Thứ Tư, 25 tháng 1, 2012

CHƯƠNG 1 - SÁCH XUẤT HÀNH


I. Công Cuộc Giải Thoát Khỏi Ai-Cập
1. Dân Ít-Ra-En Bên Ai-Cập
 Cảnh sống thịnh vượng của người Híp-ri ở Ai-cập
1 Sau đây là tên những con cái Ít-ra-en đã đến Ai-cập với ông Gia-cóp, mỗi người đem theo gia đình mình:
2 Rưu-vên, Si-mê-ôn, Lê-vi và Giu-đa, 3 Ít-xa-kha, Dơ-vu-lun và Ben-gia-min, 4 Ðan và Náp-ta-li, Gát và A-se. 5 Dòng giống ông Gia-cóp tính tất cả là bảy mươi người; ông Giu-se thì đang ở bên Ai-cập. 6 Rồi ông Giu-se qua đời, cũng như anh em ông và tất cả thế hệ đó. 7 Con cái Ít-ra-en sinh sôi nảy nở, nên đông đúc và ngày càng hùng mạnh: họ lan tràn khắp xứ.
Dân Híp-ri bị áp bức
8 Thời ấy có một vua mới lên trị vì nước Ai-cập, vua này không biết ông Giu-se. 9 Vua nói với dân mình: "Này đám dân con cái Ít-ra-en đông đúc và hùng mạnh hơn chúng ta. 10 Chúng ta hãy dùng những biện pháp khôn ngoan đối với dân đó, đừng để chúng nên đông đúc, kẻo khi có chiến tranh, chúng hùa với địch mà đánh lại chúng ta, rồi ra khỏi xứ." 11 Người ta bèn đặt lên đầu lên cổ họ những viên đốc công, để hành hạ họ bằng những việc khổ sai; họ phải xây cho Pha-ra-ô các thành làm kho lương thực là Pi-thôm và Ram-xết. 12 Nhưng chúng càng hành hạ họ, thì họ càng nên đông đúc và lan tràn, khiến chúng đâm ra sợ con cái Ít-ra-en. 13 Người Ai-cập cưỡng bách con cái Ít-ra-en lao động cực nhọc. 14 Chúng làm cho đời sống họ ra cay đắng vì phải lao động cực nhọc: phải trộn hồ làm gạch, phải làm đủ thứ công việc đồng áng; tóm lại, tất cả những việc lao động cực nhọc, chúng đều cưỡng bách họ làm.

Người Ai-cập cưỡng bách con cái Ít-ra-en lao động cực nhọc
15 Vua Ai-cập nói với những bà đỡ đi giúp sản phụ Híp-ri, một bà tên là Síp-ra, một bà tên là Pu-a: 16 "Khi đỡ cho sản phụ Híp-ri, các người hãy xem đứa trẻ là trai hay gái. Nếu là trai thì giết đi, nếu là gái thì để cho sống." 17 Nhưng các bà đỡ có lòng kính sợ Thiên Chúa, nên không làm như vua Ai-cập đã truyền, và cứ để cho con trai sống. 18 Vua Ai-cập bèn gọi các bà đỡ đến và hỏi: "Tại sao các ngươi làm thế và cứ để cho con trai sống?" 19 Các bà đỡ thưa với Pha-ra-ô: "Ðàn bà Híp-ri không như đàn bà Ai-cập, họ khoẻ lắm: bà đỡ chưa kịp đến thì họ đã sinh rồi." 20 Thiên Chúa ban ơn lành cho các bà đỡ; còn dân thì trở nên đông đúc và rất hùng mạnh. 21 Vậy, vì các bà đỡ có lòng kính sợ Thiên Chúa, nên Người đã cho họ có con để nối dòng.
22 Pha-ra-ô ra lệnh cho toàn dân của mình: "Mọi con trai Híp-ri sinh ra, hãy ném xuống sông Nin; mọi con gái thì để cho sống."
CHIA SẺ

    Ngày hôm nay, chúng ta bắt đầu lên đường với sách Xuất Hành. Ý nghĩa của xuất hành là “bước ra bên ngoài.” 
Sách này có ba chủ đề chính :

Giải phóng (1–18). Phần này mô tả chiến thắng của Thiên Chúa trên các thần xứ Ai-cập và giải thoát dân Ngài khỏi ách nô lệ. Điểm nhấn ở đây là cánh tay của Thiên Chúa. Xem (3:20; 7:4–5; 9:3, 15; 13:3, 9, 14, 16.) 

