Thứ Hai, 12 tháng 3, 2012

CHƯƠNG 8 - SÁCH LÊ-VI

Nghi thức thánh hiến (Xh 29: 1-37)
1 Ðức Chúa phán với ông Mô-sê rằng:
2 "Hãy đem theo A-ha-ron cùng với các con nó, và lấy các phẩm phục, dầu tấn phong, con bò dùng làm lễ tạ tội, hai con cừu đực và giỏ bánh không men.
3 Rồi hãy tập hợp toàn thể cộng đồng ở cửa Lều Hội Ngộ."
4 Ông Mô-sê làm như Ðức Chúa đã truyền cho ông, và cộng đồng tụ tập ở cửa Lều Hội Ngộ. 5 Ông Mô-sê nói với cộng đồng: "Ðây là điều Ðức Chúa truyền phải làm."
6 Ông Mô-sê cho ông A-ha-ron và các con ông ấy đến gần, và lấy nước tắm rửa họ.
7 Ông mặc áo dài cho ông ấy, thắt đai lưng, choàng áo khoác, và đặt áo ê-phốt trên ông; ông lấy băng chéo của áo ê-phốt thắt cho ông và cho ông mặc áo ấy; 8 ông đeo khăn ngực cho ông ấy và bỏ các thẻ xăm u-rim và tum-mim vào khăn ngực; 9 ông lấy mũ tế đội lên đầu ông ấy và đính vào phía trước mũ tế huy hiệu bằng vàng, là dấu thánh hiến, như Ðức Chúa đã truyền cho ông Mô-sê.
10 Ông Mô-sê lấy dầu tấn phong xức Nhà Tạm cùng mọi vật ở trong, và thánh hiến tất cả; 11 ông lấy dầu rảy trên bàn thờ bảy lần, rồi xức dầu bàn thờ cùng mọi đồ phụ thuộc, vạc và đế vạc, để thánh hiến những vật đó. 12 Ông đổ dầu tấn phong lên đầu ông A-ha-ron và xức dầu để thánh hiến ông.

Mô-sê đổ dầu tấn phong lên đầu A-ha-ron
13 Ông cho các con ông A-ha-ron đến gần, mặc áo dài cho họ, thắt đai lưng và lấy mũ đội lên đầu họ, như Ðức Chúa đã truyền cho ông Mô-sê.
14 Ông Mô-sê cho dẫn con bò dùng làm lễ tạ tội đến. Ông A-ha-ron và các con ông đặt tay lên đầu con bò dùng làm lễ tạ tội. 15 Ông Mô-sê sát tế nó, lấy máu nó và dùng ngón tay mà bôi vào các góc cong ở chung quanh bàn thờ, và xoá tội cho bàn thờ; ông đổ máu còn lại xuống chân bàn thờ, và cử hành lễ xoá tội cho bàn thờ để thánh hiến. 16 Ông Mô-sê lấy tất cả lớp mỡ ở trên bộ lòng, khối mỡ gan, hai trái cật với lớp mỡ, mà đốt cho cháy nghi ngút trên bàn thờ. 17 Nhưng con bò, da, thịt và phân nó, thì ông bỏ vào lửa mà thiêu bên ngoài trại, như Ðức Chúa đã truyền cho ông Mô-sê.

