Thứ Ba, 22 tháng 5, 2012

CHƯƠNG 16 - ĐỆ NHỊ LUẬT

Các đại lễ: lễ Vượt Qua, lễ Bánh Không Men (Xh 12: 1-20)
1 Anh (em) hãy giữ tháng A-víp và mừng lễ Vượt Qua kính Ðức Chúa, Thiên Chúa của anh (em), vì trong tháng A-víp, Ðức Chúa, Thiên Chúa của anh (em), đã đưa anh (em) ra khỏi Ai-cập ban đêm.
 2 Anh (em) hãy giết chiên dê và bò làm lễ vật Vượt Qua dâng Ðức Chúa, Thiên Chúa của anh (em), ở nơi Ðức Chúa chọn cho Danh Người ngự. 3 Anh (em) không được ăn bánh có men với lễ vật đó; trong vòng bảy ngày, anh (em) sẽ ăn bánh không men -thứ bánh khổ cực, vì anh (em) đã phải vội vã ra khỏi đất Ai-cập, - để mọi ngày trong đời anh (em), anh (em) nhớ ngày ra khỏi đất Ai-cập. 4 Trong vòng bảy ngày, không ai được thấy anh (em) có men trên toàn lãnh thổ anh (em); và thịt con vật anh (em) đã tế chiều ngày thứ nhất, thì không được giữ lại gì qua đêm cho đến sáng. 5 Anh (em) không được giết lễ vật Vượt Qua ở bất cứ thành nào khác trong những thành mà Ðức Chúa, Thiên Chúa của anh (em), ban cho anh (em); 6 nhưng chỉ ở nơi Ðức Chúa chọn cho danh Người ngự, anh (em) mới được giết lễ vật Vượt Qua, vào buổi chiều, khi mặt trời lặn, là thời điểm anh (em) ra khỏi Ai-cập. 7 Anh (em) sẽ nấu mà ăn, ở nơi Ðức Chúa, Thiên Chúa của anh (em), chọn, rồi sáng ngày anh (em) sẽ quay về lều trại mình. 8 Trong vòng sáu ngày, anh (em) sẽ ăn bánh không men, đến ngày thứ bảy, sẽ có buổi họp long trọng kính Ðức Chúa, Thiên Chúa của anh (em), anh (em) không được làm công việc gì.

Anh em hãy giữ tháng A-víp và mừng lễ Vượt Qua kính Ðức Chúa 

Các đại lễ khác (Xh 34: 22; Lv 23: 15-21, 33-43)
9 Anh (em) sẽ tính bảy tuần: từ khi bắt đầu mang liềm đi gặt lúa, anh (em) bắt đầu tính bảy tuần. 10 Rồi anh (em) sẽ mừng lễ Ngũ Tuần kính Ðức Chúa, Thiên Chúa của anh (em), dâng lễ vật tự nguyện, tuỳ theo phúc lành Ðức Chúa, Thiên Chúa của anh (em), ban cho anh (em). 11 Ở nơi Ðức Chúa, Thiên Chúa của anh (em), đã chọn cho Danh Người ngự, anh (em) sẽ liên hoan trước nhan Ðức Chúa, Thiên Chúa của anh (em), cùng với con trai con gái, tôi tớ nam nữ, với thầy Lê-vi ở trong các thành của anh (em), với ngoại kiều và cô nhi quả phụ sống giữa anh (em). 12 Anh (em) hãy nhớ mình đã làm nô lệ bên Ai-cập, anh (em) phải giữ và đem ra thực hành các thánh chỉ này.
13 Còn lễ Lều, anh (em) sẽ mừng trong vòng bảy ngày, khi đã thu hoạch lúa trong sân và rượu trong bồn đạp nho. 14 Anh (em) sẽ liên hoan mừng lễ, cùng với con trai con gái, tôi tớ nam nữ, với thầy Lê-vi, ngoại kiều và cô nhi quả phụ ở trong các thành của anh (em). 15 Trong vòng bảy ngày, anh (em) sẽ mở lễ kính Ðức Chúa, Thiên Chúa của anh (em), tại nơi Ðức Chúa chọn, vì Ðức Chúa, Thiên Chúa của anh (em) chúc phúc cho anh (em) là ban cho anh (em) mọi hoa lợi và cho mọi công việc tay anh (em) làm được kết quả; anh (em) chỉ có việc hân hoan.
16 Mỗi năm ba lần, tất cả đàn ông con trai của anh (em) phải đến trình diện Ðức Chúa, ở nơi Người chọn: vào dịp lễ Bánh Không Men, lễ Ngũ Tuần và lễ Lều. Người ta sẽ không đến trình diện Ðức Chúa tay không. 17Nhưng mỗi người sẽ đem lễ vật theo khả năng, tuỳ theo phúc lành Ðức Chúa, Thiên Chúa của anh (em), ban cho anh (em).

