Thứ Năm, 9 tháng 7, 2015

CHƯƠNG 2 - Thư Gioan 1

 1 Hỡi anh em là những người con bé nhỏ của tôi,
tôi viết cho anh em những điều này,
để anh em đừng phạm tội.
Nhưng nếu ai phạm tội,
thì chúng ta có một Đấng Bảo Trợ trước mặt Chúa Cha:
đó là Đức Giê-su Ki-tô, Đấng Công Chính.
2 Chính Đức Giê-su Ki-tô là của lễ đền bù tội lỗi chúng ta,
không những tội lỗi chúng ta mà thôi,
nhưng còn tội lỗi cả thế gian nữa.
 

Điều kiện thứ hai: tuân giữ các điều răn, nhất là điều răn bác ái
3 Căn cứ vào điều này,
chúng ta nhận ra rằng chúng ta biết Thiên Chúa:
là chúng ta tuân giữ các điều răn của Người.

4 Ai nói rằng mình biết Người
mà không tuân giữ các điều răn của Người,
đó là kẻ nói dối, và sự thật không ở nơi người ấy.
5 Còn hễ ai giữ lời Người dạy,
nơi kẻ ấy tình yêu Thiên Chúa đã thực sự nên hoàn hảo.
Căn cứ vào đó,
chúng ta biết được mình đang ở trong Thiên Chúa.

6 Ai nói rằng mình ở lại trong Người,
thì phải đi trên con đường Đức Giê-su đã đi.
7 Anh em thân mến, đây không phải là một điều răn mới
tôi viết cho anh em, nhưng là một điều răn cũ
mà anh em đã có ngay từ lúc khởi đầu.
Điều răn cũ ấy là lời mà anh em đã nghe.

8 Nhưng đó cũng là một điều răn mới
tôi viết cho anh em, -điều ấy thật là thế
nơi Đức Giê-su và nơi anh em-,
bởi vì bóng tối đang qua đi và ánh sáng thật đã tỏ rạng.
9 Ai nói rằng mình ở trong ánh sáng
mà lại ghét anh em mình, thì vẫn còn ở trong bóng tối.

10 Ai yêu thương anh em mình thì ở lại trong ánh sáng,
và nơi người ấy không có gì nên cớ vấp phạm.
11 Nhưng ai ghét anh em mình thì ở trong bóng tối
và đi trong bóng tối mà chẳng biết mình đi đâu,
vì bóng tối đã làm cho mắt người ấy ra mù quáng.


Điều kiện thứ ba: coi chừng thế gian
12 Hỡi anh em là những người con bé nhỏ,
tôi viết cho anh em:
anh em đã được tha tội nhờ danh Đức Giê-su Ki-tô.

13 Hỡi các bậc phụ huynh, tôi viết cho anh em:
anh em biết Đấng vẫn có từ lúc khởi đầu.
Hỡi các bạn trẻ, tôi viết cho anh em:
anh em đã thắng ác thần.
14 Hỡi anh em là những người con thơ bé,
tôi đã viết cho anh em: anh em biết Chúa Cha.
Hỡi các bậc phụ huynh, tôi đã viết cho anh em:
anh em biết Đấng vẫn có từ lúc khởi đầu.
Hỡi các bạn trẻ, tôi đã viết cho anh em:
anh em là những người mạnh mẽ;
lời Thiên Chúa ở lại trong anh em
và anh em đã thắng ác thần.

15 Anh em đừng yêu thế gian và những gì ở trong thế gian.
Kẻ nào yêu thế gian
thì nơi kẻ ấy không có lòng mến Chúa Cha,
16 vì mọi sự trong thế gian: như dục vọng của tính xác thịt,
dục vọng của đôi mắt và thói cậy mình có của,
tất cả những cái đó không phát xuất từ Chúa Cha,
nhưng phát xuất từ thế gian;
17mà thế gian đang qua đi, cùng với dục vọng của nó.
Còn ai thi hành ý muốn của Thiên Chúa thì tồn tại mãi mãi.


Điều kiện thứ bốn: đề phòng những kẻ Phản Ki-tô
18 Hỡi anh em là những người con thơ bé,
đây là giờ cuối cùng.
Anh em đã nghe biết là tên Phản Ki-tô sẽ đến;
thế mà giờ đây nhiều tên Phản Ki-tô đã xuất hiện.
Do đó, chúng ta biết được rằng đây là giờ cuối cùng.

19 Chúng xuất thân từ hàng ngũ chúng ta,
nhưng không phải là người của chúng ta;
vì nếu là người của chúng ta, chúng đã ở lại với chúng ta.
Nhưng như thế mới rõ:
không phải ai ai cũng là người của chúng ta.
20 Phần anh em, anh em nhận được dầu, do tự Đấng Thánh,
và tất cả anh em đều được ơn hiểu biết.

