Thứ Năm, 25 tháng 6, 2015

CHƯƠNG 1 - Thư Gia-cô-bê

 Lời chào thăm
1 Tôi là Gia-cô-bê, tôi tớ của Thiên Chúa và của Chúa Giê-su Ki-tô, kính gửi mười hai chi tộc đang sống tản mác khắp nơi. Chúc anh em được an vui mạnh khoẻ!

Ích lợi của thử thách
2 Thưa anh em, anh em hãy tự cho mình là được chan chứa niềm vui khi gặp thử thách trăm chiều.3 Vì như anh em biết: đức tin có vượt qua thử thách mới sinh ra lòng kiên nhẫn.4 Chớ gì anh em chứng tỏ lòng kiên nhẫn đó ra bằng những việc hoàn hảo, để anh em nên hoàn hảo, không có chi đáng trách, không thiếu sót điều gì.

Cầu xin với lòng tin
5 Nếu ai trong anh em thiếu đức khôn ngoan, thì hãy cầu xin Thiên Chúa, Người sẽ ban cho. Vì Thiên Chúa ban cho mọi người cách rộng rãi, không quở trách.6 Nhưng người ấy phải cầu xin với lòng tin không chút do dự, vì kẻ do dự thì giống như sóng biển bị gió đẩy lên vật xuống.7 Người ấy đừng tưởng mình sẽ nhận được cái gì của Chúa:8 họ là kẻ hai lòng, hay thay đổi trong mọi việc họ làm.

Số phận người giàu
9 Người anh em phận hèn hãy tự hào khi được Chúa nâng lên;10 còn người giàu có hãy tự hào khi bị Chúa hạ xuống, vì họ sẽ qua đi như hoa cỏ.11 Quả thế, mặt trời mọc lên toả ra sức nóng làm cho cỏ khô, khiến hoa rụng xuống, vẻ đẹp tiêu tan. Người giàu có cũng sẽ héo tàn như vậy trong các việc họ làm.

Thử thách
12 Phúc thay người biết kiên trì chịu đựng cơn thử thách, vì một khi đã được tôi luyện, họ sẽ lãnh phần thưởng là sự sống Chúa đã hứa ban cho những ai yêu mến Người.
13 Khi bị cám dỗ, đừng ai nói: "Tôi bị Thiên Chúa cám dỗ", vì Thiên Chúa không thể bị cám dỗ làm điều xấu, và chính Người cũng không cám dỗ ai.14 Nhưng mỗi người có bị cám dỗ, là do dục vọng của mình lôi cuốn và dùng mồi mà bắt.15 Rồi một khi dục vọng đã cưu mang thì đẻ ra tội; còn tội khi đã phạm rồi, thì sinh ra cái chết.

Lãnh nhận và thực hành Lời Chúa
16 Anh em thân mến của tôi, anh em đừng có lầm lẫn.17 Mọi ơn lành và mọi phúc lộc hoàn hảo đều do từ trên, đều tuôn xuống từ Cha là Đấng dựng nên muôn tinh tú; nơi Người không hề có sự thay đổi, cũng không hề có sự chuyển vần khi tối khi sáng.18 Người đã tự ý dùng Lời chân lý mà sinh ra chúng ta, để chúng ta nên như của đầu mùa trong các thọ tạo của Người.
19 Anh em thân mến của tôi, anh em nên biết rằng: mỗi người phải mau nghe, đừng vội nói, và khoan giận,20 vì khi nóng giận, con người không thực thi đường lối công chính của Thiên Chúa.21 Vì vậy, anh em hãy giũ sạch mọi điều ô uế và mọi thứ độc ác còn lan tràn; hãy khiêm tốn đón nhận lời đã được gieo vào lòng anh em; lời ấy có sức cứu độ linh hồn anh em.
22 Anh em hãy đem Lời ấy ra thực hành, chứ đừng nghe suông mà lừa dối chính mình.23 Thật vậy, ai lắng nghe Lời Chúa mà không thực hành, thì giống như người soi gương thấy khuôn mặt tự nhiên của mình.24 Người ấy soi gương rồi đi, và quên ngay không nhớ mặt mình thế nào.25 Ai thiết tha và trung thành tuân giữ luật trọn hảo -luật mang lại tự do-, ai thi hành luật Chúa, chứ không nghe qua rồi bỏ, thì sẽ tìm được hạnh phúc trong mọi việc mình làm.
26 Ai cho mình đạo đức mà không kiềm chế miệng lưỡi, là tự dối lòng mình, vì đó chỉ là thứ đạo đức hão.27 Có lòng đạo đức tinh tuyền và không tỳ ố trước mặt Thiên Chúa Cha, là thăm viếng cô nhi quả phụ lâm cảnh gian truân, và giữ mình cho khỏi mọi vết nhơ của thế gian.
CHIA SẺ

Lưu ý một vài yếu tố để có thể sống cách trưởng thành.

Sự khôn ngoan của Thiên Chúa (c.1-11). Bạn cần sự khôn ngoan trong những khi thử thách để bạn sẽ không phí phạm những đau khổ của mình và đánh mất cơ hội lớn lên trong đời sống thiêng liêng. Khi bạn tín thác nơi Thiên Chúa, những thử thách giúp bạn chứ không phải là chống lại bạn; nhưng hãy bảo đảm rằng con tim của bạn thuộc về Ngài cách trọn vẹn. Nếu lòng bạn và trí bạn bị chia rẽ, những cơn thử thách sẽ xé nát bạn. Thư Giacôbê không nói rằng nếu có thử thách xảy ra, thay vào đó là một phần của cuộc sống người môn đệ. Bạn có khám phá ra những thử thách trong đời sống của mình như là một cơ hội hơn là một tại họa mà mình phải chịu đựng?

Sự tốt lành của Thiên Chúa (c.12-20). Khi bạn nhận ra Thiên Chúa đối xử tốt với bạn như thế nào, bạn sẽ không còn thích thú trong những cám dỗ của kẻ thù đặt ở phía trước bạn. Khi bạn bị cám dỗ, hãy tính xem những phúc lành; và bạn sẽ sớm có sức mạnh để nói không với cám dỗ. Bạn có sinh ra những hoa trái tốt trong những thời khắc đắng cay của cuộc đời mình, vì Thiên Chúa luôn đồng hành với bạn?

Lời của Thiên Chúa (c.21-27). Lời ban cho chúng ta được sinh ra trong thiêng liêng (c.18; 1Pr 1:22-23). Giống như hạt giống được trồng trong con tim để sinh ra những hoa trái thiêng liêng (c.21). Đó là một tấm gương giúp chúng ta xét lại chính mình (c.23-25) và làm sạch đời sống của chúng ta. Chúng ta phải thực hành Lời của Thiên Chúa, không chỉ đọc hay nghiên cứu; phúc lành đó là thực hành. Hình ảnh nào bạn nhìn thấy khi nhìn vào trong gương? Tấm gương đó phản chiếu người nào vậy? Liệu bạn có thấy mình phản chiếu hình ảnh của Thiên Chúa như khi Ngài dựng nên bạn, hình ảnh Thiên Chúa nơi cuộc đời bạn có bị lu mờ?

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét

Kính mời quý ACE chia sẻ cảm nhận hoặc nêu thắc mắc ở đây. Xin cám ơn.
HHTLC