Thứ Sáu, 27 tháng 1, 2012

CHƯƠNG 3 - SÁCH XUẤT HÀNH


Thiên Chúa gọi ông Mô-sê từ bụi cây bốc cháy
1 Bấy giờ ông Mô-sê đang chăn chiên cho bố vợ là Gít-rô, tư tế Ma-đi-an. Ông dẫn đàn chiên qua bên kia sa mạc, đến núi của Thiên Chúa, là núi Khô-rếp.
2 Thiên sứ của Ðức Chúa hiện ra với ông trong đám lửa từ giữa bụi cây. Ông Mô-sê nhìn thì thấy bụi cây cháy bừng, nhưng bụi cây không bị thiêu rụi. 3 Ông tự bảo: "Mình phải lại xem cảnh tượng kỳ lạ này mới được: vì sao bụi cây lại không cháy rụi?" 4 Ðức Chúa thấy ông lại xem, thì từ giữa bụi cây Thiên Chúa gọi ông: "Mô-sê! Mô-sê!" Ông thưa: "Dạ, tôi đây!" 5 Người phán: "Chớ lại gần! Cởi dép ở chân ra, vì nơi ngươi đang đứng là đất thánh." 6 Người lại phán: "Ta là Thiên Chúa của cha ngươi, Thiên Chúa của Áp-ra-ham, Thiên Chúa của I-xa-ác, Thiên Chúa của Gia-cóp." Ông Mô-sê che mặt đi, vì sợ nhìn phải Thiên Chúa.

Thiên Chúa gọi ông: "Mô-sê! Mô-sê!" Ông thưa: "Dạ, tôi đây!"
Sứ mạng của ông Mô-sê
7 Ðức Chúa phán: "Ta đã thấy rõ cảnh khổ cực của dân Ta bên Ai-cập, Ta đã nghe tiếng chúng kêu than vì bọn cai hành hạ. Phải, Ta biết các nỗi đau khổ của chúng. 8 Ta xuống giải thoát chúng khỏi tay người Ai-cập, và đưa chúng từ đất ấy lên một miền đất tốt tươi, rộng lớn, miền đất tràn trề sữa và mật, xứ sở của người Ca-na-an, Khết, E-mô-ri, Pơ-rít-di, Khi-vi và Giơ-vút. 9 Giờ đây, tiếng rên siết của con cái Ít-ra-en đã thấu tới Ta; Ta cũng đã thấy cảnh áp bức chúng phải chịu vì người Ai-cập. 10 Bây giờ, ngươi hãy đi! Ta sai ngươi đến với Pha-ra-ô để đưa dân Ta là con cái Ít-ra-en ra khỏi Ai-cập."
11 Ông Mô-sê thưa với Thiên Chúa: "Con là ai mà dám đến với Pha-ra-ô và đưa con cái Ít-ra-en ra khỏi Ai-cập?" 12 Người phán: "Ta sẽ ở với ngươi. Và đây là dấu cho ngươi biết là Ta đã sai ngươi: khi ngươi đưa dân ra khỏi Ai-cập, các ngươi sẽ thờ phượng Thiên Chúa trên núi này."
Mặc khải danh Thiên Chúa
13 Ông Mô-sê thưa với Thiên Chúa: "Bây giờ, con đến gặp con cái Ít-ra-en và nói với họ: Thiên Chúa của cha ông anh em sai tôi đến với anh em. Vậy nếu họ hỏi con: Tên Ðấng ấy là gì? Thì con sẽ nói với họ làm sao?" 14 Thiên Chúa phán với ông Mô-sê: "Ta là Ðấng Hiện Hữu." Người phán: "Ngươi nói với con cái Ít-ra-en thế này: "Ðấng Hiện Hữu sai tôi đến với anh em." 15 Thiên Chúa lại phán với ông Mô-sê: "Ngươi sẽ nói với con cái Ít-ra-en thế này: Ðức Chúa, Thiên Chúa của cha ông anh em, Thiên Chúa của Áp-ra-ham, Thiên Chúa của I-xa-ác, Thiên Chúa của Gia-cóp, sai tôi đến với anh em. Ðó là danh Ta cho đến muôn thuở, đó là danh hiệu các ngươi sẽ dùng mà kêu cầu Ta từ đời nọ đến đời kia."
Chỉ thị về sứ mạng của ông Mô-sê
16 "Ngươi hãy đi triệu tập các kỳ mục Ít-ra-en và nói với họ: Ðức Chúa, Thiên Chúa của cha ông anh em, Thiên Chúa của Áp-ra-ham, của I-xa-ác, của Gia-cóp, đã hiện ra với tôi và phán: Ta đã thật sự quan tâm đến các ngươi và cách người ta đối xử với các ngươi bên Ai-cập. 17 Ta đã phán: Ta sẽ cho các ngươi thoát cảnh khổ cực bên Ai-cập mà lên miền đất người Ca-na-an, Khết, E-mô-ri, Pơ-rít-di, Khi-vi và Giơ-vút, lên miền đất tràn trề sữa và mật. 18 Họ sẽ nghe tiếng ngươi, rồi ngươi sẽ đi với các kỳ mục Ít-ra-en đến cùng vua Ai-cập, các ngươi sẽ nói với vua ấy rằng: Ðức Chúa, Thiên Chúa của người Híp-ri, đã cho chúng tôi được gặp Người. Giờ đây, xin cho chúng tôi đi ba ngày đường vào sa mạc để tế lễ Ðức Chúa, Thiên Chúa chúng tôi. 19 Ta thừa biết rằng vua Ai-cập sẽ không cho các ngươi đi, trừ phi là có một bàn tay mạnh mẽ can thiệp. 20 Ta sẽ ra tay, sẽ làm mọi thứ phép lạ giữa dân Ai-cập để đánh nó, và sau đó vua ấy sẽ cho các ngươi đi.
Tước đoạt của cải người Ai-cập
21 "Ta sẽ cho dân này được lòng người Ai-cập; nên khi ra đi, các ngươi sẽ chẳng ra đi tay không. 22 Mỗi người đàn bà sẽ xin đàn bà láng giềng và người ở chung một nhà những đồ bạc, đồ vàng, và áo xống. Các ngươi sẽ cho con trai con gái các ngươi mang những thứ đó. Như vậy là các ngươi tước đoạt của cải người Ai-cập."