Các thẩm phán
18 Anh (em) phải đặt cho các chi tộc của anh (em) những thẩm phán và ký lục trong mọi thành mà Ðức Chúa, Thiên Chúa của anh (em), ban cho anh (em); họ sẽ xét xử dân cách công minh. 19 Anh (em) không được làm sai lệch công lý, không được thiên vị ai và không được nhận quà hối lộ, vì quà hối lộ làm cho những kẻ khôn ngoan hoá ra đui mù và làm hỏng việc của những người công chính. 20 Anh (em) hãy theo đuổi sự công chính, chỉ sự công chính mà thôi, để anh (em) được sống và được chiếm hữu đất mà Ðức Chúa, Thiên Chúa của anh (em), ban cho anh (em).

Những cách thờ phượng sai lạc
21 Anh (em) không được cắm cột thờ để mà thờ, dù bằng thứ gỗ nào, bên cạnh bàn thờ anh (em) sẽ làm để kính Ðức Chúa, Thiên Chúa của anh (em). 22 Anh (em) không được dựng trụ đá để mà thờ: đó là cái mà Ðức Chúa, Thiên Chúa của anh (em) ghét.

CHIA SẺ

Lễ Vượt qua (1-8). Lễ này nhìn về quá khứ và nhắc nhở chúng ta rằng, chúng ta phải được cứu chuộc nhờ máu của Chiên Thiên Chúa (Ga 1:29; 1Pr 1:18-19). Cứu chuộc mang đến trách nhiệm: chúng ta được nuôi dưỡng nhờ con Chiên, nên phải dẹp bỏ khỏi cuộc sống chúng ta tất cả những gì là sai lạc. (x.1Cr 5:1-8).
Lễ Ngũ Tuần (9-12). Lễ này nói về việc canh tân và ngự đến của Thần Khí Thiên Chúa trên dân Ngài (Cv 2). Đó là lễ hội mùa gặt mà kêu gọi chúng ta tham dự vào trong việc phục vụ của Ngài và giúp thu hoạch vụ mùa (Lc 10:2; Ga 4:33-38; Cv 1:8).
Lễ Lều (13-17). Lễ này nhắc người Do thái rằng họ đã sống trong những căn lều khi họ còn đi trong sa mạc. Chúng ta là những người “khách lạ và lữ hành” trong thế giới này (1Pr 2:11) và chúng ta không nên quá dính bén vào nó. Lễ Lều cũng hướng đến vương quốc tương lai mà Thiên Chúa đã hứa với dân Ngài khi chuyến hành hương của họ kết thúc.
Hôm nay, chúng ta cần ba lễ này để nhắc nhở bản thân mình, vì e rằng chúng ta quên mất trách nhiệm của chúng ta khi lãnh nhận ơn cứu độ.
Ba lễ hội được cử hành ở đây không chỉ nói đến ba sự kiện, nhưng trong Kinh thánh một điều gì đó được lập lại ba lần phải có một lý do. Đó là biến cố để mừng lễ (c.10,11,13,14,15), dâng hiến (c.10, 17), mừng vui (c.11,14,15); hãy nhớ (c.12). Khi bạn tham dự những dịp đại lễ trong Phụng vụ hàng năm, mỗi Thánh lễ trong năm, đâu là những tâm tình mà bạn còn thiếu trong bốn điều vừa liệt kê ở trên ?

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét

Kính mời quý ACE chia sẻ cảm nhận hoặc nêu thắc mắc ở đây. Xin cám ơn.
HHTLC