Thứ Ba, 3 tháng 3, 2015

CHƯƠNG 16 - Sách Công Vụ Tông Ðồ

 (1) Ông đến Ðécbê, rồi đến Lýtra. Ở đó có một môn đệ tên là Timôthê, mẹ là người Dothái đã tin Chúa, còn cha là người Hylạp. (2) Ông được các anh em ở Lýtra và Icôniô chứng nhận là tốt. (3) Ông Phaolô muốn ông ấy cùng lên đường với mình, nên đã đem ông đi làm phép cắt bì, vì nể các người Dothái ở những nơi ấy; thật vậy, ai cũng biết cha ông là người Hylạp.
(4) Khi đi qua các thành, các ông truyền lại cho các anh em những chỉ thị đã được các Tông Ðồ và kỳ mục ở Giêrusalem ban bố, để họ tuân giữ.
(5) Vậy các Hội Thánh được vững mạnh trong đức tin và mỗi ngày thêm đông số.
Ði qua miền A-xi-a
(6) Các ông đi qua miền Phygia và Galát, vì Thánh Thần ngăn cản không cho các ông rao giảng lời Chúa ở Tiểu Á. (7) Khi tới sát ranh giới Myxia, các ông thử vào miền Bithynia, nhưng Thần Khí Ðức Giêsu không cho phép. (8) Các ông bèn đi qua miền Myxia mà xuống Tơroa.
(9) Ban đêm, ông Phaolô thấy một thị kiến: một người miền Makêđônia đứng đó, mời ông rằng: "Xin ông sang Makêđônia giúp chúng tôi!" (10) Sau khi ông thấy thị kiến đó, lập tức chúng tôi tìm cách đi Makêđônia, vì hiểu ra rằng Thiên Chúa kêu gọi chúng tôi loan báo Tin Mừng cho họ.
Ðến Phi-líp-phê
(11) Xuống tàu ở Tơroa, chúng tôi đi thẳng đến đảo Xamốtrakê, rồi hôm sau đến Nêapôli. (12) Từ đó chúng tôi đi Philípphê là thị trấn quan trọng nhất trong hạt ấy của tỉnh Makêđônia, và là thuộc địa Rôma. Chúng tôi ở lại thành đó mấy ngày. (13) Ngày sabát, chúng tôi ra khỏi cổng thành, men theo bờ sông, đến một chỗ chúng tôi đoán chừng có nơi cầu nguyện. Chúng tôi ngồi xuống nói chuyện với những phụ nữ đang họp nhau tại đó. (14) Có một bà tên là Lyđia, quê ở Thyatira, chuyện buôn bán vải điều. Bà là người tôn thờ Thiên Chúa; bà nghe, và Chúa mở lòng cho bà để bà chú ý đến những lời ông Phaolô nói. (15) Sau khi bà và cả nhà đã chịu phép rửa, bà mời chúng tôi: "Các ông đã coi tôi là một tín hữu Chúa, thì xin các ông đến ở nhà tôi." Và bà ép chúng tôi phải nhận lời.
Ông Phao-lô và ông Xi-la bị bắt giam
(16) Một hôm, đang khi chúng tôi đi tới nơi cầu nguyện, một đầy tớ gái đón gặp chúng tôi; cô ta bị quỷ thần ốp, và thuật bói toán của cô làm lợi nhiều cho các chủ của cô. (17) Cô lẽo đẽo theo ông Phaolô và chúng tôi mà kêu: "Các ông này là tôi tớ Thiên Chúa Tối Cao; họ loan báo cho các người con đường cứu độ." (18) Cô cứ làm thế trong nhiều ngày. Bực mình, ông Phaolô quay lại bảo quỷ: "Nhân danh Ðức Giêsu Kitô, ta truyền cho ngươi phải xuất khỏi người này !" Ngay lúc ấy, quỷ thần liền xuất.
(19) Các chủ của cô thấy hy vọng kiếm lợi đã tiêu tan, liền túm lấy ông Phaolô và ông Xila mà lôi đến quảng trường, đưa ra trước nhà chức trách. (20) Họ điệu hai ông đến các quan toà và nói: "Những người này gây xáo trộn trong thành phố chúng ta; họ là người Dothái, (21) và họ truyền bá những tập tục mà người Rôma chúng ta không được phép chấp nhận và thi hành ". (22) Ðám đông nổi lên chống hai ông. Các quan toà, sau khi đã cho lột áo hai ông, thì ra lệnh đánh đòn. (23) Khi đã đánh nhừ tử, họ tống hai ông vào ngục, và truyền cho viên cai ngục phải canh giữ cẩn thận. (24) Ðược lệnh đó, người này tống hai ông vào phòng giam sâu nhất và cùm chân lại.
Các nhà truyền giáo được giải thoát cách lạ lùng
(25) Vào quãng nửa đêm, ông Phaolô và ông Xila hát thánh ca cầu nguyện với Thiên Chúa; các người tù nghe hai ông hát. (26) Bỗng nhiên có động đất mạnh, khiến nền móng nhà tù phải rung chuyển. Ngay lúc đó, tất cả các cửa mở toang và xiềng xích của mọi người buột tung ra. (27) Viên cai ngục choàng dậy và thấy các cửa ngục mở toang, liền rút gươm định tự tử, vì tưởng rằng các người tù đã trốn đi. (28) Nhưng ông Phaolô lớn tiếng bảo; "Ông chớ hại mình làm chi: chúng tôi còn cả đây mà!"
(29) Viên cai ngục bảo lấy đèn, nhảy bổ vào, run rẩy sấp mình dưới chân ông Phaolô và ông Xila, (30) rồi đưa hai ông ra ngoài và nói: "Thưa các ngài, tôi phải làm gì để được cứu độ?" (31) Hai ông đáp: "Hãy tin vào Chúa Giêsu, thì ông và cả nhà sẽ được cứu độ." (32) Hai ông liền giảng lời Chúa cho viên cai ngục cùng mọi người trong nhà ông ấy. (33) Ngay lúc đó, giữa ban đêm, viên cai ngục đem hai ông đi, rửa các vết thương, và lập tức ông ấy được chịu phép rửa cùng với tất cả người nhà. (34) Rồi ông ấy đưa hai ông lên nhà, dọn bàn ăn. Ông và cả nhà vui mừng vì đã tin Thiên Chúa.

