Thứ Ba, 31 tháng 3, 2015

CHƯƠNG 16 - Thư Gửi Tín Hữu Rô-Ma

 Giới thiệu và chào thăm
(1) Tôi xin giới thiệu với anh em chị Phêbê, người chị em của chúng tôi, là nữ trợ tá Hội Thánh Kenkhơrê. (2) Mong anh em tiếp đón chị trong Chúa cách xứng đáng, như các thánh phải đối xử với nhau. Chị có việc cần đến anh em, xin anh em giúp đỡ, vì chính chị cũng đã bảo trợ cho nhiều người, kể cả tôi nữa.
(3) Tôi xin gửi lời thăm chị Pơrítca và anh Aquila, những người cộng tác với tôi để phục vụ Ðức Kitô Giêsu; (4) hai anh chị đã liều mất đầu để cứu mạng tôi. Không chỉ mình tôi, mà còn các Hội Thánh trong dân ngoại cũng phải mang ơn anh chị. (5) Tôi cũng xin gửi lời thăm Hội Thánh vẫn họp tại nhà anh chị ấy.
Xin gửi lời thăm anh Êpênét, bạn yêu quý của tôi, là của đầu mùa miền Tiểu Á dâng lên Ðức Kitô. (6) Xin gửi lời thăm chị Maria, người đã vất vả nhiều vì anh em. (7) Xin gửi lời thăm các anh Anrôních và Giunia, bà con với tôi, và đã từng ngồi tù với tôi; các anh là những người xuất sắc trong các Tông Ðồ, lại còn theo Ðức Kitô trước tôi. (8) Xin gửi lời thăm anh Amliát, bạn yêu quý của tôi trong Chúa. (9) Xin gửi lời thăm anh Uaban, người cộng tác với chúng tôi trong Ðức Kitô, và anh Takhy, bạn yêu quý của tôi. (10) Xin gửi lời thăm anh Apelê, người đã từng được tôi luyện trong Ðức Kitô. Xin gửi lời thăm mọi người trong nhà anh Arítôbun. (11) Xin gửi lời thăm anh Hêrôđion, bà con với tôi. Xin gửi lời thăm bà con anh Nakixô, những người đang ở trong Chúa. (12) Xin gửi lời thăm hai chị Tơryphen và Tơryphôxa, những người đang vất vả nhiều vì Chúa. (13) Xin gửi lời thăm anh Ruphô, người được Chúa chọn, và thăm mẹ của anh, cũng là mẹ của tôi. (14) Xin gửi lời thăm các anh Axinhrít, Phơlêgon, Hécmê, Pátrôba, Hécma và những anh em ở với các anh ấy. (15) Xin gửi lời thăm anh Philôlôgô và chị Giulia, anh Nêrê và cô em anh ấy, anh Ôlimpa và tất cả các thánh đang ở với các anh chị ấy. (16) Anh em hãy hôn chào nhau một cách thánh thiện. Tất cả các Hội Thánh Ðức Kitô gửi lời chào anh em.
Tái bút lần thứ nhất: khuyên nhủ coi chừng
(17) Thưa anh em, tôi khuyên nhủ anh em hãy coi chừng những kẻ gây chia rẽ và làm cớ vấp ngã, vì đi ngược lại với đạo lý anh em đã học hỏi; anh em hãy xa lánh họ. (18) hạng người đó chẳng phục vụ Ðức Kitô, Chúa chúng ta, mà phục vụ chính cái bụng của mình. Họ dùng những lời ngọt ngào nịnh bợ mà quyến rũ những tâm hồn đơn sơ. (19) Thật vậy, ai ai cũng biết rằng anh em vâng phục Thiên Chúa; bởi thế tôi lấy làm vui vì anh em. Nhưng tôi muốn cho anh em khôn ngoan làm điều tốt, trong sạch không làm điều xấu. (20) Thiên Chúa là nguồn bình an, chẳng bao lâu nữa sẽ đè bẹp Xatan, bắt nó phải ở dưới chân anh em. Nguyện xin Ðức Giêsu, chúa chúng ta, ban ân sủng cho anh em.
Tái bút lần thứ hai: chào thăm lần cuối