 CHIA SẺ

Chẳng bao giờ bạn biết được điều gì sẽ xảy ra trong ngày, vì thế bạn hãy mở đôi mắt và đôi tai để Chúa hướng dẫn. Thái độ tò mò rất trẻ con của Mô-sê đã làm thay đổi cuộc đời của ông. Thiên Chúa gọi những người đang bận rộn để phục vụ Ngài, và Ngài mặc khải về chính Ngài cho họ. 

Thiên Chúa là Đấng tín thành. Ngài gọi Áp-ra-ham, chăm sóc cho I-xa-ác, hướng dẫn và bảo vệ Gia-cóp và Ngài sẽ ở cạnh bên Mô-sê. Ngài là Thiên Chúa của một cá nhân cũng như của cả một dân tộc và Ngài không thay đổi từ thế hệ này sang thế hệ kia. Theo bạn có bao nhiêu lời hứa Thiên Chúa hứa trong toàn bộ Kinh thánh ? Theo như sách Tất Cả Những Lời Hứa Trong Kinh Thánh của Herbert Lockyer liệt kê danh sách có 8000 lời hứa. Đâu là lời hứa quan trọng nhất mà Thiên Chúa muốn nói với bạn ?

Thiên Chúa là Đấng quan tâm và đồng cảm. Ngài đã  thấy nỗi thống khổ của dân Ngài và Ngài đã nghe tiếng than khóc của họ. Thế tại sao Ngài không ra tay sớm hơn ? Bởi vì Ngài theo một thời gian biểu hoàn hảo (St 15:13-16). Bạn phải học biết cách để chờ đợi Thiên Chúa. (x Tv 37). Bạn có tranh luận với Thiên Chúa về điều gì mà Ngài muốn bạn thực hiện ?

Thiên Chúa là Đấng hộ trì. Thiên Chúa đã trả lời cho Mô-sê tất cả những điều ông phản đối, và ban cho ông hết bảo chứng này đến bảo chứng khác để động viên ông. Mô-sê đã nói, “con không phải là !” và Thiên Chúa đã đáp trả, “TA LÀ !” (bản văn Kinh thánh dịch: Ta là Đấng Hằng Hữu) Đức tin đặt trên nền tảng: “Thiên Chúa Là” và vâng theo điều Thiên Chúa phán. Đức tin giúp ta nhìn thấy những cơ hội, trong khi những người không tin chỉ thấy toàn những cản trở. Làm thế nào chúng ta có thể bước vào tương lai nơi Thiên Chúa muốn đưa chúng ta đến, một tương lai với những lời hứa trở thành hiện thực thay vì những giấc mơ tan vỡ ? Chúng ta có thể thực hiện điều đó qua việc bỏ lại sau lưng những lý do mà ta đưa ra để khước từ. Ngày hôm nay, Thiên Chúa mời gọi bạn điều gì, và đâu là lý do bạn nại vào để khước từ lời Ngài mời gọi ? 

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét

Kính mời quý ACE chia sẻ cảm nhận hoặc nêu thắc mắc ở đây. Xin cám ơn.
HHTLC