Thứ Tư, 11 tháng 2, 2015

CHƯƠNG 20 - Tin Mừng theo Thánh Gioan

3. Ngày Phục Sinh 
Ngôi mộ trống
(1) Sáng sớm ngày thứ nhất trong tuần, lúc trời còn tối, bà Maria Mácđala đi đến mộ, thì thấy tảng đá đã lăn khỏi mộ. (2) Bà liền chạy về gặp ông Simon Phêrô và người môn đệ Ðức Giêsu thương mến. Bà nói: "Người ta đem Chúa đi khỏi mộ; và chúng tôi chẳng biết họ để Người ở đâu?.
(3) Ông Phêrô và môn đệ kia liền đi ra mộ. (4) Cả hai người cùng chạy. Nhưng môn đệ kia chạy mau hơn ông Phêrô và đã tới mộ trước. (5) Ông cúi xuống và nhìn thấy những băng vải còn ở đó, nhưng không vào. (6) Ông Simon Phêrô theo sau cũng đến nơi. Ông vào thẳng trong mộ, thấy những băng vải để ở đó, (7) và khăn che đầu Ðức Giêsu. Khăn này không để lẫn với các băng vải, nhưng cuốn lại, xếp riêng ra một nơi. (8) Bấy giờ người môn đệ kia, kẻ đã tới mộ trước, cũng đi vào. Ông đã thấy và đã tin. (9) Thật vậy, trước đó hai ông chưa hiểu rằng: theo Kinh Thánh, Ðức Giêsu phải chổi dậy từ cõi chết. (10) Sau đó, các môn đệ lại trở về nhà.
Ðức Giêsu hiện ra với bà Ma-ri-a Mác-đa-la
(11) Bà Maria đứng ở ngoài, gần bên mộ, mà khóc. Bà vừa khóc vừa cúi xuống nhìn vào trong mộ, (12) thì thấy hai thiên thần mặc áo trắng ngồi ở nơi đã đặt thi hài của Ðức Giêsu, một vị ở phía đầu, một vị ở phía chân. (13) Thiên thần hỏi bà: "Này bà, sao bà khóc?" Bà thưa: "Người ta đã lấy mất Chúa tôi rồi, và tôi không biết họ để Người ở đâu!" (14) Nói xong, bà quay lại và thấy Ðức Giêsu đứng đó, nhưng bà không biết là Ðức Giêsu. (15) Ðức Giêsu nói với bà: "Này bà, sao bà khóc? Bà tìm ai?" Bà Maria tưởng là người làm vườn, liền nói: "Thưa ông, nếu ông đã đem Người đi, thì xin nói cho tôi biết ông để Người ở đâu, tôi sẽ đem Người về". (16) Ðức Giêsu gọi bà: "Maria!" Bà quay lại và nói bằng tiếng Hípri: "Rápbuni!" (nghĩa là 'lạy Thầy'). (17) Ðức Giêsu bảo: "Thôi, đừng giữ Thầy lại, vì Thầy chưa lên cùng Chúa Cha. Nhưng hãy đi gặp anh em Thầy và bảo họ: 'Thầy lên cùng Cha của Thầy, cũng là Cha của anh em, lên cùng Thiên Chúa của Thầy, cũng là Thiên Chúa của anh em'". (18) Bà Maria Mácđala đi báo cho các môn đệ: "Tôi đã thấy Chúa", và bà kể lại những điều Người đã nói với bà.
Ðức Giêsu hiện ra với các môn đệ
(19) Vào chiều ngày ấy, ngày thứ nhất trong tuần, nơi các môn đệ ở, các cửa đều đóng kín, vì các ông sợ người Dothái. Ðức Giêsu đến, đứng giữa các ông và nói: "Chúc anh em được bình an!" (20) Nói xong, Người cho các ông xem tay và cạnh sườn. Các môn đệ vui mừng vì được thấy Chúa. (21) Người lại nói với các ông:
"Chúc anh em được bình an!
như Chúa Cha đã sai Thầy,
thì Thầy cũng sai anh em".
(22) Nói xong, Người thổi hơi vào các ông và bảo:
"Anh em hãy nhận lấy Thánh Thần.
(23) Anh em tha tội cho ai,
thì người ấy được tha;
anh em cầm giữ ai,
thì người ấy bị cầm giữ".
(24) Một người trong Nhóm Mười Hai, tên là Tôma, cũng gọi là Ðiđymô, không ở với các ông khi Ðức Giêsu đến. (25) các môn đệ khác nói với ông: "Chúng tôi đã được thấy Chúa!" Ông Tôma đáp: "Nêu tôi không thấy dấu đinh ở tay Người, nếu tôi không xỏ ngón tay vào lỗ đinh và không đặt bàn tay vào cạnh sườn Người, tôi chẳng có tin". (26) Tám ngày sau, các môn đệ Ðức Giêsu lại có mặt trong nhà, có cả ông Tôma ở đó với các ông. Các cửa đều đóng kín. Ðức Giêsu đến, đứng giữa các ông và nói: "Chúc anh em được bình an" (27) Rồi Người bảo Tôma: "Ðặt ngón tay vào đây, và hãy nhìn xem tay Thầy. Ðưa tay ra mà đặt vào cạnh sườn Thầy. Ðừng cứng lòng nữa, nhưng hãy tin". (28) Ông Tôma thưa Người: "Lạy Chúa của con, lạy Thiên Chúa của con!" (29) Ðức Giêsu bảo:
"Vì đã thấy Thầy, nên anh tin.
Phúc thay những người không thấy mà tin!" 

