Thứ Sáu, 12 tháng 6, 2015

CHƯƠNG 1 - Thư Do thái

Địa vị cao trọng của Con Thiên Chúa làm người
1 Thuở xưa, nhiều lần nhiều cách, Thiên Chúa đã phán dạy cha ông chúng ta qua các ngôn sứ;2 nhưng vào thời sau hết này, Thiên Chúa đã phán dạy chúng ta qua Thánh Tử. Thiên Chúa đã nhờ Người mà dựng nên vũ trụ, đã đặt Người làm Đấng thừa hưởng muôn vật muôn loài.3 Người là phản ánh vẻ huy hoàng, là hình ảnh trung thực của bản thể Thiên Chúa. Người là Đấng dùng lời quyền năng của mình mà duy trì vạn vật. Sau khi đã tẩy trừ tội lỗi, Người lên ngự bên hữu Đấng Cao Cả trên trời.4 Danh hiệu Người được thừa hưởng, cao cả hơn danh hiệu các thiên thần bao nhiêu, thì Người lại trổi hơn họ bấy nhiêu.

I. CON THIÊN CHÚA CAO TRỌNG HƠN CÁC THIÊN THẦN
Bằng chứng Kinh Thánh
5 Thật vậy, có bao giờ Thiên Chúa đã phán cùng vị thiên thần nào: Con là Con của Cha, ngày hôm nay Cha đã sinh ra Con hoặc là: Ta sẽ là Cha Người, và chính Người sẽ là Con Ta.6 Khi đưa Trưởng Tử vào thế giới loài người, Thiên Chúa lại nói: Mọi thiên thần của Thiên Chúa, phải thờ lạy Người.7 Về các thiên thần, thì có lời chép: Người làm cho thiên thần của Người nên những luồng gió, và thuộc hạ của Người thành những ngọn lửa.8 Nhưng về Người Con, thì Kinh Thánh lại nói: Lạy Thiên Chúa, ngôi báu Ngài sẽ trường tồn vạn kỷ! Vương trượng Ngài, vương trượng công minh.9 Ngài ưa điều chính trực, ghét điều gian ác. Chính vì vậy, Thiên Chúa là Thiên Chúa của Ngài đã tôn phong Ngài vượt trổi các đồng liêu, mà xức cho dầu thơm hoan lạc.10 Và có lời khác: Lạy Chúa, lúc khởi đầu, Chúa đã đặt nền trái đất, chính tay Ngài tạo tác vòm trời.11 Chúng tiêu tan, Chúa vẫn còn hoài; chúng đều sẽ cũ đi như chiếc áo.12 Chúa sẽ cuốn chúng lại như cuốn áo choàng, chúng sẽ bị thay như người ta thay áo. Nhưng chính Chúa vẫn tiền hậu y nguyên, và năm tháng của Ngài sẽ không chấm dứt.13 Và có bao giờ Thiên Chúa đã phán với một thiên thần nào rằng: Bên hữu Cha đây, Con lên ngự trị, để rồi bao địch thù, Cha sẽ đặt làm bệ dưới chân Con?14 Nào tất cả các vị đó không phải là những bậc thiêng liêng chuyên lo phụng thờ Chúa, được sai đi phục vụ để mưu ích cho những kẻ sẽ được thừa hưởng ơn cứu độ sao?
 DẪN NHẬP
 