 Tách rời (19-24). Thiên Chúa và Ít-ra-en bước vào trong tương quan giao ước tại núi Si-nai. Thiên Chúa trao cho họ luật của Ngài mà qua đó họ được tách ra khỏi các quốc gia khác và họ thuộc trọn về Ngài. Điểm nhấn ở đây là sự thánh thiện của Thiên Chúa. Ngày hôm nay, dân Chúa không buộc phải tuân giữ tất cả những điều luật này. Tuy nhiên, những nguyên tắc căn bản thì không ảnh hưởng bởi yếu tố thời gian và áp dụng cả cho những tất cả những ai sống đời sống thánh thiện trong thời đại này.

Cư ngụ (25-40­) Thiên Chúa đi với dân Ngài trong Sáng thế ký, nhưng giờ đây Ngài muốn ở giữa họ. Điểm nhấn ở đây là nhà Thiên Chúa và các tư tế là những người thực thi chức vụ này. Thư gửi tín hữu Do thái, trong sách Tân Ước, đã giải thích về vai trò của lều tạm như hình ảnh tiên báo về sứ vụ của Đức Giêsu và sự hiện diện của Ngài trong tư cách là một Thượng Tế. Ngày hôm nay, dân Thiên Chúa là đền thờ của Ngài (1Cr 6:19-20; Eph 2:20-22).

 CHIA SẺ CHƯƠNG 1
 
Dân tộc tăng trưởng. Thiên Chúa đã hứa rằng hậu duệ của Áp-ra-ham sẽ nhân lên với một con số lớn lao, và điều đó đã thực sự xảy ra (St 13:16; 15:5). Thiên Chúa giữ lời hứa và hoàn tất những mục đích của Ngài trong thời của Ngài. Trong nhiều thế kỷ, nhiều quốc gia đã cố gắng để hủy diệt Ít-ra-en nhưng đã không thành công. Thiên Chúa trao cho Ít-ra-en một lời hứa đặc biệt trong Sáng thế ký 12:3, và ngài vẫn giữ lời hứa này. Ngày hôm nay, Con cái Thiên Chúa nên cầu nguyện cho Ít-ra-en, (Tv 122:6), chia sẻ Tin Mừng với họ (Rm 1:16), và làm mục vụ cho họ trong những  cách thực tiễn (Rm 15:25-27). Đâu là “Ai-cập” của bạn trong lúc này: nơi chốn, nghề nghiệp, nơi làm việc, con người, ơn gọi,v.v... ở nơi đó bạn đang được an ủi hay sầu khổ ? Bạn có sẵn sàng để được đưa vào đất “Ai-cập” là nơi Thiên Chúa có một chương trình đã được định sẵn cho bạn ?

Dân tộc rên siết. Thiên Chúa đã nói với Áp-ra-ham rằng dân ngài sẽ trải qua sư đau khổ (St 15:13-14). Các quốc gia và giáo hội địa phương thật là dễ dàng quên đi những anh hùng của ngày hôm qua (Dt 13:7-8). Mặc dù, chúng ta không nên “bám chặt” vào quá khứ. Tuy nhiên, ở một mức độ nào đó, chúng ta cũng phải “ăn quả nhớ kẻ trồng cây”.
 Vua Pha-ra-ô  quan tâm đến an toàn của quốc gia hơn là xây dựng nền văn minh nhân loại. Khi con người trở thành dụng cụ để đạt đến một mục đích nào đó, thay vì chính con người mới là mục đích cao nhất, lúc đó họ sẽ đối xử với người khác không theo như cách Thiên Chúa muốn. Bắt những người đàn ông làm nô lệ và giết các trẻ nam là giải pháp của người Ai-cập đối với “vấn đề người Do thái”.
      Những bà đỡ đã vâng phục Thiên Chúa hơn là vâng lời người phàm (Cv 5:29). Tạ ơn Chúa đã ban cho chúng con có những con người can đảm biết quan tâm và sẵn sàng bảo vệ những người bé nhỏ ! Thiên Chúa thưởng công cho những người phụ nữ, không phải qua việc làm cho họ vô sinh (như vậy sẽ an toàn hơn cho họ), nhưng qua việc ban cho họ những gia đình ! Điều này cho thấy giá trị của con cái trước mặt Thiên Chúa (Tv 127:3-5). Hai chữ bách hại, làm bạn liên tưởng đến điều gì ? Theo bạn đâu là phương thế để giúp chúng ta khi phải chọn lựa giữa thánh ý của Thiên Chúa và luật của con người ?

1 nhận xét:

  1. có những trang học thánh kinh như thế này hữu ích, không thì anh chị em tin lành hơn công giáo về thánh kinh nhiều

    Trả lờiXóa

Kính mời quý ACE chia sẻ cảm nhận hoặc nêu thắc mắc ở đây. Xin cám ơn.
HHTLC