Thứ Ba, 26 tháng 5, 2015

CHƯƠNG 1 - Thư Thứ Hai Gửi Tín Hữu Thê-xa-lô-ni-ca

Lời mở đầu
1 Chúng tôi là Phao-lô, Xin-va-nô và Ti-mô-thê, kính gửi Hội Thánh Thê-xa-lô-ni-ca ở trong Thiên Chúa là Cha chúng ta, và trong Chúa Giê-su Ki-tô.2 Xin Thiên Chúa là Cha và xin Chúa Giê-su Ki-tô ban cho anh em ân sủng và bình an.

Tạ ơn và khuyến khích. Thiên Chúa thưởng phạt ngày sau hết
3 Thưa anh em, chúng tôi phải luôn luôn tạ ơn Thiên Chúa về anh em: đó là điều phải lẽ, vì lòng tin của anh em đang phát triển mạnh, và nơi tất cả anh em, lòng yêu thương của mỗi người đối với người khác cũng gia tăng.4 Bởi thế, chúng tôi hãnh diện về anh em trước mặt các Hội Thánh của Thiên Chúa, vì anh em kiên nhẫn và có lòng tin mỗi khi bị bắt bớ hay gặp cảnh gian truân.5 Đó là dấu cho thấy Thiên Chúa xét xử công minh: anh em sẽ được coi là xứng đáng tham dự Nước Thiên Chúa, chính vì Nước Thiên Chúa mà anh em chịu đau khổ.

6 Quả là điều công minh, nếu Thiên Chúa trả báo, nghĩa là bắt những kẻ gây gian truân cho anh em phải chịu gian truân,7 và cho anh em, những kẻ gặp gian truân, được nghỉ ngơi với chúng tôi. Việc ấy sẽ xảy ra, khi Chúa Giê-su từ trời xuất hiện cùng với các thiên thần hùng mạnh của Người,8 trong ngọn lửa cháy bừng, để báo oán những kẻ không chịu nhận biết Thiên Chúa và những kẻ không vâng theo Tin Mừng của Chúa chúng ta là Đức Giê-su.9 Những kẻ ấy sẽ lãnh án diệt vong muôn đời, xa thánh nhan Chúa và quyền năng vinh hiển của Người,10 khi Người đến, trong ngày ấy, để được tôn vinh giữa các thần thánh của Người, và được ngưỡng mộ giữa mọi kẻ đã tin, mà anh em cũng đã tin lời chứng của chúng tôi.


11 Vì thế, lúc nào chúng tôi cũng cầu nguyện cho anh em: xin Thiên Chúa chúng ta làm cho anh em được xứng đáng với ơn gọi, và xin Người dùng quyền năng mà hoàn thành mọi thiện chí của anh em và mọi công việc anh em làm vì lòng tin.12 Như vậy, danh của Chúa chúng ta là Đức Giê-su, sẽ được tôn vinh nơi anh em, và anh em được tôn vinh nơi Người, chiếu theo ân sủng của Thiên Chúa chúng ta và của Chúa Giê-su Ki-tô.
CHIA SẺ
 Cùng với sự bách hại bên ngoài, Giáo hội đang đối diện với những vấn đề bên trong. Một số người đang đau khổ vì những thử thách lớn lao cho niềm tin của họ. Những người khác đã bỏ công việc và ngồi lê đôi mách. Vẫn có những người khác đang nuôi dưỡng những ý tưởng sai lạc mà họ đang nghiệm
Trong những lúc thử thách, điều quan trọng là đức tin của bạn (c.3). Thiên Chúa sẽ thấy bạn một cách thấu suốt, vì thế hãy tín thác vào lời hứa của Ngài. Hãy nhớ rằng những người khác đang thấy bạn và bạn có thể khích lệ họ (c.4). bạn có thể bị cám dỗ để đánh trả, nhưng hãy để điều đó lại cho Thiên Chúa (c.5-9).

Người không được cứu sẽ bị tách biệt khỏi vinh quang của Thiên Chúa một cách vĩnh viễn (c.9), trong khi những người được cứu sẽ đem vinh quang đến cho Thiên Chúa (c.10). Trong lúc này, hãy chắc chắn rằng Thiên Chúa được tôn vinh bởi cuộc sống hiện tại của bạn (c.11-12).

Đây là những lời khích lệ không chỉ cho những người tín hữu của cộng đoàn Thê-xa-lô-ni-ca mà cho tất cả mọi Ki-tô hữu trong mọi thời đại. Có khi nào bạn đặt câu hỏi tại sao những người Ki-tô hữu lại hay bị thử thách nhiều như vậy? Những thách đố xảy ra trong cuộc sống của bạn đã giúp gì cho bạn trong tư cách là một người con và đem đến vinh quang cho Thiên Chúa?

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét

Kính mời quý ACE chia sẻ cảm nhận hoặc nêu thắc mắc ở đây. Xin cám ơn.
HHTLC