Thứ Sáu, 16 tháng 12, 2011

CHƯƠNG 14 - SÁCH SÁNG THẾ KÝ


Cuộc viễn chinh của bốn vua
1 Thời Am-ra-phen làm vua Sin-a, A-ri-ốc làm vua En-la-xa, Cơ-đo-la-ô-me làm vua Ê-lam và Tít-an làm vua Gô-gim, 2 các vua này đánh nhau với Be-ra vua Xơ-đôm, Bia-sa vua Gô-mô-ra, Sin-áp vua Át-ma, Sem-ê-ve vua Xơ-vô-gim, và vua thành Be-la, tức là thành Xô-a.
3 Tất cả các vua vừa nói tập trung về thung lũng Xít-đim, tức là Biển Muối. 4 Trong vòng mười hai năm, họ đã làm tôi vua Cơ-đo-la-ô-me, nhưng đến năm thứ mười ba thì họ nổi loạn. 5 Năm thứ mười bốn, vua Cơ-đo-la-ô-me đến, cùng với các vua về phe ông. Họ đánh bại người Ra-pha tại Át-ta-rốt Các-na-gim, người Du-dim tại Ham, người Ê-mim tại Sa-vê Kia-gia-tha-gim 6 và người Khô-ri ở vùng núi của họ tại Xê-ia, đến tận En Pa-ran, gần sa mạc. 7 Rồi họ quay lại, đến Ên Mít-pát, tức là Ca-đê, và tàn phá toàn thể lãnh thổ người A-ma-lếch và cả người E-mô-ri lập cư ở Khát-xôn Ta-ma. 8 Bấy giờ vua Xơ-đôm, vua Gô-mô-ra, vua Át-ma, vua Xơ-vô-gim và vua Be-la, tức là Xô-a, tiến ra và dàn trận tại thung lũng Xít-đim chống lại các vua kia: 9 Cơ-đo-la-ô-me vua Ê-lam, Tít-an vua Gô-gim, Am-ra-phen vua Sin-a và A-ri-ốc vua En-la-xa, bốn vua chống lại năm vua. 10 Thung lũng Xít-đim đầy những giếng nhựa đen; trong khi chạy trốn, vua Xơ-đôm và vua Gô-mô-ra rơi xuống đó, những người còn lại thì trốn lên núi. 11 Những kẻ thắng trận chiếm đoạt tất cả tài sản của Xơ-đôm và Gô-mô-ra, cũng như tất cả lương thực của họ, rồi đi.
12 Họ bắt ông Lót, cháu ông Áp-ram, cùng với tài sản của ông, rồi đi; bấy giờ ông Lót đang ở Xơ-đôm. 13 Một người thoát được đến báo tin cho ông Áp-ram, người Híp-ri, bấy giờ đang ở cụm sồi của ông Mam-rê, người E-mô-ri, anh em của ông Ét-côn và ông A-ne; họ là đồng minh của ông Áp-ram. 14 Khi nghe tin người anh em họ hàng của mình bị bắt, ông Áp-ram liền huy động những người đã được tập luyện, là các tôi tớ sinh ra trong nhà ông, đến ba trăm mười tám người, và đuổi theo đến tận Ðan. 15 Ông và các tôi tớ của ông chia nhau ra tấn công họ vào ban đêm, đánh bại họ và đuổi theo đến tận Khô-va ở phía bắc Ða-mát. 16 Ông đưa tất cả tài sản về; ông đưa cả ông Lót, người anh em họ hàng của ông, và tài sản của ông ấy về, cũng như các phụ nữ và dân chúng.
Ông Men-ki-xê-đê
17 Sau khi đánh bại vua Cơ-đo-la-ô-me và các vua cùng phe, ông Áp-ram trở về. Bấy giờ vua thành Xơ-đôm ra đón ông tại thung lũng Sa-vê, tức là thung lũng Nhà Vua. 18 Ông Men-ki-xê-đê, vua thành Sa-lem, mang bánh và rượu ra; ông là tư tế của Thiên Chúa Tối Cao. 19 Ông chúc phúc cho ông Áp-ram và nói:
"Xin Thiên Chúa Tối Cao, Ðấng dựng nên trời đất,
chúc phúc cho Áp-ram!
20 Chúc tụng Thiên Chúa Tối Cao,
Ðấng đã trao vào tay ông những thù địch của ông! "
Rồi ông Áp-ram biếu ông Men-ki-xê-đê một phần mười tất cả chiến lợi phẩm.

Ông Men-ki-xê-đê, vua thành Sa-lem, chúc phúc cho Áp-ram

 21 Vua Xơ-đôm nói với ông Áp-ram: "Người, thì xin ông cho lại tôi; còn tài sản, ông cứ lấy." 22 Ông Áp-ram nói với vua Xơ-đôm: "Tôi xin giơ tay lên Ðức Chúa, Thiên Chúa Tối Cao, Ðấng dựng nên trời đất, mà thề: 23 "Dù một sợi chỉ, dù một quai dép, bất cứ cái gì của ông, tôi cũng không lấy. Ông sẽ không có thể nói: "Tôi đã làm giàu cho ông Áp-ram." 24 Tôi không lấy gì cả, chỉ trừ những gì các người trai tráng của tôi đã ăn. Còn những người đã đi với tôi, là A-ne, Ét-côn và Mam-rê, họ sẽ lấy phần của họ."

