Thứ Hai, 27 tháng 4, 2015

CHƯƠNG 10 - Thư 2 Gửi Tín Hữu Cô-rin-tô

 III. Ông Phao-Lô Tự Biện Hộ 
Ông Phao-lô trả lời những kẻ trách ông nhu nhược
(1) Chính tôi, Phaolô, một kẻ trước mặt anh em thì khúm núm, mà vắng mặt anh em thì lại ra oai, tôi xin dựa vào lòng nhân từ và khoan dung của Ðức Kitô mà khuyên nhủ anh em. (2) Tôi xin anh em chớ bắt chước tôi, khi có mặt, phải mạnh dạn ra oai mà tính đến chuyện thẳng tay với những kẻ cho rằng chúng tôi chỉ biết sống theo tính xác thịt. (3) Quả thế, chúng tôi đang sống trong xác phàm, nhưng không chiến đấu theo tính xác thịt. (4) Thật vậy, khí giới chúng tôi dùng để chiến đấu không phải là thứ khí giới thuộc xác thịt, nhưng là những khí giới, nhờ Thiên Chúa, có sức đánh đổ các đồn lũy. Chúng tôi đánh đổ các kiểu lý luận (5) và mọi thái độ kiêu căng chống lại sự hiểu biết Thiên Chúa. Chúng tôi bắt mọi tư tưởng phải đầu hàng để đi tới chỗ vâng phục Ðức Kitô. (6)Chúng tôi sẵn sàng sửa trị mọi kẻ bất tuân, một khi anh em đã hoàn toàn vâng phục.
(7) Anh em hãy nhìn nhận những gì sờ sờ trước mắt. Nếu có ai tự phụ mình thuộc về Ðức Kitô, thì hãy nhận thức một lần nữa điều này: họ thuộc về Ðức Kitô làm sao, thì chúng tôi cũng vậy. (8) Vì cho dầu tôi có tự hào quá đáng một đôi chút về quyền Chúa đã ban cho chúng tôi để xây dựng, chứ không phải để đáng đổ anh em, thì tôi cũng không lấy làm xấu hổ, (9) kẻo như muốn dùng thư từ mà làm cho anh em phải khiếp sợ. (10) Có kẻ nói rằng: "Trong thư thì nghiêm khắc và hùng hổ; nhưng khi có mặt thì nhu nhược, nói chẳng ra hồn". (11) Xin họ biết cho rằng: khi vắng mặt, chúng tôi viết thư làm sao, thì khi có mặt, chúng tôi cũng hành động như vậy.
Ông Phao-lô trả lời những kẻ trách ông đầy tham vọng
(12) Thật ra, chúng tôi đâu dám cho mình ngang hàng hay so sánh mình với những kẻ tự cao tự đại kia. Nhưng khi họ lấy mình làm tiêu chuẩn để tự đánh giá và so sánh, thì họ không được khôn. (13) Về phần chúng tôi, chúng tôi sẽ không tự hào quá giới hạn. Trái lại, niềm tự hào của chúng tôi giới hạn trong phạm vi Thiên Chúa đã quy định cho chúng tôi, khi đưa chúng tôi đến với anh em.(14) Vì anh em ở trong phạm vi đó, nên chúng tôi không vượt quá giới hạn khi đến với anh em. Thật thế, chúng tôi đã đến với anh em trước, mang theo Tin Mừng của Ðức Kitô, (15) chứ không cướp công của người khác mà tự hào quá giới hạn. Nhưng chúng tôi hy vọng rằng: một đức tin của anh em lớn mạnh, công việc của chúng tôi ngày càng phát triển nơi anh em trong phạm vi đã quy định cho chúng tôi, (16) thì chúng tôi có thể đem Tin Mừng xa hơn nữa, mà không tự hào về những thành tựu thuộc phạm vi người khác. (17) Nhưng ai tự hào thì hãy tự hào trong Chúa! (18) Người được chấp nhận không phải là kẻ tự cao tự đại, nhưng là người được Chúa đề cao.
CHIA SẺ
 Satan tìm cách để u mê trí khôn của con người đối với ánh sáng của Thiên Chúa (4:3-6), củng cố trí khôn chống lại chân lý của Thiên Chúa (c.1-6), và dụ dỗ trí khôn ra khỏi tình yêu của Thiên Chúa (11:1-4). Thánh Phao-lô cho một số lời khuyên rất thực tế để chiến thắng trong trận chiến thiêng liêng.
Hãy nên giống Đức Ki-tô (c.1). Dũng cảm phải cân bằng với sự hiền lành, vì quyền năng của Thiên Chúa được nghiệm thấy trong sự khiêm hạ. Satan là kẻ thù của chúng ta, Satan không thể nắm quyền trên con người.
Hãy sử dụng những vũ khí thiêng liêng (c.2-6). Phao-lô có thể nghĩ đến chiến thắng của Gio-sua tại Giê-ri-khô (Gs 6) khi bức tường sập xuống bởi niềm tin của Ít-ra-en. Đọc Ep 6:1-20, và hãy chắc rằng bạn mang toàn bộ những khí giới này.
Hãy giữ cặp mắt bạn hướng về Chúa (c.7-11). Những người tín hữu Corinto đã tố cáo Phao-lô về sự thiếu nhất quán đã tạo cho Satan cơ hội để hoạt động trong đời sống họ.
Hãy chấp nhận phạm vi của việc phục vụ mà Thiên Chúa trao cho bạn (c.12-16). Mỗi chiến sĩ Ki-tô hữu có một nơi để lấp đầy; nếu tất cả chúng ta tuân theo những lệnh truyền của Ngài, Hội thánh sẽ chiến thắng trong cuộc chiến.
Hãy tìm kiếm vinh quang Thiên Chúa mà thôi (c.17-18). Làm thế nào bạn có thể khoe khoang trong những chiến thắng mà chỉ mình Thiên Chúa có thể ban cho? Thánh Phao-lô trích Gr 9:24 để nhắc chúng ta vinh quang thuộc về nơi nào.
Trong cuộc chiến thiêng liêng của đời mình, bạn dùng những loại khí giới thích hợp nào để giúp bạn chiến đấu và chiến thắng?

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét

Kính mời quý ACE chia sẻ cảm nhận hoặc nêu thắc mắc ở đây. Xin cám ơn.
HHTLC