21 Tôi đã viết cho anh em,
không phải vì anh em không biết sự thật,
nhưng vì anh em biết sự thật,
và vì không có sự dối trá nào phát xuất từ sự thật.
22 Ai là kẻ dối trá, nếu không phải là kẻ chối rằng
Đức Giê-su là Đấng Ki-tô?
Kẻ ấy là tên Phản Ki-tô,
là kẻ chối Chúa Cha và Chúa Con.

23 Ai chối Chúa Con thì cũng không có Chúa Cha;
kẻ tuyên xưng Chúa Con thì cũng có Chúa Cha.
24 Phần anh em,
ước chi điều anh em đã nghe từ lúc khởi đầu
ở lại trong anh em.
Nếu điều anh em đã nghe từ lúc khởi đầu
ở lại trong anh em,
thì chính anh em sẽ ở lại trong Chúa Con và Chúa Cha.

25 Và đây là điều
mà chính Đức Ki-tô đã hứa ban cho chúng ta:
sự sống đời đời.
26 Tôi viết cho anh em những điều ấy
để nói về những kẻ tìm cách
làm cho anh em đi lạc đường.

27 Phần anh em,
dầu mà anh em đã lãnh nhận từ Đức Ki-tô
ở lại trong anh em,
và anh em chẳng cần ai dạy dỗ nữa.
Nhưng vì dầu của Người dạy dỗ anh em mọi sự
-mà dầu ấy dạy sự thật chứ không phải sự dối trá-,
thì theo như dầu ấy đã dạy anh em,
anh em hãy ở lại trong Người.
28 Giờ đây, hỡi anh em là những người con bé nhỏ,
anh em hãy ở lại trong Người,
để khi Người xuất hiện,
chúng ta được mạnh dạn, chứ không bị xấu hổ,
vì phải xa cách Người trong ngày Người quang lâm.
 

II. SỐNG XỨNG ĐÁNG LÀ CON CÁI THIÊN CHÚA
29 Nếu anh em biết Thiên Chúa là Đấng Công Chính,
anh em cũng phải biết rằng: phàm ai sống công chính
thì đã được Thiên Chúa sinh ra.
CHIA SẺ


Trong Đức Giê-su Ki-tô, bạn có một Đấng Bào chữa (c.1-2), đại diện cho bạn trước ngai Thiên Chúa (Dcr 3). Khi bạn phạm tội, hãy xưng thú với Ngài, và lãnh nhận sự tha thứ một cách trung thành của Ngài.
Nơi Ngài, bạn cũng có thể có một tấm gương (c.3-6), và bạn nên “đi theo đường lối của Ngài.” Hãy xin để ở lại trong Thánh Thần để làm cho bạn trở nên giống Đức Giê-su Ki-tô hơn, và làm cho chính bạn thấm đẫm cuộc sống của Ngài như bạn đọc trong các sácg Tin Mừng.
Từ nơi Đức Giê-su Ki-tô, bạn có một giới răn (c.7-11) để yêu dân Chúa. Người Cha đã ban luật này cho Ít-ra-en (Lv 19:18) và Người Con truyền lại cho các môn đệ (Ga 13:34), và Thánh Thần làm cho chúng ta có thể tuân giữ luật ấy (Rm 5:5).
Nhờ Đức Giê-su Ki-tô, bạn có một gia đình (c.12-14). Những thành viên ở những giai đoạn phát triển thiêng liêng khác nhau, nhưng tất cả có thể nhận Lời và được lớn lên. Thật là tuyệt vời khi những “người con bé nhỏ” trở thành những thanh niên và rồi thành những người cha!
Bạn cũng có thể có một số kẻ thù (c.15-27), thế gian và những người giả dạng là thầy. Các Ki-tô hữu là những người yêu mến thế gian cho là yếu kém và vui hưởng tình yêu của Cha và ước ao thực thi ý Ngài. Chúng ta chiến thắng thế gian với tình yêu của Thiên Chúa và những kẻ thắng những kẻ dối trá với chân lý của Ngài (c.24-27).
Bạn có một niềm hy vọng tuyệt vời (c.28-29), việc Đức Giê-su Ki-tô đến. Ở lại bên Ngài vì thế bạn sẽ không xấu hổ khi Ngài đến.
Đâu là những điều bạn có được cùng với những điều khác đã được liệt kê ở trên hay từ chính kinh nghiệm của bạn?

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét

Kính mời quý ACE chia sẻ cảm nhận hoặc nêu thắc mắc ở đây. Xin cám ơn.
HHTLC