Thứ Ba, 29 tháng 5, 2012

CHƯƠNG 23 - ĐỆ NHỊ LUẬT

1 Một người đàn ông không được lấy vợ của cha mình, không được xâm phạm đến quyền làm chồng của cha mình.
Những người không được tham dự đại hội


Những người được tham dự đại hội


2 Ai bị giập tinh hoàn hay bị cắt dương vật sẽ không được vào đại hội của Ðức Chúa. 3 Người con lai không được vào đại hội của Ðức Chúa; cả đến đời thứ mười, nó cũng không được vào đại hội của Ðức Chúa. 4Người Am-mon và người Mô-áp không được vào đại hội của Ðức Chúa; cả đến đời thứ mười, chúng cũng không được vào đại hội của Ðức Chúa, và mãi mãi như vậy. 5 Lý do là vì chúng đã không mang bánh và nước ra đón anh em trên đường, khi anh em ra khỏi Ai-cập, và vì, để hại anh (em), Mô-áp đã thuê Bi-lơ-am, con của Bơ-o, từ Pơ-tho tại miền A-ram Na-ha-ra-gim, đến nguyền rủa anh (em). 6 Nhưng Ðức Chúa, Thiên Chúa của anh (em), đã không muốn nghe Bi-lơ-am, và Ðức Chúa, Thiên Chúa của anh (em), đã đổi lời nguyền rủa thành lời chúc phúc cho anh (em) được nhờ, vì Ðức Chúa, Thiên Chúa của anh (em), yêu thương anh (em). 7 Suốt đời anh (em) và mãi mãi, anh (em) không được theo đòi chúng để được bình an và thịnh vượng.
8 Anh (em) không được ghê tởm người Ê-đôm, vì họ là anh em của anh (em). Anh (em) không được ghê tởm người Ai-cập, vì anh (em) đã là ngoại kiều trong đất họ. 9 Con cháu họ sẽ sinh ra, đến đời thứ ba sẽ được vào đại hội của Ðức Chúa.
Giữ trại cho thanh sạch
10 Khi ra đóng quân đối diện với quân thù, anh (em) phải giữ mình khỏi mọi điều xấu. 11 Khi ở giữa anh (em) có một người đàn ông không thanh sạch, vì xuất tinh ban đêm, thì người ấy phải ra ngoài trại, và không được trở vào trong trại; 12 lúc chiều tà, người ấy sẽ tắm rửa bằng nước, và khi mặt trời lặn, sẽ trở vào trong trại.
13 Anh (em) phải có một chỗ ở bên ngoài trại, và anh (em) sẽ ra đó mà đi ngoài. 14 Trong đồ đạc của anh (em), phải có một cái xẻng nhỏ, và khi ra ngồi ngoài đó, anh (em) sẽ dùng xẻng đó mà đào lỗ phóng uế, rồi lấp đi. 15 Vì Ðức Chúa, Thiên Chúa của anh (em), đi đi lại lại giữa trại anh (em) để giải thoát anh (em) và trao thù địch của anh (em) cho anh (em). Vậy trại anh (em) phải là trại thánh, kẻo Người thấy có gì chướng nơi anh (em) mà không đi theo anh (em) nữa.
Luật xã hội và luật phượng tự
16 Một người nô lệ đã trốn nhà chủ mà đến với anh (em), anh (em) đừng nộp nó lại cho chủ. 17 Nó sẽ ở với anh (em), giữa anh (em), tại nơi nó chọn, trong một thành nào của anh (em) mà nó thích; anh (em) không được ngược đãi nó.
18 Con gái Ít-ra-en không được làm điếm thần, con trai Ít-ra-en không được làm điếm thần. 19 Anh (em) không được đưa vào nhà Ðức Chúa tiền công của một con điếm hay tiền lương của một thằng điếm để làm lễ vật khấn hứa, vì cả hai đều ghê tởm đối với Ðức Chúa, Thiên Chúa của anh (em).
20 Anh (em) không được cho người anh (em) mình vay lấy lãi: vay bạc, vay lương thực, vay bất cứ thứ gì sinh lãi. 21 Người nước ngoài, anh (em) được cho vay lấy lãi, còn người anh em của anh (em) thì không được cho vay lấy lãi; như vậy, Ðức Chúa, Thiên Chúa của anh (em) sẽ chúc phúc cho anh (em), trong mọi công việc tay anh (em) làm, trên đất anh (em) sắp vào chiếm hữu.
22 Khi anh (em) khấn hứa với Ðức Chúa, Thiên Chúa của anh (em), điều gì, thì đừng trì hoãn thi hành, vì chắc chắn Thiên Chúa sẽ đòi anh (em) điều đó, và anh (em) sẽ mang tội. 23 Nhưng nếu anh (em) tránh không khấn hứa, thì anh (em) không mang tội. 24 Ðiều môi miệng anh (em) nói ra, anh (em) phải giữ và thi hành như anh (em) đã tự nguyện khấn hứa với Ðức Chúa, Thiên Chúa của anh (em), và như miệng anh (em) đã nói ra.
25 Khi vào vườn nho của người đồng loại của anh (em), thì anh (em) có thể ăn nho tuỳ thích, ăn cho đến no, nhưng không được bỏ vào giỏ của mình. 26 Khi vào đồng lúa của người đồng loại anh (em), thì anh (em) có thể lấy tay bứt những bông lúa, nhưng không được tra liềm cắt lúa của người đồng loại anh (em).

