Thứ Sáu, 25 tháng 5, 2012

CHƯƠNG 19 - ĐỆ NHỊ LUẬT

Kẻ sát nhân và các thành làm nơi ẩn náu (Ds 35: 9-28; Gs 20: 1-9)
1 Khi Ðức Chúa, Thiên Chúa của anh (em), đã quét sạch các dân tộc ở trong đất mà Ðức Chúa, Thiên Chúa của anh (em), ban cho anh (em), khi anh (em) đã trục xuất chúng và ở trong các thành, các nhà của chúng, 
2thì anh (em) hãy tách ra ba thành ở giữa đất của anh (em), mà Ðức Chúa, Thiên Chúa của anh (em), ban cho anh (em) để anh (em) chiếm hữu. 3 Anh (em) hãy sửa sang đường sá; và lãnh thổ mà Ðức Chúa, Thiên Chúa của anh (em), cho anh (em) hưởng làm gia nghiệp, anh (em) hãy chia làm ba, để mọi kẻ sát nhân có thể ẩn náu ở đó.
4 Ðây là những trường hợp mà kẻ sát nhân có thể đến đó ẩn náu và được sống: nếu nó vô ý giết người đồng loại mà trước đó nó không thù ghét. 5 Như một người vào rừng đốn cây với đồng loại, tay người ấy vung rìu lên để chặt cây và lưỡi rìu tuột khỏi cán, trúng người đồng loại và người này chết; người kia có thể vào ẩn náu tại một trong các thành ấy và sẽ được sống. 6 Nếu không, người đòi nợ máu, trong lúc tâm can sôi sục, sẽ rượt theo kẻ sát nhân, và vì đường dài nên đuổi kịp mà giết chết người ấy, trong khi người ấy không đáng phải án chết, vì trước đó không thù ghét nạn nhân. 7 Vì vậy tôi truyền cho anh (em): "Anh (em) hãy tách ra ba thành."

Có thể vào ẩn náu tại một trong các thành và sẽ được sống

8 Nếu Ðức Chúa, Thiên Chúa của anh (em), mở rộng lãnh thổ của anh (em), như đã thề với cha ông anh (em), và nếu Người ban cho anh (em) tất cả miền đất mà Người đã phán hứa sẽ ban cho cha ông anh (em) - 9 với điều kiện là anh (em) giữ và đem ra thực hành tất cả mệnh lệnh mà hôm nay tôi truyền cho anh (em) đây, mà yêu mến Ðức Chúa, Thiên Chúa của anh (em), và đi theo đường lối của Người mọi ngày, - thì anh (em) sẽ thêm ba thành nữa vào ba thành nói trên. 10 Như thế, máu vô tội sẽ không đổ ra giữa đất của anh (em), đất mà Ðức Chúa, Thiên Chúa của anh (em), ban cho anh (em) làm gia nghiệp, và máu sẽ không đổ xuống đầu anh (em).
11 Nhưng nếu có ai giết người đồng loại của mình, rình rập, xông vào giết chết người ấy, và người ấy chết, rồi nó vào ẩn náu tại một trong các thành ấy, 12 thì các kỳ mục của thành nó sẽ sai người đến bắt nó đưa về, sẽ trao nó vào tay người đòi nợ máu, và nó phải chết. 13 Mắt anh (em) đừng nhìn nó mà thương hại. Anh (em) phải khử trừ máu người vô tội, không cho tồn tại ở Ít-ra-en, và anh (em) sẽ được hạnh phúc.
Các ranh giới
14 Anh (em) không được xê dịch ranh giới của người đồng loại anh (em), ranh giới các tiền nhân đã ấn định, trong gia nghiệp anh (em) được thừa hưởng trong miền đất mà Ðức Chúa, Thiên Chúa của anh (em), ban cho anh (em) để anh (em) chiếm hữu.
Các nhân chứng
15 Một nhân chứng duy nhất không thể đứng lên buộc tội một người về bất cứ một tội một lỗi nào; về bất cứ lỗi nào người ấy phạm, phải căn cứ vào lời của hai nhân chứng hay căn cứ vào lời của ba nhân chứng, sự việc mới được cứu xét.
16 Nếu một người chứng gian đứng lên buộc tội một người để tố cáo người ấy về tội vi phạm luật, 17 thì hai người đang có việc tranh tụng sẽ đứng trước nhan Ðức Chúa, trước mặt các tư tế và các thẩm phán tại chức trong những ngày đó. 18 Các thẩm phán sẽ điều tra kỹ lưỡng, và nếu thấy rằng nhân chứng ấy là một người chứng gian: nó đã cáo gian người anh em mình, 19 thì anh em sẽ xử với nó, như nó đã định xử với anh em mình. Anh (em) phải khử trừ sự gian ác, không cho tồn tại giữa anh (em). 20 Nghe nói thế, những người khác sẽ sợ và không còn làm điều xấu như thế nữa giữa anh (em). 21 Mắt anh (em) đừng nhìn mà thương hại.
Luật báo phục tương xứng
Mạng đền mạng, mắt đền mắt, răng đền răng, tay đền tay, chân đền chân.

