Thứ Ba, 13 tháng 12, 2011

CHƯƠNG 11 - SÁCH SÁNG THẾ KÝ

  1. Tháp Ba-ben 
1 Thuở ấy, mọi người đều nói một thứ tiếng và dùng những từ như nhau. 2 Trong khi di chuyển ở phía đông, họ tìm thấy một đồng bằng ở đất Sin-a và định cư tại đó. 3 Họ bảo nhau: "Nào! Ta đúc gạch và lấy lửa mà nung!"
Họ dùng gạch thay vì đá và lấy nhựa đen làm hồ. 4 Họ nói: "Nào! Ta hãy xây cho mình một thành phố và một tháp có đỉnh cao chọc trời. Ta phải làm cho danh ta lẫy lừng, để khỏi bị phân tán trên khắp mặt đất".
5 Ðức Chúa xuống xem thành và tháp con cái loài người đang xây. 6 Ðức Chúa phán: "Ðây, tất cả chúng nó họp thành một dân, nói một thứ tiếng. Chúng mới khởi công mà đã như thế thì từ nay, chẳng có gì chúng định làm mà không làm được. 7 Nào ! Ta xuống và làm cho tiếng nói của chúng phải xáo trộn, khiến chúng không ai hiểu ai nữa." 8 Thế là Ðức Chúa phân tán họ từ chỗ đó ra khắp nơi trên mặt đất, và họ phải thôi không xây thành phố nữa. 9 Bởi vậy, người ta đặt tên cho thành ấy là Ba-ben, vì tại đó, Ðức Chúa đã làm xáo trộn tiếng nói của mọi người trên mặt đất, và cũng từ chỗ đó, Ðức Chúa đã phân tán họ ra khắp nơi trên mặt đất.

"Ta phải làm cho danh ta lẫy lừng, để khỏi bị phân tán trên khắp mặt đất"

Các tổ phụ sau Hồng Thuỷ (1 Sb 1:24 -27 )
10 Ðây là gia đình ông Sêm: Khi ông Sêm được một trăm tuổi, thì ông sinh ra Ác-pắc-sát, hai năm sau hồng thuỷ. 11 Sau khi sinh Ác-pắc-sát, ông Sêm sống năm trăm năm và sinh ra con trai con gái.
12 Khi ông Ác-pắc-sát được ba mươi lăm tuổi, thì sinh ra Se-lác. 13 Sau khi sinh Se-lác, ông Ác-pắc-sát sống bốn trăm lẻ ba năm và sinh ra con trai con gái.
14 Khi ông Se-lác được ba mươi tuổi, thì sinh ra Ê-ve. 15 Sau khi sinh ra Ê-ve, ông Se-lác sống bốn trăm lẻ ba năm và sinh ra con trai con gái.
16 Khi ông Ê-ve được ba mươi bốn tuổi, thì sinh ra Pe-léc. 17 Sau khi sinh Pe-léc, ông Ê-ve sống bốn trăm ba mươi năm và sinh ra con trai con gái.
18 Khi ông Pe-léc được ba mươi tuổi, thì sinh ra Rơ-u. 19 Sau khi sinh Rơ-u, ông Pe-léc sống hai trăm lẻ chín năm và sinh ra con trai con gái.
20 Khi ông Rơ-u được ba mươi hai tuổi, thì sinh Xơ-rúc. 21 Sau khi sinh Xơ-rúc, ông Rơ-u sống hai trăm lẻ bảy năm và sinh ra con trai con gái.
22 Khi ông Xơ-rúc được ba mươi tuổi, thì sinh ra Na-kho. 23 Sau khi sinh Na-kho, ông Xơ-rúc sống hai trăm năm và sinh ra con trai con gái.
24 Khi ông Na-kho được hai mươi chín tuổi, thì sinh ra Te-ra. 25 Sau khi sinh Te-ra, ông Na-kho sống một trăm mười chín năm và sinh ra con trai con gái.
26 Khi ông Te-ra được bảy mươi tuổi, thì sinh ra Áp-ram, Na-kho và Ha-ran.


 Dòng dõi ông Te-ra
27 Ðây là gia đình ông Te-ra: Ông Te-ra sinh ra Áp-ram, Na-kho và Ha-ran. Ha-ran sinh ra Lót. 28 Ha-ran chết trước mặt cha mình là Te-ra, tại thành Ua của người Can-đê, quê hương ông. 29 Ông Áp-ram và ông Na-kho lấy vợ; vợ ông Áp-ram tên là Xa-rai, vợ ông Na-kho tên là Min-ca, con gái ông Ha-ran; ông này là cha của bà Min-ca và bà Gít-ca. 30 Bà Xa-rai hiếm hoi, không có con.
31 Ông Te-ra đem theo con trai là Áp-ram, cháu nội là Lót, con ông Ha-ran, con dâu là Xa-rai, vợ ông Áp-ram, con của ông; họ cùng với ông ra khỏi Ua của người Can-đê, để đi tới đất Ca-na-an. Họ đến Kha-ran và ở lại đó.
32 Ông Te-ra sống được hai trăm lẻ năm năm, rồi qua đời tại Kha-ran.


 CHIA SẺ

Ba-ben nghĩa là “hỗn loạn” và  “Thiên Chúa không phải là tác giả của sự kiện này” (1 Cr. 14:33; x  Gc 3:16). Babylon sẽ xuất hiện thường xuyên trong nhiều trình thuật của Kinh thánh và trong tư cách là kẻ thù của dân Thiên Chúa. Bất kể ở đâu có hỗn loạn, nơi đó tinh thần của  Babylon đang hoạt động, tính thế gian và xác thịt. Cuối cùng, toàn thể “hệ thống Babylon” sẽ bị tiêu diệt (Kh. 17–18).

Sự xáo trộn ngôn ngữ xảy ra tại Ba-ben đã được khắc phục tại biến cố Hiện Xuống (Cv 2:7–8). Hậu duệ của Sam, người Ethiopia, đã được cứu trong Cv 8; hậu duệ của Sêm, Phaolô, đã được cứu trong Cv 9; và dân ngoại hậu duệ của Giaphet đã được cứu trong Cv 10. Hợp nhất không phải là công việc của loài người; nó được thực hiện bởi Thiên Chúa (Tv. 133; Ep. 4:1–6). Khi chúng ta chia sẻ Tin Mừng với người khác, chúng ta đang cộng tác để hiệp nhất lại điều mà tội lỗi đã chia cách (Ep. 1:10–11). Người Kitô hữu đích thực là những người kiến tạo hòa bình của thế giới. Hôm nay, lại một danh sách những cái tên lạ lẫm, nhưng bạn có thấy mình đọc với một tâm tình khác ngày hôm qua ? Bạn nói được bao nhiêu ngôn ngữ, trong đó ngôn ngữ tình yêu bạn đã được bạn sử dụng lưu loát ? Trong gia đình, trong công sở, trong môi trường xung quanh bạn, bạn đang sử dụng ngôn ngữ Ba-ben hay ngôn ngữ Hiện Xuống ?  

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét

Kính mời quý ACE chia sẻ cảm nhận hoặc nêu thắc mắc ở đây. Xin cám ơn.
HHTLC