CHIA SẺ

Cụm từ “tham dự đại hội,” được sử dụng sáu lần trong chương này, ám chỉ đến việc tham gia những hoạt động tôn giáo hơn là quyền công dân. Thiên Chúa có quyền quyết định ai sẽ được đến thờ phượng Ngài. (x. Tv 15; Ga 4:19-24.) Dĩ nhiên, trong Đức Giêsu Kitô, những sự phân biệt này đã được xóa bỏ (Gl 3:26-29), và Tin mừng gọi là “bất kể người nào” (Kh 22:17). Đâu là những ngăn cản trong cuộc sống của tôi làm cho tôi trở thành người đứng bên lề trong cộng đoàn những người phụng sự Chúa ?
Những luật này được đòi buộc bởi vì Thiên Chúa đã đi trong trại (c.14); vì thế, trại phải sạch sẽ. Ngay cả những vấn đề vệ sinh cá nhân cũng quan trọng (c 10-14). Đức Kitô đi giữa Giáo hội của Ngài (Kh 1:13;2:1) và muốn nhìn thấy những con người thánh thiện. Đâu là những bước mà tôi phải thực hiện trong hoàn cảnh hiện tại của mình, trong tiến trình thanh tẩy bản thân mình ?
Câu 4 cho thấy một kết quả buồn của tội, nơi cả những người hờ hững (những người không giúp dân Ít-ra-en) và những người cộng tác (những người đã thuê Ba-la-am). Lòng tốt bụng mà chúng ta dành cho những người khác, chúng ta cũng phải thực hiện nơi Đức Kitô, (Mt 25:31-46). Một hành động bất nhân có thể đem đến hậu quả đau buồn nhiều năm.
Ngay cả nguồn tài chính mà chúng ta dâng hiến, Thiên Chúa cũng quan tâm đến (c. 17-18). Nơi các đền thờ của dân ngoại có những người điếm thần, cả nam lẫn nữ, và Thiên Chúa không muốn nhận tiền họ dâng cúng, nếu tiền họ kiếm được bởi những phương thế đáng ghê tởm.
Những quy định có vẻ như chẳng có hệ thống này nhắc chúng ta rằng Thiên Chúa quan tâm đến cuộc sống chúng ta một cách chi tiết. Ngài muốn chúng ta thánh thiện nhờ đó mà chúng ta có thể trở nên những người bạn nghĩa thiết với Ngài (2Cr 6:14-18). Làm thế nào để sống một đời sống thánh thiện trở nên một thực tại nơi cuộc sống của bản thân tôi ?

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét

Kính mời quý ACE chia sẻ cảm nhận hoặc nêu thắc mắc ở đây. Xin cám ơn.
HHTLC