Thứ Năm, 16 tháng 7, 2015

CHƯƠNG 1 - Khải Huyền

 Lời tựa
1 Mặc khải của Đức Giê-su Ki-tô, mặc khải mà Thiên Chúa đã ban cho Người, để Người tỏ cho các tôi tớ Người biết những việc sắp phải xảy đến. Người đã sai thiên thần của Người đến báo cho ông Gio-an là tôi tớ của Người biết mặc khải đó.2 Ông Gio-an đã làm chứng về lời của Thiên Chúa và về lời chứng của Đức Giê-su Ki-tô, về những gì ông đã thấy.3 Phúc thay người đọc, phúc thay những ai nghe những sấm ngôn đó và tuân giữ các điều chép trong đó, vì thời giờ đã gần đến!

I. THƯ GỬI CÁC HỘI THÁNH A-XI-A
Lời mở đầu
4 Tôi là Gio-an kính gửi bảy Hội Thánh A-xi-a. Xin Đấng hiện có, đã có và đang đến, xin bảy thần khí hiện diện trước ngai của Người,5 xin Đức Giê-su Ki-tô là vị Chứng Nhân trung thành, là Trưởng Tử trong số những người từ cõi chết chỗi dậy, là Thủ Lãnh mọi vương đế trần gian, ban cho anh em ân sủng và bình an. Người đã yêu mến chúng ta và lấy máu mình rửa sạch tội lỗi chúng ta,6 làm cho chúng ta trở thành vương quốc và hàng tư tế để phụng sự Thiên Chúa là Cha của Người: kính dâng Người vinh quang và uy quyền đến muôn thuở muôn đời. A-men!7 Kìa, Người ngự đến giữa đám mây. Ai nấy sẽ thấy Người, cả những kẻ đã đâm Người. Mọi dân trên mặt đất sẽ đấm ngực than khóc khi thấy Người. Đúng thế! A-men!
8 Đức Chúa là Thiên Chúa phán: "Ta là An-pha và Ô-mê-ga, là Đấng hiện có, đã có và đang đến, là Đấng Toàn Năng."

Thị kiến mở đầu
9 Tôi là Gio-an, một người anh em của anh em, tôi cùng chia sẻ nỗi gian truân, cùng hưởng vương quốc và cùng kiên trì chịu đựng với anh em trong Đức Giê-su. Lúc ấy, tôi đang ở đảo gọi là Pát-mô, vì đã rao giảng Lời Thiên Chúa và lời chứng của Đức Giê-su.10 Tôi đã xuất thần vào ngày của Chúa và nghe đằng sau tôi có một tiếng lớn như thể tiếng kèn11 nói rằng: "Điều ngươi thấy, hãy ghi vào sách và gửi cho bảy Hội Thánh: Ê-phê-xô, Xi-miếc-na, Péc-ga-mô, Thy-a-ti-ra, Xác-đê, Phi-la-đen-phi-a và Lao-đi-ki-a."12 Tôi quay lại để xem tiếng ai nói với tôi. Khi quay lại, tôi thấy bảy cây đèn vàng.13 Ở giữa các cây đèn, có ai giống như Con Người mình mặc áo chùng và ngang ngực có thắt đai bằng vàng.14 Đầu Người tóc trắng như len trắng, như tuyết; mắt Người như ngọn lửa hồng;15 chân Người giống như đồng đỏ được tôi luyện trong lò; và tiếng Người như tiếng nước lũ.16 Tay hữu Người cầm bảy ngôi sao và từ miệng Người phóng ra một thanh gươm hai lưỡi sắc bén. Mặt Người toả sáng như mặt trời chói lọi.
17 Lúc thấy Người, tôi ngã vật xuống dưới chân Người, như chết vậy. Người đặt tay hữu lên tôi và nói: "Đừng sợ! Ta là Đầu và là Cuối.18 Ta là Đấng Hằng Sống, Ta đã chết, và nay Ta sống đến muôn thuở muôn đời; Ta giữ chìa khoá của Tử thần và Âm phủ.19 Vậy ngươi hãy viết những gì đã thấy, những gì đang diễn ra và những gì sẽ xảy ra sau này.20 Đây là ý nghĩa mầu nhiệm của bảy ngôi sao ngươi đã thấy trên tay hữu Ta, và của bảy cây đèn vàng: bảy ngôi sao là các thiên thần của bảy Hội Thánh, và bảy cây đèn là bảy Hội Thánh.
DẪN NHẬP


Gioan là một tù nhân Rôma trên Đảo Patmos khi Thiên Chúa đã ban cho ông mặc khải này về Đức Giêsu Kitô. Sách Khải Huyền mặc khải về Đức Giêsu Kitô là Vua-Tư Tế (ch.1), Thẩm Phán của các Giáo hội (Ch.2-3), Đấng Tạo Dựng (ch.4), Đấng Cứu Chuộc (ch.5), Chúa của líhcj sử (ch.6-18), Đấng Chinh Phục (ch.19-20), và Chàng Rể (ch.21-22). Danh hiệu chính của Đức Kitô trong cuốn sách này là Con Chiên. Gioan chẳng bao giờ để bạn quên rằng Đức Giêsu đã chết cho tội của thế giới (Ga 1:29).

