Thứ Bảy, 11 tháng 7, 2015

CHƯƠNG 4 - Thư Gioan 1

Điều kiện thứ ba: đề phòng thế gian và những ngôn sứ giả
1 Anh em thân mến, anh em đừng cứ thần khí nào cũng tin,
nhưng hãy cân nhắc các thần khí
xem có phải bởi Thiên Chúa hay không,
vì đã có nhiều ngôn sứ giả lan tràn khắp thế gian.

2 Căn cứ vào điều này,
anh em nhận ra thần khí của Thiên Chúa:
thần khí nào tuyên xưng Đức Giê-su Ki-tô
là Đấng đã đến và trở nên người phàm,
thì thần khí ấy bởi Thiên Chúa;
3 còn thần khí nào không tuyên xưng Đức Giê-su,
thì không bởi Thiên Chúa;
đó là thần khí của tên phản Ki-tô.
Anh em đã nghe nói là nó đang tới,
và hiện nay nó ở trong thế gian rồi.

4 Hỡi anh em là những người con bé nhỏ,
anh em thuộc về Thiên Chúa,
và anh em đã thắng được các ngôn sứ giả đó,
vì Đấng ở trong anh em mạnh hơn kẻ ở trong thế gian.
5 Các ngôn sứ giả đó thuộc về thế gian;
vì thế, chúng nói theo thế gian, và thế gian nghe chúng.

6 Còn chúng ta, chúng ta thuộc về Thiên Chúa.
Ai biết Thiên Chúa thì nghe chúng ta.
Ai không thuộc về Thiên Chúa thì không nghe chúng ta.
Chúng ta cứ dựa vào đó mà nhận ra
thần khí dẫn đến sự thật và thần khí làm cho sai lầm.

III. NGUỒN MẠCH ĐỨC ÁI VÀ ĐỨC TIN 
Nguồn mạch đức ái
7 Anh em thân mến, chúng ta hãy yêu thương nhau,
vì tình yêu bắt nguồn từ Thiên Chúa.
Phàm ai yêu thương, thì đã được Thiên Chúa sinh ra,
và người ấy biết Thiên Chúa.

8 Ai không yêu thương, thì không biết Thiên Chúa,
vì Thiên Chúa là tình yêu.
9 Tình yêu của Thiên Chúa đối với chúng ta
được biểu lộ như thế này:
Thiên Chúa đã sai Con Một đến thế gian
để nhờ Con Một của Người mà chúng ta được sống.

10 Tình yêu cốt ở điều này:
không phải chúng ta đã yêu mến Thiên Chúa,
nhưng chính Người đã yêu thương chúng ta,
và sai Con của Người đến làm của lễ đền tội cho chúng ta.
11 Anh em thân mến,
nếu Thiên Chúa đã yêu thương chúng ta như thế,
chúng ta cũng phải yêu thương nhau.

12 Thiên Chúa chưa ai được chiêm ngưỡng bao giờ.
Nếu chúng ta yêu thương nhau,
thì Thiên Chúa ở lại trong chúng ta,
và tình yêu của Người nơi chúng ta mới nên hoàn hảo.
13 Căn cứ vào điều này, chúng ta biết được rằng
chúng ta ở lại trong Người và Người ở lại trong chúng ta:
đó là Người đã ban Thần Khí của Người cho chúng ta.

14 Phần chúng tôi, chúng tôi đã chiêm ngưỡng
và làm chứng rằng: Chúa Cha đã sai Con của Người đến
làm Đấng cứu độ thế gian.
15 Hễ ai tuyên xưng Đức Giê-su là Con Thiên Chúa,
thì Thiên Chúa ở lại trong người ấy
và người ấy ở lại trong Thiên Chúa.

16 Còn chúng ta, chúng ta đã biết
tình yêu của Thiên Chúa nơi chúng ta, và đã tin vào tình yêu đó.
Thiên Chúa là tình yêu:
ai ở lại trong tình yêu thì ở lại trong Thiên Chúa,
và Thiên Chúa ở lại trong người ấy.
17 Căn cứ vào điều này
mà tình yêu đã nên hoàn hảo với chúng ta:
đó là chúng ta được mạnh dạn trong ngày phán xét,
vì Đức Giê-su thế nào
thì chúng ta cũng như vậy ở thế gian này.

18 Tình yêu không biết đến sợ hãi;
trái lại, tình yêu hoàn hảo loại trừ sợ hãi,
vì sợ hãi gắn liền với hình phạt
và ai sợ hãi thì không đạt tới tình yêu hoàn hảo.
19 Phần chúng ta, chúng ta hãy yêu thương,
vì Thiên Chúa đã yêu thương chúng ta trước.

20 Nếu ai nói: "Tôi yêu mến Thiên Chúa"
mà lại ghét anh em mình, người ấy là kẻ nói dối;
vì ai không yêu thương người anh em mà họ trông thấy,
thì không thể yêu mến Thiên Chúa
mà họ không trông thấy.
21 Đây là điều răn mà chúng ta đã nhận được từ Người:
ai yêu mến Thiên Chúa, thì cũng yêu thương anh em mình. 
CHIA SẺ

Tình yêu là bằng chứng của ơn cứu độ. Nếu bạn được sinh ra bởi Thiên Chúa nhờ tin vào Đức Giê-su Ki-tô, bạn mang bản tính của Ngài nơi con người bạn (2 Pr 1:4). Bởi vì “Thiên Chúa là tình yêu” (c.8,16), con cái của Ngài là những người có bản tính của Ngài nên cũng phải bày tỏ tình yêu của Ngài. Những người con phải giống cha của mình!
Tình yêu của chúng ta dành cho những người khác làm cho tình yêu của Thiên Chúa trở nên thật và có thể nhìn thấy được (c.12) vì thế chúng ta có thể làm những chứng từ tốt hơn đối với họ về Đức Ki-tô. Điều đó cũng làm cho trở nên thật và thiết thân hơn với chúng ta. Chỉ đọc trong Kinh Thánh về tình yêu của Thiên Chúa thì chưa đủ. Hãy tìm kiếm để cảm nghiệm rằng tinh yêu đó trong tim chúng ta qua việc chia sẻ nó với những người khác.
Giống như chân lý là sự chiến thắng đối với sự dối trá (c.1-6), tình yêu là chiến thắng đối với sự sợ hãi (c.17-19). Khi bạn trưởng thành hơn trong tình yêu dành cho Thiên Chúa, bạn nhận thấy rằng bạn chẳng còn sợ hãi gì, vì Cha chúng ta điều khiển tất cả. Bạn tín thác nhưng ai yêu mến bạn, và niềm tin và tình yêu sẽ ban chiến thắng trên sợ hãi.
Chúng ta thấy tình yêu của Thiên Chúa công bố qua Lời, được minh chứng qua Thập Giá và giờ đây tình yêu đó được tìm thấy nơi cuộc sống của những người Kitô hữu. Liệu những người khác nhìn vào bạn họ có thấy khám phá ra được tình yêu của Thiên Chúa chăng?

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét

Kính mời quý ACE chia sẻ cảm nhận hoặc nêu thắc mắc ở đây. Xin cám ơn.
HHTLC