Thứ Tư, 4 tháng 2, 2015

CHƯƠNG 13 - Tin Mừng theo Thánh Gioan

 II. Giờ Của Ðức Giêsu
Lễ Vượt Qua Của Chiên Thiên Chúa
1. Bữa Ăn Cuối Cùng Của Ðức Giêsu Và Các Môn Ðệ 
Ðức Giêsu rửa chân cho các môn đệ
(1) Trước lễ Vượt Qua, Ðức Giêsu biết giờ của Người đã đến, giờ phải bỏ thế gian mà về với Chúa Cha. Người vẫn yêu thương những kẻ thuộc về mình còn ở thế gian, và Người yêu thương họ đến cùng.
(2) Trong bữa ăn tối, ma quỷ đã gieo vào lòng Giuđa, con ông Simon Ítcariốt, ý định nộp Ðức Giêsu. (3) Ðức Giêsu biết rằng: Chúa Cha đã giao phó mọi sự trong tay Người, Người bởi Thiên Chúa mà đến, và sắp trở về cùng Thiên Chúa, (4) nên bấy giờ Người đứng dậy, rời bàn ăn, cởi áo ngoài ra, và lấy khăn mà thắt lưng. (5) Rồi Ðức Giêsu đổ nước vào chậu, bắt đầu rửa chân cho các môn đệ và lấy khăn thắt lưng mà lau.
(6) Vậy, Người đến chỗ ông Simon Phêrô, ông liền thưa với Người: "Thưa Thầy! Thầy mà lại rửa chân cho con sao?" (7) Ðức Giêsu trả lời: "Việc Thầy làm, bây giờ anh chưa hiểu, nhưng sau này anh sẽ hiểu". (8) Ông Phêrô lại thưa: "Thầy mà rửa chân cho con, không đời nào con chịu đâu!" Ðức Giêsu đáp: "Nếu Thầy không rửa chân cho anh, anh sẽ chẳng được chung phần với Thầy". (9) Ông Simon Phêrô liền thưa: "Vậy, thưa Thầy, xin cứ rửa, không những chân, mà cả tay và đầu con nữa". (10) Ðức Giêsu bảo ông: "Ai đã tắm rồi, thì không cần phải rửa nữa; toàn thân người ấy đã sạch. Về phần anh em, anh em đã sạch, nhưng không phải tất cả đâu!" (11) Thật vậy, Người biết ai sẽ nộp Người, nên mới nói: "Không phải tất cả anh em đều sạch".
(12) Khi rửa chân cho các môn đệ xong, Ðức Giêsu mặc áo vào, về chỗ và nói: "Anh em có hiểu việc Thầy mới làm cho anh em không? (13) Anh em gọi Thầy là 'Thầy', là 'Chúa', điều đó phải lắm, vì quả thật, Thầy là Thầy, là Chúa. (14) Vậy, nếu Thầy là Chúa, là Thầy, mà còn rửa chân cho anh em, thì anh em cũng phải rửa chân cho nhau. (15) Thầy đã nêu gương cho anh em, để anh em cũng làm như Thầy đã làm cho anh em.

