Chủ Nhật, 8 tháng 4, 2012

CHƯƠNG 9 - DÂN SỐ


IV. Lễ Vượt Qua Và Cuộc Lên Ðường
Ngày ăn mừng lễ Vượt Qua
1 Tháng giêng năm thứ hai từ khi ra khỏi đất Ai-cập, Ðức Chúa phán với ông Mô-sê trong sa mạc Xi-nai rằng:
2 "Con cái Ít-ra-en phải mừng lễ Vượt Qua vào thời gian quy định. 3 Ngày mười bốn tháng này, lúc chập tối, các ngươi sẽ mừng lễ ấy vào giờ quy định, các ngươi sẽ cứ điều luật và tục lệ mà cử hành lễ ấy."
4 Vậy ông Mô-sê đã nói với con cái Ít-ra-en phải cử hành lễ Vượt Qua; 5 và họ đã cử hành lễ Vượt Qua vào tháng giêng, ngày mười bốn, lúc chập tối, trong sa mạc Xi-nai. Ðức Chúa đã truyền cho ông Mô-sê thế nào, thì con cái Ít-ra-en đã thi hành như thế.
Trường hợp đặc biệt
6 Có những người nhiễm uế vì đụng đến xác chết, không thể mừng lễ Vượt Qua ngày hôm ấy. Ngay hôm ấy, họ đã đến gặp ông Mô-sê và ông A-ha-ron, 7 và thưa với các ông rằng: "Chúng tôi bị nhiễm uế vì đụng đến xác chết, tại sao chúng tôi bị cấm không được dâng lễ tiến lên Ðức Chúa vào thời gian quy định, cùng với con cái Ít-ra-en?" 8 Ông Mô-sê nói với họ: "Anh em cứ đứng đó, để tôi đi thỉnh ý Ðức Chúa xem Người có dạy gì về anh em."
9 Ðức Chúa phán với ông Mô-sê rằng: 10 "Hãy nói với con cái Ít-ra-en: Trong các ngươi hay trong dòng dõi các ngươi, hễ ai bị nhiễm uế vì đụng đến xác chết, hoặc ai đi xa, thì cũng phải mừng lễ Vượt Qua kính Đức Chúa.
11 Tháng thứ hai, ngày mười bốn lúc chập tối, chúng sẽ mừng lễ đó. Chúng sẽ ăn chiên Vượt Qua với bánh không men và rau đắng. 12 Chúng sẽ không để gì thừa lại cho đến sáng hôm sau, và cũng không được làm giập gẫy một xương nào của nó; chúng sẽ mừng lễ Vượt Qua theo đúng mọi điều luật về lễ ấy. 13 Còn người nào vẫn trong sạch, lại không đi xa, mà bỏ không mừng lễ Vượt Qua, thì người đó sẽ bị khai trừ khỏi đồng bào mình, vì nó đã không dâng lễ tiến lên Ðức Chúa vào thời đã quy định; nó phải mang lấy tội mình.
14 Nếu một ngoài kiều cư ngụ với các ngươi, mà mừng lễ Vượt Qua kính Ðức Chúa, thì nó cũng phải cứ theo điều luật và tục lệ về lễ Vượt Qua mà cử hành; chỉ có một điều luật chung, cho các ngươi, ngoại kiều cũng như người bản xứ."
Cột mây (Xh 40: 34-38)
15 Trong ngày dựng Nhà Tạm, có mây che phủ Nhà Tạm và Lều Chứng Ước, nhưng đêm đến thì trông như lửa trên Nhà Tạm cho tới sáng. 16 Cứ xảy ra liên tục như thế: mây che phủ Nhà Tạm ban ngày, đêm thì trông như lửa.
17 Mỗi lần mây bốc lên cao khỏi Lều, thì con cái Ít-ra-en nhổ trại, và nơi nào mây đậu lại, thì ở đó con cái Ít-ra-en đóng trại. 18 Cứ lệnh Ðức Chúa mà con cái Ít-ra-en lên đường, và cứ lệnh Ðức Chúa mà họ đóng trại; bao lâu mây đậu lại trên Nhà Tạm, thì họ tiếp tục đóng trại. 19 Khi mây đậu trên Nhà Tạm lâu ngày, thì con cái Ít-ra-en giữ y như điều Ðức Chúa truyền và không nhổ trại lên đường. 20 Có khi mây chỉ đậu ít ngày trên Nhà Tạm, thì họ cũng cứ lệnh Ðức Chúa mà đóng trại, và cứ lệnh Ðức Chúa mà nhổ trại lên đường. 21 Có khi mây đậu lại từ chiều tối tới sáng, và ban sáng khi mây bốc lên, thì lúc đó họ nhổ trại lên đường. 22 Nếu mây lưu lại trên Nhà Tạm hai ngày, hoặc một tháng hay mấy ngày thôi, thì con cái Ít-ra-en cũng cứ theo đó mà đóng trại, chứ không nhổ trại lên đường; rồi khi mây bốc lên, họ mới nhổ trại lên đường. 23 Cứ lệnh Ðức Chúa họ đóng trại, và cứ lệnh Ðức Chúa họ nhổ trại; Ðức Chúa buộc giữ thế nào, thì họ tuân giữ như thế, theo lệnh Ðức Chúa truyền qua ông Mô-sê.
CHIA SẺ


