Thứ Năm, 5 tháng 4, 2012

CHƯƠNG 6 - DÂN SỐ


Luật về lời khấn na-dia
1 Ðức Chúa phán với ông Mô-sê rằng: 2 "Ngươi hãy nói với con cái Ít-ra-en và bảo chúng: Bất cứ ai, đàn ông hay đàn bà, đã khấn na-dia, tức là khấn đặc biệt kiêng cữ để kính ĐỨC CHÚA,

3 thì nó phải kiêng rượu và men nồng: không được uống giấm chua từ chất rượu cũng như giấm chua từ chất men, không được uống mọi thứ nước nho, không được ăn nho tươi cũng như nho khô. 4 Suốt thời gian nó bị ràng buộc bởi lời khấn đó, thì bất cứ thứ gì chiết xuất tự cây nho, từ hột nho cho đến vỏ nho, nó cũng không được ăn. 5 Suốt thời gian nó bị ràng buộc bởi lời khấn, dao cạo không được đụng đến đầu nó; bao lâu chưa mãn thời kỳ khấn đặc biệt để kính Ðức Chúa, thì nó sẽ là người được thánh hiến: nó phải để cho tóc trên đầu mọc tự nhiên. 6 Suốt thời kỳ khấn đặc biệt để kính Ðức Chúa, nó không được tới gần xác chết. 7 Dù là cha mẹ hay anh chị em nó chết, nó cũng không được để cho mình nhiễm uế, bởi vì nó mang trên đầu lời khấn na-dia kính Thiên Chúa. 8 Suốt thời kỳ khấn đặc biệt, nó sẽ là người được thánh hiến cho Ðức Chúa.
9 Nếu có ai chết bất ngờ bên cạnh nó, khiến cho đầu na-dia của nó bị nhiễm uế, thì nó phải cạo đầu trong ngày tẩy uế; ngày thứ bảy nó sẽ cạo đầu. 10 Ngày thứ tám nó sẽ mang một cặp chim gáy hay một cặp bồ câu trao cho tư tế ở cửa Lều Hội Ngộ. 11 Tư tế sẽ dâng một con làm lễ tạ tội, một con làm lễ toàn thiêu, và sẽ làm nghi thức xá tội ô uế nó mắc phải vì người chết. Chính hôm đó nó sẽ thánh hiến đầu mình, 12 nó sẽ lại khấn đặc biệt kiêng giữ để kính Ðức Chúa và đưa một con chiên một tuổi tới làm lễ vật đền tội. Thời gian trước đó không được kể vì lời khấn na-dia đã bị vi phạm.
13 Và đây là luật về người khấn na-dia: trong ngày mãn thời kỳ khấn na-dia, nó sẽ vào cửa Lều Hội Ngộ 14 và đem lễ tiến dâng Ðức Chúa: một chiên đực một tuổi, toàn vẹn, làm lễ toàn thiêu, một chiên cái một tuổi, toàn vẹn, làm lễ tạ tội, một con dê đực toàn vẹn làm lễ kỳ an, 15 một rổ bánh không men làm bằng tinh bột nhào dầu, bánh tráng không men tẩm dầu, cùng với các lễ phẩm ngũ cốc và rượu tế kèm theo. 16 Tư tế sẽ đưa những lễ vật ấy tới trước nhan Ðức Chúa để dâng lễ tạ tội và lễ toàn thiêu của nó. 17 Con chiên đực, ông sẽ sát tế để làm lễ kỳ an kính Ðức Chúa cùng với rổ bánh không men, đồng thời tư tế cũng dâng lễ phẩm ngũ cốc và rượu tế. 18 Người na-dia sẽ cạo đầu trước cửa Lều Hội Ngộ theo lời khấn, và lấy tóc đã được thánh hiến của mình mà bỏ vào lửa đang cháy dưới của lễ kỳ an. 19 Khi bả vai của con dê đã chín, thì tư tế lấy bả vai đó, cùng với một chiếc bánh không men trong rổ và một bánh tráng không men, và đặt các thứ đó vào tay người na-dia, sau khi người này đã cạo đầu theo lời khấn. 20 Rồi tư tế tiến dâng các thứ ấy trước nhan Ðức Chúa, theo nghi thức: đó là của thánh dành cho tư tế, không kể cái ức đã được tiến dâng theo nghi thức và phần đùi được giữ lại. Từ đó, người na-dia được phép uống rượu.
21 Ðó là luật về người khấn na-dia. Lễ tiến của nó dâng cho Ðức Chúa phải theo đúng lời khấn na-dia, ngoài ra nó có thể tuỳ khả năng mình mà dâng thêm. Nó đã khấn theo luật na-dia thế nào, thì phải giữ như vậy."
 Công thức chúc lành
22 Ðức Chúa phán với ông Mô-sê: 23 "Hãy nói với A-ha-ron và các con nó rằng: Khi chúc lành cho con cái Ít-ra-en, anh em hãy nói thế này:
24 "Nguyện Ðức Chúa chúc lành và gìn giữ anh (em)!
25 Nguyện Ðức Chúa tươi nét mặt nhìn đến anh (em) và dủ lòng thương anh (em)!
26 Nguyện Ðức Chúa ghé mắt nhìn và ban bình an cho anh (em)!