(16) Thật, Thầy bảo thật anh em:
tôi tớ không lớn hơn chủ nhà,
kẻ được sai đi không lớn người sai đi.
(17) Anh em đã biết những điều đó, nếu anh em thực hành, thì phúc cho anh em! (18) Thầy không nói về tất cả anh em đâu. Chính thầy biết những người Thầy đã chọn, nhưng phải ứng nghiệm lời Kinh Thánh sau đây:
Kẻ đã cùng con chia cơm sẻ bánh
lại giơ gót đạp con.
(19) Thầy nói với anh em điều đó
ngay từ lúc này,
trước khi sự việc xảy ra,
để khi sự việc xảy ra,
anh em tin là Thầy Hằng Hữu.
(20) Thật, Thầy bảo thật anh em:
ai đón tiếp người Thầy sai đến
là đón tiếp Thầy,
và ai đón tiếp Thầy
là đón tiếp Ðấng đã sai Thầy".
Ðức Giêsu loan báo Giuđa sẽ phản bội
(21) Ðức Giêsu nói thế rồi, tâm thần xao xuyến. Người tuyên bố:
"Thật, Thầy bảo thật anh em:
có một người trong anh em sẽ nộp Thầy".
(22) Các môn đệ nhìn nhau, phân vân không biết Người nói về ai. (23) Trong số các môn đệ, có một người được Ðức Giêsu thương mến. Ông đang dùng bữa, đầu tựa vào lòng Ðức Giêsu. (24) Ông Simon Phêrô làm hiệu cho ông ấy và bảo: "Hỏi xem Thầy muốn nói về ai?" (25) Ông này liền nghiêng mình vào ngực Ðức Giêsu và hỏi: "Lạy Thầy, ai vậy?"(26) Ðức Giêsu trả lời: "Thầy chấm bánh đưa cho ai, thì chính là kẻ ấy". Rồi Người chấm một miếng bánh, trao cho Giuđa, con ông Simon Ítcariốt. (27) Y vừa ăn xong miếng bánh, Xatan liền nhập vào y. Ðức Giêsu bảo y: "Anh làm gì thì làm mau đi!" (28) Nhưng trong số các người đang dùng bữa, không ai hiểu tại sao Người nói với y như thế. (29) Vì Giuđa giữ túi tiền, nên có vài người tưởng rằng Ðức Giêsu nói với y: "Hãy mua những món cần dùng trong dịp lễ", hoặc bảo y bố thí cho người nghèo. (30) Sau khi ăn miếng bánh, Giuđa liền đi ra. Lúc đó, trời đã tối.
Những lời cáo biệt
(31) Khi Giuđa đi rồi, Ðức Giêsu nói:
"Giờ đây, Con Người được tôn vinh,
và Thiên Chúa cũng được tôn vinh nơi Người,
(32) Nếu Thiên Chúa được tôn vinh nơi Người,
thì Thiên Chúa cũng sẽ tôn vinh Người
nơi chính mình,
và Thiên Chúa sắp tôn vinh Người.
(33) Hỡi anh em
là những người con bé nhỏ của Thầy,
Thầy còn ở với anh em
một ít lâu nữa thôi.
Anh em sẽ tìm kiếm Thầy;
nhưng như Thầy đã nói với người Dothái:
'Nơi tôi đi, các người không thể đến được',
bấy giờ, Thầy cũng nói với anh em như vậy.
(34) Thầy ban cho anh em một điều răn mới
là anh em hãy yêu thương nhau
như Thầy đã yêu thương anh em.
(35) Ở điểm này, mọi người sẽ nhận biết
anh em là môn đệ của Thầy:
là anh em có lòng yêu thương nhau".
(36) Ông Simon Phêrô nói với Ðức Giêsu: "Thưa Thầy, Thầy đi đâu vậy?" Ðức Giêsu trả lời: "Nơi Thầy đi, bây giờ anh không thể theo đến được; nhưng sau này anh sẽ đi theo". (37) Ông Phêrô thưa: "Thưa Thầy, sao con lại không thể đi theo Thầy ngay bây giờ được? Con sẽ thí mạng con vì Thầy!" (38) Ðức Giêsu đáp: "Anh sẽ thí mạng vì Thầy ư? Thật, Thầy bảo thật cho anh biết: gà chưa gáy, anh đã chối Thầy ba lần.
CHIA SẺ

Đức Giêsu đã biết điều gì (c.1–11). Bởi vì điều Đức Giêsu đã biết, Ngài đã làm điều Ngài đã làm: Ngài đã rửa chân cho các môn đệ. Đức Giêsu đã biết nơi Ngài đã từ đâu đến và nơi Ngài sắp sửa quay về. Ngài đã biết rằng Cha đã trao cho Ngài mọi sự (3:35). Nếu bạn có mọi sự trong tay mình, bạn sẽ không có vấn đề gì để chọn lấy một chiếc khăn (1Cr 3:21–23). Đức Giêsu đã dạy họ một bài học về tình bạn và giữ cho họ sạch sẽ trước Chúa (1Ga 1:5-2:1). Bạn có cảm nghiệm được tình bạn của Đức Giê-su và những gì mà Ngài vẫn làm cho bạn?