4. Kết Luận Thứ Nhất 
(30) Ðức Giêsu đã làm nhiều dấu lạ khác nữa trước mặt các môn đệ; nhưng những dấu lạ đó không được ghi chép trong sách này. (31) Còn những điều đã được chép ở đây là để anh em tin rằng Ðức Giêsu là Ðấng Kitô, Con Thiên Chúa, và để anh em tin mà được sự sống nhờ danh Người. 
CHIA SẺ
 Bối rối (c.1–10). Maria đã mau mắn kết luận và ngay sau đó Phêrô và Gioan đã chạy đến. Họ bận rộn, nhưng họ chẳng có nói năng chi cả và kết quả được rất ít. Họ đã thấy bằng chứng về sự Phục sinh, nhưng điều đó chẳng có thay đổi cuộc sống của họ. Họ cần phải có một cuộc gặp gỡ với Đức Kitô hằng sống. Chúng ta có thể thấy những cá tính và tâm tính khác nhau nơi những con người đi tìm kiếm dấu chỉ về Đức Giê-su: con người tình cảm của Ma-đa-lê-na, trực giác của Gioan và sự chậm chạp của Phê-rô. Với cá tính riêng của mình, bạn có cộng tác với cộng đoàn để giúp nhận ra sự hiện diện của Đấng Phục Sinh đang ở giữa chúng ta?
Tình yêu (c.11–18). Thái độ không tin làm cho mắt chúng ta bị mù trước sự hiện diện của Chúa. Khi Ngài nói Lời của Ngài cho chúng ta, đức tin và tình yêu đã được thắp sáng lại. Maria đã thay đổi từ một người khóc than thành một nhà truyền giáo khi bà đã gặp Chúa hằng sống. Tình yêu của bạn dành cho Thiên Chúa như thế nào? Tình yêu đó có thúc đẩy bạn trở  thành một người tông đồ loan báo sứ điệp tình yêu của Ngài dành cho bạn và cho thế giới?
Bình an (c.19–23). Đóng cửa không đem lại bình an cho bạn, cũng không nhốt ở ngoài Đấng Cứu Độ yêu mến của chúng ta. Ngài đã đến với sứ điệp bình an dựa trên hiến lễ của Ngài trên thập giá (c. 20; Rm. 5:1). Đức Giê-su Phục Sinh bắt đầu một cách thức hiện diện mới giữa các môn đệ của Ngài. Những cánh cửa nào bạn đang đóng lại với Thiên Chúa và với tha nhân vì sợ hãi hay vì những lý do khác?
Đức tin (c.24-31). Chúa đã giải quyết thái độ nghi ngờ và không tin của chúng ta một cách nhẹ nhàng. Ngày hôm nay, chúng ta không thể thấy Ngài hay sờ vào những thương tích của Ngài, nhưng chúng ta có Lời của Thiên Chúa để bảo đảm với chúng ta (c. 9, 30–31). Khi đức tin của bạn bị lung lay chao đảo, đừng có hỏi xin những dấu chỉ. Hãy mở Lời của Ngài ra và hãy để Ngài bảo đảm với bạn. Tô-ma đã đòi những dấu chỉ để tin. Không ít lần chắc chúng ta cũng đòi hỏi những dấu chỉ để có thể tin. Bạn đang tìm kiếm những dấu chỉ nào để có thể tin, và kinh nghiệm của bạn khi không gặp được những dấu chỉ đó, bạn đã phản ứng như thế nào? Tô-ma đã ở lại với cộng đoàn, phần bạn cộng đoàn có giúp gì để củng cố đức tin của bạn?

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét

Kính mời quý ACE chia sẻ cảm nhận hoặc nêu thắc mắc ở đây. Xin cám ơn.
HHTLC