(21) Anh Timôthê, người cộng tác với tôi, các anh Lukiô, Giaxon và Xôxipátrô, bà con của tôi, gửi lời thăm anh em. (22) Tôi là Técxiô, người chép thư này, xin gửi lời thăm anh em trong Chúa. (23) Anh Gaiô, người tiếp rước tôi và tiếp rước cả Hội Thánh trong nhà của anh, gửi lời thăm anh em. Anh Êráttô, quản lý kho bạc của thành phố, và anh Quatô, người anh em chúng tôi, gửi lời thăm anh em. (24) Nguyện xin Ðức Giêsu Kitô, Chúa chúng ta, ban ân sủng cho toàn thể anh em. Amen.
Vinh tụng ca
(25) Vinh danh Thiên Chúa,
Ðấng có quyền làm cho anh em được vững mạnh
theo Tin Mừng tôi loan báo,
khi rao giảng Ðức Giêsu Kitô.
Tin Mừng đó mặc khải mầu nhiệm
vốn được giữ kín tự ngàn xưa
(26) nhưng nay lại được biểu lộ
như lời các ngôn sứ trong Sách Thánh.
Theo lệnh của Thiên Chúa, Ðấng hằng có đời đời,
mầu nhiệm này được thông báo cho muôn dân biết,
để họ tin mà vâng phục Thiên Chúa.
(27) Chỉ mình Thiên Chúa là Ðấng khôn ngoan thượng trí.
Kính dâng Người mọi vinh quang
đến muôn thuở muôn đời,
nhờ Ðức Giêsu Kitô. Amen.
CHIA SẺ
 Chúng ta có khuynh hướng tôn vinh Phao-lô và quên nhiều người bình thường khác đã giúp đỡ cho Phao-lô trong khi thi hành sứ vụ của mình. Thánh Phao-lô là người tác giả của thư Rô-ma, nhưng Ti-tô đã chép xuống (c.22), Gaiô đã cung cấp cho Phao-lô có nơi để ở và làm việc (c.23), và Phêbê người đã mang bức thư đã hoàn tất đến Rô-ma. Không ai trong gia đình Thiên Chúa là không quan trọng đối với Ngài, và không thừa tác vụ nào là không có ý nghĩa. Tìm thấy công việc Ngài muốn bạn thực hiện và trung thành  thực thi công việc đó.
Một lịch sử “Rô- ma ẩn đi” mà không được thuật lại trong Kinh thánh. Khi nào và làm cách nào Pơrítca và Aquila đã liều mạng sống của họ để cứu Phao-lô (c.3-4)? Anrôních và Giunia đã ngồi tù với Phao-lô khi nào (c.7)? Mẹ của Ruphô đã trở nên mẹ của Phao-lô như thế nào (c.13)? Ai là người gầy rối mà Phao-lô đã cảnh báo cho những người tín hữu Rô-ma (c.17-18)? Có thể một ngày nào đó ở trên thiên đàng chúng ta sẽ có được tất cả những câu trả lời!
Trong lúc này, điều quan trọng là chúng ta vâng phục theo Đức Chúa (c.19) và dẫn đưa những người khác bước vào trong “vâng phục đối với đức tin” (c.26). Đức Chúa là nguồn kiên nhẫn và an ủi (15:5), Thiên Chúa là nguồn hy vọng (15:13), và Thiên Chúa nguồn bình an (16:20) sẽ làm cho anh em vững mạnh (16:25).
Thư Rô-ma là bức thư mà thánh Phao-lô cho thấy sự khó khăn của ngài khi đóng lại bức thư này. Vẫn còn có nhiều điều khác nữa mà ngài cần phải nói, vì thế trước khi thánh Phao-lô kết thúc ngài thêm một thỉnh cầu cuối cùng cho những độc giả của ngài cần phải tránh xa những ảnh hưởng của sự dữ. Đâu là những điều bạn thấy mình được mời gọi phải tránh xa khi kết thúc thư Rô-ma này? Và đâu là điều bạn được mời gọi để quyết tâm sống trong tâm tình của những ngày Tuần Thánh này?

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét

Kính mời quý ACE chia sẻ cảm nhận hoặc nêu thắc mắc ở đây. Xin cám ơn.
HHTLC