Chủ Nhật, 26 tháng 4, 2015

CHƯƠNG 9 - Thư 2 Gửi Tín Hữu Cô-rin-tô

 (1) Về việc phục vụ các thánh, tôi có viết cho anh em thì kể cũng bằng thừa, (2) vì tôi biết lòng hăng hái của anh em. Ðiều đó làm cho tôi tự hào vì anh em mà khoe với các anh em vùng Makêđônia rằng: "Xứ Akhaia đã sẵn sàng từ năm ngoái". Và nhiệt tình của anh em đã khích lệ rất nhiều người. (3) Tôi cử mấy người anh em đi để niềm tự hào của chúng tôi về thiện chí của anh em khỏi trở thành hư ảo, và để anh em được sẵn sàng, như tôi đã nói. (4) Chẳng vậy, lúc anh em Makêđônia cùng đến với tôi mà thấy anh em không sẵn sàng, thì chúng tôi phải xấu hổ vì đã tin cậy như thế, nếu không muốn nói là cả anh em nữa cũng phải xấu hổ. (5) Vậy, tôi nghĩ cần phải xin mấy người anh em đến với anh em trước chúng tôi và chuẩn bị cho anh em quyên góp rộng rãi như đã hứa, để anh em sẵn sàng quyên góp với lòng quảng đại, chứ không phải theo tính hẹp hòi.
Ích lợi của cuộc lạc quyên
(6) Tôi xin nói điều này: "gieo ít thì gặt ít; gieo nhiều thì gặt nhiều". (7) Mỗi người hãy cho tùy theo quyết định của lòng mình, không buồn phiền, cũng không miễn cưỡng, vì "ai vui vẻ dâng hiến, thì được Thiên Chúa yêu thương". (8) Vả lại, Thiên Chúa có đủ quyền tuôn đổ xuống trên anh em mọi thứ ân huệ, để anh em vừa được luôn đầy đủ mọi mặt, vừa được dư thừa mà làm mọi việc thiện, (9) theo như lời đã chép: kẻ túng nghèo, Người rộng tay làm phúc; đức công chính của Người tồn tại muôn đời.
(10) Ðấng cung cấp hạt giống cho kẻ gieo, và bánh làm của ăn nuôi dưỡng, tất sẽ cung cấp dư dật hạt giống cho anh em gieo, và sẽ làm cho đức công chính của anh em sinh hoa kết quả dồi dào. (11) Anh em sẽ được sung túc mọi bề để làm mọi việc thiện cách rộng rãi. Những việc chúng ta làm sẽ khiến người ta dâng lời cảm tạ Thiên Chúa. (12) Thật thế, việc phục vụ cho công ích này không những đáp ứng nhu cầu của các thánh, mà hơn thế nữa, còn là nguồn phát sinh bao lời cảm tạ dâng lên Thiên Chúa. (13) Việc phục vụ này là một bằng cớ cho họ tôn vinh Thiên Chúa, vì thấy anh em vâng phục và tuyên xưng Tin Mừng của Ðức Kitô, và vì thấy anh em có lòng quảng đại, sẵn sàng chia sẻ với họ và với mọi người. (14) Còn họ, họ sẽ cầu nguyện cho anh em để tỏ lòng quý mến, bởi nhận thấy ân huệ tuyệt vời Thiên Chúa đổ xuống trên anh em. (15) Xin cảm tạ Thiên Chúa vì phúc lộc khôn tả Người ban!
CHIA SẺ
  Đó là một chứng từ cho những người khác (c.1-5). Một năm trước, lòng nhiệt thành của những người tín hữu Corinto đã khuấy động những người khác để chia sẻ; giờ đây Phao-lô phải khuấy động những người Corinto! Chúng ta không chia sẻ không phải để cho người khác ca ngợi (Mt 6:1-4), nhưng chúng ta cũng phải là những gương tốt trước người khác. Nếu chúng ta hứa điều gì, chúng ta nên giữ lời. Đối với những những tín hữu ở Mác-cê-đô-ni-a chia sẻ không phải là một việc nhỏ mọn nhưng là một thách đố, không phải là một gánh nặng nhưng là một phúc lành. Chia sẻ không phải là một điều gì đó phải tránh nhưng là một đặc ân đáng ước ao. Khi nói đến việc chia sẻ và đóng góp cảm xúc gì xuất hiện đầu tiên trong bạn?
Điều đó phải được thực hiện trong niềm vui (c.6-15). Nếu bạn muốn nên phong phú trong đời sống thiêng liêng từ việc chia sẻ của mình (c.11), bạn phải thực hành trong hân hoan và hãy vui mừng vì những cơ hội để chia sẻ. Hãy xem những lời hứa của Thiên Chúa dành cho những chia sẻ một cách trung thành! Bạn có thể đánh mất những lời hứa đó như thế nào?

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét

Kính mời quý ACE chia sẻ cảm nhận hoặc nêu thắc mắc ở đây. Xin cám ơn.
HHTLC