Một từ chủ đạo là ngai, được sử dụng 40 lần. Sách Khải Huyền mô tả về sự xung đột giữa ngai của Con Chiên trên trời và ngai của Satan ở dưới đất. Khi Gioan viết, ông đã mô tả việc thờ phượng ở trên trời và cuộc chiến trên mặt đất; và Đức Chúa là Đấng Chiến Thắng. Cho dù ngày có tối tăm hay sức mạnh của sự dữ có đến đâu đi nữa, thì Chiên Thiên Chúa sẽ thắng trận chiến.

Câu chủ đạo là 1:19, Gioan được nói phải viết “những điều mà ngươi đã thấy [ch.1]. và những điều mà đang xảy ra [ch.2-3], và những điều mà sẽ xảy ra sau này [ch.4-22].”

Mặc Khải từ 6-19 song song với Mt 24 và Mc 13 trong việc mô tả ngày của Đức Chúa hay ngày Chung Thẩm. Phần đầu được mô tả trong chương 6-9; phần giữa trong những chương 10-14; và phần cuối cùng (“ngày chung thẩm lớn lao”) trong những chương 15-19. trong khi những người tốt và thánh thiện bất đồng về những chi tiết liên quan đến việc giải thích những con số và biểu tượng, hầu hết đều đồng ý rằng những ngày cuối cùng sẽ đánh dấu bởi sự gia tăng sự dữ, sự chỗi dậy của của kẻ lãnh đạo và quản trị thế gian, cố gắng của Satan để hủy hoại dân Chúa, cơn thịnh nộ của Thiên Chúa trên thế gian nổi loạn, và trở lại của Đức Giêsu Kitô để cứu chính mình và thiết lập vương quốc của Ngài.

Khi bạn đọc, đừng bỏ đi những chi tiết, nhưng cố gắng để thấy bức tranh lớn. Và nhớ rằng Gioan đã viết sách này để khích lệ những tín hữu đang trải qua bách hại. Mỗi thế hệ Kitô hữu đều có những kẻ Giả Danh Kitô và Babylon, và niềm hy vọng việc Đức Giêsu trở lại đã giữ các thánh bước tiếp khi hành trình rất khó khăn.

Mặc khải là đỉnh cao của Kinh Thánh, việc hoàn tất điều Thiên Chúa đã bắt dầu trong Sáng Thế Ký được tìm thấy trong cuốn sách rất hấp dẫn này; ánh sáng và bóng tối, những vì sao, Babylon, chàng rể, vườn, cấy sự sống, con rắn, và những điều tương tự. Ngài là “Alpha và Omega” (1:8). Điều Ngài bắt đầu, Ngài sẽ kết thúc.
CHIA SẺ

Cuốn sách này trước tiên là mặc khải của Đức Giêsu Kitô, không phải là mặc khải về những biến cố trong tương lai. Trước khi Gioan mô tả những biến cố của thời chung thẩm, ông mô tả Đức Giêsu và nhắc bạn về Ngài là ai và những gì Ngài đã thực hiện.

Theo như câu 5, Ngài là một chứng nhân trung thành (Đấng Ngôn Sứ), trưởng tử sinh ra từ kẻ chết (Tư Tế), và người cai trị toàn thể các vua trên mặt đất (Xh 19:1-6; 1Pr 2:1-10). Đừng bao giờ quên rằng Đức Giêsu đã đổ máu ra vì bạn, và Máu của Ngài đã rửa sạch (1:5;7:14), cứu chuộc (5:9), và chiến thắng (12:11).

Khi Gioan ở trong phòng Tiệc Ly, ông đã từa vào ngực của Đức Giêsu; nhưng khi ông đã thấy vinh quang của Đức Kitô, ông đã quỳ xuống dưới chân Ngài như là một kẻ chết (c.17; 2Cr 5:16). Giống như Gioan, chúng ta phải bắt đầu với việc thờ phượng nếu những mặc khải của Thiên Chúa trong cuốn sách này có ý nghĩa nào đó đối với chúng ta.

Một ngày nào đó “Sẽ không còn sự chết nữa” (21:4) bởi vì Đức Giêsu đã chinh phục sự chết (c.18). Khi bạn biết Ngài như là Đấng Cứu Độ và Đức Chúa, bạn không cần phải sợ hãi tương lai; Ngài có những chìa khóa trong tay Ngài.
Trong thời Cựu Ước trong Lều Tạm có một ngọn đèn với bảy nhánh, nhưng ở đây Gioan thấy bảy ngọn đèn (Kh 1:12) tượng trưng cho bảy Giáo hội được liệt kê ở chương 2 và 3. Mỗi một cộng đoàn tín hữu của các Hội thánh địa phương cũng phải tỏa sáng, tôn vinh Thiên Chúa. Cách sống của bạn và cộng đoàn bạn có làm rạng ngời vinh quang Thiên Chúa?

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét

Kính mời quý ACE chia sẻ cảm nhận hoặc nêu thắc mắc ở đây. Xin cám ơn.
HHTLC