Thứ Bảy, 26 tháng 5, 2012

CHƯƠNG 20 - ĐỆ NHỊ LUẬT

Chiến tranh và các chiến binh
1 Khi ra giao chiến với quân thù, nếu anh (em) thấy chiến mã chiến xa, và quân binh đông hơn anh (em), thì anh (em) đừng sợ chúng, vì Ðức Chúa, Thiên Chúa của anh (em), Ðấng đã đưa anh (em) lên từ đất Ai-cập, ở với anh (em). 
2 Khi anh em sắp sửa giao chiến thì vị tư tế sẽ tiến ra và nói với dân. 3 Ông sẽ nói với họ: "Nghe đây, hỡi Ít-ra-en! Hôm nay anh em sắp sửa giao chiến với quân thù; đừng sờn lòng, đừng sợ hãi, đừng hoảng hốt, đừng run khiếp trước mặt chúng, 4 vì Ðức Chúa, Thiên Chúa của anh em, là Ðấng đi với anh em, để chiến đấu giúp anh em chống lại quân thù của anh em, để cứu thoát anh em."
5 Các ký lục sẽ nói với dân rằng:
"Ai là người đã xây nhà mới mà chưa khánh thành ? Người ấy hãy đi về nhà, kẻo bị chết trận và người khác sẽ khánh thành.
6 Ai là người đã trồng vườn nho mà chưa được hưởng những trái đầu tiên ? Người ấy hãy đi về nhà, kẻo bị chết trận và người khác sẽ hưởng những trái đầu tiên.
7 Ai là người đã đính hôn với một phụ nữ mà chưa cưới ? Người ấy hãy đi về nhà, kẻo bị chết trận và người khác sẽ cưới nàng."
8 Các ký lục sẽ còn nói thêm với dân rằng: "Ai là người sợ hãi và sờn lòng ? Người ấy hãy đi về nhà, và đừng làm cho các anh em mình nản lòng như mình."
9 Khi các ký lục nói với dân xong, thì người ta sẽ đặt những người chỉ huy quân đội đứng đầu dân.

Đừng run khiếp vì Ðức Chúa đi với anh em, để chiến đấu giúp anh em chống lại quân thù

Ðánh chiếm các thành
10 Khi tiến đánh một thành, anh (em) phải kêu gọi họ giảng hoà. 11 Nếu thành ấy đồng ý giảng hoà với anh (em) và mở cửa cho anh (em), thì toàn dân ở đó sẽ phải làm việc lao dịch cho anh (em) và làm tôi anh (em). 12Nhưng nếu thành ấy không chịu cầu hoà với anh (em) và khai chiến với anh (em), thì anh (em) sẽ vây hãm thành đó. 13 Ðức Chúa, Thiên Chúa của anh (em), sẽ trao thành ấy vào tay anh (em), và anh (em) sẽ dùng lưỡi gươm giết tất cả đàn ông con trai trong thành. 14 Chỉ có đàn bà con trẻ, gia súc và tất cả những gì ở trong thành, tất cả những gì chiếm được trong thành, thì anh (em) mới được giữ lấy làm chiến lợi phẩm; anh (em) sẽ được ăn những gì đã chiếm của quân thù, những thứ mà Ðức Chúa, Thiên Chúa của anh (em), ban cho anh (em).
15 Anh (em) hãy xử như thế với tất cả những thành ở rất xa anh (em), những thành không thuộc số những thành của các dân tộc ở đây. 16 Chỉ có những thành của các dân tộc này, mà Ðức Chúa, Thiên Chúa của anh (em), ban cho anh (em) làm gia nghiệp, thì anh (em) sẽ không để cho một sinh vật nào được sống. 17 Thật vậy, anh (em) sẽ phải loại trừ chúng hoàn toàn: người Khết và người E-mô-ri, người Ca-na-an và người Pơ-rít-di, người Khi-vi và người Giơ-vút, như Ðức Chúa, Thiên Chúa của anh (em), đã truyền cho anh (em); 18 như thế, chúng sẽ không dạy anh em học đòi mọi điều ghê tởm chúng làm để kính các thần của chúng, khiến anh em phạm tội nghịch cùng Ðức Chúa, Thiên Chúa của anh em.

Anh em phải kêu gọi giảng hoà

19 Khi vây hãm một thành lâu ngày để đánh, để chiếm thành, anh (em) không được vung rìu phá cây cối của thành, vì anh (em) sẽ được ăn hoa trái những cây ấy; anh (em) không được chặt những cây ấy. Cây ngoài đồng đâu phải là con người để anh (em) vây hãm? 20 Chỉ có cây mà anh (em) biết không phải là cây ăn trái, thì anh (em) mới được phá, được chặt để dựng những công sự vây hãm thành đang đánh nhau với anh (em), cho đến khi thành thất thủ.
CHIA SẺ

Công bố về gia sản thiêng liêng của mình, bao gồm việc chúng ta sẽ đi vào trong những trận chiến cũng như những phép lành, vì những chủ nhân của sự dữ chống lại chúng ta (Ep 6:10-13). Lời Thiên Chúa nói với Ít-ra-en giúp chúng ta hiểu được cách thức đánh bại những kẻ thù chúng ta đối diện.
Trước khi lâm trận: can đảm. Chúng ta bước đi bằng niềm tin chứ không phải bằng những gì đang hiện ra trước mắt chúng ta, và đừng bao giờ xem chiến thắng như bởi sức riêng của mình, hay bởi tiềm lực của kẻ thù. Thiên Chúa ban cho chúng ta sức mạnh để chiến thắng, vì thế hãy can đảm vì Thiên Chúa ở với chúng ta và chiến đấu vì chúng ta. Xem 2Sbn 20:1-23 là một điển hình thú vị về sự thật này. Trong tư cách là một người Kitô hữu, chúng ta cũng phải chuẩn bị
Trong khi chiến đấu: vâng phục. Chúng ta phải hoàn toàn dâng hiến cho Thiên Chúa nếu chúng ta muốn chiến thắng (2Tm 2:4). Chiến trường không phải là nơi dành cho những kẻ sợ hãi, khiếp nhược và nghi ngờ. Chúng ta phải vâng phục bất kể chiến thuật nào mà Thiên Chúa muốn chúng ta tuân theo, vì kẻ thù  thường đưa ra những chiến thuật khác.
Sau trận chiến: biệt hiến hoàn toàn. Ngay cả khi bị thất bại, kẻ thù vẫn là kẻ thù và có thể vẫn lôi kéo chúng ta vào trong tội. Hãy nhớ điều đã xảy ra với A-khan (Gs 7) và vua Sa-un (1Sm 15).
Thiên Chúa ban cho những luật để chúng ta bước vào trong trận chiến của cuộc đời mình. Trong trận chiến, chiến thắng là điều quan trọng, nhưng nó chưa phải là kết thúc, vì người chiến sĩ phải chuẩn bị cho một cuộc chiến mới. Ngoài ra, còn có những quy tắc liên quan đến những ai không đủ tiêu chuẩn để bước vào trận chiến.  Bạn đã được huấn luyện như thế nào trên “thao trường” để đủ tiêu chuẩn cho những trận chiến không ngừng xảy ra trong cuộc sống của mình ?

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét

Kính mời quý ACE chia sẻ cảm nhận hoặc nêu thắc mắc ở đây. Xin cám ơn.
HHTLC