Thứ Hai, 12 tháng 12, 2011

CHƯƠNG 10 - SÁCH SÁNG THẾ KÝ

Các dân trên mặt đất (1 Sb 1:5-23)
1 Ðây là gia đình các con trai ông Nô-ê là Sêm, Kham và Gia-phét; sau hồng thuỷ, họ đã sinh được những người con.
2 Con của ông Gia-phét là: Gô-me, Ma-gốc, Mê-đi, Gia-van, Tu-van, Me-séc, Ti-rát. 3 Con của ông Gô-me là: Át-cơ-nát, Ri-phát, Tô-gác-ma. 4
Con của ông Gia-van là: Ê-li-sa, Tác-sít, Kít-tim, Ðô-đa-nim. 5 Con cháu họ đã phân tán thành các dân tộc trên các đảo. Mỗi người có đất riêng tuỳ theo tiếng nói, dòng họ và dân tộc của mình.
6 Con của ông Kham là: Cút, Mít-ra-gim, Pút, Ca-na-an. 7 Con của ông Cút là: Xơ-va, Kha-vi-la, Xáp-ta, Ra-ơ-ma, Xáp-tơ-kha. Con của ông Ra-ơ-ma là: Sơ-va, Ðơ-đan.
8 Ông Cút sinh ra ông Nim-rốt; ông này là người anh hùng đầu tiên trên mặt đất. 9 Ông là thợ săn dũng cảm trước mặt Ðức Chúa. Vì thế có câu: "Như Nim-rốt, thợ săn anh hùng trước mặt Ðức Chúa." 10 Khởi điểm vương quốc ông là Ba-ben, E-réc, Ác-cát, Can-nê, trong đất Sin-a. 11 Từ đất ấy, ông rời đến Át-sua và xây các thành Ni-ni-vê, Rơ-khô-vốt, Ia, Ca-lác, 12 và Re-xen, giữa Ni-ni-vê và Ca-lác, thành phố lớn. 13 Mít-ra-gim sinh ra các người ở Lút, A-nam, Lơ-háp, Náp-tu-khin, 14 Pát-rốt, Cát-lúc và Cáp-to; từ dân này mới có dân Phi-li-tinh.
15 Ca-na-an sinh ra Xi-đôn, là con đầu lòng, rồi sinh Khết, 16 người Giơ-vút, E-mô-ri, Ghia-ga-si, 17 Khi-vi, Ác-ki, Xi-ni, 18 Ác-vát, Xơ-ma-ri, Kha-mát; sau đó các dòng họ người Ca-na-an phân tán đi. 19 Biên giới của người Ca-na-an đi từ Xi-đôn, về phía Gơ-ra thì đến tận Ga-da, về phía Xơ-đôm, Gô-mô-ra, Át-ma và Xơ-vô-gim thì đến Le-sa.
20 Ðó là các con ông Kham, theo dòng họ, tiếng nói, theo đất nước, dân tộc của họ.
21 Cả ông Sêm cũng sinh được những người con, ông là ông tổ của mọi người con của ông Ê-ve và là anh cả của ông Gia-phét.
22 Con của ông Sêm là: Ê-lam, Át-sua, Ác-pắc-sát, Lút, A-ram. 23 Con của ông A-ram là Út, Khun, Ghe-the, Ma-sơ.
24 Ác-pắc-sát sinh Se-lác, Se-lác sinh Ê-ve. 25 Ê-ve sinh được hai con trai; người thứ nhất tên là Pe-léc, vì thời ông đất được phân chia, người em tên là Gióc-tan. 26 Gióc-tan sinh An-mô-đát, Se-lép, Kha-xa-ma-vét, Gie-rác, 27 Ha-đô-ram, U-dan, Ðích-la, 28 Ô-van, A-vi-ma-ên, Sơ-va, 29 Ô-phia, Kha-vi-la, Giô-váp. Tất cả những người đó là con ông Gióc-tan. 30 Vùng họ ở trải rộng từ Mê-sa cho đến Xơ-pha, ngọn núi phía đông.
31 Ðó là các con ông Sêm, theo dòng họ, tiếng nói, theo đất nước, dân tộc của họ.
32 Ðó là các dòng họ của con cái ông Nô-ê, theo gia đình, theo dân tộc của họ. Con cháu họ đã phân tán thành các dân tộc trên mặt đất, sau hồng thuỷ.