Chúng ta không biết tác giả Thư Do Thái là ai, nhưng chủ đề cùa cuốn sách rất rõ ràng: “Chúng ta hãy tiếp tục lớn lên trên con đường hoàn hảo (trưởng thành thiêng liêng)” (c.6:1). Thư này đã được viết hco những người tín hữu Do thái, họ bị cám dỗ để chối từ sự trọn vẹn của Đức Kitô và quay về lại với sự trống rỗng của hệ thống tôn giáo mà sớm sẽ bị hủy diệt.
Những người ngoại vẫn còn ở “Ai cập” và cần phải được cứu độ ngang qua niềm tin vào Đức Kitô. Những người được cứu được đặc ân để tháp vào gia sản thiêng liêng của họ (“Canaan”) và vui hưởng sự “nghỉ ngơi” của Ngài (4:11; Mt 11:28-31). Vào Canaan không phải kiểu như vào thiên đàng. Đó là hình ảnh của chinh phục kẻ thừ và công bố gia sản thiêng liêng nhờ niềm tin.
Nhưng nhiều người tín hữu, giống như Is-ra-en vào thời Cựu Ước, đang đi trong sa mạc của những người không tin và khao khát quay trở về với đời sống cũ. Sứ điệp của Thư Do Thái đặc biệt nhắm đến họ: “Chúng ta hãy lớn lên để trưởng thành!”
Thư Do Thái là một trong ba thư trong Tân Ước được viết để giải thích sách Habacúc 2:4, “người công chính sẽ sống nhờ niềm tin của mình.” (x. Rm 1:17; Gl 3:11; Dt 10:38). Thư Do Thái nhấn mạnh đến chiều kích “nhờ niềm tin.”  Thiên Chúa đã nói qua Con của Ngài, và chúng ta phải đáp trả Lời đó. Trách nhiệm của chúng ta xác định cách thức chúng ta sống và tầm mức gia sản thiêng liêng mà chúng ta có được. Chúng ta không chỉ được cứu nhờ niềm tin, nhưng chúng ta phải sống nhờ niềm tin.
Một từ chủ chốt trong Thư Do Thái là hơn. Đức Kitô hơn các thiên thần (ch1-2) và hơn Môsê và Aharon (ch.3-6). Ngài còn hơn trong vai trò tư tế (ch.7), giao ước (ch.8), thánh (ch.9), và hy sinh (ch.10); và Ngài ban cho dân Ngài một cuộc sống tốt hơn (ch.11-13), cuộc sống đức tin.
Khi bạn suy niệm về Bức Thư thật ý nghĩa này, hãy hỏi bản thân mình, Tôi đang nhìn về quá khứ và khao khát quay về lối sống cũ, hay tôi đang được thúc đẩy nhờ niềm tin để công bố gia sản của mình trong Đức Kitô? Tôi có lang thang trong sa mạc của những kẻ không tin hay nghỉ ngơi ở nơi những công việc đã được hoàn tất Lời trung thành của Ngài?

CHIA SẺ“Thiên Chúa đã nói với chúng ta!” Thật là một tuyên bố khủng khiếp, và thật là một trách nhiệm lớn lao mà nó đem đến cho bạn nếu bạn đã nghe tiếng Ngài ngang qua Lời Ngài: “Hãy xem để biết rằng Ngài không nghe
Đức Giêsu Kitô là lời cuối cùng của Chúa Cha. Nơi Ngài, mặc khải thần linh được thấy, được nghe một cách trọn vẹn; và nơi Ngài, mặc khải của Thiên Chúa đã được hoàn tất. Khi chúng ta thấy Ngài, chúng ta thấy Chúa Cha (Ga 14:1-11). Qua Đức Kitô, chúng ta hiểu mọi sự đến từ đâu, đi về đâu, điều gì đang xảy ra, và tại sao điều đó ở đây.
Chúng ta cũng hiểu điều Ngài đã làm cho chúng ta. Ngài đã chết cho chúng ta! Hôm nay, Ngài được ngự trên tòa vinh quang, chuyển cầu cho chúng ta (13:20-21). Ngài muốn làm cho chúng ta được trưởng thành và dạy chúng ta biết cách để đi nhờ niềm tin. Một ngày nào đó, Ngài sẽ đánh bại mọi kẻ thù của Ngài và mang chúng ta vào vương quốc vinh quang của Ngài.
Tân Ước nói với chúng ta một cách rõ ràng về kế hoạch cứu độ của Thiên Chúa mà đã bắt đầu từ trước cả khi tạo dựng thế giới. Kế hoạch này chính là Đức Giêsu Kitô. Ngài là kế hoạch và Đấng hoàn thành kế hoạch. Với một Đấng Cứu Độ như thế, tại sao bạn lại tìm kiếm một sự thay thế khác?

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét

Kính mời quý ACE chia sẻ cảm nhận hoặc nêu thắc mắc ở đây. Xin cám ơn.
HHTLC