 

CHIA SẺ

Tách rời (1–12). Na-dia xuất phát từ nguyên gốc của một từ mang nghĩa “dâng hiến.” Na-dia là những người nam hay nữ khấn thuộc về Chúa, có thể là một khoảng thời gian nhất định hay trọn cả cuộc đời họ (Tp 13:1-5). Sự tách biệt của họ bao gồm hai khía cạnh: Cho Thiên Chúa (c.2) và khỏi những gì là ô uế (6:3-8). Ngay cả những điều rất nhỏ mà có thể gây sự ô uế, giống như hạt và vỏ của trái nho! Khi Thiên Chúa phán điều gì là sai, điều đó đúng như thế, cho dù đó là một điều nhỏ nhặt thế nào đi chăng nữa. Lời khấn Na-dia cho phép những người thường dân Ít-ra-en diễn tả tình yêu của họ đối với Thiên Chúa và lòng biết ơn Thiên Chúa của họ một cách cụ thể. Bạn được tách rời khỏi thế gian cho Thiên Chúa, phải chăng đây chính là mục đích khi bạn thực hiện một lời khấn hứa với Thiên Chúa ?
   Hoàn tất (13–21). Người giữ lời khấn Na-dia ngay từ đầu đã công bố họ sẽ giữ lời khấn đó trong bao lâu, nhưng sự tách biệt của chúng ta để đến với Thiên Chúa phải tồn tại suốt cả cuộc đời mình. Tuy nhiên, chẳng có gì sai trái nếu có những dịp chúng ta dành một khoảng thời gian nào đó để tôn kính một cách đặc biệt dành cho Thiên Chúa, giống như lời khấn Na-dia. Nếu lời khấn Na-dia trở nên ô uế, tất cả những ngày dâng hiến trở thành vô ích (c.12). Việc bất tuân Thiên Chúa phải trả một giá đắt. Mặc dù khi giữ lời khấn Na-dia đã là một sự dâng hiến rồi, nhưng vẫn cần thiết đem những hy lễ dâng lên cho Thiên Chúa, vì trước Thiên Chúa không có ai là hoàn hảo. Chúng ta phải trả giá đắt cho việc tuân thủ những gì mình khấn hứa. Qua việc chu toàn những lời khấn này, chúng ta cho thấy rằng chúng ta không thuộc về thế gian này, nhưng thuộc về Thiên Chúa. Bạn có khát khao tôn vinh Thiên Chúa khi bạn chu toàn một lời khấn hứa, hay vì một lý do nào khác ?  
Chúc lành (22–27). Thật là một đặc ân khi các tư tế chúc phúc cho dân chúng, và thật là một đặc ân cho chúng ta khi chia sẻ phúc lành của Thiên Chúa với những người khác. Ngài chúc lành chúng ta để chúng ta trở nên một phúc lành (St 12:1-3). Dân chúng đang chuẩn bị bước vào cuộc chiến, tuy nhiên Thiên Chúa đã nói với họ làm thế nào để có được hòa bình. Cho dù, bạn đang đối diện với những hoàn cảnh khó khăn của mình, bạn đang nổ lực một cách vất vả thế nào đi nữa, bạn vẫn có thể có được bình an của Thiên Chúa, bởi chính Thiên Chúa tươi nét mặt nhìn đến bạn. Những phúc lành nhắc nhở chúng ta về những nhu cầu của mình, ở trên với ba lời chúc lành mà Thiên Chúa ra lệnh cho A-ha-ron và các con ông phải thực hiện: giữ gìn, ban ơn, và bình an. Nếu Chúa ban cho bạn ba mối phúc lành, bạn có thể cho biết những mối phúc mà bạn muốn nhận từ Thiên Chúa ?

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét

Kính mời quý ACE chia sẻ cảm nhận hoặc nêu thắc mắc ở đây. Xin cám ơn.
HHTLC