Thứ Tư, 27 tháng 5, 2015

CHƯƠNG 2 - Thư Thứ Hai Gửi Tín Hữu Thê-xa-lô-ni-ca

Ngày Chúa quang lâm và những gì xảy ra trước đó

1 Thưa anh em, về ngày Đức Giê-su Ki-tô, Chúa chúng ta, quang lâm và tập hợp chúng ta về với Người, tôi xin anh em điều này:2 nếu có ai bảo rằng chúng tôi đã được thần khí mặc khải, hoặc đã nói, đã viết thư quả quyết rằng ngày của Chúa gần đến, thì anh em đừng vội để cho tinh thần dao động, cũng đừng hoảng sợ.3 Đừng để ai lừa dối anh em bất cứ cách nào.

4 Tên đối thủ tôn mình lên trên tất cả những gì được gọi là thần và được sùng bái, thậm chí nó còn ngồi trong Đền Thờ Thiên Chúa và tự xưng là Thiên Chúa.5 Khi tôi còn ở với anh em, tôi đã từng nói những điều ấy, anh em không nhớ sao?6 Anh em biết cái gì hiện đang cầm giữ nó, khiến nó sẽ chỉ xuất hiện được vào thời của nó.7 Thật vậy, mầu nhiệm của sự gian ác đang hoành hành. Chỉ đợi người cầm giữ nó bị gạt ra một bên,8 bấy giờ tên gian ác sẽ xuất hiện, kẻ mà Chúa Giê-su sẽ giết chết bằng hơi thở từ miệng Người, và sẽ tiêu diệt bằng ánh huy hoàng, khi Người quang lâm.
9 Còn việc tên gian ác xuất hiện là do tác động của Xa-tan, có kèm theo đủ thứ phép mầu, dấu lạ, điềm thiêng,10 và đủ mọi mưu gian chước dối, nhằm hại những kẻ phải hư mất, vì đã không đón nhận lòng yêu mến chân lý để được cứu độ.11 Vì thế Thiên Chúa gửi đến một sức mạnh mê hoặc làm cho chúng tin theo sự dối trá;12 như vậy, tất cả những kẻ không tin sự thật, nhưng ưa thích sự gian ác, thì sẽ bị kết án. 

Khuyên nhủ kiên trì

13 Hỡi anh em là những kẻ được Chúa yêu mến, chúng tôi phải luôn luôn tạ ơn Thiên Chúa về anh em, vì Thiên Chúa đã chọn anh em ngay từ lúc khởi đầu, để cứu độ anh em nhờ Thần Khí thánh hoá và nhờ lòng tin vào chân lý.14 Chính vì thế mà Người đã dùng Tin Mừng chúng tôi loan báo mà kêu gọi anh em, để anh em được hưởng vinh quang của Chúa chúng ta là Đức Giê-su Ki-tô.15 Vậy, thưa anh em, anh em hãy đứng vững và nắm giữ các truyền thống chúng tôi đã dạy cho anh em, bằng lời nói hay bằng thư từ.16 Xin chính Chúa chúng ta là Đức Giê-su Ki-tô, và xin Thiên Chúa là Cha chúng ta, Đấng yêu thương chúng ta và đã dùng ân sủng mà ban cho chúng ta niềm an ủi bất diệt và niềm cậy trông tốt đẹp,17 xin các Ngài an ủi và cho tâm hồn anh em được vững mạnh, để làm và nói tất cả những gì tốt lành.
CHIA SẺ
 Satan muốn sàng các thánh và làm cho họ mất đi sự tự tin của mình, và một trong những vũ khí chính của chúng là sự lừa gạt. Một số người đã công bố có một lá thư của Phao-lô nói rằng ngày của Đức Chúa đang hiện diện, và những người khác nói rằng họ có những sứ điệp bởi Thần Khí (1Tx 5:21). Những tín hữu đã quên rằng điều Phao-lô đã dạy họ (c.5), vì thế họ bị sập bẫy bởi sự dối trá của kẻ thù.
“Thời gian và mùa” trong kế hoạch tính mang ngôn sứ của Thiên Chúa là những cánh tay của Thiên Chúa (Cv 1:6-8), và Ngài làm chủ mọi sự. Một loạt những biến cố được phác họa ở đây để bảo đảm với chúng ta rằng Giáo hội đạt được ơn cứu độ và không bị xét xử (c.13; 1Tx 1:10; 5:9). Thần Khí của Thiên Chúa trong thế giới này đang giữ chương trình của Thiên Chúa đúng theo kế hoạch.
Hãy tỉnh thức với “các ngôn sứ” những kẻ đi ngược lại với điều Thiên Chúa đã nói trong Lời Ngài (c.1). Nếu bạn đứng vững trong Lời Ngài, bạn sẽ không ngã vì những sự dối trá của Sự Dữ. Dân Chúa có thể đối diện với một tương lai bảo đảm, hy vọng, và an ủi bởi vì những ân sủng không thể thất bại của Thiên Chúa (c.13-17).
Liêu bạn có thể vấp ngã và rồi không thể nào chỗi dậy? Một cách nào đó điều này đã xảy ra với Giu-đa. Trong Giáo hội hôm nay có những người như Giu-đa chăng? Liêu điều đó có thể xảy ra với bạn? Và nếu thế, làm thế nào chúng ta tránh trở nên giống như Giu-đa trong đời sống của mình?

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét

Kính mời quý ACE chia sẻ cảm nhận hoặc nêu thắc mắc ở đây. Xin cám ơn.
HHTLC