Thứ Tư, 22 tháng 7, 2015

CHƯƠNG 7 - Khải Huyền

 Các tôi tớ Thiên Chúa sẽ được bảo vệ
1 Sau đó, tôi thấy có bốn thiên thần đứng ở bốn phương của mặt đất, giữ bốn ngọn gió của đất lại, không cho ngọn gió nào thổi trên đất liền, trên biển cả cũng như trên mọi cây cối.2 Tôi lại thấy một thiên thần khác, mang ấn của Thiên Chúa hằng sống, từ phía mặt trời mọc đi lên. Thiên thần ấy lớn tiếng bảo bốn thiên thần khác, là những vị được quyền phá hại đất liền và biển cả,3 rằng: "Xin đừng phá hại đất liền, biển cả và cây cối, trước khi chúng tôi đóng ấn trên trán các tôi tớ của Thiên Chúa chúng ta".4 Rồi tôi nghe nói đến con số những người được đóng ấn: một trăm bốn mươi bốn ngàn người được đóng ấn, thuộc mọi chi tộc con cái Ít-ra-en.

5 Chi tộc Giu-đa có mười hai ngàn người được đóng ấn; chi tộc Rưu-vên: mười hai ngàn; chi tộc Gát: mười hai ngàn;6 chi tộc A-se: mười hai ngàn; chi tộc Náp-ta-li: mười hai ngàn; chi tộc Mơ-na-se: mười hai ngàn;7 chi tộc Si-mê-ôn: mười hai ngàn; chi tộc Lê-vi: mười hai ngàn; chi tộc Ít-xa-kha: mười hai ngàn;8 chi tộc Dơ-vu-lun: mười hai ngàn; chi tộc Giu-se: mười hai ngàn; chi tộc Ben-gia-min có mười hai ngàn người được đóng ấn.

Cuộc khải hoàn trên thiên quốc

9 Sau đó, tôi thấy: kìa một đoàn người thật đông không tài nào đếm nổi, thuộc mọi dân, mọi chi tộc, mọi nước và mọi ngôn ngữ. Họ đứng trước ngai và trước Con Chiên, mình mặc áo trắng, tay cầm nhành lá thiên tuế.10 Họ lớn tiếng tung hô: "Chính Thiên Chúa chúng ta, Đấng ngự trên ngai, và chính Con Chiên đã cứu độ chúng ta."11 Tất cả các thiên thần đều đứng chung quanh ngai, chung quanh các Kỳ Mục và bốn Con Vật. Họ đều sấp mặt xuống, phủ phục trước ngai và thờ lạy Thiên Chúa mà tung hô12 rằng:
"A-men! Xin kính dâng Thiên Chúa chúng ta
lời chúc tụng và vinh quang, sự khôn ngoan và lời tạ ơn,
danh dự, uy quyền và sức mạnh,
đến muôn thuở muôn đời! A-men! "
13 Một trong các Kỳ Mục lên tiếng hỏi tôi: "Những người mặc áo trắng kia là ai vậy? Họ từ đâu đến? "14 Tôi trả lời: "Thưa Ngài, Ngài biết đó." Vị ấy bảo tôi: "Họ là những người đã đến, sau khi trải qua cơn thử thách lớn lao. Họ đã giặt sạch và tẩy trắng áo mình trong máu Con Chiên.15 Vì thế, họ được chầu trước ngai Thiên Chúa, đêm ngày thờ phượng trong Đền Thờ của Người; Đấng ngự trên ngai sẽ căng lều của Người cho họ trú ẩn.16 Họ sẽ không còn phải đói, phải khát, không còn bị ánh nắng mặt trời thiêu đốt và khí nóng hành hạ nữa.17 Vì Con Chiên đang ngự ở giữa ngai sẽ chăn dắt và dẫn đưa họ tới nguồn nước trường sinh. Và Thiên Chúa sẽ lau sạch nước mắt họ."
CHIA SẺ

Khi cơn bão bắt đầu trở nên tồi tệ hơn, Gioan nhìn thấy hai nhóm người và can đảm. Tại sao? Bởi vì Ngài nhận ra rằng Thiên Chúa vẫn hoạt động ngày cả giữa cơn bách hại.
Thiên Chúa có những người tôi tớ, họ sẽ công bố sứ điệp của Ngài và tôn vinh danh Ngài (c.1-8). Chúng ta không được kể về những điều mà người Do thái đã được đóng ấn sẽ làm, nhưng giả định rằng họ sẽ chỉ cho mọi người về Đức Chúa. Thời gian bách hại cho chúng ta cơ hội để làm chứng (Mt 24:14).
Một cách nào đó 144.000 người Do thái sẽ bị đóng ấn vào thời điểm bắt đầu của cơn Bách Hại; và vào lúc kết thúc, một con số lớn lao những người dân Ngoại được cứu sẽ được nhìn thấy (c.9-17). Ngày của Đức Chúa sẽ đem đến việc xét xử và hủy diệt, và nó cũng đem đến việc nhiều người được cứu. Trong cơn thịnh nộ, Thiên Chúa nhớ đến lòng xót thương (Kb 3:2). Khi bạn trải qua những cơn bách hại, hãy xin Thiên Chúa dùng bạn để đem những người khác về với Đấng Cứu Độ ngay cả giữa những lúc khó khăn.
Những cơn thử thách không kéo dài mãi mãi. Một ngày nào đó, bạn sẽ bước ra khỏi cơn bách hại và nghiệm thấy những ơn an ủi của Thiên Chúa. Hãy đợi và trung thành, và Ngài sẽ nhìn thấy bạn.
Thiên Chúa biết khả năng chịu đựng của chúng ta, và Ngài đã hứa sẽ can thiệp đúng lúc. Nếu hôm nay Chúa đến, bạn có nghĩ mình thuộc về đoàn những người mặc áo trắng? Điều gì giúp bạn có thêm sức mạnh để đối diện với những thách đố trong hiện tại?

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét

Kính mời quý ACE chia sẻ cảm nhận hoặc nêu thắc mắc ở đây. Xin cám ơn.
HHTLC