Thứ Hai, 9 tháng 4, 2012

CHƯƠNG 10 - DÂN SỐ


Kèn bạc
1 Ðức Chúa phán với ông Mô-sê rằng: 2 "Ngươi hãy làm hai chiếc kèn, làm bằng bạc gò, để dùng mà triệu tập cộng đồng và nhổ trại.
3 Khi các kèn thổi, thì toàn thể cộng đồng tập họp lại bên ngươi, tại cửa Lều Hội Ngộ. 4 Nếu thổi một chiếc, thì các kỳ mục, những người đứng đầu các thị tộc Ít-ra-en, sẽ tập họp lại bên ngươi.
5 Khi các ngươi thổi kèn báo động, thì các trại nằm ở phía đông sẽ lên đường. 6 Khi các ngươi thổi kèn báo động lần thứ hai, thì các trại ở phía nam sẽ lên đường. Kèn báo động sẽ nổi lên mỗi khi phải nhổ trại lên đường. 7 Còn khi triệu tập đại hội, thì thổi kèn, mà không được báo động. 8 Các con trai của A-ha-ron, là các tư tế, sẽ thổi kèn. Và đó là điều luật vĩnh viễn cho các ngươi và cho dòng dõi các ngươi.
9 Khi các ngươi xuất trận, trong đất nước các ngươi, chống lại kẻ thù tấn công, các ngươi sẽ thổi kèn báo động, và Ðức Chúa, Thiên Chúa của các ngươi, sẽ nhớ đến các ngươi và cứu các ngươi khỏi quân thù. 10 Trong ngày vui mừng của các ngươi, cũng như trong các đại lễ đã quy định, và các tuần trăng mới, các ngươi sẽ thổi kèn, khi dâng lễ toàn thiêu và lễ kỳ an. Ðiều đó sẽ làm cho Ðức Chúa, Thiên Chúa của các ngươi, nhớ đến các ngươi. Chính Ta là Ðức Chúa, Thiên Chúa của các ngươi."
Thứ tự lên đường
11 Năm thứ hai, tháng hai, ngày hai mươi trong tháng, mây bốc lên khỏi Nhà Tạm Chứng Ước, 12 và từ sa mạc Xi-nai, con cái Ít-ra-en lên đường theo thứ tự. Rồi cột mây đậu lại trong sa mạc Pa-ran.
13 Họ đã lên đường lần đầu tiên theo lệnh Ðức Chúa truyền qua ông Mô-sê. 14 Trước hết là cờ hiệu doanh trại con cháu Giu-đa lên đường theo các đoàn quân của họ, dưới quyền chỉ huy của ông Nác-sôn, con ông Am-mi-na-đáp. 15 Ðoàn quân chi tộc con cháu Ít-xa-kha dưới quyền chỉ huy của ông Nơ-than-ên, con ông Xu-a. 16 Ðoàn quân chi tộc con cháu Dơ-vu-lun dưới quyền chỉ huy của ông Ê-li-áp, con ông Khe-lôn.
17 Khi tháo Nhà Tạm xuống, thì con cái Ghéc-sôn sẽ lên đường, và con cái Mơ-ra-ri sẽ khiêng Nhà Tạm.
18 Cờ hiệu doanh trại Rưu-vên đã lên đường theo các đoàn quân của họ và dưới quyền chỉ huy của ông Ê-li-xua, con ông Sơ-đê-ua. 19 Ðoàn quân chi tộc con cháu Si-mê-ôn dưới quyền chỉ huy của ông Sơ-lu-mi-ên, con ông Xu-ri-sát-đai. 20 Ðoàn quân chi tộc con cháu Gát dưới quyền chỉ huy của ông En-gia-xáp, con ông Rơ-u-ên.
21 Ðến lượt các người Cơ-hát lên đường, mang theo vật dụng thánh, và Nhà Tạm phải được dựng lên trước khi họ tới.
22 Tiếp đó là cờ hiệu doanh trại con cháu Ép-ra-im lên đường theo các đoàn quân của họ dưới quyền chỉ huy của ông Ê-li-sa-ma, con ông Am-mi-hút. 23 Ðoàn quân chi tộc con cháu Mơ-na-se dưới quyền chỉ huy của ông Gam-li-ên, con ông Pơ-đa-xua. 24 Ðoàn quân chi tộc Ben-gia-min dưới quyền chỉ huy của ông A-vi-đan, con ông Ghít-ô-ni.
25 Sau cùng, làm hậu quân cho tất cả các doanh trại, cờ hiệu doanh trại con cháu Ðan lên đường, theo các đoàn quân của họ dưới quyền chỉ huy của ông A-khi-e-de, con ông Am-mi-sát-đai. 26 Ðoàn quân chi tộc con cháu A-se dưới quyền chỉ huy của ông Pác-i-ên, con ông Oóc-ran. 27 Ðoàn quân chi tộc con cháu Náp-ta-li dưới quyền chỉ huy của ông A-khi-ra, con ông Ê-nan.
28 Ðó là thứ tự các đoàn quân con cái Ít-ra-en khi họ lên đường.
Ông Mô-sê đề nghị với ông Khô-váp
29 Ông Mô-sê nói với nhạc phụ mình là ông Khô-váp, con ông Rơ-u-ên, người Ma-đi-an: "Chúng tôi đang trên đường đi tới nơi mà Ðức Chúa đã hứa: "Ta sẽ ban đất ấy cho các ngươi. Mời cha đi với chúng tôi, chúng tôi sẽ trọng đãi cha, vì Ðức Chúa đã hứa ban phúc lộc cho Ít-ra-en." 30 Ông Khô-váp trả lời: "Không được, tôi phải về quê cha đất tổ tôi." 31 Ông Mô-sê nói: "Xin cha đừng bỏ chúng tôi; bởi vì cha biết những nơi chúng tôi phải đóng trại trong sa mạc, cha sẽ là đôi mắt của chúng tôi. 32 Và nếu cha cùng đi với chúng tôi, thì chính phúc lộc Ðức Chúa ban cho chúng tôi, chúng tôi sẽ chia sẻ với cha."
 Cuộc lên đường
33 Họ khởi hành từ núi của Ðức Chúa, đi bộ ba ngày; Hòm Bia Giao Ước của Ðức Chúa đi trước họ suốt ba ngày, để tìm chỗ cho họ đóng trại.
34 Và mây của Ðức Chúa che phủ họ ban ngày, lúc họ nhổ trại lên đường.
35 Khi Hòm Bia khởi hành, ông Mô-sê lên tiếng:
"Lạy Ðức Chúa, xin đứng lên cho địch thù Ngài tán loạn,
và cho kẻ ghét Ngài phải chạy trốn Thánh Nhan! "
36 Và lúc Hòm Bia dừng lại, ông nói:
"Lạy Ðức Chúa, xin dừng lại,
ngự giữa trăm họ Ít-ra-en!"