CHIA SẺ
Áp-ram đã có ba chiến thắng.

Chiến thắng trên Lot. Thật là dễ dàng cho Áp-ram khi cứ để cho Lót đau khổ với hậu quả đau buồn do chính quyết định ngu ngốc của ông gây ra. Nhưng ông là một con người của niềm tin và được gọi là “trở nên một phúc lành”, vì thế Áp-ram đã lên đường giải cứu người cháu mình. Lót không phải là một người tín hữu rất nhiệt tình, nhưng ông vẫn là một người bà con và một người cần giúp đỡ. Khi một người anh em hay chị em tạo ra những khó khăn cho bạn, hãy nhớ Áp-ram và những lời trong thư Rôma 12:21. Lót đã quay trở lại Sodom ngay, nhưng Áp-ram đã làm điều ông làm cho Chúa; và điều đó thực sự đáng kể. Trong một xã hội con người ngày càng thờ ơ trước đau khổ và nhu cầu của người xung quanh mình. Bạn đã làm gì để chia sẻ và nâng đỡ cho những người đang gặp khó khăn trong cuộc sống ?

Chiến thắng trên các vua. Áp-ram là người lữ hành chẳng bao giờ tham gia vào chiến  tranh trừ phi là giải cứu Lót. Áp-ram đã không có quân đội đông đảo, nhưng ông đã chiến đấu bằng niềm tin; đó là vũ khí đã đem đến chiến thắng cho ông (1 Sam. 14:6; 1 Ga 5:4–5). Vũ khí của bạn là gì khi phải đối đầu với những thế lực thù địch ?

Chiến thắng bản thân. Andrew Bonar nói: “Chúng ta hãy tỉnh thức, sau khi đã chiến thắng, như trước khi ta vào trận chiến”. Áp-ram đã bị cám dỗ sử dụng chiến thắng của Thiên Chúa để dành lấy phần lợi cho mình, nhưng ông đã khước từ chiến lợi phẩm. Vua Sodom đã đến với một sự mặc cả, nhưng vua Salem (một hình ảnh của Chúa Giêsu Kitô chúng ta [Dt 7:1-3]) đã đến với một phúc lành. Ngay cả một quai dép từ Sodom cũng có thể làm ô  uế những bước chân thần linh của Áp-ram ! Sau mỗi trận chiến, bạn hãy trao vinh quang cho Thiên Chúa; và hãy cẩn thận với những điều đình của sự dữ. Nếu bạn không cẩn thận, bạn có thể chiến thắng trên mặt trận, và sau đó đánh mất chiến thắng. Sau những thành công trong cuộc sống, bạn có dâng lại cho Thiên Chúa hay bạn giữ lấy cho riêng mình ?

1 nhận xét:

  1. Lạy Chúa, sống đức ái của người Kitô hữu đòi buộc con phải quan tâm đến những người quanh con, đặc biệt là những ai đang gặp khó khăn về vật chất cũng như về tinh thần, vì họ cũng chính là một phần thân thể của Chúa Kitô, là anh chị em con. Nhiều khi điều này không dễ thực hiện khi mà đời sống con cũng đang lao đao và tâm hồn con không ổn định. Nhiều khi con lại hăng say quá, đến với họ mà không chuẩn bị tâm hồn, nên thay vì mang tâm tình khiêm nhường của chia sẻ, con lại trở thành người tự hào ban phát những điều cần thiết cho họ. Vì thế, thất bại làm con chán nản ngay, và thành công đã khiến con tự mãn về lòng tốt và tài năng của mình. Vì thế, thay vì an ủi và giúp họ có niềm hy vọng, con lại đem đến cho họ sự tự ti mặc cảm vì phải nhờ vả người khác. Con tốt hay xấu, con thành công hay thất bại hệ tại ở tương quan giữa con với người khác trong cuộc sống của con, chiếu theo tiêu chuẩn của Chúa, và nằm ngay trong lòng con. Vậy nên, kẻ thù của con không ai khác hơn là chính con, là những xu hướng lệch lạc của thân phận tội lỗi, mỏng giòn.
    Chúa ơi, xin nhắc nhở con Chúa là nguồn con cần phải tìm về từng giây phút. Xin giữ con lại trong cầu nguyện trước khi con lao mình vào những bổn phận và trách nhiệm của con, để con được nắm lấy tay Chúa mà bước vào ngày sống mới của con; để con được tình yêu dẫn dắt trong tất cả mọi suy nghĩ và hành động của con; để con được thoát ra chính mình mà can đảm đi tới; để con thôi không còn làm tổn thương đến người anh chị em con nữa; để con biết dâng Chúa những hoa trái của lòng tin cậy mến và sự cố gắng của con khi thất bại cũng như thành công, vì chính lúc ấy con cảm nhận sâu xa hơn sự nhỏ bé của mình và uy quyền cao cả của Chúa; để con được lớn lên hơn nữa và hạnh phúc trong vòng tay của Đấng đã hết lòng yêu thương con. Con chân thành cầu xin như vậy, lạy Chúa là Cha rất nhân từ của con.

    Trả lờiXóa

Kính mời quý ACE chia sẻ cảm nhận hoặc nêu thắc mắc ở đây. Xin cám ơn.
HHTLC