Thứ Tư, 23 tháng 5, 2012

CHƯƠNG 17 - ĐỆ NHỊ LUẬT

1 Anh (em) không được tế Ðức Chúa, Thiên Chúa của anh (em), bò hay chiên dê có tật hoặc tỳ vết nào, vì đó là điều ghê tởm đối với Ðức Chúa, Thiên Chúa của anh (em).
2 Nếu ở giữa anh (em), tại một trong các thành mà Ðức Chúa, Thiên Chúa của anh (em), ban cho anh (em), thấy có một người đàn ông hay đàn bà làm điều dữ trái mắt Ðức Chúa, Thiên Chúa của anh (em), vi phạm giao ước của Người, 3 đi phụng thờ các thần khác, sụp xuống lạy chúng, lạy mặt trời, mặt trăng và toàn thể thiên binh, điều mà tôi đã không truyền, 4 nếu anh (em) được thông báo và được nghe điều ấy, thì anh (em) phải điều tra kỹ lưỡng; nếu thật sự và chắc chắn là người ta đã làm điều ghê tởm đó tại Ít-ra-en, 5 thì anh (em) phải lôi người đàn ông hay đàn bà đã làm điều xấu đó ra cửa thành của anh (em); người đàn ông hay đàn bà đó, anh (em) sẽ ném đá chúng cho chết và chúng phải chết. 6 Căn cứ vào lời của hai nhân chứng hay ba nhân chứng, mà người đáng chết sẽ bị xử tử; người ấy sẽ không bị xử tử nếu chỉ căn cứ vào lời của một nhân chứng. 7 Các nhân chứng phải là người đầu tiên tra tay giết nó, rồi toàn dân tiếp tay sau. Anh (em) phải khử trừ sự gian ác, không cho tồn tại giữa anh (em).
Các thẩm phán Lê-vi
8 Nếu có vụ nào khó quá, anh (em) không xử được: án mạng, tranh chấp hay đả thương, là những vụ kiện tụng tại toà án thành của anh (em), thì anh (em) hãy đứng dậy và lên nơi mà Ðức Chúa, Thiên Chúa của anh (em), sẽ chọn. 9 Anh (em) sẽ đến với các tư tế Lê-vi và vị thẩm phán tại chức trong những ngày đó; anh (em) sẽ thỉnh ý và họ sẽ thông báo bản án cho anh (em). 10 Anh (em) sẽ hành động căn cứ vào lời họ thông báo cho anh (em), từ nơi Ðức Chúa chọn, và anh (em) sẽ lo đem ra thực hành đúng như họ chỉ giáo cho anh (em). 11 Căn cứ vào lời họ chỉ giáo cho anh (em), và vào bản án họ công bố cho anh (em), anh (em) sẽ hành động, đúng như lời họ thông báo cho anh (em), không đi trệch bên phải bên trái. 12 Người nào cả gan không nghe vị tư tế chầu chực ở đó để phụng sự Ðức Chúa, Thiên Chúa của anh (em), hay không nghe vị thẩm phán, thì sẽ phải chết. Anh (em) phải khử trừ sự gian ác, không cho tồn tại trong Ít-ra-en. 13 Nghe thấy thế, toàn dân sẽ sợ và không dám cả gan nữa.
Các vua
14 Khi anh (em) vào đất mà Ðức Chúa, Thiên Chúa của anh (em), ban cho anh (em), khi anh (em) chiếm hữu và ở đất đó, nếu anh (em) nói: "(Chúng) tôi muốn tôn một vua lên cai trị (chúng) tôi, như các dân tộc chung quanh", 15 thì anh (em) có thể tôn một vua mà Ðức Chúa, Thiên Chúa của anh (em), sẽ chọn, lên cai trị anh (em); anh (em) phải tôn một người trong anh (em) lên làm vua cai trị anh (em); anh (em) không được đặt một người ngoại quốc, không phải là anh em của anh (em), lên cai trị anh (em).
16 Chỉ có điều là vua ấy không được có nhiều ngựa, và không được đưa dân trở về Ai-cập để có nhiều ngựa, vì Ðức Chúa đã phán với anh em: "Các ngươi không được trở lại con đường ấy nữa!" 17 Vua ấy cũng không được có nhiều vợ, kẻo tâm hồn bị lầm lạc. Vua cũng không được có quá nhiều vàng bạc. 18 Khi lên ngôi trị vì, vua phải sao lại cho mình một bản thứ hai của luật này vào một cuốn sách, sao y bản các tư tế Lê-vi truyền lại.19 Luật này sẽ ở bên vua, vua phải đọc mọi ngày trong đời mình, để học cho biết kính sợ Ðức Chúa, Thiên Chúa của vua, biết giữ mọi lời trong Luật này và mọi thánh chỉ ấy, và đem ra thực hành. 20 Như vậy lòng vua không kiêu ngạo với anh em mình, và vua không trệch khỏi mệnh lệnh mà qua bên phải bên trái, để vua và con cháu được trị vì lâu ngày ở giữa Ít-ra-en.

... biết giữ mọi lời trong Luật này và mọi thánh chỉ ấy, và đem ra thực hành 

CHIA SẺ

Lòng kiêu căng. Lời Thiên Chúa mặc khải ý Thiên Chúa và chúng ta không được phép đi vượt quá những gì Thiên Chúa cho phép. Vi phạm (c.2) có nghĩa là “vượt quá giới hạn,” điều đó có nghĩa là tội tự phụ. Thiên Chúa phán, “không đi chệch bên phải, bên  trái !” và chúng ta phải tuân theo. Thái độ vâng phục đó được áp dụng trong những câu liên quan đến việc xét xử (8-13). Những người tội lỗi là những người thách thức việc xét xử bởi những người lãnh đạo được Thiên Chúa chỉ định, họ sẽ phải chết. “Hãy nghe và biết sợ !”
Tự phụ. Ít-ra-en đã đề nghị có một vị vua, và Thiên Chúa đã ban cho họ Sa-un (1Sm 8-10). Chúng ta không biết phải chăng ông đã vâng phục (18-20), nhưng chúng ta biết rằng ông đã không tuân theo ý Chúa (1Sam 15). Người kế nhiệm ông là vua Đa-vít là một người giữ Lời Thiên Chúa, nhưng con của ông là vua Sa-lô-mon đã phạm tất cả mọi thứ tội được liệt kê trong những câu 16-17 (1V 10-11). Đó chính là thời gian thịnh vượng nhất, nhưng rồi nó ngắn ngủi và đất nước bị phân chia và quay lưng với Thiên Chúa.
Cách chung những người dân, tư tế, thẩm phán, và các vua- tất cả đề có trách nhiệm quy phục Lời Chúa và tuân giữ Lời. Địa vị càng cao, trách nhiệm càng lớn. “Hãy nghe và biết kính sợ!”
Đức Kitô có phải là vị Vua ngự trị trong lòng bạn ? Ngang qua những quyết định chọn lựa mà bạn thực hiện sẽ cho biết vị trí của Ngài trong cuộc sống của bạn. Làm thế nào bạn biết mình chọn lựa theo ý Chúa ? Chúng ta chỉ có thể đưa ra những quyết định hợp với ý Ngài qua việc chúng ta trở nên quen thuộc với tiếng của Ngài nói với chúng ta qua Lời Ngài. Đâu là phương thức để bạn trở nên nhạy bén với Lời Chúa dạy dỗ bạn ?

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét

Kính mời quý ACE chia sẻ cảm nhận hoặc nêu thắc mắc ở đây. Xin cám ơn.
HHTLC