Thứ Năm, 17 tháng 5, 2012

CHƯƠNG 11 - ĐỆ NHỊ LUẬT

Kinh nghiệm của Ít-ra-en
1 Anh (em) phải yêu mến Ðức Chúa, Thiên Chúa của anh (em), và mọi ngày phải giữ điều Người truyền giữ, là các thánh chỉ, quyết định và mệnh lệnh của Người.
 2 Hôm nay, anh em - chứ không phải con cái anh em, những kẻ không biết và không thấy - anh em biết bài học Ðức Chúa, Thiên Chúa của anh em, đã dạy, biết sức mạnh lớn lao và cánh tay mạnh mẽ uy quyền của Người; 3 anh em biết những dấu lạ và hành động Người đã làm ngay tại Ai-cập chống lại Pha-ra-ô, vua Ai-cập, và cả nước vua ấy; 4 anh em biết việc Người đã làm chống quân đội Ai-cập cùng với chiến mã và chiến xa của chúng, khi Người cho nước Biển Sậy tràn ngập lên chúng, đang lúc chúng đuổi theo anh em, và Ðức Chúa đã huỷ diệt chúng cho đến ngày nay; 5 anh em biết việc Người đã làm cho anh em trong sa mạc cho đến khi anh em tới đất này; 6 anh em biết việc Người đã làm để phạt Ða-than và A-vi-ram, là con của Ê-li-áp thuộc chi tộc Rưu-vên, khi đất há miệng nuốt chúng ngay giữa toàn thể Ít-ra-en, cùng với gia đình chúng, lều chúng và mọi kẻ theo bước chân chúng. 7 Chính mắt anh em đã thấy tất cả hành động lớn lao Ðức Chúa đã làm.

Ðức Chúa cho nước Biển Sậy tràn ngập lên chúng, đang lúc chúng đuổi theo anh em và  đã huỷ diệt chúng

Hứa hẹn và cảnh cáo
8 Vậy anh em phải giữ tất cả mệnh lệnh tôi truyền cho anh em hôm nay, để anh em được mạnh sức và vào chiếm hữu đất anh em sắp sang chiếm hữu, 9 và để anh em được sống lâu trên đất, mà Ðức Chúa đã thề với cha ông anh em là sẽ ban cho các ngài và dòng dõi các ngài, một đất tràn trề sữa và mật.
10 Thật vậy, đất anh (em) sắp vào chiếm hữu không như đất Ai-cập mà anh em đã bỏ ra đi: ở đó anh em gieo giống rồi phải dùng chân mà tưới như tưới vườn rau. 11 Còn đất mà anh em sắp sang chiếm hữu là một miền đất có núi non và thung lũng, thấm nước mưa trời, 12 miền đất mà Ðức Chúa, Thiên Chúa của anh (em), chăm sóc: Ðức Chúa, Thiên Chúa của anh (em), luôn luôn để mắt tới đất ấy, từ đầu năm đến cuối năm.
13 Nếu các ngươi thực sự vâng nghe những mệnh lệnh Ta truyền cho các ngươi hôm nay, mà yêu mến Ðức Chúa, Thiên Chúa của các ngươi, và phụng thờ Người hết lòng hết dạ, 14 thì Ta sẽ ban mưa cho đất các ngươi đúng mùa, mưa đầu mùa và mưa cuối mùa, và (các) ngươi sẽ thu hoạch lúa mì, rượu mới và dầu tươi của (các) ngươi. 15 Ta sẽ cho cỏ mọc trong cánh đồng của (các) ngươi, cho súc vật của (các) ngươi ăn. (Các) ngươi sẽ được ăn và được no nê.
16 Anh em hãy ý tứ kẻo lòng anh em bị quyến rũ mà bỏ đi phụng thờ những thần khác và sụp xuống lạy chúng, 17 vì Ðức Chúa sẽ nổi cơn thịnh nộ với anh em, Người sẽ đóng cửa trời: sẽ chẳng còn mưa, đất sẽ không còn trổ sinh hoa trái, và anh em sẽ mau chóng biến khỏi miền đất tốt tươi mà Ðức Chúa ban cho anh em.
Kết luận
18 Những lời tôi nói đây, anh em phải ghi lòng tạc dạ, phải buộc vào tay làm dấu, mang trên trán làm phù hiệu. 19 Anh em phải dạy những lời ấy cho con cái, mà nói lại cho chúng, lúc ngồi trong nhà cũng như lúc đi đường, khi đi ngủ cũng như khi thức dậy. 20 Anh em phải viết lên khung cửa nhà anh (em) và lên cửa thành của anh (em). 21 Như vậy, bao lâu trời còn che đất, anh em và con cái anh em còn được sống trên đất mà Ðức Chúa, Thiên Chúa của anh em, đã thề với cha ông anh em rằng Người sẽ ban cho các ngài.

