Thứ Bảy, 13 tháng 6, 2015

CHƯƠNG 2 - Thư Do thái

 Lời khuyên nhủ
1 Vì thế, chúng ta càng phải chú tâm hơn nữa vào những lời đã nghe, kẻo bị cuốn trôi đi mất.2 Quả vậy, nếu lời được các thiên thần loan báo đã có hiệu lực, và nếu mọi vi phạm cũng như bất tuân đều bị phạt đích đáng,3 thì làm sao chúng ta thoát khỏi, nếu chúng ta thờ ơ với ơn cứu độ cao quý như thế? Ơn cứu độ đó, đầu tiên đã được Chúa rao giảng, rồi được những kẻ nghe cho chúng ta thấy là có hiệu lực,4 đồng thời được Thiên Chúa chứng thực bằng những dấu lạ điềm thiêng, bằng nhiều quyền năng khác nhau và bằng các ân huệ của Thánh Thần mà Người phân phát tuỳ ý muốn của Người. 

Đức Ki-tô thực hiện công trình cứu chuộc, chứ không phải các thiên thần
5 Thật vậy, Thiên Chúa đã không trao cho các thiên thần quyền làm chủ thế giới tương lai, thế giới mà chúng ta đang nói đến.6 Nhưng trong một đoạn Kinh Thánh kia, có người đã làm chứng rằng: Phàm nhân là chi mà Chúa cần nhớ đến? Con người là gì mà Chúa phải thăm nom?7 Chúa đã làm cho con người thua kém các thiên thần trong một thời gian ngắn, ban vinh quang, danh dự làm mũ triều thiên,8 đặt muôn loài, muôn sự dưới chân con người, bắt chúng phải phục quyền con người. Khi bắt muôn loài muôn sự phải phục quyền con người, Thiên Chúa không để cho một sự gì không phục quyền con người. Thật ra, hiện nay chúng ta chưa thấy muôn loài muôn sự phục quyền con người.9 Nhưng con người đã bị thua kém các thiên thần trong một thời gian ngắn, thì chúng ta lại thấy được Thiên Chúa ban vinh quang danh dự làm mũ triều thiên, bởi vì đã cam chịu tử hình. Con người đó, chính là Đức Giê-su. Thật vậy, Đức Giê-su đã phải nếm sự chết, là để cho mọi người được cứu độ, nhờ ơn Thiên Chúa. 

10 Quả thế, Thiên Chúa là nguồn gốc và cùng đích mọi loài, chính vì muốn đưa muôn vàn con cái đến vinh quang, nên Người đã làm một việc thích đáng, là cho Đức Giê-su trải qua gian khổ mà trở thành vị lãnh đạo thập toàn, dẫn đưa họ tới nguồn ơn cứu độ.11 Thật vậy, Đấng thánh hoá là Đức Giê-su, và những ai được thánh hoá đều do một nguồn gốc. Vì thế, Người đã không hổ thẹn gọi họ là anh em,12 khi nói: Con nguyện sẽ loan truyền danh Chúa cho anh em tất cả được hay, và trong đại hội Dân Ngài, con xin dâng tiến một bài tán dương.

13 Người lại nói: Phần tôi, tôi sẽ tin cậy Thiên Chúa. Người lại nói: Này tôi đây, cùng với những con cái mà Thiên Chúa đã ban cho tôi. 

14 Như thế, vì con cái thì đều chung một huyết nhục, nên Đức Giê-su đã cùng mang lấy huyết nhục đó. Như vậy, nhờ cái chết của Người, Người đã tiêu diệt tên lãnh chúa gây ra sự chết, tức là ma quỷ,15 và đã giải thoát những ai vì sợ chết mà suốt đời sống trong tình trạng nô lệ.16 Vì những kẻ được Người giúp đỡ không phải là các thiên thần, mà là con cháu Áp-ra-ham.17 Bởi thế, Người đã phải nên giống anh em mình về mọi phương diện, để trở thành một vị Thượng Tế nhân từ và trung tín trong việc thờ phượng Thiên Chúa, hầu đền tội cho dân.18 Vì bản thân Người đã trải qua thử thách và đau khổ, nên Người có thể cứu giúp những ai bị thử thách.
CHIA SẺ

Hãy lắng nghe Ngài (c.1-4). Đây là lời răn dạy đầu tiên trong năm điều răn dạy gửi cho các tín hữu để họ quan tâm đến điều Thiên Chúa nói trong Lời Ngài. Trong thời Cựu Ước, Thiên Chúa xử lý với những người bất tuân Lời Ngài. Trong những ngày sau hết, chúng ta có luật lớn hơn để tuân giữ bởi vì chúng ta có toàn bộ Kinh Thánh và mặc khải trọn vẹn của Thiên Chúa trong Đức Giêsu Kitô. Bạn có nghiêm tục về những gì Thiên Chúa nói với bạn?
Hãy nhìn lên Ngài (c.5-9). Có “thế giới đang đến,” và cách bạn sống hôm nay như thế nào sẽ giúp để xác định nơi chốn của bạn ở trong vương quốc của Đức Kitô trong tương lai (1:13; 10:13; 12:28). Ngày hôm nay, chúng ta con người sa ngã trong Ađam; nhưng nhờ niềm tin, chúng nhìn thấy Đức Kitô và chiến thắng của Ngài. Bỏi vì Ngài được tôn vinh, chúng ta sẽ được tôn vinh nơi Ngài! Đâu là hướng nhìn của bạn, với những thất bại trong bản tính dễ sa ngã của Ađam hay trong Đức Kitô, Đấng vượt lên trên những yếu đuối của bạn và Sự Dữ?
Hãy tín thác nơi Ngài (c.10-18). Những ai tín thác vào Đức Kitô là con cái của Thiên Chúa (c.13) trên hành trình để tôn vinh (c.10). Đấng Cứu Chuộc đã đánh bại sự chết và Sự Dữ, và Ngài hiểu dân Ngài cảm thấy thế nào khi họ đối diện với những cám dỗ và thử thách trong cuộc sống. Khi bạn đến với Ngài trong niềm tin, bạn đến với một Thượng Tế đồng cảm, Đấng có thể đáp ứng mọi nhu cầu của bạn cần. Hãy tín thác nơi Ngài! Đức tin là một ơn ban nhưng không cho con người, nhưng đón nhận và nuôi dưỡng đức tin cần có sự cộng tác từ nơi con người. Bạn làm thế nào nuôi dưỡng niềm tin đã được trao ban cho bạn?

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét

Kính mời quý ACE chia sẻ cảm nhận hoặc nêu thắc mắc ở đây. Xin cám ơn.
HHTLC