CHIA SẺ

Thời đó Ít-ra-en đã có ban bệ để xử án nhưng chưa có lực lượng cảnh sát. Những người vô tội phải được bảo vệ khỏi sự trả thù của thân nhân người bị nạn. Những thành tị nạn là một nơi để trú ngụ trong khi kẻ sát nhân đang được xem xét hành động đó là cố sát hay ngộ sát.
Những thành tị nạn phác họa ơn cứu độ mà chúng ta có nơi Đức Giêsu Kitô, là Đấng chúng ta tìm thấy nơi ẩn náu, vì Ngài đã chịu chết vì chúng ta (Dt 6:18; Rm 6:23). Những thành này được Thiên Chúa chỉ định, và không có thành nào khác được làm như thế (Cv 4:12). Chúng được mở ra và đón tiếp tất cả mọi người (Gs 20:9; Ga 6:37), nhưng ai bước vào thành phải tin vào Lời Chúa và hành động theo như Lời hướng dẫn. Những con đường đi đến những thành này được đánh dấu rất rõ ràng và duy trì trong điều kiện tốt. Con đường mở rộng và tự do.
Tuy nhiên, trong Đức Kitô chúng ta có thêm điều gì đó xa hơn nữa ! Kẻ sát nhân bị xem xét có phải phạm tội cố sát hay không, nhưng những ai tin vào Đức Kitô sẽ chẳng bao giờ đối diện với việc xét xử (Ga 5:24; Rm 8:1). Vị thượng tế của chúng ta sống mãi và chuyển cầu cho chúng ta; vì thế chúng ta có thể chẳng bao giờ bị khước từ (Dt 7:23-28). Quả thật, chúng ta phạm tội, nhưng Ngài tha thứ chúng ta nhờ ân sủng của Ngài, và Ngài mang lấy án phạt đáng lý dành cho chúng ta !
Chúng ta là những người tội nhân sống trong nô lệ cho tội lỗi. Tuy nhiên, chính nhờ sự chết của vị Thượng Tế là Đức Giêsu Kitô mà chúng ta được hoàn toàn tự do. Hơn thế nữa, Thiên Chúa rất dễ kiếm, chính Ngài đến với bạn trước. Ngài muốn bước vào trong cuộc đời của bạn, và xây dựng tương quan thân hữu với bạn. “Thành trì” bạn chọn lựa vì sự an toàn cho cuộc đời của bạn có phải ở nơi Đức Kitô hay bạn vẫn chưa quyết định và tiếp tục lang thang trong hành trình của cuộc đời mình ?

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét

Kính mời quý ACE chia sẻ cảm nhận hoặc nêu thắc mắc ở đây. Xin cám ơn.
HHTLC