Thứ Hai, 15 tháng 6, 2015

CHƯƠNG 4 - Thư Do thái

 1 Vậy chúng ta phải sợ rằng trong khi lời hứa được vào chốn yên nghỉ của Người vẫn còn đó, mà có ai trong anh em bị coi đã mất cơ hội.2 Quả thế, chúng ta đã được nghe loan báo Tin Mừng như những người kia. Nhưng lời họ đã nghe không sinh ích gì cho họ, bởi vì những kẻ đã nghe không lấy đức tin đáp lại lời giảng.3 Còn chúng ta là những người tin, chúng ta đang vào chốn yên nghỉ đó, như lời Thiên Chúa đã phán: Nên Ta mới thịnh nộ thề rằng: chúng sẽ không được vào chốn yên nghỉ của Ta. Công việc của Thiên Chúa đã hoàn thành từ tạo thiên lập địa,4 như có chỗ Thiên Chúa phán về ngày thứ bảy rằng: Khi đã làm xong mọi công việc, thì ngày thứ bảy Thiên Chúa nghỉ.5 Trong đoạn thánh vịnh nói trên, lại cũng có lời chép rằng: Chúng sẽ không được vào chốn yên nghỉ của Ta.6 Vậy vì phải có một số người được vào chốn yên nghỉ, và vì những người đầu tiên được nghe loan báo Tin Mừng đã không được vào bởi họ bất tuân,7 nên Thiên Chúa lại ấn định một ngày khác, tức là ngày hôm nay, khi Người dùng vua Đa-vít mà phán, sau một thời gian rất lâu dài, như đã nói ở trên: Ngày hôm nay, nếu các ngươi nghe tiếng Chúa, thì chớ cứng lòng.8 Thật vậy, nếu ông Giô-suê đã cho họ được yên nghỉ, thì sau đó, Thiên Chúa đã chẳng nói đến một ngày khác nữa.9 Như thế, Dân Thiên Chúa còn có thể được nghỉ như Thiên Chúa nghỉ ngày thứ bảy,10 vì ai đã vào chốn yên nghỉ của Thiên Chúa, thì cũng đã nghỉ sau khi làm xong công việc của mình, như Thiên Chúa đã nghỉ sau khi làm xong công việc của Người.11 Vậy, chúng ta hãy cố gắng vào chốn yên nghỉ này, kẻo có ai cũng theo gương bất tuân đó mà sa ngã.12 Lời Thiên Chúa là lời sống động, hữu hiệu và sắc bén hơn cả gươm hai lưỡi: xuyên thấu chỗ phân cách tâm với linh, cốt với tuỷ; lời đó phê phán tâm tình cũng như tư tưởng của lòng người.13 Vì không có loài thọ tạo nào mà không hiện rõ trước Lời Chúa, nhưng tất cả đều trần trụi và phơi bày trước mặt Đấng có quyền đòi chúng ta trả lẽ.

Đức Giê-su, vị Thượng Tế biết cảm thương 
14 Chúng ta có một vị Thượng Tế siêu phàm đã băng qua các tầng trời, là Đức Giê-su, Con Thiên Chúa. Vậy chúng ta hãy giữ vững lời tuyên xưng đức tin.15 Vị Thượng Tế của chúng ta không phải là Đấng không biết cảm thương những nỗi yếu hèn của ta, vì Người đã chịu thử thách về mọi phương diện cũng như ta, nhưng không phạm tội.16 Bởi thế, ta hãy mạnh dạn tiến lại gần ngai Thiên Chúa là nguồn ân sủng, để được xót thương và lãnh ơn trợ giúp mỗi khi cần.
CHIA SẺ

Sự nghỉ ngơi của Ngài (c.1-10). Ba cách “nghỉ ngơi” được nhìn: nghỉ ngơi ngày Sabát của Thiên Chúa sau khi tạo dựng (c.4; Stk 2:2); nghỉ ngơi của Ít-ra-en với chiến thắng trong vùng Canaan (c.3; Gs 21:44); và nghỉ ngơi của niềm tin trong ngày hôm nay của người tín hữu (c.1,9-10). Ít-ra-en được giải thoát khỏi Ai cập, nhưng toàn bộ thế hệ đó đã thất bại để bước vào vùng đất Canaan và công bố gia sản đã được hứa ban cho họ. Tại sao? Bởi vì họ không tin. “Chúng ta hãy biết sợ!” (c.1). Sợ đúng điều phải sợ là một nhân đức, và là một trong bảy ơn của Thánh Thần. Bạn đón nhận và sống ơn sủng này thế nào?
Cái nhìn của Ngài (c.11-13). Thiên Chúa thấy lòng ta và dùng lưỡi gươm của Ngài để giúp chúng ta thấy tình trạng thiêng liêng thật sự của ta (Gr 17:9). Hãy dành thời gian để đọc và suy niệm Lời mỗi ngày, luôn luôn áp dụng những chân lý đó cho tâm hồn của bạn. Một ngày bạn sẽ trình bày cho Thiên Chúa điều bạn đã thực hiện với Lời  Ngài, vì thế hãy trung thành. Cám dỗ chỉ là một câu hỏi, và cách bạn đáp trả đó là một câu trả lời. Để trả lời cho những câu hỏi này, công thức duy nhất đó chính là Lời. Bạn có áp dụng Lời cho những khi đối diện với thử thách trong cuộc sống?
Vương quyền của Ngài (c.14-16). Bạn không thể công bố gia sản trong quyền lực và sự khôn ngoan của mình. nhưng bạn có một vị Thượng Tế, Đấng có thể ban cho bạn lòng thương xót và ân sủng bạn cần khi cần điều đó. Ngài sống để chuyển cầu cho bạn (c.7:25) và để giúp bạn thực thi Ý Ngài (13:20-21). Những gì Đức Giêsu công bố sẽ được ban cho bạn, bạn có sẵn sàng đón nhận và đặt mình thuộc về vương quốc của Ngài ngay trong giây phút hiện tại này?

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét

Kính mời quý ACE chia sẻ cảm nhận hoặc nêu thắc mắc ở đây. Xin cám ơn.
HHTLC