã chết. (15) Thầy mừng cho anh em, vì Thầy đã không có mặt ở đó, để anh em tin. Thôi, nào chúng ta đến với anh ấy". (16) Ông Tôma, gọi là Ðiđymô, nói với các bạn đồng môn: "Cả chúng ta nữa, chúng ta cũng đi để cùng chết với Thầy!"
(17) Khi đến nơi, Ðức Giêsu thấy anh Ladarô đã chôn trong mồ được bốn ngày rồi. (18) Bêtania cách Giêrusalem không đầy ba cây số. (19) Nhiều người Dothái đến chia buồn với hai cô Mácta và Maria, vì em các cô mới qua đời. (20) Vừa được tin Ðức Giêsu đến, cô Mácta liền ra đón Người. Còn cô Maria thì ngồi ở nhà. (21) Cô Mácta nói với Ðức Giêsu: "Thưa Thầy, nếu có Thầy ở đây, em con đã không chết. (22) Nhưng bây giờ con biết: Bất cứ điều gì Thầy xin cùng Thiên Chúa, Người cũng sẽ ban cho Thầy". (23) Ðức Giêsu nói: "Em chị sẽ sống lại!" (24) Cô Mácta thưa: "Con biết em con sẽ sống lại, khi kẻ chết sống lại trong ngày sau hết". (25) Ðức Giêsu liền phán:
"Chính Thầy là sự sống lại và là sự sống.
Ai tin vào Thầy, thì dù đã chết,
cũng sẽ được sống.
(26) Ai sống và tin vào Thầy,
sẽ không bao giờ phải chết.
Chị có tin thế không?"
(27) Cô Mácta đáp: "Thưa Thầy, có. Con vẫn tin Thầy là Ðức Kitô, Con Thiên Chúa, Ðấng phải đến thế gian".
(28) Nói xong, cô đi gọi em là Maria, và nói nhỏ: "Thầy đến rồi, Thầy gọi em đấy!" (29) Nghe vậy, cô Maria vội vàng đứng lên và đến với Ðức Giêsu. (30) Lúc đó, Người chưa vào làng, nhưng vẫn còn ở chỗ cô Mácta đã ra đón Người. (31) Những người Dothái đang ở trong nhà với cô Maria để chia buồn, thấy cô vội vã đứng dậy đi ra, liền đi theo, tưởng rằng cô ra mộ khóc em.
(32) Khi đến gần Ðức Giêsu, cô Maria vừa thấy Người, liền phủ phục dưới chân và nói: "Thưa Thầy, nếu có Thầy ở đây, em con đã không chết". (33) Thấy cô khóc, và những người Dothái đi với cô cũng khóc, Ðức Giêsu thổn thức trong lòng và xao xuyến. (34) Người hỏi: "Các người để xác anh ấy ở đâu?" Họ trả lời: "Thưa Thầy, mời Thầy đến mà xem". (35) Ðức Giêsu liền khóc. (36) Người Dothái mới nói: "Kìa xem! Ông ta thương anh Ladarô biết mấy!" (37) Có vài người trong nhóm họ nói: "Ông ta đã mở mắt cho người mù, lại không thể làm cho anh ấy khỏi chết được ư?" (38) Ðức Giêsu lại thổn thức trong lòng. Người đi tới mộ. Ngôi mộ đó là một cái hang có phiến đá đậy lại. (39) Ðức Giêsu nói: "Ðem phiến đá này đi". Cô Mácta là chị người chết liền nói: "Thưa Thầy, nặng mùi rồi, vì em con ở trong mồ đã được bốn ngày". (40) Ðức Giêsu bảo: "Nào Thầy đã chẳng nói với chị rằng nếu chị tin, chị sẽ được thấy vinh quang của Thiên Chúa sao?" (41) Rồi người ta đem phiến đá đi. Ðức Giêsu ngước mắt lên và nói:
"Lạy Cha, con cảm tạ Cha,
vì Cha đã nhậm lời con.
(42) Phần con, con biết Cha hằng nhậm lời con,
nhưng vì dân chúng đứng quanh đây,
nên con đã nói
để họ tin là Cha đã sai con".
(43) Nói xong, Người kêu lớn tiếng: "Anh Ladarô, hãy ra khỏi mồ!" (44) Người chết liền bước ra, chân tay còn quấn vải, và mặt còn phủ khăn liệm. Ðức Giêsu bảo: "Cởi khăn và vải cho anh ấy, rồi để anh ấy đi".

