Thứ Năm, 21 tháng 5, 2015

CHƯƠNG 1 - Thư Thứ Nhất Gửi Tín Hữu Thê-xa-lô-ni-ca


Lời mở đầu
1 Chúng tôi là Phao-lô, Xin-va-nô và Ti-mô-thê, kính gửi Hội Thánh Thê-xa-lô-ni-ca ở trong Thiên Chúa Cha, và trong Chúa Giê-su Ki-tô. Chúc anh em được ân sủng và bình an.

Tạ ơn Thiên Chúa và khen ngợi cộng đoàn
2 Chúng tôi hằng tạ ơn Thiên Chúa về tất cả anh em. Chúng tôi nhắc đến anh em trong lời cầu nguyện,3 và trước mặt Thiên Chúa là Cha chúng ta, chúng tôi không ngừng nhớ đến những việc anh em làm vì lòng tin, những nỗi khó nhọc anh em gánh vác vì lòng mến, và những gì anh em kiên nhẫn chịu đựng vì trông đợi Chúa chúng ta là Đức Giê-su Ki-tô.
4 Thưa anh em là những người được Thiên Chúa thương mến, chúng tôi biết rằng Thiên Chúa đã chọn anh em,5 vì khi chúng tôi loan báo Tin Mừng cho anh em, thì không phải chỉ có lời chúng tôi nói, mà còn có quyền năng, có Thánh Thần, và một niềm xác tín sâu xa. Anh em biết, khi ở với anh em, chúng tôi đã sống thế nào để mưu ích cho anh em;6 còn anh em, anh em đã bắt chước chúng tôi và noi gương Chúa, khi đón nhận lời Chúa giữa bao nỗi gian truân với niềm vui do Thánh Thần ban:7 bởi vậy anh em đã nên gương cho mọi tín hữu ở miền Ma-kê-đô-ni-a và miền A-khai-a.8 Quả thế, từ nơi anh em, lời Chúa đã vang ra, không những ở Ma-kê-đô-ni-a và A-khai-a, mà đâu đâu người ta cũng nghe biết lòng tin anh em đặt vào Thiên Chúa, khiến chúng tôi không cần phải nói gì thêm nữa.9 Khi nói về chúng tôi, người ta kể lại chúng tôi đã được anh em tiếp đón làm sao, và anh em đã từ bỏ ngẫu tượng mà quay về với Thiên Chúa thế nào, để phụng sự Thiên Chúa hằng sống, Thiên Chúa thật,10 và chờ đợi Con của Người từ trời ngự đến, người Con mà Thiên Chúa đã cho trỗi dậy từ cõi chết, là Đức Giê-su, Đấng cứu chúng ta thoát cơn thịnh nộ đang đến.

DẪN NHẬP
Sách Tông Đồ Công Vụ 17:1-15 có thuật lại việc thành lập giáo đoàn Thê-xa-lô-ni-ca. Thánh Phao-lô đã phục vụ tại đó trong một thời gian ngắn, có thể chỉ trong một tháng; nhưng Đức Chúa đã làm những điều kỳ diệu, và chứng nhân của Giáo hội được biết đến xa và rộng.

Thánh Phao-lô phải rời bỏ thành phố và không thể quay trở lại, vì thế ngài đã gởi Ti-mô-thê đến để xem mọi việc diễn ra như thế nào. Thánh Phao-lô đã viết thư thứ nhất từ Cô-rin-tô (Cv 18:5) đáp lại bản báo cáo của Ti-mô-thê (1Cr 3:6). Ngài đã muốn khích lệ các thánh trong cách thức của một người Ki-tô hữu của mình, và khẳng định tình yêu và sự quan tâm của ngài dành cho họ. 

Thư thứ hai được viết vài tháng sau đó để khích lệ Giáo hội địa phương hãy kiên định giữa cơn bách hại. Một số người nghĩ rằng “ngày của Đức Chúa” đã đến gần, vì thê thánh Phao-lô cũng bàn về chủ đề này. Cả hai thư đều nhấn mạnh đến việc Đấng Ki-tô sắp ngự đến và ảnh hưởng cụ thể của điều này phải được bày tỏ trong đời sống của chúng ta.  
CHIA SẺ 
Mô tả của Thánh Phao-lô về những người tín hữu tại Thê-xa-lô-ni-ca gợi lên rằng họ là một cộng đoàn điển hình. Hãy tự hỏi bản thân mình những câu hỏi sau.

Phải chăng những người khác cảm ơn vì tôi (1-4)? Thánh Phao-lô rất vui mừng vì đức tin, đức cậy, đức ái, và những người Ki-tô hữu ở đây thể hiện phẩm chất của chính họ trong việc làm, hoạt động, và sự kiên nhẫn. Liệu những người khác có thể nói rằng chúng ta thuộc về Thiên Chúa? Liệu họ có tạ ơn Chúa vì sự tăng triển trong đời sống thiêng liêng của chúng ta?

Liệu quyền năng của Thiên Chúa có được nhìn thấy trong  đời sống của tôi  (5-7)? Điều này đến khi bạn nhận lãnh Lời Thiên Chúa nhờ đức tin và để cho Thần Khí Chúa hoạt động trong con tim của bạn. Điều đó cũng bao hàm sự  đau khổ vì Chúa và để Ngài ban cho bạn niềm vui của Ngài.

Tôi có giúp để người khác có thể nói về Đức Giê-su cách thuận lợi hơn (8-10)? Một số các tín hữu là những điển hình nghèo nàn trong tư cách là một Ki-tô hữu. Cuộc sống của họ làm cho những người không tin có lý do để từ chối Đức Ki-tô. Nhưng những người Ki-tô hữu trong cộng đoàn Thê-xa-lô-ni-ca đã làm cho thánh Phao-lô dễ dàng rao giảng về Tin Mừng! Chứng từ của họ đã đi trước Phao-lô, và ông nghe biết điều đó ở bất kỳ nơi nào ông đến.

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét

Kính mời quý ACE chia sẻ cảm nhận hoặc nêu thắc mắc ở đây. Xin cám ơn.
HHTLC