Anh em phải viết lên khung cửa nhà anh em

22 Nếu anh em cẩn thận giữ tất cả mệnh lệnh tôi truyền cho anh em đem ra thực hành, mà yêu mến Ðức Chúa, Thiên Chúa của anh em, đi theo mọi đường lối của Người và gắn bó với Người, 23 thì Ðức Chúa sẽ trục xuất mọi dân tộc ấy cho khuất mắt anh em, và anh em sẽ trục xuất những dân tộc lớn và mạnh hơn anh em. 24 Mọi nơi bàn chân anh em giẫm lên sẽ là của anh em: từ sa mạc và núi Li-băng, từ Sông Cả, là sông Êu-phơ-rát, cho đến Biển Tây, sẽ là lãnh thổ của anh em. 25 Không ai sẽ đứng vững được trước mặt anh em; Ðức Chúa, Thiên Chúa của anh em, sẽ làm cho tất cả miền đất anh em giẫm lên phải kinh khiếp sợ hãi anh em, như Người đã phán với anh em.
26 Hãy xem, hôm nay tôi đưa ra cho anh em chọn: hoặc được chúc phúc hoặc bị nguyền rủa. 27 Anh em sẽ được chúc phúc nếu vâng nghe những mệnh lệnh của Ðức Chúa, Thiên Chúa của anh em, mà tôi truyền cho anh em hôm nay. 28 Anh em sẽ bị nguyền rủa, nếu không vâng nghe những mệnh lệnh của Ðức Chúa, Thiên Chúa của anh em, nếu anh em bỏ con đường hôm nay tôi truyền cho anh em phải đi, mà theo những thần khác anh em không biết. 29 Khi Ðức Chúa, Thiên Chúa của anh (em), đã đưa anh (em) tới đất mà anh (em) đang vào chiếm hữu, anh (em) sẽ đặt lời chúc phúc trên núi Ga-ri-dim và lời nguyền rủa trên núi Ê-van. - 30 Những núi ấy ở bên kia sông Gio-đan, trên con đường phía tây, trong đất người Ca-na-an là người ở miền A-ra-va, đối diện với Ghin-gan, bên cạnh cụm sồi Mô-re. - 31 Thật vậy, anh em sắp sang sông Gio-đan để vào chiếm hữu đất mà Ðức Chúa, Thiên Chúa của anh em, ban cho anh em. Anh em sẽ chiếm hữu và ở trong đất ấy. 32 Vậy anh em phải lo đem ra thực hành mọi thánh chỉ và quyết định mà hôm nay tôi trình bày cho anh em.
CHIA SẺ

Điều Thiên Chúa đã làm (1-7). Mô-sê đã nhắc nhở dân về lòng thương xót của Thiên Chúa trong quá khứ, qua việc sử dụng cụm từ “điều Ngài đã làm” năm lần. Họ đã không thể nào thắng được trận chiến bằng sức riêng của mình; Thiên Chúa ban cho họ chiến thắng. Lưu ý rằng Mô-sê đã chọn hai ví dụ về việc xét xử của Thiên Chúa, một từ bên ngoài dân Do thái (Ai cập) và một ví dụ khác đến từ nơi những người Do thái (việc nổi loạn của Đa-than và A-vi-ram). Ví dụ thứ hai cho thấy tính nguy hiểm lớn hơn nhiều so với ví dụ thứ nhất (Cv 20:28-30). Bạn có tính thử xem có bao nhiêu “hành động lớn lao” Thiên Chúa đã làm cho dân Ít-ra-en trong đoạn này ? Theo bạn, ta cần phải làm gì trong hiện tại, nếu bạn muốn được thịnh vượng trong tương lai ?
Điều Thiên Chúa hỏi (8-21). Ngài hỏi rằng dân Ngài tuân phục Ngài bởi vì sự vâng phục chính là sức mạnh và sức sống của họ (c. 8-9). Họ không thể thịnh vượng trong đất hứa nếu Thiên Chúa không liên lỉ chăm sóc và chúc lành cho họ (Mt 6:33). Lời Ngài ở trong lòng sẽ làm chủ đôi tay, đôi mắt và miệng lưỡi, cũng sẽ bảo vệ và dạy dỗ trong gia đình. (c. 18-19). Một số người cảm nhận được mưa rơi, số khác chỉ thấy ướt khi đi qua cơn mưa. Nhiều người trong chúng ta không nhận ra được giá trị của những cơn mưa mà chỉ thấy ướt, khi chúng ta đi qua hành trình của cuộc đời mình trong tư cách là một Kitô hữu. Đâu là thái độ của bạn đối với những cơn mưa trong cuộc đời mình ?
Điều Thiên Chúa hứa (22-32). “Ta sẽ” là tất cả lời hứa của Thiên Chúa mà ta cần ! Nếu chúng ta chọn để vâng theo, Thiên Chúa sẽ chúc lành, cho dù chúng ta có trải qua những thử thách và những gánh nặng trong cuộc sống. Nếu chúng ta chọn bất tuân, Thiên Chúa sẽ vẫn giữ lời Ngài hứa và nghiêm phạt chúng ta. Nếu chúng ta yêu mến Ngài (c.1,13,22), chúng ta sẽ vâng phục Ngài. Ở nơi đâu có vâng phục, ở đó có sự sống. Hãy ghi tạc vào lòng những Lời Thiên Chúa truyền trong lòng bạn và con cháu bạn. Bạn cảm thấy thế nào khi Thiên Chúa đặt cho bạn trách nhiệm này ?

1 nhận xét:

  1. Yeu men Chua het long va day cho con cai minh tuan giu Loi chua truyen day ,la bon phan va trach nhiem cua Cha Me, va Hoi Thanh ; xin Chua ban an sung de chung con chu toan trach nhiem nay .

    Trả lờiXóa

Kính mời quý ACE chia sẻ cảm nhận hoặc nêu thắc mắc ở đây. Xin cám ơn.
HHTLC