 CHIA SẺ

Dân Ít-ra-en đã được dành riêng gia sản do Thiên Chúa chỉ định. Họ đã đi ngang qua vùng đất vô định đầy nguy hiểm, nhưng Thiên Chúa đã ban cho họ sự trợ giúp mà họ cần.
Mệnh lệnh của Ngài (1–13). Các tư tế sử dụng hai kèn bằng bạc để truyền thông ý Chúa cho dân. Tiếng kèn thổi lên để tập họp họ lại với nhau, tiến về phía trước, tập trung chuẩn bị chiến đấu, hay gọi họ vui mừng những ngày lễ của Đức Chúa. Họ đã nghe tiếng kèn và xem thấy đám mây, và họ được an toàn. Những khi bạn nghe tiếng chuông vang lên kêu gọi bạn đến với Thiên Chúa trong một cộng đoàn để cùng nhau tham dự phụng vụ, bạn có sẵn lòng lên đường theo lời mời gọi tập hợp này?
Lời Ngài (14-28). Thiên Chúa đã nói với họ cách thức để tổ chức cuộc lên đường, và tất cả những gì họ phải làm là tuân phục. Nếu chúng ta không vâng phục những điều Thiên Chúa đã nói với chúng ta, Ngài sẽ không mặc khải điều gì mới cho chúng ta (Ga 7:17). Phải chăng vì không tuân theo cách thức tổ chức của Thiên Chúa mà bạn không thể tiến trên con đường đời bạn?  
Kinh nghiệm (29-32). Khô-váp cha vợ của Mô-sê; Mô-sê đã mời ông đi với Ít-ra-en và chia sẻ “kinh nghiệm về sa mạc” của ông. Sự khôn ngoan của Khô-váp không thay thế sự dẫn dắt của Thiên Chúa. Đúng hơn, Khô-váp trợ giúp trong những vấn nạn hàng ngày của một đoàn dân không có quen với đời sống trong sa mạc. Thiên Chúa hứa dẫn dắt chúng ta, nhưng điều đó không có nghĩa là chúng ta nên đóng lại với kinh nghiệm khôn ngoan của nhân loại. Khô-váp đã làm điều tốt cho dân Ít-ra-en, và dân Ít-ra-en đã đem lại điều tốt cho ông (Tp 1:16; 4:11). Bạn có dễ dàng mở lòng mình để được hướng dẫn từ những người khác về kinh nghiệm của họ có với Thiên Chúa?
Cầu nguyện (33-36). Hòm bia đại diện cho sự hiện diện của Thiên Chúa và ngai của Ngài. Mô-sê đã cầu nguyện cùng Thiên Chúa khi đoàn dân tiến về phía trước cũng như khi Thiên Chúa bảo họ dừng lại. Đó là một kinh nghiệm tốt cho chúng ta bắt chước khi chúng ta chuyển động mỗi ngày. Đời sống cầu nguyện có một ưu tiêu xứng đáng cho mọi chuyển động của bạn?

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét

Kính mời quý ACE chia sẻ cảm nhận hoặc nêu thắc mắc ở đây. Xin cám ơn.
HHTLC