(35) Sáng ngày ra, các quan toà sai vệ binh đến nói với viên cai ngục: "Thả những người ấy ra!" (36) Viên cai ngục báo tin ấy cho ông Phaolô: "Các quan toà sai người đến bảo thả các ngài. Vậy bây giờ xin các ngài ra và đi bình an." (37) Nhưng ông Phaolô nói với họ: "Chúng tôi là những công dân Rôma, không có án gì cả, mà họ đã đánh đòn chúng tôi trước công chúng, rồi tống ngục. Bây giờ họ lại lén lút tống chúng tôi ra ! Không được! Họ phải đích thân đến đưa chúng tôi ra !".
(38) Các vệ binh trình lại những lời ấy cho các quan toà. Những ông này sợ hãi khi nghe biết hai ông là công dân Rôma. (39) Họ bèn đến xin lỗi, rồi đưa hai ông ra và xin hai ông rời khỏi thành phố. (40) Ra khỏi ngục, hai ông đến nhà bà Lyđia; sau khi gặp các anh em và khuyên nhủ họ, hai ông ra đi.
CHIA SẺ
 Thán Phao-lô đã viết, “nhưng trong mọi sự chúng tôi luôn chúng tỏ mình là những thừa tác viên của Thiên Chúa: kiên nhẫn” (2Cr 6:4). Hãy xem sự kiên nhẫn của Phao-lô…
Trong việc chờ đợi cho một người giúp đỡ (c.1-5). Ti-mô-thê đã thay thế Gioan Maccô và đã trở thành một người con thật sự trong đức tin đối với Phao-lô. Thiên Chúa gửi đúng người, đúng lúc, vì thế hãy kiên nhẫn.
Trong việc tìm kiếm ý của Thiên Chúa (c.6-10). Ông là một người tông đồ, tuy nhiên không phải lúc nào ông cũng biết hướng mà Thiên Chúa muốn ông đi. Ông đã bước tới, Thiên Chúa đã đóng những cánh cửa, vì thế ông đã chờ đợi; và rồi Thiên Chúa đã chỉ cho ông thấy con đường.
Trong việc thi hành thừa tác vụ Lời (c.11-15). Họ đã chờ đợi “một số ngày” trước khi tìm thấy một nơi để làm chứng, và Thiên Chúa đã chuẩn bị những tâm hồn.
Trong khi chịu đựng sự quấy rầy (c.16-18). Phao-lô đã chịu đựng sự quấy rầy của ma quỷ cho đến khi ông trục xuất chúng. Phao-lô đã biết rằng hành động của mình sẽ gây đến những rắc rối cho bản thân, và điều đó đã xảy ra như vậy.
Trong khi chịu đựng những đau khổ (c.19-25). Phao-lô đã không sử dụng quyền công dân Rô-ma của mình để bào vệ ông khỏi bị đau (22:22-29), nhưng sau này ông đã dùng nó để bảo vệ giáo đoàn mới (c.35-40). Khi bạn bị đau, hãy xin Thiên Chúa để ban cho bạn những bài hát trong đêm (Tv 42:8).
Trong việc chiến thắng được những linh hồn (c.26-34). Phao-lô đã để ý đến người lính canh tù, và sự tử tế đã đem người ấy về cho Thiên Chúa. Bạn có sẵn sàng chịu đựng đau khổ đến mức nào để đem ai đó về cho Thiên Chúa, đặc biệt ai đó đã làm cho chúng ta đau?
Lòng kiên nhẫn phải được xây trên nền tảng của đức tin, nhưng rồi điểm nhấn phải tập trong vào lòng nhân hậu, thương xót và tốt lành của Thiên Chúa mà niềm tin của chúng ta cậy dựa vào. Khi nhìn lại những thách đố mà thánh Phao-lô đã trải qua bạn học được điều gì từ thái độ kiên nhẫn nơi ngài?

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét

Kính mời quý ACE chia sẻ cảm nhận hoặc nêu thắc mắc ở đây. Xin cám ơn.
HHTLC