Thứ Bảy, 4 tháng 7, 2015

CHƯƠNG 5 - Thư Phê-rô 1

 Những lời khuyên nhủ bậc kỳ mục
1 Cùng các bậc kỳ mục trong anh em, tôi xin có mấy lời khuyên nhủ, vì tôi cũng thuộc hàng kỳ mục, lại là chứng nhân những đau khổ của Đức Ki-tô và được dự phần vinh quang sắp tỏ hiện trong tương lai.2 Anh em hãy chăn dắt đoàn chiên mà Thiên Chúa đã giao phó cho anh em: lo lắng cho họ không phải vì miễn cưỡng, nhưng hoàn toàn tự nguyện như Thiên Chúa muốn, không phải vì ham hố lợi lộc thấp hèn, nhưng vì lòng nhiệt thành tận tuỵ.3 Đừng lấy quyền mà thống trị những người Thiên Chúa đã giao phó cho anh em, nhưng hãy nêu gương sáng cho đoàn chiên.4 Như thế, khi Vị Mục Tử tối cao xuất hiện, anh em sẽ được lãnh triều thiên vinh hiển không bao giờ hư nát. 

Những lời khuyên nhủ các tín hữu
5 Cũng vậy, những người trẻ hãy vâng phục các kỳ mục: anh em hãy lấy đức khiêm nhường mà đối xử với nhau, vì Thiên Chúa chống lại kẻ kiêu ngạo, nhưng ban ơn cho kẻ khiêm nhường.6 Vậy anh em hãy tự khiêm tự hạ dưới bàn tay uy quyền của Thiên Chúa, để Người cất nhắc anh em khi đến thời Người đã định.7 Mọi âu lo, hãy trút cả cho Người, vì Người chăm sóc anh em.8 Anh em hãy sống tiết độ và tỉnh thức, vì ma quỷ, thù địch của anh em, như sư tử gầm thét, rảo quanh tìm mồi cắn xé.9 Anh em hãy đứng vững trong đức tin mà chống cự, vì biết rằng toàn thể anh em trên trần gian đều trải qua cùng một loại thống khổ như thế.10 Thiên Chúa là nguồn mọi ân sủng, cũng là Đấng đã kêu gọi anh em vào vinh quang đời đời của Người trong Đức Ki-tô. Phần anh em là những kẻ phải chịu khổ ít lâu, chính Thiên Chúa sẽ cho anh em được nên hoàn thiện, vững vàng, mạnh mẽ và kiên cường.11 Kính dâng Người vinh quang và uy quyền đến muôn thuở muôn đời. A-men. 

Lời khuyên cuối cùng. Lời chào
12 Nhờ tay anh Xin-va-nô mà tôi coi là một người anh em trung tín, tôi viết ít lời để khuyên nhủ anh em và làm chứng rằng đó thật là ân sủng của Thiên Chúa: anh em hãy sống vững vàng trong ân sủng đó.

13 Hội Thánh ở Ba-by-lon, cũng được chọn như anh em, và Mác-cô, con tôi, gửi lời chào anh em.
14 Anh em hãy hôn chào nhau trong tình yêu thương.
Chúc tất cả anh em, những người đang sống trong Đức Ki-tô, được bình an.
CHIA SẺ

Ngoài những đau khổ vô tận mà Giáo hội sẽ trải qua, các tín hữu phải đối diện với ba kẻ thù lớn lao.
Thế gian (c.1-4). Những người lãnh đạo Kitô hữu bị cám dỗ để hành xử giống như thế gian và “cai trị” dân Chúa (Mt 20:20-28). Nhưng những người lãnh đạo là những mục tử, và chiên phải được dẫn đi, chứ không phải xua đi. Việc phục vụ của chúng ta phải mang tính sẵn sàng và khiêm tốn; chúng ta phải nhiệt tình giúp đỡ những người khác.
Xác thịt (c.5-7). Bản tính tự nhiên, chúng ta không muốn phục tùng người khác. Cụm từ “mặc lấy sự khiêm hạ” nhắc nhở chúng ta về Đấng Cứu Độ khi Ngài mặc lấy thắt lưng và rửa chân cho Phêrô (Ga 13:1-11). Nếu chúng ta phục tùng Đức Chúa, chúng ta sẽ tùng dân Ngài. Khiêm tốn dẫn đến sự tôn vinh; kiêu ngạo đưa đến sự xấu hổ.
Sự Dữ (c.8-14). Ma quỷ là một đối địch, không phải là bạn hữu; chúng giống như sư tử gầm thét, không phải như một con thú cưng dễ thương. Chúng muốn cắn xé bạn, và tốt hơn bạn nên được bảo vệ. Phêrô đã nghĩ rằng mình có khả năng để đánh bại kẻ thù, vì thế ngài đã không lưu ý đến lời cảnh báo của Chúa (Lc 22:31-34). Kết quả là một sự thất bại hổ thẹn. Bạn có thể chống lại Satan bằng niềm tin nếu bạn mặc lấy áo giáp và tín thác vào Thánh Thần (Ep 6:10-20).
Bạn có sẵn sàng để chiến đấu trong cuộc chiến với ba thù? Bạn chiến đấu bằng vũ khí nào?

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét

Kính mời quý ACE chia sẻ cảm nhận hoặc nêu thắc mắc ở đây. Xin cám ơn.
HHTLC