Con cháu họ đã phân tán thành các dân tộc trên mặt đất

CHIA SẺ

Từ ba người con của Nô-ê, Thiên Chúa đã dựng nên một khởi đầu mới trong lịch sử nhân loại. Ngài đã tách Sêm riêng thành một nhánh chúc lành đặc biệt, và từ Sêm mà có Abraham, tổ phụ của dân Do thái, được ra đời (11:10ff.).

Tội luôn gây chia rẽ : con người khỏi Thiên Chúa (Chương 3); anh em với nhau (Chương 4); gia đình với gia đình (Chương 9); và giờ đây quốc gia với quốc gia.

    Lưu ý tên Nim-rốt (10:8-10). Cụm từ “thợ săn dũng cảm” ám chỉ rằng ông là người phản loạn chống lại Thiên Chúa và là lãnh chúa chống lại những người anh em. Ông đã dựng nên hai thành quan trọng trong Kinh thánh: Babylon và Ninivê.  Con người tìm kiếm sự hiệp nhất và tiếng tăm, và con người cố gắng hoàn tất những điều này bằng chính sự khôn ngoan và sức mạnh của mình. Lucifer đã muốn trở nên giống như Thiên Chúa (Isa. 14:14), và con người cũng muốn làm một cái tên cho riêng mình. Nhưng chỉ có Thiên Chúa có thể làm cho tên của con người thật sự nên lớn lao (St. 12:2; Josh. 3:7). Bạn có thấy chán khi đọc một danh sách chỉ toàn những cái tên xa lạ, sau khi đọc xong chương 10 này, giả như bạn được hỏi : “Ác-pắc-sát là con của ai ?”, bạn có trả lời được không ? (nếu bạn nhớ được chính xác, thông báo cho mọi người biết với … để mọi người cùng chung vui với bạn). Tên của bạn có nằm trong danh sách của chương trình cứu độ của Thiên Chúa ?

1 nhận xét:

  1. Khi đặt tên cho đứa con, cha mẹ nào cũng muốn chọn một cái tên nghe êm dịu, hay có ý nghĩa, để gói ghém ước mơ cuả mình cho đứa con sau này. Nhưng khi lớn lên, chính đứa trẻ ấy chọn cho mình một lối sống riêng, nhiều khi rất tương phản với cái tên mình đang mang. Lối sống ấy đã tạo nên nhân cách của người đó và đi liền với cái tên. Có những cái tên khi được nhắc đến, người nghe thấy ấm lòng, nhưng cũng có những cái tên là cơn ác mộng của nhiều người. Lạy Chúa, tên của con hiện đang được đón nhận như thế nào? Hôm nay, tên con nằm trong danh sách của người hoà nhã, vui vẻ, tốt bụng, hay thuộc nhóm cau có, khó ưa, keo kiệt? Chúa ơi, cho dù con có thuộc về nhóm thứ hai đi nữa, con vẫn thấy an ủi và hy vọng để phấn đấu hơn vì con biết tên con đã được Chúa âu yếm khắc ghi vào lòng bàn tay Chúa tự ngàn xưa rồi vì Chúa yêu thương con. Tên của con có nằm trong danh sách của những người được cứu độ không, con thật sự không biết, Chúa ạ. Con chỉ biết rằng bao lâu tên con còn được nằm trong tay Chúa thì bấy lâu con được hạnh phúc trong tình yêu của Ngài. Vậy nên, lạy Chúa, mỗi lần con tự ý muốn xoá nhoà tên mình đi, thì xin Chúa rủ lòng thương xót mà giữ con lại, xin nắm tay con mà dẫn con trở về cùng Chúa. Con chân thành cầu xin như vậy, lạy Chúa là Cha rất nhân từ của con.

    Trả lờiXóa

Kính mời quý ACE chia sẻ cảm nhận hoặc nêu thắc mắc ở đây. Xin cám ơn.
HHTLC