Chủ Nhật, 22 tháng 3, 2015

CHƯƠNG 7 - Thư Gửi Tín Hữu Rô-Ma

 Người tín hữu được giải thoát khỏi Lề Luật
(1) Thưa anh em, tôi nói đây là nói với những người biết Luật, anh em không biết điều này sao: Luật chỉ có hiệu lực đối với người ta, bao lâu người ta còn sống? (2) Tỉ dụ như người đàn bà có chồng, thì luật buộc theo chồng bao lâu chồng còn sống. Nhưng nếu chồng chết, thì vợ không còn bị luật ràng buộc với chồng nữa. (3) Vậy bao lâu chồng còn sống, mà vợ đi lấy người khác, thì sẽ bị gọi là kẻ ngoại tình. Nhưng nếu chồng chết, thì vợ được tự do không phải giữ luật đó nữa, và có đi lấy người khác, cũng không phải ngoại tình. (4) Ðối với anh em cũng thế. Bởi được liên kết với thân thể Ðức Kitô, anh em đã chết đối với Luật Môsê. Giờ đây, anh em thuộc về một người khác, tức là thuộc về Ðấng đã được Thiên Chúa cho sống lại từ cõi chết, để chúng ta sinh hoa kết quả cho Thiên Chúa. (5) Vì trước đây, khi chúng ta còn bị tính xác thịt chi phối, thì các đam mê tội lỗi dùng Lề Luật mà hoạt động nơi các chi thể chúng ta, để chúng ta sinh hoa kết quả đưa tới cái chết. (6) Nhưng nay, chúng ta không còn bị Lề Luật ràng buộc nữa, vì chúng ta đã chết đối với cái vẫn giam hãm chúng ta. Như vậy, chúng ta phục vụ Thiên Chúa theo tinh thần mới, chứ không theo bản văn cũ của Lề Luật.
Vai trò của Lề Luật
(7) Vậy phải nói sao? Lề Luật là tội chăng? Không phải thế! Nhưng tôi đã chẳng biết tội là gì nếu không có Lề Luật. Thật vậy, tôi đã chẳng biết ham muốn là gì, nếu Luật không dạy: Người không được ham muốn. (8) Tội đã thừa cơ, dùng điều răn mà làm nảy sinh trong tôi đủ thứ ham muốn. Thật vậy, không có Lề Luật thì tội đã chết rồi.
(9) Xưa kia, không có Luật thì tôi sống; nhưng từ khi có điều răn thì tội bắt đầu sống, (10) còn tôi thì chết. Thành thử điều răn lẽ ra phải đưa đến sự sống, lại dẫn tôi đến chỗ chết. (11) Quả thế, tội đã thừa cơ, dùng điều răn để quyến rũ tôi và cũng dùng điều răn đó để giết tôi.
(12) Như vậy, Lề Luật là thánh, và điều răn cũng là thánh, đúng và tốt. (13) Vậy phải chăng điều tốt lại đã gây nên cái chết cho tôi? Không phải thế! Nhưng chính tội đã dùng điều tốt mà gây nên cái chết cho tôi: như vậy, tội để lộ chân tướng và cho thấy tất cả sức mạnh tội lỗi của nó.
Cuộc chiến đấu nội tâm
(14) Vẫn biết rằng Lề Luật là bởi Thần Khí, nhưng tôi thì lại mang tính xác thịt, bị bán làm tôi cho tội lỗi. (15) Thật vậy, tôi làm gì tôi cũng chẳng hiểu: vì điều tôi muốn, thì tôi không làm, nhưng điều tôi ghét, thì tôi lại cứ làm. (16) Nếu tôi cứ làm điều tôi không muốn, thì tức là tôi đồng ý với Lề Luật và nhận rằng Lề Luật là tốt. (17) Vậy thật ra không còn phải là chính tôi làm điều đó, nhưng là tội vẫn ở trong tôi. (18) Tôi biết rằng sự thiện không ở trong tôi, nghĩa là trong xác thịt tôi. Thật vậy, muốn sự thiện thì tôi có thể muốn, nhưng làm thì không. (19) Sự thiện tôi muốn thì tôi không làm, nhưng sự ác tôi không muốn, tôi lại cứ làm. (20) Nếu tôi cứ làm điều tôi không muốn, thì không còn phải là chính tôi làm điều đó, nhưng là tội vẫn ở trong tôi.
(21) Bởi đó tôi khám phá ra luật này: khi tôi muốn làm sự thiện thì lại thấy sự ác xuất hiện ngay. (22) Theo con người nội tâm, tôi vui thích vì luật của Thiên Chúa; (23) nhưng trong các chi thể của tôi, tôi lại thấy một luật khác: luật này chiến đấu chống lại luật của lý trí và giam hãm tôi trong luật của tội là luật vẫn nằm trong các chi thể tôi.
(24) Tôi thật là một người khốn nạn! Ai sẽ giải thoát tôi khỏi thân xác phải chết này? (25) Tạ ơn Thiên Chúa, nhờ Ðức Giêsu Kitô, Chúa chúng ta!
Như vậy, nếu theo lý trí, thì tôi làm nô lệ luật của Thiên Chúa; nhưng theo xác thịt, thì tôi làm nô lệ luật của tội.
CHIA SẺ
 Những người tín hữu không chịu ách của luật, nhưng điều đó không cho phép họ có quyền để trở nên người sống bên ngoài luật. Họ có một đời sống mới (6:1-11) và Ông Chủ mới (c.6:12-23), và họ cũng có một tình yêu mới: họ kết hôn với Đức Ki-tô (c.1-6). Nếu hôn nhân phải được đặt nền trong luật thay vì tình yêu, điều đó sẽ dẫn đến một ngôi nhà không hạnh phúc.
Nếu luật không thể thay đổi chúng ta hay kiềm tỏa chúng ta, vậy đâu là điều tốt? Mục đích của nó là cho thấy tội, và nó đã làm rất tốt vai trò này (c.7). Thánh Phao-lô đã biết rằng luật thậm chí gợi lên những ước ao tội lỗi trong ngài (c.8). Nếu một điều gì đó thánh thiện như luật của Thiên Chúa (c.12) mà còn có thể làm gia tăng những ước ao tội lỗi, thì chúng ta quả thật là những con người tội lỗi!
Luật mang đến những điều xấu xa nhất trong chúng ta, nhưng tình yêu đến đến những điều tốt nhất trong chúng ta. Thánh Thần bên trong chúng ta giúp chúng ta làm điều Thiên Chúa muốn chúng ta làm (Rm 8:1-5) và trở nên điều mà Thiên Chúa muốn chúng ta nên vậy (Gl 5:22-23). Hãy giữ tương quan tình yêu của bạn với Ngài một cách sống động và đầy phấn khích, và bạn sẽ có sự công chính thay vì những điều xấu xa.
Trong chương này, thánh Phao-lô mô tả về những khó khăn của bản thân chiến đấu với tội. Đã có bao giờ bạn thấy mình ở trong một tình huống tồi tệ mà có thể nguy hiểm cho bản thân mình cả trong thể lý và thiêng liêng? Đâu là lý do giúp bạn tránh xa tội, phải chăng vì sợ hãi hay do tình yêu Thiên Chúa thúc đẩy bạn?

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét

Kính mời quý ACE chia sẻ cảm nhận hoặc nêu thắc mắc ở đây. Xin cám ơn.
HHTLC