Các thủ lãnh Dothái quyết định giết Ðức Giêsu
(45) Trong số những người Dothái đến thăm cô Maria và được chứng kiến việc Ðức Giêsu làm, có kẻ đã tin vào Người. (46) Nhưng lại có những người đi gặp nhóm Pharisêu và kể cho họ những gì Ðức Giêsu đã làm. (47) Vậy các thượng tế và các người Pharisêu triệu tập Thượng hội Ðồng và nói: "Chúng ta phải làm gì đây? Người này làm nhiều dấu lạ.(48) Nếu chúng ta cứ để ông ấy tiếp tục, mọi người sẽ tin vào ông ấy, rồi người Rôma sẽ đến phá hủy cả nơi thánh của ta lẫn dân tộc ta". (49) Một người trong Thượng Hội Ðồng tên là Caipha, làm thượng tế năm ấy, nói rằng: "Các ông không hiểu gì cả, (50) các ông cũng chẳng nghĩ đến điều lợi cho các ông là: thà một người chết thay cho dân còn hơn là toàn dân bị tiêu diệt". (51) Ðiều đó, ông không tự mình nói ra, nhưng vì ông là thượng tế năm ấy, nên đã nói tiên tri là Ðức Giêsu sắp phải chết thay cho dân, (52) và không chỉ thay cho dân mà thôi, nhưng còn để quy tụ con cái Thiên Chúa đang tản mác khắp nơi về một mối. (53) Từ ngày đó, họ quyết định giết Ðức Giêsu. (54) Vậy Ðức Giêsu không đi lại công khai giữa người Dothái nữa; nhưng từ nơi ấy, Người đến một vùng gần hoang địa, tới một thành gọi là Épraim. Người ở lại đó với các môn đệ. 
6. Sứ Vụ Công Khai Của Ðức Giêsu Kết Thúc 
Lễ Vượt Qua gần đến
(55) Lễ Vuợt Qua của người Dothái đã gần. Từ miền quê, nhiều người lên Giêrusalem trước lễ Vượt Qua để thanh tẩy mình. (56) Họ tìm Ðức Giêsu và đứng trong Ðền Thờ bàn tán với nhau: "Các ông có nghĩ rằng ông ấy sẽ không lên dự lễ chăng?" (57) Còn các thượng tế và người Pharisêu thì ra lệnh: ai biết được ông ấy ở đâu thì phải báo cho họ đến bắt.
CHIA SẺ


Kinh nghiệm này thật khó khăn cho gia đình ở Bethania, nhưng hãy nhìn nó trong ánh sáng của tình yêu Thiên Chúa (c. 3, 5, 36).
Tình yêu lắng nghe (c.1–3). Những người chị gửi sứ điệp của họ tới Chúa bởi vì họ biết Ngài đã quan tâm đến họ. Tình yêu của Thiên Chúa giữ đôi tai của Ngài mở ra trước những tiếng khóc của chúng ta (Tv. 34:12–16). Bạn có dành thời giờ để lắng nghe Ngài nói với bạn, như Ngài vẫn nghe bạn?
Tình yêu chờ đợi (c.4–6). Chúng ta nghĩ rằng tình yêu phải hành động ngày tức khắc, nhưng thỉnh thoảng sự trì hoãn mang lại một phúc lành lớn hơn: “Thiên Chúa trì hoãn không có nghĩa là Thiên Chúa từ chối” Đức Giêsu trao cho họ một lời hứa để khích lệ họ trong khi họ chờ đợi (c.4). Lời hứa dường như đã bị nuốt lời, nhưng Đức Giêsu đã biết Ngài đang làm gì. Thời gian chờ đợi lời hứa thành hiện thức quả là rất dài, thậm chí nhiều lúc được xem như là thất bại. Bạn có kiên nhẫn chờ đợi lời hứa thành hiện thực ngay cả khi cách thức thực hiện vượt quá trí hiểu của bạn?
Tình yêu liều lĩnh(c.7–16). Thật là nguy hiểm cho Đức Giêsu trở lại Giuđêa, nhưng Ngài vẫn lên đường. Việc làm cho Lazarô sống lại cho thấy những tiên báo về những kế hoạch dẫn đến cái chết của Ngài (c. 45–57). Bạn phải trả những cái giá nào cho tình yêu bạn dành cho Thiên Chúa?
Tình yêu an ủi (c.17–32). Đức Giêsu đã đến với những người chị, đã lắng nghe họ, và đã bảo đảm lời hứa của Ngài với họ. Ngài không thể thực sự giúp đỡ chúng ta cho tới khi chúng ta bước ra khỏi câu nói quen thuộc “Lạy Chúa, nếu…” (c. 21, 32) để thốt lên “Vâng, lạy Chúa, con tin” (c. 27). Giữa hai câu nói trên, bạn sẽ nói lên câu gì khi gặp Ngài?
Tình yêu khóc (c.33–37). Đức Giêsu đồng hóa với nỗi sầu của chúng ta (Dt. 4:15–16). Ngài đã biết Ngài sẽ làm cho Lazarô sống lại, nhưng Ngài vẫn khóc với những người chị và người bạn của ông. Có khi nào bạn cảm nghiệm Thiên Chúa khóc với những nỗi đau của bạn?
Tình yêu phục vụ (c.38–44). Ngày hôm nay, chúng ta không có khả năng làm người chết sống lại, nhưng chúng ta có thể phục vụ những người khác khi họ đi qua thung lũng (Rm. 12:15). Một con tim yêu thương sẽ tìm thấy cách thức để mang lấy những gánh nặng nơi những người khác (Gl 6:2). Trong những ngày cuối năm này, báo chí cho thấy rất nhiều hình ảnh những người có hoàn cảnh khó khăn đã nổ lực như thế nào để có thể về gặp người thân của mình sau một năm xa gia đình. Thậm chí có người gõ cửa từng nhà xin quét dọn để kiếm tiền về quê. Bạn diễn tả tình yêu qua việc làm như thế nào với những người bạn yêu mến?

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét

Kính mời quý ACE chia sẻ cảm nhận hoặc nêu thắc mắc ở đây. Xin cám ơn.
HHTLC