Thứ Ba, 4 tháng 8, 2015

CHƯƠNG 20- Khải Huyền

 Triều đại một ngàn năm
1 Bấy giờ tôi thấy một thiên thần từ trời xuống, tay cầm chìa khoá vực thẳm và một dây xích lớn.2 Người bắt lấy Con Mãng Xà, tức là Con Rắn xưa, cũng là ma quỷ hay Xa-tan, và xích nó lại một ngàn năm.3 Người quăng nó vào Vực thẳm, rồi đóng cửa và niêm phong lại, để nó không còn mê hoặc các nước, cho đến khi hết một ngàn năm ấy. Sau đó, nó phải được thả ra trong một thời gian ngắn.

4 Rồi tôi thấy những chiếc ngai, có người ngồi trên đó, và họ được ban quyền xét xử. Tôi cũng thấy linh hồn những người đã bị chém đầu vì đã rao giảng lời chứng của Đức Giê-su và lời của Thiên Chúa; họ là những kẻ đã không thờ lạy Con Thú và tượng của nó, và không nhận thích dấu của nó trên trán và trên tay. Họ sống lại và hiển trị với Đức Ki-tô một ngàn năm.5 Những người khác trong số kẻ chết thì không được sống lại trước khi hết một ngàn năm ấy. Đó là lần phục sinh thứ nhất.6 Hạnh phúc thay và thánh thiện dường nào kẻ được dự phần vào cuộc phục sinh thứ nhất này! Cái chết thứ hai không có quyền gì trên họ; nhưng họ sẽ là tư tế của Thiên Chúa và của Đức Ki-tô, họ sẽ hiển trị với Đức Ki-tô một ngàn năm ấy.

Cuộc chiến cánh chung thứ hai 
7 Hết một ngàn năm ấy, Xa-tan sẽ được thả ra khỏi ngục.8 Nó sẽ ra đi mê hoặc các nước ở khắp bốn phương thiên hạ là Gốc và Ma-gốc, và tập hợp chúng lại để giao chiến; số chúng nhiều như cát biển.9 Chúng tiến lên lan tràn khắp mặt đất, bao vây doanh trại dân thánh và Thành Đô được Thiên Chúa yêu chuộng. Nhưng có lửa từ trời rơi xuống thiêu huỷ chúng.10 Ma quỷ, tên mê hoặc chúng, bị quăng vào hồ lửa và diêm sinh, ở đó đã có Con Thú và tên ngôn sứ giả; và chúng sẽ bị làm khổ ngày đêm đời đời kiếp kiếp.

Các dân bị xét xử 
11 Bấy giờ tôi thấy một ngai lớn màu trắng và thấy Đấng ngự trên đó. Đất và trời biến mất trước mặt Người, không để lại dấu vết.12 Rồi tôi thấy những người chết, lớn cũng như nhỏ, đứng trước ngai. Sổ sách đã mở sẵn; rồi một cuốn khác cũng đã mở ra: đó là Sổ Trường Sinh. Các người chết được xét xử tuỳ theo việc họ đã làm, chiếu theo những gì đã được ghi chép trong sổ sách.
13 Biển trả lại những người chết nó đang giữ; Tử thần và Âm phủ trả lại những người chết chúng đang giữ, và mỗi người chịu xét xử tuỳ theo các việc đã làm.14 Tử thần và Âm phủ bị quăng vào hồ lửa. Hồ lửa này là cái chết thứ hai.15 Ai không có tên ghi trong Sổ trường sinh thì bị quăng vào hồ lửa.
CHIA SẺ

Ngai của kẻ thất bại (c.1-3, 7-10). Bởi vì sự nổi loạn của Satan (Is 14:13-15), Thiên Chúa đã cho phép hắn hoạt động trên mặt đất này, nhưng Ngài luôn điều khiển được hắn. Satan sẽ đổi ngai của mình cho một cái hồ không đáy, và phận số cuối cùng của hắn là vào hồ lửa nơi hắn sẽ ở mãi mãi với Dã Thú và tiên tri giả (c.10; 19:20) và với những ai chọn theo Satan thay vì chọn Đức Giêsu Kitô (Mt 25:41). Có người nói rằng: “Nếu con người không hiểu được ý nghĩa của việc xét xử, họ sẽ chẳng bao giờ hiểu được ý nghĩa của ân sủng.” Vì thế đâu là ý nghĩa của việc Thiên Chúa xét xử và điều đó có làm cho bạn hiểu được ý nghĩa của ân sủng và giúp bạn sống triển nở cũng như trung thành hơn với Thiên Chúa?
Ngài của vương quốc (c.4-6). Cuộc phục sinh thứ nhất diễn ra trước mặt Đức Giêsu khi Ngài bước vào vương quốc của Ngài và chỉ có những ai tín thác nơi vào Đức Kitô (Ga 5:24-29; 1Tx 4:13-18). Họ sẽ trị vì với Ngài (Mt 19:28) và có những trách nhiệm xứng với sự phục vụ trung thành của họ khi còn sống trên mặt đất (Mt 25:14-30). Bạn chuẩn bị như thế nào cho việc Đức Giêsu đến cai trị trên mặt đất này trong tương lai qua chính cuộc sống của bạn trong giây phút hiện tại này?
Ngai lớn màu trắng (c.11-15). Cuộc xét xử này dành cho những người lạc lối và tiếp theo cuộc phục sinh thứ hai, cuộc phục sinh đưa đến việc bị kết án. Những người tội nhân là những người chối từ Đức Kitô sẽ đối mặt với Ngài (Ga 5:22) và nghe Ngài nói, “Hãy đi khuất mắt ta!” (Mt 7:23;25:31). Cảnh tượng nghiêm trọng này phải đánh động chúng ta cầu nguyện cho những người lạc lối và làm chứng cho họ, và tạ ơn Chúa vì ân sủng cứu chuộc mà Ngài ban cho chúng ta! Cuộc sống đầy những câu hỏi: bạn sẽ làm gì với cuộc sống của mình? Bạn sẽ trở nên như thế nào? Ngày mai Bạn sẽ ra sao? Nhưng cũng có những câu hỏi khác liên quan đến đời sống thiêng liêng của bạn. Khi bạn bước ra khỏi đời này, bạn sẽ đi về đâu?

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét

Kính mời quý ACE chia sẻ cảm nhận hoặc nêu thắc mắc ở đây. Xin cám ơn.
HHTLC