Thứ Sáu, 27 tháng 3, 2015

CHƯƠNG 12 - Thư Gửi Tín Hữu Rô-Ma

 Khuyên Nhủ 
Cách thức xứng hợp để thờ phượng Thiên Chúa
(1) Thưa anh em, vì Thiên Chúa thương xót chúng ta tôi khuyên nhủ anh em hãy hiến dâng thân mình làm của lễ sống động, thánh thiện và đẹp lòng Thiên Chúa. Ðó là cách thức xứng hợp để anh em thờ phượng Người. (2) Anh em đừng có rập theo đời này, nhưng hãy cải biến con người anh em bằng cách đổi mới tâm thần, hầu có thể nhận ra đâu là ý Thiên Chúa: cái gì là tốt, cái gì đẹp lòng Chúa, cái gì hoàn hảo.
Sống khiêm nhường và bác ái trong cộng đoàn
(3) Dựa vào ân sủng Thiên Chúa đã ban cho tôi, tôi xin nói với từng người trong anh em: đừng đi quá mức khi đánh giá mình, nhưng hãy đánh giá mình cho đúng mức, mỗi người tùy theo lượng đức tin Thiên Chúa đã phân phát cho. (4) Cũng như trong một thân thể, chúng ta có nhiều bộ phận, mà các bộ phận có cùng một chức năng; (5) thì chúng ta cũng vậy: tuy nhiều nhưng chỉ là một phần thân thể trong Ðức Kitô, ai nấy liên đới với nhau như những bộ phận của một thân thể. (6) Chúng ta có những đặc sủng khác nhau, tùy theo ân sủng Thiên Chúa ban cho mỗi người. Ðược ơn làm ngôn sứ, thì phải nói sao cho phù hợp với đức tin. (7) Ðược ơn phục vụ, thì cứ phuụ vụ. Ai dạy bảo, thiìcuư dạy bảo. (8) Ai khuyên răn thì cứ khuyên răn khuyên răn. Ai phân phát, thì phải chân thành. Ai chủ tọa, thì phải có nhiệt tâm. Ai làm việc bác ái, thì hãy vui vẻ.
(9) Lòng bác ái không được giả hình giả bộ. Anh em hãy gớm ghét điều dữ, tha thiết với điều lành; (10) thương mến nhau với tình huynh đệ, coi người khác trọng hơn mình; (11) nhiệt thành, không trễ nải; lấy tinh thần sốt sắng mà phục vụ Chúa. (12) hãy vui mừng vì có niềm hy vọng, cứ kiên nhẫn lúc gặp gian truân, và chuyên cần cầu nguyện. (13) hãy chia sẻ với các thánh đang lâm cảnh thiếu thốn, và ân cần tiếp đãi khách đến nhà.
Bác ái đối với mọi người, kể cả thù địch
(14) Hãy chúc lành cho những người bắt bớ anh em, chúc lành chứ đừng nguyền rủa: (15) vui với người vui, khóc với nguòi khóc. (16) Hãy đồng tâm nhất trí với nhau, đừng tự cao tự đại, nhưng ham thích những gì hèn mọn. Anh em đừng cho mình là khôn ngoan, (17) đừng lấy ác báo ác, hãy chú tâm vào những điều mọi người cho là tốt. (18) Hãy làm tất cả những gì anh em có thể làm được, để sống hòa thuận với mọi người. (19) Anh em thân mến, đừng tự mình báo oán, nhưng hãy để cho cơn thịnh nộ của Thiên Chúa làm việc đó, vì có lời chép: Ðức Chúa Phán: Chính Ta sẽ báo oán, chính Ta sẽ đáp trả. (20) Trái lại, kẻ thù ngươi có đói, hãy cho nó ăn; có khát, hãy cho nó uống; làm như vậy, ngươi sẽ chất than hồng lên đầu nó. (21) Ðừng để cho sự ác thắng được mình, nhưng hãy lấy thiện mà thắng ác.
CHIA SẺ
 Khoa sư phạm của Kinh thánh là sự tương quan giữa lý thuyết và trách nhiệm, về những điều bạn tin phải được xác định cách thức bạn hành xử như thế nào. Trong những chương khép lại sách thư Rô-ma, Phao-lô đã bàn về tương quan của bạn với Thiên Chúa (12:1-2), với chính bạn (12:3), Giáo hội (12:4-16), kẻ thù của bạn (`12:17-21), chính quyền (ch 13), và những tín hữu không đồng tình (ch 14-15).
Biến đổi (c.1-2). Thần Khí của Thiên Chúa biến đổi cuộc sống của bạn qua việc canh tân lý trí của bạn (2Cr 3:18), nhưng Ngài không thể làm điều đó trừ khi bạn trao dâng cho Ngài thân xác của bạn. Khi tặng ban chính bạn cho Thiên Chúa qua việc thờ phượng thiêng liêng, bạn trở nên một của lễ hy tế sống động cho vinh quang Thiên Chúa.
Lượng giá (c.3). Khi đánh giá cao, không đúng mức về bản thân, đó là một tội, vì thế phải có một sự lượng giá đúng mực về con người của bạn và điều Thiên Chúa đã ban cho bạn (Gl 6:3-5).
Cộng tác (c.4-16). Bạn là một phần của thân thể Đức Ki-tô với một sứ mạng để hoàn tất, vì thế hãy làm phần của bạn một cách đáng yêu và trong hân hoan.
Hãy làm chứng (c.17-21). Nếu bạn sống thánh thiện, bạn phải có những kẻ thù (Mt 5:10-12; 2Tm 3:12); nhưng hãy để cho Thiên Chúa xét xử tất cả. Nếu bạn để Thiên Chúa làm việc theo cách của Ngài, Ngài sẽ dùng kẻ thù của bạn để kiến tạo bạn và làm cho bạn nên giống Đức Ki-tô.
Thiên Chúa ban cho mỗi người chúng ta những khả năng đặc biệt và mong chờ chúng ta sử dụng những gì chúng ta được lãnh nhận thay vì “dấu đi” những quà tặng của mình để đầu tư chúng vào trong việc phục vụ nước Chúa. Đâu là cách thức bạn sử dụng những quà tặng đặc biệt của bạn để sinh lời cho bạn và cho người khác?

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét

Kính mời quý ACE chia sẻ cảm nhận hoặc nêu thắc mắc ở đây. Xin cám ơn.
HHTLC