Các môn đệ đã biết gì (c.12-20). Đức Giêsu đã dạy họ bài học thứ hai: hạnh phúc đích thực đến từ sự phục vụ khiêm hạ. Đức Giêsu đã cho họ một ví dụ mà chúng ta phải theo cho đến bây giờ (Pl 2:1-11). Than ôi, ngay sau bài học này, các môn đệ đã bắt đầu tranh luận với nhau ai là người lớn nhất (Lc 22:24-30). Trở nên một người phục vụ điều đó có nghĩa là bạn phải bơi ngược lại với nền văn hóa đương thời. Đâu là điều khó khăn đối với bạn khi thực hành bài học này?

Giuđa đã biết gì (c.21-30). Đức Giêsu đã không mặc khải bí mật của Giuđa; trong thực tế, Ngài đã đối xử với ông giống như với những người khác và họ chẳng biết gì về sự phản bội. Thật là một tình yêu tuyệt vời mà Đức Giêsu chẳng những bảo vệ cho người sẽ phản bội Ngài, nhưng ngay cả rửa chân cho anh ta! Đức Giêsu với chiếc khăn là một ví dụ hoàn hảo về sự khiêm tốn; Giuđa với tấm bánh là một ví dụ hoàn hảo về sự giả hình và phản bội. Cho dù bạn theo Chúa bao lâu đi nữa, vẫn luôn còn đó những khả thể bạn phản bội Ngài. Liệu tôi có thể là người phản bội như Giu-đa chăng?

Điều gì thế giới cần phải biết (c.31–38). Dấu hiệu phân biệt giữa những người môn đệ đích thực là tình yêu của họ dành cho nhau (1Ga 2:7–11), và đây là tình yêu mà thế gian cần phải thấy. Ngài ra lệnh cho chúng ta yêu thương, và Ngài trao cho chúng ta sức mạnh để vâng phục (Rm 5:5). Theo bạn việc theo Đức Giê-su và “yêu thương nhau” có liên hệ gì với nhau? Bạn thấy mình cần phải hiểu điều gì để có thể vâng theo mệnh lệnh này của Ngài?

1 nhận xét:

 1. Lạy Thầy Giêsu,
  khi Thầy rửa chân cho các môn đệ
  chúng con hiểu rằng Thầy đã làm một cuộc cách mạng lớn.
  Thầy dạy chúng con một bài học rất ấn tượng
  khi Thầy bưng chậu nước, bất ngờ đến với các môn đệ trong bữa ăn,
  khi Thầy cúi xuống, dùng bàn tay của mình để rửa chân rồi lau chân cho họ.
  Chắc Thầy đã nhìn thật sâu vào mắt của từng môn đệ và gọi tên từng người.
  Giây phút được rửa chân là giây phút ngỡ ngàng và linh thánh.

  Lạy Thầy Giêsu,
  thế giới chúng con đang sống rất thấm bài học của Thầy.
  Chúng con vẫn xâu xé nhau chỉ vì chức tước và những đặc quyền, đặc lợi.
  Ai cũng sợ phải xóa mình, quên mình.
  Ai cũng muốn vun vén cho cái tôi bất chấp lương tri và lẽ phải.
  Khi nhìn Thầy rửa chân, chúng con hiểu mình phải thay đổi cách cư xử.
  Không phải là ban bố như một ân nhân, nhưng khiêm hạ như một tôi tớ.
  Từ khi Thầy cúi xuống rửa chân cho anh Giuđa, kẻ sắp nộp Thầy,
  chúng con thấy chẳng ai là không xứng đáng cho chúng con phục vụ.

  Lạy Thầy Giêsu,
  Thầy để lại cho chúng con một di chúc bằng hành động.
  Thầy đã nêu gương cho chúng con noi theo,
  để rửa chân chẳng còn là chuyện nhục nhã, nhưng là mối phúc.
  Xin cho chúng con thấy Thầy vẫn cúi xuống trên đời từng người chúng con,
  để nhờ đó chúng con có thể cúi xuống trên đời những ai khổ đau bất hạnh.

  (Lm. Antôn Nguyễn Cao Siêu, S.J--Trích trong RABBOUNI)

  Trả lờiXóa

Kính mời quý ACE chia sẻ cảm nhận hoặc nêu thắc mắc ở đây. Xin cám ơn.
HHTLC