Thứ Tư, 20 tháng 5, 2015

CHƯƠNG 4 - Thư Gửi Tín Hữu Cô-Lô-Xê

 (1) Người làm chủ hãy đối xử công bằng và đồng đều với các nô lệ, vì biết rằng cả anh em nữa cũng có một Chủ ở trên trời.
Tinh thần tông đồ
(2) Anh em hãy siêng năng cầu nguyện; hãy tỉnh thức mà cầu nguyện và tạ ơn. (3) Ðồng thời, cũng hãy cầu nguyện cho chúng tôi nữa, xin Thiên Chúa mở cửa cho chúng tôi rao giảng lời Người, để chúng tôi loan báo mầu nhiệm Ðức Kitô; chính vì mầu nhiệm này mà tôi bị giam giữ. (4) Xin cho tôi biết công bố rõ ràng mầu nhiệm ấy, như bổn phận tôi phải loan báo.
(5) Anh em hãy ăn ở khôn ngoan với người ngoài; hãy tận dụng thời buổi hiện tại. (6) Lời nói của anh em phải luôn luôn mặn mà dễ thương, để anh em biết đối đáp sao cho phải với mỗi người.
Tin Tức
(7) Mọi tin tức về tôi, anh Tykhicô sẽ cho anh em biết; anh là người anh em yêu quý của tôi, người trung thành phục vụ, và người đồng sự với tôi trong công việc Chúa. (8) Tôi phái anh đến với anh em vì mục đích ấy, để anh em được biết hiện tình của chúng tôi, và để anh khích lệ tâm hồn anh em. (9) Cùng đi có anh Ônêximô, người anh em trung thành và yêu quý của tôi, người đồng hương với anh em. Cả hai sẽ cho anh em biết tất cả những gì xảy ra ở đây.
Lời chào và lời chúc cuối thư
(10) Anh Aríttakhô, bạn tù với tôi, gửi lời chào anh em. Anh Máccô, em họ ông Banaba, cũng gửi lời chào anh em; anh em đã nhận được những chỉ thị về anh ấy; nếu anh ấy đến với anh em, thì hãy tiếp đón anh ấy. (11) Anh Giêsu, gọi là Giúttô, cũng gửi lời chào anh em. Trong số những người cắt bì, chỉ có ba anh ấy cùng làm việc với tôi cho nước Thiên Chúa; các anh đã là niềm an ủi của tôi. (12) Anh Êpápra, người đồng hương với anh em và là tôi tớ của Ðức Kitô Giêsu, gửi lời chào anh em; anh không ngừng chiến đấu cho anh em bằng lời cầu nguyện, để một khi đã trưởng thành và hoàn toàn vâng theo thánh ý Thiên Chúa trong mọi sự, anh em được đứng vững. (13) Tôi làm chứng cho anh rằng anh vất vả nhiều vì anh em, những người ở Laođikia và Hiêrapôli. (14) Anh Luca, thầy thuốc yêu quý, và anh Ðêma gửi lời chào anh em.
(15) Xin cho tôi gửi lời chào các anh em ở Laođikia, chị Nympha và Hội Thánh vẫn họp tại nhà chị ấy. (16) Sau khi anh em đọc thư này, xin liệu sao cho Hội Thánh Laođikia cũng được đọc nữa. Xin anh em cũng đọc thư của tôi gửi cho Hội Thánh Laođikia. (17) Sau cùng, xin nhắn với anh Akhíppô: "Hãy lưu tâm đến chức vụ Chúa đã giao cho anh, và lo chu toàn".
(18) Lời chào này do chính tay tôi, Phaolô, viết. Anh em đừng quên rằng tôi đang phải mang xiềng xích! Chúc anh em được ân sủng.
CHIA SẺ
Cầu nguyện (c.2-4, 12-13). Cầu nguyện bao hàm với một lòng muốn vững vàng, một trí khôn tỉnh táo, và một con tim biết ơn; và những điều chúng ta cầu xin phải rõ ràng và liên quan đến thừa tác vụ Lời. Phao-lô đã cầu xin không phải cho một cánh cửa nhà tù mở ra, nhưng cho một cánh cửa sứ vụ được mở ra (1Cr 16:9; 2Cr 2:12; Kh 3:7-8). Bạn cầu nguyện điều gì cho những người đang phục vụ trong cộng đoàn của bạn, trong Giáo hội của bạn? Cách thức bạn cầu xin trong những lời cầu nguyện của bạn như thế nào?

Làm chứng (c.5-6). Những người không tin là những người bên ngoài, và nhiệm vụ của chúng ta là đem họ vào. Chứng từ hiệu quả bao gồm bước đi một cách khôn ngoan, hãy tỉnh thức với mọi cơ hội, và hãy cẩn thận trong điều chúng ta nói và cách chúng ta nói (1Pr 3:15-17). Trong năm Tân Phúc Âm Hóa Xứ Đạo này, bạn trở nên nhân chứng cho Tin Mừng như thế nào?

Thông tin (c.7-9). Phao-lô đã không do dự chia sẻ những nhu cầu của mình với người khác, bởi vì ngài lệ thuộc vào lời cầu nguyện nâng đỡ của họ (Rm 15:30; Ep 6:19; Pl 1:19; 1Tx 5:25; Plm 22). Bạn có cầu nguyện cho những người lãnh đạo trong Giáo hội, ở những vị trí quan trọng? Họ cần điều đó!

Phục vụ (c.10-18). Phao-lô liệt kê sáu người hoạt động sát cánh với ngài và khích lệ ngài trong Chúa. Ngay cả một tông đồ không thể thực hiện công việc một mình, và thật là hồng ân khi có ngài ở đó phục vụ các thánh ở Cô-lô-sê một cách trung thành! Đâu là cách thức bạn cộng tác với các tông đồ của Chúa trong việc phục vụ dân Chúa?

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét

Kính mời quý ACE chia sẻ cảm nhận hoặc nêu thắc mắc ở đây. Xin cám ơn.
HHTLC