Thứ Ba, 10 tháng 1, 2012

CHƯƠNG 39 - SÁCH SÁNG THẾ KÝ


Thời đầu của ông Giu-se bên Ai-cập
1 Giu-se bị đưa xuống Ai-cập. Ông Pô-ti-pha thái giám của Pha-ra-ô và chỉ huy thị vệ, một người Ai-cập, đã mua cậu từ tay người Ít-ma-ên là những người đã đưa cậu xuống đó. 2 Ðức Chúa ở với Giu-se và cậu là một con người thành công; cậu ở trong nhà chủ cậu, người Ai-cập.
3 Chủ cậu thấy rằng Ðức Chúa ở với cậu và mọi việc cậu làm thì Ðức Chúa cho thành công. 4 Giu-se được đẹp lòng chủ, cậu là người phụ tá cho ông. Ông đặt cậu làm quản gia và giao phó cho cậu mọi tài sản của ông. 5 Từ khi ông đặt cậu làm quản gia coi sóc mọi tài sản của ông, thì vì Giu-se, Ðức Chúa chúc phúc cho nhà người Ai-cập; phúc lành của Ðức Chúa xuống trên mọi tài sản của ông, trong nhà cũng như ngoài đồng. 6 Tài sản của ông, ông phó mặc tất cả trong tay Giu-se, và có Giu-se thì ông không còn lo gì cả, chỉ biết đến bữa là ăn.
Giu-se lại có duyên và đẹp trai.

Ông Giu-se bị quyến rũ
7 Sau các việc đó, bà vợ ông chủ để mắt tới Giu-se; bà nói với cậu: "Nằm với tôi đi!". 8 Nhưng cậu từ chối và nói với bà vợ ông chủ: "Bà coi, có tôi thì ông chủ tôi không còn phải lo gì đến việc nhà. Tài sản của ông, ông đã giao phó tất cả trong tay tôi. 9 Trong nhà này, chính ông cũng không lớn hơn tôi, và ông không giữ lại thứ gì mà không trao cho tôi, trừ bà ra, vì bà là vợ ông. Vậy sao tôi có thể làm điều ác tày đình như thế và phạm đến Thiên Chúa?" 10 Ngày ngày bà cứ nói với Giu-se, nhưng cậu không chịu nghe mà nằm cạnh bà để ngủ với bà.

Cậu bỏ áo lại trong tay bà, chạy trốn và ra ngoài 
11 Một ngày kia, cậu vào trong nhà để làm phận sự và không có gia nhân nào trong nhà, 12 thì bà níu áo cậu mà nói: "Nằm với tôi đi!" Cậu bỏ áo lại trong tay bà, chạy trốn và ra ngoài. 13 Khi bà thấy rằng cậu đã bỏ áo lại trong tay bà và chạy trốn ra ngoài, 14 thì bà gọi người nhà và nói với họ: "Các người xem đấy: người ta đã đưa về cho chúng ta một tên Híp-ri để đú đởn với chúng ta. Hắn đã đến với tôi để nằm với tôi, nhưng tôi đã lớn tiếng kêu. 15 Khi nghe tôi cất tiếng kêu, thì hắn bỏ áo lại bên cạnh tôi, chạy trốn và ra ngoài."
16 Bà để áo cậu bên cạnh mình cho đến khi ông chủ của cậu về nhà. 17 Bà cũng dùng những lời lẽ như trên và nói với ông: "Tên nô lệ Híp-ri ông đã đưa về cho chúng ta, đã đến với tôi để đú đởn với tôi. 18 Khi tôi cất tiếng kêu, thì hắn bỏ áo lại bên cạnh tôi và chạy trốn ra ngoài." 19 Khi ông chủ của cậu nghe những lời bà vợ nói với ông: "Tên nô lệ của ông đối xử với tôi như thế đó!" thì ông đùng đùng nổi giận. 20 Ông chủ của Giu-se bắt cậu và tống vào nhà tù, nơi các tù nhân của nhà vua bị giam giữ.

Ông Giu-se trong tù
21 Nhưng có Ðức Chúa ở với ông. Người tỏ lòng yêu thương ông và cho ông được cảm tình của viên quản đốc nhà tù. 22 Viên quản đốc nhà tù giao phó cho Giu-se hết mọi tù nhân trong nhà tù, và tất cả những gì họ làm, đều do cậu cho làm. 23 Viên quản đốc nhà tù chẳng ngó ngàng chi đến tất cả những việc đã giao phó cho Giu-se, vì Ðức Chúa ở với cậu, và điều gì cậu làm, thì Ðức Chúa cho thành công.

CHIA SẺ

Tính cách của Giu-se. Điều chính yếu trong cách hành xử của Giuse là cho thấy ông là một con người thuộc linh, tính cách này được thể hiện qua việc ông nhận ra rằng ông thuộc về Thiên Chúa và phục vụ Ngài (39:9). Cụm từ: “Đức Chúa ở với Giu-se” được lập lại bốn lần trong chương này (39:2, 3, 21, 23), trong đó ngay cả Pô-ti-pha cũng tin tưởng và giao phó mọi sự cho Giu-se vì ông biết rằng “Đức Chúa ở với Gi-use”. Liệu những người khác tin tưởng vào bạn vì họ biết rằng bạn là một Kitô hữu? Chúng ta phải sống thế nào để khi không chỉ bản thân nhận ra sự đồng hành của Thiên Chúa trong đời mình mà ngay cả những người khác cũng nhận ra điều đó ?

Ngoại hình của Giu-se. Ông không chỉ là một người có đời sống thiêng liêng vững vàng, giống như mẹ của ông trong chương 29, Giu-se là một người có duyên và đẹp trai. Nhưng tại sao ngoại hình của Giu-se cũng được nhấn mạnh tới ở đây? Vì vợ của Pô-ti-pha chỉ quan tâm đến ngoại hình của ông chứ không phải đời sống thiêng liêng hay khả năng và trách nhiệm của ông đối với gia đình của bà. Một thái độ thích hợp đối với Thiên Chúa sẽ giúp bạn có sức mạnh để nói không với các cám dỗ. Vị trí của Thiên Chúa quan trọng như thế nào trong tương quan của bạn với Ngài? Có khi nào bạn bỏ Thiên Chúa sang một bên một cách dễ dàng để vui thú trong tội lỗi trong giây lát ?

Hành xử của Giu-se. Thiên Chúa ở với chúng ta khi chúng ta hành động, và chúng ta nên thực thi công việc của mình như thể đang làm cho Thiên Chúa (Ep. 6:5–8). Ngài ở với chúng ta khi chúng ta bị cám dỗ, và sẽ chỉ cho chúng ta cách thức để thoát (1 Cr. 10:13). Chúng ta phải tránh khỏi cám dỗ (Rm. 13:14); và nếu nó đến quá gần, chúng ta phải bỏ chạy (2 Tim. 2:22). Chẳng thà bỏ chạy và ngay cả bỏ lại y phục của mình còn hơn là vấp ngã và đánh mất nhân cách của mình. Ngày hôm nay, bạn đang phải bỏ lại những gì để không đánh mất nhân cách của mình? Giu-se đã bình thản đón nhận những mất mát ấy, bạn cảm thấy thế nào khi phải chọn sự đánh đổi này?

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét

Kính mời quý ACE chia sẻ cảm nhận hoặc nêu thắc mắc ở đây. Xin cám ơn.
HHTLC