18 Ông cho dẫn con cừu đực dùng làm lễ toàn thiêu đến gần. Ông A-ha-ron và các con ông đặt tay lên đầu con cừu. 19 Ông Mô-sê sát tế nó và rảy máu chung quanh bàn thờ; 20 ông xả con cừu ra từng mảnh, rồi đốt cái đầu, các mảnh đã xẻ và mỡ cho cháy nghi ngút. 21 Còn lòng và chân, ông Mô-sê lấy nước mà rửa, rồi ông đốt tất cả con cừu cho cháy nghi ngút trên bàn thờ. Ðó là lễ toàn thiêu, là hương thơm làm vui lòng Ðức Chúa, như Ðức Chúa đã truyền cho ông Mô-sê.
22 Ông cho dẫn con cừu đực thứ hai đến gần, con cừu dùng cho lễ trao quyền. Ông A-ha-ron và các con ông đặt tay lên nó. 23 Ông Mô-sê sát tế nó, rồi lấy máu bôi vào trái tai phải ông A-ha-ron, vào ngón cái tay phải và ngón cái chân phải ông; 24 ông Mô-sê cho các con ông A-ha-ron lại gần và lấy máu bôi vào trái tai phải của họ, vào ngón cái tay phải của họ, và vào ngón cái chân phải của họ; ông Mô-sê rảy máu chung quanh bàn thờ. 25 Ông lấy mỡ, đuôi, tất cả lớp mỡ bọc ngoài bộ lòng, khối mỡ của gan, hai trái cật với lớp mỡ, và đùi phải. 26 Từ trong giỏ bánh không men ở trước nhan Ðức Chúa, ông lấy ra một tấm bánh ngọt không men, một tấm bánh ngọt chiên với dầu và một tấm bánh tráng, và đặt lên trên mỡ và đùi phải. 27 Tất cả những thứ đó, ông đặt trên bàn tay ông A-ha-ron và trên bàn tay các con ông ấy, rồi làm nghi thức tiến dâng trước nhan Ðức Chúa. 28 Sau đó, ông lấy lại các vật ấy từ bàn tay họ, và đem đốt cho cháy nghi ngút ở bàn thờ, bên trên lễ vật toàn thiêu. Ðó là hy lễ dâng trong ngày trao quyền, là hương thơm làm vui lòng Ðức Chúa, là lễ hoả tế dâng Ðức Chúa. 29 Ông Mô-sê lấy cái ức và làm nghi thức tiến dâng trước nhan Ðức Chúa; đó là phần dành cho ông Mô-sê, lấy từ con cừu dâng trong lễ trao quyền, như Ðức Chúa đã truyền cho ông Mô-sê.
30 Ông Mô-sê lấy dầu tấn phong và lấy máu trên bàn thờ rảy trên ông A-ha-ron và phẩm phục của ông, trên các con ông ấy và phẩm phục của họ; như thế ông thánh hiến ông A-ha-ron và phẩm phục của ông, các con ông và phẩm phục của họ.
31 Ông Mô-sê nói với ông A-ha-ron và các con ông: "Hãy nấu thịt ở cửa Lều Hội Ngộ, ở đó hãy ăn thịt và ăn bánh để trong giỏ dùng trong lễ trao quyền, như tôi đã truyền rằng: "Ông A-ha-ron và các con sẽ ăn thứ ấy. 32 Thịt và bánh còn thừa, ông và anh em hãy bỏ vào lửa mà thiêu. 33 Trong vòng bảy ngày, ông và anh em không được ra khỏi Lều Hội Ngộ, cho đến khi mãn thời gian làm lễ trao quyền cho ông và anh em, vì người ta sẽ làm lễ trao quyền cho ông và anh em trong vòng bảy ngày. 34 Ðức Chúa đã truyền phải làm như hôm nay người ta đã làm để cử hành lễ xá tội cho ông và anh em. 35 Trong vòng bảy ngày, ông và anh em phải ở lại cửa Lều Hội Ngộ, ngày và đêm, phải giữ điều Ðức Chúa truyền giữ, để ông và anh em khỏi chết. Ðó là lệnh truyền tôi đã nhận được." 36 Ông A-ha-ron và các con đã làm điều Ðức Chúa dùng ông Mô-sê mà truyền.

CHIA SẺ


Bàn thờ là từ khóa trong chương 8 và 9; nó được nhắc đến hai mươi bốn lần. Không có bàn thờ, của lễ hiến tế có thể không được chấp nhận; không có sự hiến tế, con người không thể tiếp cận với Thiên Chúa thánh thiện. Nhưng cũng cần phải có một chức vụ tư tế để phục vụ tại bàn thờ. Trong Cựu ước, dân Chúa đã có một chức tư tế, nhưng trong Tân ước, dân Chúa là một tư tế (1Pr  2:5-9). Bạn ý thức và sống vai trò tư tế của mình, chức năng bạn được lãnh nhận qua phép rửa tội, như thế nào ?
Điều gì làm cho các tư tế được Thiên Chúa chấp nhận ? Nước (8:6), dầu (8:10-12), máu (8: 14-29), và phẩm phục (8:7-9). Chúng ta được Thiên Chúa gọi, được rửa sạch nhờ Thiên Chúa (1Cr 6:11), được Thánh Thần xức dầu (1Ga 2:20-27), được cứu bởi máu Đức Kitô (1Pr 1:18 tt), và mặc lấy sự công chính của Ngài (Isa 61:10). Cuộc sống chúng ta là để dấn thân cho Thiên Chúa, và chu toàn cuộc đời mình với Thiên Chúa. Bạn đã để cho Thiên Chúa hiện thực hóa những điều này trên cuộc đời bạn như thế nào ?
Có ba điều Mô-sê đã làm trong khi thánh hiến các tư tế. Đây cũng chính là những điều mà Thiên Chúa muốn dân Ngài thực hiện trong ngày hôm nay. Mô-sê đã lấy máu bôi vào trái tai phải, ngón cái tay phải, và ngón cái chân phải của A-ha-ron và các con. Thiên Chúa muốn họ cần phải kiên định trong việc lắng nghe tiếng Chúa. Họ cần lắng nghe lệnh truyền của Ngài, nhờ thế mà họ không có bất tuân lệnh Ngài. Ngón tay phải có chức năng quan trọng để nắm giữ các vật thể được đặt trong bàn tay. Qua đó, Thiên Chúa muốn nhắc họ không chỉ lắng nghe, nhưng còn đem các điều ấy ra thực hành trong đời sống họ. Chúng ta thấy Mô-sê chạm vào ngón chân cái thay vì những phần khác trên chân, vì ngón chân cái có vai trò quan trọng khi chúng ta bước đi. Nó giúp chịu lực và cân bằng khi chúng ta bước. Không có ngón chân cái, chúng ta không thể chạy hoặc thậm chí bước đi một cách thẳng thớm. Làm thế nào để chúng ta có thể tiến bước một cách mạnh mẽ với Thiên Chúa trong Mùa Chay thánh này ? Bạn có can đảm chọn để lắng nghe, tuân giữ những điều Ngài mời gọi chúng ta thực hiện, và tiếp tục dấn bước trên con đường Ngài đã mời gọi bạn ?

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét

Kính mời quý ACE chia sẻ cảm nhận hoặc nêu thắc mắc ở đây. Xin cám ơn.
HHTLC