Tưởng niệm lễ Vượt Qua (1-5). Thiên Chúa dạy chúng ta theo những cách khác nhau. Có những lệnh truyền để tuân giữ (1-5), và chúng ta biết và giữ những điều đó. Lễ Vượt Qua được cử hành hằng năm nhắc nhớ rằng Thiên Chúa đã cứu chuộc Ít-ra-en từ nô lệ và họ đã thuộc về Ngài. Nghĩ về hàng ngàn con chiên bị sát tế qua đó dân chúng có thể tuân phục Thiên Chúa ! Hãy nghĩ về Chiên Thiên Chúa, Đấng đã chết vì toàn thể thế giới (Ga 1:29) ! Việc giữ lễ Vượt Qua đối với người Ít-ra-en là một lệnh truyền bắt buộc phải tuân theo. Tương tự như thế thánh Phao-lô trong thư thứ nhất gửi giáo đoàn Cô-rin-tô (1Cr 11:23) đã cũng khuyên các tín hữu giữ lệnh truyền “…hãy làm việc này mà nhớ đến Thầy,” chứ không phải là một gợi ý. Phải chăng xung quanh chúng ta còn có nhiều người sống đời Kitô hữu của mình một cách què quặt vì họ không nghiêm túc trong việc giữ lệnh truyền này ?
Ngoại lệ (6-14). Ở đây cũng có những ngoại lệ để xem xét. Những người hợp pháp thì không có ngoại lệ, và người nổi loạn biến mọi sự thành ngoại lệ; nhưng con cái Thiên Chúa chờ đợi Đức Chúa ban lệnh. Mỗi một khó khăn trong cuộc sống là một cơ hội để học cách chờ đợi Thiên Chúa và khám phá ra ý Ngài. Chúng ta đừng sợ những ngoại lệ. Bổn phận của chúng ta là vâng phục, ngay cả những điều có vẻ như không phù hợp. Bạn có từng kinh nghiệm Thiên Chúa tạo cho bạn một cơ hội để bạn không bị loại trừ ra khỏi đoàn dân thuộc về Ngài cách đặc biệt ?
 Hướng dẫn (15-23). Lưu ý những điều sau: tuân phục Đức Chúa, chờ đợi Đức Chúa, theo Đức Chúa. Thiên Chúa có thời khóa biểu và lối bước của Ngài, và chúng ta phải quan sát sự dẫn dắt của Ngài. Có lẽ thời điểm khó khăn nhất cho mỗi người chúng ta là khi Thiên Chúa dừng lại và chúng ta phải chờ đợi (c.19). Đó cũng là thời khắc nguy hiểm nhất, vì bản tính con người muốn lao về phía trước. Chúng ta phải “Hãy lặng thinh trước mặt CHÚA và đợi trông Người.” (Tv 37:7). Thiên Chúa đã ban cho dân Ít-ra-en đám mây để làm mát cho dân khỏi nắng nóng trong sa mạc thiêu đốt, và để hướng dẫn họ lên đường khi thời điểm thích hợp. Ngày hôm nay, Ngài cũng ban cho bạn những đám mây như vậy trong cuộc đời bạn. Còn đám đông thì thường lôi kéo bạn xa khỏi đám mây (Ds 14:4). Đâu là kim chỉ nam cho con đường của bạn, bạn thường lên đường theo đám mây hay theo đám đông ?

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét

Kính mời quý ACE chia sẻ cảm nhận hoặc nêu thắc mắc ở đây. Xin cám ơn.
HHTLC